ÖRNEK İÇİNDİR
1. Amaç
Firma bünyesinde yapılacak kaynak işlemlerinde ; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinde belirtilmiş şartlara
uygun olarak parça, kaynak donanımı ve operatörün hazırlanmasını ve kaynağın yapılmasını amaçlar. .
2. Sorumluluklar ve Personel
Kaynak operatörü bu talimata belirtilen şartları uyarak çalışmaktan sorumludur.
3.Talimat
Kaynak işlemi yapılırken aşağıdaki adımlar takip edilir;
3.1 Parçanın Hazırlanması:
Kaynak yapılacak parçaların yüzey temizliği göz ile kontrol edilir.
3.2 Kaynağa İşlemine Hazırlık, Kaynak işlemi ve kontrolü:
3.2.1 LPG & Oksijen Tüpü Kullanımı ;
3.2. 1.1








LPG& Oksijen Tüpleri ile Kaynak Ve Kesme İşlemine Başlamadan Önce;
Manometre çalışır durumdamı kontrol et.
Çatlak, kırık ve ekli hortumlar kullanılma.
Etrafta yanıcı parlayıcı tehlikeli maddeler var(benzin,tiner, yanıcı tüp, boya, yağ, solvent vb.) ise uzaklaştır,
Yanıcı maddelere yakın yerlerde kaynak yapmak zorunlu ise, önce bölge iyice havalandırılmalı , yanıcı maddelerin
üzeri iyice ört,
Elektrik tesisatlarından uzak dur,
Sigara içme !
Çalışma alanının tertip düzeni sağla,
Panolarda ilan edilen ...... tanımlanan kişisel koruyucuları kullan (Kaynak eldiveni, tozluk, kolluk, Kaynak Gözlüğü,
kaynak maskesi vb.)
3.2.1.2 LPG& Oksijen Tüpleri ile Kaynak Ve Kesme İşlemi Sirasinda;
 Tüp vanalarını yağlı el veya bez/üstübü ile açılıp kapatma,
 Önce yanıcı gaz (LPG) sonra oksijen aç,
 Çalışırken LPG tüpü manometre basıncı : Kaynkda En fazla 5Psi ; Kesmede : en fazla 20 Psi basıncı GEÇME
 Üfleci vücuduna yakın tutma.
 Hortumlar darbe, ısı (en fazla +50 oC) ve kıvılcımlardan koru,
 Hortumlar katlanma, bağlanma, toplu bırakılma,
 Tüp ile üfleç arasında en az 3 m mesafe bırak,
 Üfleci yanık konumda iken tüp üzerine asma / takma,
 Isınan üfleci suya batırarak soğut,
 Çalışırken yakında gaz yangınlarına uygun söndürme tertibatı bulundur,
 Kapalı ortamda kaynak işlemi yapılırken mutlaka nezaretçi bulundur,
 Kendini kötü hissetmeye başlarsan bütün sistemi kapat ve hemen alanı terk et !
 Kaynak takımı arızalanırsa, hemen makine kapat ve ilk amire bildir,
 Gaz kullanılmadığın zaman tüpün üzerindeki valfi kapat ve hortumdaki gaz boşalt,
 Önce yanıcı gazı kapat sonra oksijeni
3.2.1.3 LPG& Oksijen Tüpleri ile Kaynak Ve Kesme İşlemi Bittiğinde;




Tüp üzerindeki vanaları kapat,
Tüp vanalarını yağlı el veya bez/üstübü ile kapatma,
Hortumlardaki gaz boşalt,
Kaynak takımını güvenli yere al,
P02-F07 Rev.0
ÖRNEK İÇİNDİR
 Boş tüpün kepi takılarak boş tüp alanına götür,
 Çalışma mahallini temizle ve topla,
 Çalışma bittikten sonra, alan yarım saat kadar kontrol et.
3.2.2 Gaz Altı Kaynağı ve Elektrik Ark Kaynağı Kullanımı;




Elektrik ark kaynağı yaparken kuru eldiven kullan ve penselerinin, kablolarının tamamen izole edilmiş olduğunu kontrol et.
Elektrik ark kaynak kablosunu takarken veya kutupları değiştirirken makinayı boşta çalıştırma . Yani bu işleri makineden
elektriği kestikten sonra yap.
Gazaltı Kaynağı yaparken vanalarını yağlı el veya bez/üstübü ile açılıp kapatma.
Panolarda ilan edilen .... tanımlanan kişisel koruyucuları kullan (Kaynak eldiveni, tozluk, kolluk, Kaynak Gözlüğü, kaynak
maskesi vb.)
3.2.3






Tüplerin Taşınması ve Depolanması
Boş ve Dolu tüplerin koruyucu başlıkları daima takılı olmalı
Tüpler güneş ışına maruz bırakılmamalı
Yanıcı ve yakıcı tüpler ayrı depolanmalı
Boş ve dolu tüpler ayrı yerlerde depolanmalı
Tüpler bu depolarda dik ve bağlı olarak bulundurulmalı
Tüpler taşınması ve depolanması sırasında darbe alınmasını önleyici tedbirler al.
P02-F07 Rev.0
Download

3.2 Kaynağa İşlemine Hazırlık, Kaynak işlemi ve kontrolü