KAN TORBALARI KULLANIM KILAVUZU
(ERİTROSİT FİLTRELİ SİSTEMLER)
1008
TANIM
Lökositi indirgenmiş Eritrosit Süspasniyonuve Plasma ve Trombosit toplanması, ayrılması ve saklanması işleminde kullanılır.
.
ENDİKASYONLARI
Bakınız: Ulusal Kan Ürünleri Rehberi
KULLANIM ÖNCESİ GENEL HAZIRLIKLAR
1. Kan Torbasının dış paketini yırtma çentiğinden açın ve bir kan torbası sistemi çıkarın.
2. Tansiyon aleti ya da turnikeyi donörün koluna takın, damara giriş yapılacak yeri seçin ve turnike ya da tansiyon aletini gevşetin.
3. Damara giriş yapılacak bölgeyi dezenfekte edin. Bölgeyi steril gazlı bez ile kapatın ve damara girene kadar ellemeyin. UYARI: İodine hassas olan donörlere
dikkat ediniz!
4. Damara girmeden önce kan torba sistemini; hortumları ve iğneyi gözle görülebilecek hatalar ve renk değişimi açısından gözden geçirin.
5. İğne muhafazası ve iğne tutacağındaki işaretler aynı hizada olmalıdır. Herhangi bir sızdırmayı tespit için baskı uygulayın.
6. Kan alma torbasını donör kolundan daha aşağıya yerleştirin.
7. Antikoagulan solüsyon ve ek solüsyonları doğru hacim, renk ve partikül içerip içermemesi açısından kontrol ediniz.
UYARI: Torba sistemini açarken, iğne koruma kılıflı sistemlerde kan alma hortumu iğne koruma kılıfından değil, iğne muhafazasından tutulmalıdır. Yanlışlıkla kan
alımı öncesi iğne koruma kılıfını kilitlememeye özen gösteriniz
KULLANMA TALİMATI
KAN ALMA:
NUMUNE ALMALI KAN TORBA SİSTEMLERİ KULLANILIYORSA 1-4 NO.LU MADDELERE BAKINIZ NUMUNE ALMALI DEĞİLSE
5. MADDEDEN DEVAM EDİNİZ.
1. İğne muhafazası çıkarılmadan önce toplama torbasına giden hortum üzerindeki klemp kapatılır. Kullanılan sistem kan alma hattı kırılmalı ise klempin
kapatılmasına gerek yoktur.
2. Numune alma Tüp haznesine/torbasına giden hortum üzerindeki kırılma parçası kırılarak açılır (Şekil 1, No: 2; Şekil 2, No: 3). NOT: Kan alma hattı kırılmalı
Şekil 1
Şekil 2
sistemlerde Numune alma Tüp haznesine/torbasına giden hortum üzerinde kırılma parçası yoktur.
3. Kullanılan Numune Alma Sistemine göre aşağıdaki yollardan biri izlenir:
a. Tüp Hazneli Sistem Kullanılıyorsa;
i. Kan Numuneleri; Numune tüpleri, tüp haznesine sokularak gerekli kan numunesi alınır (Şekil 1, No: 3)
ii. UYARI: Önce büyük hacimli tüplere numune alınır.
iii. Torbaya giden hortum üzerindeki klemp (Şekil 1, No:1)açılır ve kan alımı başlar.
b. Numune Torbalı Sistem Kullanılıyorsa;
i. Kan Numune Torbasına Alınır (Şekil 2, No: 5),
ii. Numune Torbasına giden hortum üzerindeki klemp kapatılır (Şekil 2, No:2),
iii. Torbaya giden hortum üzerindeki klemp (Şekil 2, No:1) açılır ve kan alımı başlar.
iv. Numune Torbası Tüp Haznesi aşağıda kalacak şekilde avuç içine yerleştirilir. Numune tüpleri, Numune Torbasına bağlı Tüp Haznesine (Şekil 2, No: 4)
yerleştirilerek gerekli kan numunesi alınır. UYARI: Numune Torbasındaki Kan Numunesi hemen tüplere alınmalıdır aksi taktirde kan pıhtılaşır.
NOT: Numune alma işlemi bitikten sonra, kan alma hattı kırılmalı sistemlerde torbaya giden hortum üzerindeki kırılma parçası kırılır.
4. Üzerinde Tüp Haznesi bulunan hortum iğneye basınç yapmayacak şekilde donörün bileğine asılır. 9.maddeden devam ediniz
5. Kullanılan Sistem numune almalı değilse kan alma hortumuna geçici klemp takılır veya düğüm atılır.
6. Daha önceden seçilmiş olan damar tekrar belli olana kadar, tekrar tansiyon aletini şişirin ya da turnikeyi uygulayın.
7. İğneyi işaretli tarafından tutunuz. İğne muhafazasını çıkarmak için, kapağı dairesel bir hareketle çevirerek iğne ve muhafaza arasındaki yapışma bölgesinin kırılmasını
sağlayın ve iğne aksı boyunca aşağı doğru sıyırın. Uyarı: İğneye değmediğinizden emin olun!
8. Derhal iğneyi damara girin. Pıhtısız, tam bir kan alımı için temiz ve düzgün damara girmek çok önemlidir.
9. İğneyi donör koluna iğne tutacağından bantlayın.
10. Kan ile antikoagülan solüsyonu yavaşça ve belli aralıklarla (yaklaşık her 45 saniyede bir) karıştırınız. Eğer Kan alma cihazı veya herhangi bir toplama sistemi
kullanılıyorsa kullanım kılavuzlarını dikkate alınız.
Şekil 3
11. Kan akımının devamlı olduğundan emin olun. Eğer devamlı, yeterli kan akımı, düzenli karıştırma var ise kan alımının 12 dakikanın altında tamamlanması beklenir. Uyarı:
12 dakikanın üzerinde ise, toplanan kan Trombosit, Taze Donmuş Plazma veya kriyopresipitat AHF ayrılması için uygun olmayabilir.
12. Kan torbası etiketi üzerinde belirtilen limitler içerisinde kan alın. Toplanan kanı izleyin.
13. Kan alma işlemi tamamlandığında kan alma çalkalama cihazı ayarlanmış olan ağırlıkta veya mililitrede kanı alır ve kan alma hortumunu klempliyerek kan alımını durdur.
14. Kan alma çalkalama cihazını stop’layın, kan alma çalkalama cihazının klempi açıldıktan sonra;
15. Turnikeyi çözün ya da tansiyon aletinin basıncını düşürün.
16. Kan alma işlemi tamamlandığında İğneyi çıkarmak için, bir elinizde steril gazlı bezi tutarken, diğer elinizin baş ve işaret parmakları ile iğneyi, iğne tutacağından tutun,
iğneyi basınç uygulamadan tamamen çıkarın. Donörün steril gazlı bezi damara giriş noktasına hafifçe bastırmasını sağlayın.
17. İğneyi bir elinizle tutarak, iğne ucu yukarı yönde olacak şekilde, kan alma hortumundaki kanın torbaya akmasını bekleyin.
Şekil 4
18. Bu işlem sonrasında torbaya giden hortum üzerindeki klempi kapayın. Numune alması olmayan sistemlerde hortuma düğüm atın. UYARI: Klemp kapanmazsa iğne
kilitlendiği sırada iğne koruma kılıfından kan fışkırma riski olabilir.
19. İğne koruma kılıflı sistemlerde bir eliniz ile iğneyi tutarken, diğer eliniz ile iğne koruma kılıfını tutun, daha sonra iğneyi bırakın, koruma kılıfının alt kısmında kalan hortumdan çekerek iğneyi koruma
kılıfı içine çekin ve kilitlendiğinden emin olun (Şekil 3, No:6). UYARI: İğne koruma kılıfı olmayan sistemlerde kaza ile yaralanmayı veya personelin kontaminasyonunu önlemek için, iğneyi iğne yok
etme makinesine sokun veya bio tehlike kutusuna atın.
20. Hortum kapatma cihazı ile Y parçasının altından kan alma hortumunu kapatarak iğneyi sistemden ayırın. UYARI: Kilitlenmiş iğne sistemini tıbbi atık kutusuna atınız.
21. Kan alma hortumundaki kanı kaynak yerinden itibaren torbaya doğru komple sıyırın. Hortumda kanın pıhtılaşmaması için hızlı çalışın. Torbayı bir kaç defa ters çevirerek karıştırın, sonra hortumun
tekrar antikoagulanlı kan ile dolmasını sağlayın. Bu prosedürü iki kere tekrar edin. (Şekil 4)
22. Çapraz karşılaştırma amacı ile toplama torbasına bağlı hortum, segment numaraları açıkça ve tam okunacak şekilde hortum kapatma makinesi
23. ile segmentlere ayrılır. Toplama torbasına en yakın segment tanımlama amacıyla her zaman torbaya bağlı kalır.
24. Kan torbasını tekrar arıza var mı diye kontrol edin.
25. Gereken tüm donör bilgilerinin torba üzerindeki etikete tam olarak yazılmış olduğundan emin olun.
26. Tam kan alım sonrası hemen 1-6 0C de bu iş için tasarlanmış bir kan bankası dolabına konmalıdır. Eğer trombositler ayrılacak ise, kan soğutulmamalı ama sıcaklığı 20-240C ye varana kadar (min bir
saat) 450 bir açıda bekletilmelidir. Taze donmuş plazma ve Trombosit elde etmek için kan alımından itibaren 8 saat içersinde işlemler tamamlanmalıdır.
TORBALARIN KULLANIMI:
KLASİK Üçlü Torba Sistemi:(Lökositi arındırılmış Eritrosit, Plazma ve Trombositten Zengin Plazma (PRP) yöntemine göre Trombosit ayırımı için kullanılır)
1. Tam Kan dolu torba sistemini Santrifüj godelerine yükleyin. Uyarı: Godeler yüklenirken Filtre filtre yuvasına konur. Torbaların godelere düzgün yerleştirilmesi torbaların santrifüjde patlamasını önler.
2. +22 0C 2500 g de 15 dakika santrifüj edin. Uyarı: Santrifüj ayarları santrifüj markasına göre değişebilir.
3. Santrifüj edilmiş torbayı kan komponent ekstraktörüne yerleştirin.
4. Plazma ayrılacak transfer torbasının haricindeki transfer torba hortumları klemp ile sıkıştırılır. Bununla beraber filtreye giden hortum üzerine, filtreye
plazma kaçmasını önlemek amacı ile muhakkak klemp konulmalıdır.
5. Plazma ayırımını ekstraktör kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yapın.
6. Torba çıkışında bulunan kırılma parçası sağa sola kıvırarak kırınız (Şekil 5) ve plazmayı üzerinde 5TR yazan transfer torbaya aktarınız.
7. Plazmanın bulunduğu (5TR) ve ona bağlı transfer torba sistemden ayrılır. Ürün eldesi işlemine devam etmek için madde 19’a bakınız
8. SAG-M torbası, yerden 150 cm yükseklikte Filtre Askısına asılır (Şekil 6).
Şekil 5
9. SAG-M torbası çıkışında bulunan kırılma parçası sağa sola kıvırarak kırınız (Şekil 5).
10. SAG-M solüsyonu yer çekimi kuvveti ile filtreden geçer.
11. SAG-M geçiş işlemi bitince hortum üzerindeki Lökosit filtresinin altından geçici klemp ile kıstırılır. UYARI: Klempin eritrosit torbasına en yakın noktadan yapılmasına dikkat ediniz.
12. Üzerine SAG-M ilave edilmiş Eritrosit torbası, askıya asılmadan önce nazikçe karıştırılır. UYARI: Karıştırma işleminin yapılması filtrasyon süresini kısaltır.
13. Tüm sistem ters yüz edilir, Eritrosit torbası tepeye asılır ve SAG-M torbası aşağıda kalır (Şekil 7).
14. Geçici klemp açılır. Yerçekimi kuvveti ile eritrositler filtreden geçerek lökositleri filtre edilir ve SAG_M torbasında toplanır.
15. Uyarı: Filtrenin hava yapmaması ve filtrasyon hızını arttırmak için torbalar asıldıktan sonra hortumun düz olmasına dikkat edilir ve klemp bir seferde çekilir.
16. Filtrasyon süresi kontrollü oda ısında ortalama 25 dakikadır. Uyarı: Filtrasyon süresi 5 dakikanın altında ise ürünü kullanmayınız!
kt_kk_2-58710 / Rev: 10 / Yayın Tarihi: 27.08.2014
Sayfa 1 / 2
DÖF NO: 125/14
17. İşlem sonunda hortum filtrenin altından kaynak makinesi ile kapatılır.
18. Çapraz karşılaştırma için gerekli olan numuneler torbaya bağlı hortumdan alınabilir. Numune alınırken hortumdaki kan kaynak yerinden itibaren torbaya doğru
komple sıyrılır ve hortumun tekrar antikoagulantlı kan ile dolması sağlanır. Bu prosedürü iki kere tekrar edilir (Şekil 3). Toplama torbasına en yakın segment tanımlama
amacıyla her zaman torbaya bağlı kalır.
19. Eritrositler derhal 1-6 0C saklanmak üzere bu iş için tasarlanmış bir kan bankası dolabına konmalıdır.
20. Eğer trombosit ayrılacak ise plazma tekrar 3000 g de 10 dakika santrifüj edilir. Uyarı: Santrifüj ayarları santrifüj markasına göre değişebilir.
21. Santrifüj sonunda trombositler torbanın alt kısmında yay gibi oluşurken üstte trombositçe fakir plazma kalır.
22. Plazma torbası ekstraktöre yerleştirilir, daha önceden konulmuş olan klemp açılır.
23. Üstte kalan trombosit bakımından fakir plazma boş transfer torbasına aktarılır.
24. Eğer 5 gün trombosit saklamaya uygun özel PVC’den (TOTM) yapılmış transfer torbasına alınmış ise inkübatörlü agitatörde trombositler 5 güne kadar saklanabilir.
25. Plazma saklanmak üzere derin dondurucuya konur. Kan alındıktan sonra 6 saat içersinde ayrılırsa, -18 0C /-25 0C de 3 ay, -30 0C /-40 0C de 6 ay daha altında 12 ay saklanabilir.
TOB&BOTTOM 3 LÜ VE 4LÜ TORBA SİSİTEMLERİ (Lökositi arındırılmış Eritrosit, Plazma, Buffy Coat (BC) yöntemine göre Trombosit ayırımı için kullanılır)
1. Ana torbanın kırılma parçası yukarı pozisyonda olacak şekilde madde 1 de anlatıldığı gibi santrüfüj godesine yüklenir.
Uyarı: Godeler yüklenirken; SERT FİLTRE İSE; Filtre filtre aparatına konularak filtre yuvasına yerleştirilir. YUMUŞAK FİLTRE İSE; Filtre transfer torbaların
arasına düzgün bir şekilde konularak bütün sistem santirifüj godesine konulur. Torbaların godelere düzgün yerleştirilmesi torbaların santrifüjde patlamasını önler.
2. Alınan kan komponentlerine ayrılmayıp tam kan olarak kullanılacak ise, ana torbanın üstündeki kırılma parçası kırılır ve seperatörde tam kan 500 ml kapasiteli
transfer torbaya aktarılır.
3. Tüm sistem, 22° C 3500g de 15 dakika santrifüj edilir. Uyarı: Santrifüj ayarları santrifüj markasına göre değişebilir.
4. Santrifüjden sonra ana torba otomatik seperatör cihazına yerleştirilir. Eğer dörtlü sistem kullanılıyor ise Trombosit torbasının hortumu klemple kapatılır.
5. Otomatik Seperatör kullanma talimatına göre kullanılır.
6. Öncelikle, ana torbanın kırılma parçası, daha sonra da transfer torbasının kırılma parçaları kırılır. (Şekil5)
7. Otomatik Seperatör, Buffy Coat ana torbada kalacak şekilde otomatik olarak plazmayı plazma torbasına, eritrositleri transfer torbasına aktarır.
8. İşlem tamamlandığında Plazma ve Eritrosit süspansiyonu bulunan transfer torbalar Hortum Kapatma cihazı ile kapatılır ve sistemden ayrılır.
9. Plazma Madde 24 de belirtilen şekilde saklanır.
10. SAG-M torbası, yerden 150 cm yükseklikte Filtre Askısına asılır (Şekil 6).
11. SAG-M torbası çıkışında bulunan kırılma parçası sağa sola kıvırarak kırınız (Şekil 5 ).
12. SAG-M solüsyonu yer çekimi kuvveti ile filtreden geçer.
13. SAG-M geçiş işlemi bitince hortum üzerindeki Lökosit filtresinin altından geçici klemp ile kıstırılır.
UYARI: Klempin eritrosit torbasına en yakın noktadan yapılmasına dikkat ediniz.
14. Üzerine SAG-M ilave edilmiş Eritrosit torbası, askıya asılmadan önce nazikçe karıştırılır.
UYARI: Karıştırma işleminin yapılması filtrasyon süresini kısaltır.
Şekil 6
Şekil 7
15. Tüm sistem ters yüz edilir, Eritrosit torbası tepeye asılır ve SAG-M torbası aşağıda kalır (Şekil 7).
16. Geçici klemp açılır. Yerçekimi kuvveti ile eritrositler filtreden geçerek lökositleri filtre edilir ve SAG_M torbasında toplanır.
Uyarı: Filtrenin hava yapmaması ve filtrasyon hızını arttırmak için torbalar asıldıktan sonra hortumun düz olmasına dikkat edilir ve klemp bir seferde çekilir.
17. Filtrasyon süresi kontrollü oda ısında ortalama 25 dakikadır.
18. Hortumdaki kan kaynak yerinden itibaren torbaya doğru komple sıyrılır ve hortumun tekrar antikoagulantlı kan ile dolması sağlanır. Bu prosedürü iki kere tekrar edilir. (şekil 3)
19. Eritrosit torbası madde 18 de belirtilen şekilde saklanır.
20. Eğer dörtlü torba kullanılıyorsa, içinde Buffy-coat bulunan ana torbanın ortası trombosit klempi ile kapatılır, torba iyice karıştırılır ve 1 saat bekletilir.
21. Ana torba ve 5 yazılı transfer torba 500g’de 6 dak. 20°C’de santrifüj edilir. Uyarı: Santrifüj ayarları santrifüj markasına göre değişebilir.
22. Otomatik Seperatörde trombositler, trombosit torbasına aktarılır. Uyarı: Santrifüj sonrası trombositler hemen ayrılır.
23. Trombositler özel PVC’den (TOTM) yapılmış transfer torbanın içinde inkübatörlü agitatörde 5 güne kadar saklanabilir.
KAN VERME:
1. Torbayı ve kanı herhangi bir arıza var mı diye kontrol edin.
2. Kanı uygulamadan önce uygulanan serolojik testlerin uygun olup olmadığını, çapraz karşılaştırma testinin sonuçlarının kan verilen ile tutup tutmadığını kontrol ediniz.
Uygun ise çapraz karşılaştırma testini tekrar hasta başında yapınız.
3. ISO EN 1135-4 e uygun transfüzyon seti kullanın.
4. Bir elinizle T parçasının üzerinden tutarken, diğer elinizle T parçasının torbadaki alt kısmını tutarak T parçasını 270 çevirin (Şekil 8).
5. T parçasının torbadaki alt kısmını tutarken diğer elinizle transfüzyon ucunun kapağını çıkarın.
6. Transfüzyon Setinin ucunun ¾’ünü çıkış portuna yerleştirin. Kontaminasyonu engellemek için Transfüzyon setinin çivisini ve açık çıkış portunu ellemeyiniz.
7. Çiviyi girdikten sonra, torbayı transfüzyon seti filtresi dolum seviyesine kadar sıkın.
8. Torbayı alttaki asma yerinden asınız.
GENEL UYARILAR
Saklama ve taşıma sırasında;
1. Taşıma sırasında kan torbası kolileri atılmadan, üzerine ağır bir yük gelmeyecek şekilde en fazla iki koli üst üste olacak gibi elde veya taşıma arabası ile taşınıyorsa koliler
devrilmeyecek şekilde arabaya yerleştirilmelidir.
2. Depolama işleminde en fazla sekiz koli üst üste gelecek ve devrilmeyecek şekilde istiflenmelidir.
Dış ambalajı açmadan önce;
1. Dış ambalajı bulunan kan torbalarını temiz, kuru ve serin yerde saklayınız
2. Dış ambalajda gözle görülebilen bir bozulma varsa kullanmayın
3. Kan torbaları steril olarak paketlenmiştir.
Dış ambalaj açıldıktan sonra;
1. Torbaları dış ambalajının içinde serin ve kuru ortamda saklayın.
2. Kan torbaları dış ambalaj açıldıktan 10 gün içerisinde kullanılmalıdır.
Kullanmadan önce;
1. Kan torbaları kullanım talimatına uygun kullanılmalıdır.
2. İnsan kanı ve komponentleri içindir.
3. Steril ve apirojendir - Buhar ile steril edilmiştir.
4. Solüsyonu berrak olmayan torbaları kullanmayın.
5. Torbalarda gözle görülebilen bir bozulma varsa kullanmayın.
6. Torbayı ve hatları kesici objelerden uzak tutun.
7. İğne muhafazası açılmışsa kullanmayın. İğne üzerindeki çizgilerin birbirinin tam karşısında olması gerekir (Şekil 9).
8. İğne kapağı açıldıktan sonra kapatılmamalıdır.
Şekil 8
9. Sıvı yolu kapakları yoksa ya da gevşekse kullanmayın.
10. Hava vermeyiniz.
11. Kanı 1-6°C arasında saklayın.
12. Kan torbasının içerisine ilaç eklemeyin.
13. Transfüzyon öncesi torbadaki kanı ve alıcının kanını Cross testi ile karşılaştırın.
14. ISO EN 1135-4 e uygun transfüzyon seti kullanın.
Şekil 9
15. Kullanmadan önce karıştırın ve gerekirse kontrollü şartlarda uygun ısıya getirin.
16. Donduğunda plastik daha kırılgandır.
Kullanım sonrası
Tek kullanımlıktır, Kullanım sonrası Tıbbi Atık Kutusuna atılması gerekir. UYARI: Tekrar kullanımı halinde enfeksiyon riski vardır.
DİKKAT: Bu tıbbi cihaz di(2-etilhekzil) ftalat (DEHP) içerir. Hayvansal verilere dayanarak üreme ve gelişim süreçlerine advers etki riski bulunan belirli hasta gruplarında, DEHP’e uzun süreli maruz
kalmayı sınırlamak için önlemler alınmalıdır. Bu hastalar; erkek yenidoğanlar, infantlar ve küçük çocuklar, peripubertal erkekler ve hamile veya emziren kadınlardır. Bununla birlikte faydaları DEHP’e
maruz kalma ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir olası sağlık riskinden daha önemli olduğunda tıbbi prosedürlerden kaçınılmamalıdır. Lütfen bilinçli bir karar verebilmek için güncel literatüre bakın.”
KANSUK LABORATUARI SANAYİ VE TİCARET AŞ
Eski Londra asfaltı, Beşyol Mah. No:4, 34295 Sefaköy,
İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 212 592 15 76, Faks: +90 212 580 37 72,
www.kansuk.com, e-mail: [email protected]
kt_kk_2-58710 / Rev: 10 / Yayın Tarihi: 27.08.2014
Sayfa 2 / 2
DÖF NO: 125/14
Download

Kullanım Kılavuzu