Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
Eğitimin Konusu
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Kişiler Arası İletişim, Empati, Beden
Dili, Stres Yönetimi, Diksiyon, Görgü
Kuralları, Kişisel Bakım, Grup Ekip
Takım Çalışmasına Yönelik Eğitimler,
Çalışanlar Arası İletişim, Hasta Ve
Yakınları İle İletişim
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı,
atık yönetimi, kesici delici alet
yaralanmaları, el hijyeni ,bulaşıcı
hastalıklar ve eğitimi (izolasyon
önlemleri) çalışan hakları güvenliği,
sağlık taramaları
Hastane İçi Hijyen, Hastane
Enfeksiyonları Ve El Yıkama, Hastane
Temizliği Ve Bölüm Bazlı Temizlik
Uygulamaları, Morg Temizliği,
Çamaşır Kabul Teslim Ve Depolama
Sistematiği, Genel Alanların Temizlik
Kuralları, Temizlik Maddelerinin
Kullanım Özellikleri
Hastaların Güvenli Transferi, Hasta
Hakları Ve Güvenliği, Hasta Hakları
ve Memnuniyeti, Hastaların Doğru
Kimliklendirilmesi
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Kişi
Sayısı
Planlanan
Tarih
Tedarikçi firma
Temizlik Personeli
Çamaşırhane, ,Mutfak
Personeli/Yemekhane
43+(9 doruk
şirketi)
Ocak
Haziran
Tedarikçi firma
Temizlik Personeli
Çamaşırhane, ,Mutfak
Personeli/Yemekhane
43+(9doruk
şirketi)
Ocak
Haziran
Tedarikçi firma
Temizlik Personeli
Çamaşırhane, ,Mutfak
Personeli/Yemekhane
43+(9 doruk
şirketi)
Ocak
Haziran
Tedarikçi firma
Temizlik Personeli
Çamaşırhane, ,Mutfak
Personeli/Yemekhane
43+(9 doruk
şirketi)
Ocak
Haziran
43+(9 doruk
şirketi)
Ocak
Haziran
43+(9 doruk
şirketi)
Ocak
Haziran
1
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
2
ÇALIŞAN HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
3
TEMİZLİK EĞİTİMLERİ
4
HASTA HAKLARI VE
EĞİTİMLERİ
5
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
EĞİTİMLERİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji
Tasarrufu, Elektrik Kaçakları
Tedarikçi firma
6
AFET YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
Hastane Afet Planı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı
Tedarikçi firma
Temizlik Personeli
Çamaşırhane, ,Mutfak
Personeli/Yemekhane
Temizlik Personeli
Çamaşırhane, ,Mutfak
Personeli/Yemekhane
S.N:1/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
7
Eğitimin Konusu
GENEL UYUM
EĞİTİMLERİ
8
BESLENME
EĞİTİMLERİ
9
ÇEVRE SAĞLIĞI
EĞİTİMLERİ
10
İŞ EMNİYETİ VE
SAĞLIK TEDBİRLERİ
11
KİŞİLER GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
12
ÇALIŞAN HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Hastane Uyum Eğitim Rehberi
Yatan Hasta Servisinde Dikkat
Edilecek Noktalar-Diyet Kartlarının
Doğru Uygulanması, Yemekhane
Donanımı Bilgileri (Mutfak
Yöneticisi Ve Personeli) Yiyecek
Depolama Ve Muhafaza Teknikleri
(Mutfak Personeli, Gıda Güvenliği
Yönetimi, Yiyecek İçecek Servis
Yöntemleri (Mutfak Personeli) ,
Kişisel Koruyucu Ekipman
Kullanımı, Sağlık Taramaları
Atıkların Kaldırılması (Mutfak
Yemekhane Personeli ), Mutfak
Hijyeni ,Hijyen Ve Bina Temizliği
Çalışan Güvenliği Riskleri Ve
Alınacak Tedbirler Renkli Kodlar
Kişiler Arası İletişim, Empati,
Kalabalık Yönetimi, Öfke Kontrolü,
Halkla İlişkiler, Zor İnsanlarla Başa
Çıkma
Özel Güvenlik Hukuku Ve Kişi
Hakları, El Hijyeni, Bulaşıcı
Hastalıklar Ve Eğitim (İzolasyon
Önlemleri ), Kişisel Koruyucu
Ekipman Kullanımı, Sağlık
Taramaları
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Tedarikçi firma
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Temizlik Personeli
Çamaşırhane, ,Mutfak
Personeli/Yemekhane
Kişi
Sayısı
Planlanan
Tarih
43+(9 doruk
şirketi)
Ocak
Haziran
Tedarikçi firma
Mutfak- yemekhane
personeli
13
Ocak
Haziran
Tedarikçi firma
Mutfak- yemekhane
personeli
13
Ocak
Haziran
Tedarikçi firma
Temizlik Personeli
Çamaşırhane, ,Mutfak
Personeli/Yemekhane
43+(9doruk
şirketi)
Ocak
Haziran
Tedarikçi firma
Özel Güvenlik Personeli
9
Ocak
Tedarikçi firma
Özel Güvenlik Personeli
9
Ocak
S.N:2/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
Eğitimin Konusu
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
13
HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
Hasta Hakalrı Ve Güvenliği, Hasta
Hakları Ve Memnuniyeti
Tedarikçi firma
14
AFET YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
Hastane Afet Palnı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı
Tedarikçi firma
15
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji
Tasarrufu, Elektrik Kaçakları
Tedarikçi firma
16
GENEL UYUM
EĞİTİMLERİ
Hastane Uyum Eğitim Rehberi
İŞ EMNİYETİ VE
SAĞLIK TEDBİRLERİ
Çocuk Kaçırma, Hırsızlık, CopKelepçe-Göz Yaşartıcı Sprey V.B
Yardımcı Güvenlik Malzemelerinin
Kullanımı, Yakalama Ve Arama,
Çevre Güvenliği Ve Tehlikeyi Tespit
Etme, Patlayıcı Madde, Olay Yeri
İnceleme Veolay Yeri Delillerinin
Korunması, Renkli Kodlar
17
18
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
19
ÇALIŞAN HAKLARI
VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
Kişiler Arası İletişim, Empati,
Bedendili, İş Ve İnsan İlişkileri, Hasta
Yönlendirme, Stres Yönetimi, Sağlıklı
İletişim
Çalışan Hakları Güvenliği, El Hijyeni,
Bulaşıcı Hastalıklar Ve
Eğitimi(İzolasyon Önlemleri), Kişisel
Koruyucu Ekipman Kullanımı, Sağlık
Taramaları
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Özel Güvenlık
Personeli
Kişi
Sayısı
Planlanan
Tarih
9
Ocak
9
Ocak
Özel Güvenlık
Personeli
9
Ocak
Tedarikçi firma
Özel Güvenlık
Personeli
9
Ocak
Tedarikçi firma
Özel Güvenlık
Personeli
9
Ocak
Tedarikçi firma
Hasta Karşılama Ve
Yönlendirme Personeli
4
Ocak
Haziran
Tedarikçi firma
Hasta Karşılama Ve
Yönlendirme Personeli
4
Ocak
Haziran
Özel Güvenlık
Personeli
S.N:3/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
Eğitimin Konusu
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Tedarikçi firma
Hasta Karşılama Ve
Yönlendirme Personeli
4
Ocak
Haziran
Kişi
Sayısı
Planlanan
Tarih
20
HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
Hasta Hakları Ve Güvenliği, Hasta
Hakları Ve Memnuniyeti, Hasta
Transferi, Hastaların Doğru
Kimliklendirilmesi
21
AFET YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
Hastane Afet planı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı
Tedarikçi firma
Hasta Karşılama Ve
Yönlendirme Personeli
4
Ocak
Haziran
22
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu,
Elektrik Kaçakları
Tedarikçi firma
Hasta Karşılama Ve
Yönlendirme Personeli
4
Ocak
Haziran
23
GENEL UYUM
EĞİTİMLERİ
Hastane Uyum Eğitim Rehberi
Tedarikçi firma
Hasta Karşılama Ve
Yönlendirme Personeli
4
Ocak
Haziran
24
İŞ EMNİYETİ VE
SAĞLIK TEDBİRLERİ
Tedarikçi firma
Hasta Karşılama Ve
Yönlendirme Personeli
4
Ocak
Haziran
25
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
Tedarikçi firma
Bilgi-işlem
1
Ocak
26
ÇALIŞAN HAKLARI
VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
Tedarikçi firma
Bilgi-işlem
1
Ocak
27
HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
Tedarikçi firma
Bilgi-işlem
1
Ocak
28
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu,
Elektrik Kaçakları
Tedarikçi firma
Bilgi-işlem
1
Ocak
29
AFET YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
Hastane Afet Palnı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı
Tedarikçi firma
Bilgi-işlem
1
Ocak
Çalışan Güvenliği Riskleri Ve Alınacak
Tedbirler
Renkli Kodlar
Kişiler Arası İletişim, Empati, Beden
Dili, Stres Yönetimi, İş Ve İnsan
İlişkileri, Hasta Yönlendirme
El Hijyeni, Bulaşıcı Hastalıklar Ve
Eğitimi, Çalışan Hakları Ve Güvenliği,
İş Emniyeti Ve Sağlık Tedbirleri,
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı,
Sağlık Taramaları
Hasta Dosyası Hazırlama, Hasta
Hakları Ve Güvenliği, Hasta Hakları
Ve Memnuniyeti, Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi, Hasta Kimliğinin
Doğrulanması, Bilgi Güvenliği
S.N:4/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Kişi
Sayısı
Planlanan
Tarih
Eğitimin Konusu
Eğitimin Alt Konusu
30
BİLGİ İŞLEM
EĞİTİMLERİ(BÖLÜM
BAZLI EĞİTİMLER)
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Sağlık
Net Entegrasyon Eğitimi, Yerel Ağ,
İşletim Sistemi, Sistem Bakım Ve
Onarım Eğitimi, Çok Kullanıcılı İşletim
Sistemi, Sistem Bakım Ve Onarım
Eğitimi, Hbys Geçiş Süreci Eğitimi,
Temel Kullanımı Eğitimi
Tedarikçi firma
Bilgi-işlem
1
Ocak
31
İSTATİSLİK
EĞİTİMLER
Spss Programı İle İlgili Temel Bilgiler
Anket Yöneticisi/Uygulayıcısı
Tedarikçi firma
Bilgi-işlem
1
Ocak
32
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
Tedarikçi firma
Teknık servis
4
Ocak
33
ÇALIŞAN HAKLARI
VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
Tedarikçi firma
Teknık servis
4
Ocak
34
HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
Tedarikçi firma
Teknık servis
4
Ocak
35
AFET YÖNETİM
EĞİTİMLERİ
Hastane Afet planı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı
Tedarikçi firma
Teknık servis
4
Ocak
36
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu,
Elektrik Kaçakları
Tedarikçi firma
Teknık servis
4
Ocak
37
GENEL UYUM
EĞİTİMLERİ
Hastane Uyum Eğitim Rehberi
Tedarikçi firma
Teknık servis
4
Ocak
38
KALİTE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ MESLEKİ
GELİŞTİRME
EĞİTİMİ
Malzeme bakım ve onarımı eğitimi
Kalibrasyon
Tedarikçi firma
Teknık servis
4
Ocak
Kişiler Arası İletişim, Empati,Beden
Dili, İş Ve İnsan İlişkileri, Stres
Yönetimi, Sağlıklı İletişim
Çalışan Hakları Güvenliği,El Hijyeni,
Bulaşıcı Hastalıklar Ve Eğitimi
(İzolasyon Önlemleri),Kişisel
Koruyucu Ekipman Kullanımı, Sağlık
Taramaları
Hasta Hakları Ve Güvenliği, Hasta
Hakları Ve Memnuniyeti, Tıbbı Cihaz
Güvenliği
S.N:5/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Kod: YÖN.PL.06
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Sıra
No
Eğitimin Konusu
Eğitimin Alt Konusu
39
İŞ EMNİYETİ VE
SAĞLIK TEDBİRLERİ
Çalışan Güvenliği Riskleri Ve Alınacak
Tedbirler
40
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
41
ÇALIŞAN HAKLARI
VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
42
HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
43
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Kişi
Sayısı
Planlanan
Tarih
Tedarikçi firma
Teknık servis
4
Ocak
Tedarikçi firma
VHKİ
24
Ocak
Tedarikçi firma
VHKİ
24
Ocak
Hasta Hakları Ve Güvenliği, Hasta
Hakları Ve Memnuniyeti,
Tedarikçi firma
VHKİ
24
Ocak
AFET YÖNETİM
EĞİTİMLERİ
Hastane Afet planı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı
Tedarikçi firma
VHKİ
24
Ocak
44
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu,
Elektrik Kaçakları
Tedarikçi firma
VHKİ
24
Ocak
45
GENEL UYUM
EĞİTİMLERİ
Hastane Uyum Eğitim Rehberi
Tedarikçi firma
VHKİ
24
Ocak
46
MEVZUAT
YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
Tedarikçi firma
Satın Alma
1
Ocak
47
MEVZUAT
YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
Tedarikçi firma
Arşiv
1
Ocak
Kişiler Arası İletişim, Empati,Beden
Dili, İş Ve İnsan İlişkileri, Stres
Yönetimi, Sağlıklı İletişim
Çalışan Hakları Güvenliği,El Hijyeni,
Bulaşıcı Hastalıklar Ve Eğitimi
(İzolasyon Önlemleri), Sağlık
Taramaları
Taşınır Mal Yönetmeliği, 5018 Sayılı
Kamu Malı Yönetimi Ve Kontrolü,
Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma
Kuralları
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik
Dosyalama Teknikleri Ve Resmi
Yazışma Kuralları
S.N:6/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
48
49
50
Eğitimin Konusu
MEVZUAT
YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
MEVZUAT
YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
İDARİ EĞİTİMLER
TEK DÜZEN
MUHASEBE EĞİTİMİ
MEVZUAT
YÖNETİMİ
EĞİTİMLERİ
TEK DÜZEN
MUHASEBE EĞİTİMİ
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Faturalandırma Mevzuatı
Stok Yönetimi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Dosyalama Teknikleri Ve Resmi
Yazışma Kuralları
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Planlanan
Tarih
Tedarikçi firma
Ayniyat Saymanlığı
1
Ocak
Dosyalama Teknikleri Ve Resmi
Yazışma Kuralları
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Tedarikçi firma
Mutemetlik
1
Ocak
Dosyalama Teknikleri Ve Resmi
Yazışma Kuralları
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Tedarikçi firma
Tahakkuk
1
Ocak
Tedarikçi firma
VKHİ
24
Ocak
51
İŞ EMNİYETİ VE
SAĞLIK TEDBİRLERİ
Çalışan Güvenliği Riskleri Ve Alınacak
Önlemler
52
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
Kişiler Arası İletişim, Empati,Beden
Dili, İş Ve İnsan İlişkileri, Stres
Yönetimi, Sağlıklı İletişim
Tedarikçi firma
Tüm Sağlık Personeli
(FİZYOTERAPİSTFİZİK TEDAVİ
TEKNİKERLERİ)
ÇALIŞAN HAKLARI
VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
Çalışan Hakları Güvenliği, Kesici
Delici Alet Yaralanmaları, Kişisel
Koruyucu Ekipman Kullanımı, Atık
Yönetimi, Sağlık Taramaları, El
Hijyeni, Bulaşıcı Hastalıklar Ve
Eğitimi (İzolasyon Önlemleri)
Tedarikçi firma
Tüm Sağlık Personeli
53
Kişi
Sayısı
Ocak
24
Ocak
S.N:7/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Kod: YÖN.PL.06
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Hasta Hakları Ve Güvenliği, Hasta
Hakları Ve Memnuniyeti
Tedarikçi firma
Tüm Sağlık Personeli
24
Ocak
AFET YÖNETİM
EĞİTİMLERİ
Hastane Afet planı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı
Tedarikçi firma
Tüm Sağlık Personeli
24
Ocak
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu,
Elektrik Kaçakları
Tedarikçi firma
Tüm Sağlık Personeli
24
Ocak
SAĞLIKTA
HASTANE KALİTE
STANDARTLARİ
Hasta Bilgi Güvenliği
Güvenli Cerrahi Uygulamalar
Güvenli İlaç Uygulamaları
Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı Ve
Bakımı
Hasta Transferi
Radyasyon Güvenliği
Renkli Kod Uygulamaları
Sözel İstem Uygulamaları
Transfüzyon Güvenliği
Tıbbı Cihaz Güvenliği
Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin
Azaltılması
Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi
Akılcı İlaç Kullanımı
Güvenli Raporlama Sistemi
Tehlikeli Maddeler Ve Kullanılan
Simgeler
Örnek Alınması Ve Taşınması
Tedarikçi firma
Tüm Sağlık Personeli
24
Ocak
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
Kişiler Arası İletişim, Empati,Beden
Dili, İş Ve İnsan İlişkileri, Stres
Yönetimi, Sağlıklı İletişim
MUSTAFA ALP
GİRAY
SÖYLEMEZ
126
Şubat
Nisan
Ağustos
Ekim
Sıra
No
Eğitimin Konusu
54
HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
55
56
57
58
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Sağlık Personeli Ve İdari
Personel
Kişi
Sayısı
Planlanan
Tarih
S.N:8/1
Gerçekleştirilen
Tarih
SOSYAL HİZMET
UZMANI
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
Eğitimin Konusu
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Kişi
Sayısı
ÇALIŞAN HAKLARI
VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
Çalışan hakları ve güvenliği-el hijyeniizolasyon önlemleri-kişisel koruyucu
ekipman kullanımı-sağlık taramalarıkesici delici alet yaralanmaları-atık
yönetimi
60
AFET YÖNETİMİ
EĞİTİMİ
Hastane Afet planı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı-KBRN
eğitimi
MEHMET
AYDOĞDU
Sağlık Personeli Ve İdari
Personel
126+5
61
HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
Hasta Hakları Ve Güvenliği, Hasta
Hakları Ve Memnuniyeti
NAZİLE
KESKİN
Sağlık Personeli Ve İdari
Personel
126+5
62
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu,
Elektrik Kaçakları
OSMAN DAĞCI
Sağlık Personeli Ve İdari
Personel
126+5
SAĞLIKTA
HASTANE KALİTE
STANDARTLARI
EĞİTİMİ
Hasta Bilgi Güvenliği-Güvenli Cerrahi
Uygulamalar-Hbtc Kullanımı Ve
Bakım-Hasta Transferi-Radyasyon
Güvenliği-Renkli Kod UygulamalarıTransfüzyon Güvenliği-Tıbbı Cihaz
Güvenliği-Düşmelerden Kaynaklanan
Risklerin Azaltılması-Hastaların Doğru
Kimliklendirilmesi-Akılcı İlaç
Kullanımı-Güvenli Raporlama SistemiTehlikeli Maddeler Ve Kullanılan
Simgeler-Örnek Alınması Ve
Taşınması
GÜLŞAH
ZENGİN
İSA GERGÜZ
S. EFKAN
DOĞAN
59
63
SEVİNÇ
YAMAN
MEHMET
AYDOĞDU
Sağlık Personeli Ve İdari
Personel, hizmetli
personeller
Sağlık Personeli Ve İdari
Personel
126+5
126+5
Planlanan
Tarih
Şubat
Nisan
Ağustos
Ekim
Şubat
Nisan
Ağustos
Ekim
Şubat
Nisan
Ağustos
Ekim
Şubat
Nisan
Ağustos
Ekim
Şubat
Nisan
Ağustos
Ekim
S.N:9/1
Gerçekleştirilen
Tarih
EKK HEMŞİRE
SAĞLIK
MEMURU(çalışan
hakları sorumlusu)
SAĞLIK MEMURU(afet
sorumlusu)
HASTA HAKLARI
SORUMLUSU
TEKNİSYEN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
KALİTE YÖNETİM
DİREKTÖRÜ
RÖNTGEN
TEKNİSYENİ
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
Eğitimin Konusu
64
ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ
EĞİTİMİ
65
KİŞİSEL GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
66
ÇALIŞAN HAKLARI
VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİ
67
HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ
68
AFET YÖNETİM
EĞİTİMLERİ
Eğitimin Alt Konusu
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Tüm sağlık personeli
(hekim,hemşire,sağlık
memuru, Laborant,
röntgen teknisyeni,
fizyoterapist, fizik tedavi
teknikeri)
Kişi
Sayısı
ZELİHA YAVUZ
Kişiler Arası İletişim, Empati,Beden
Dili, İş Ve İnsan İlişkileri, Stres
Yönetimi, Sağlıklı İletişim
Çalışan hakları ve güvenliği-el hijyeniizolasyon önlemleri-kişisel koruyucu
ekipman kullanımı-sağlık taramalarıkesici delici alet yaralanmaları-atık
yönetimi
MUSTAFA ALP
GİRAY
SÖYLEMEZ
64
MEHMET
AYDOĞDU
SEVİNÇ
YAMAN
Hekimler
10
Hasta Hakları Ve Güvenliği, Hasta
Hakları Ve Memnuniyeti
NAZİLE
KESKİN
Hekimler
10
MEHMET
AYDOĞDU
Hekimler
10
Doktor
Temmuz
Hekimler
Gerçekleştirilen
Tarih
Haziran
CPR
Hastane Afet planı Eğitimi, Yangın
Söndürücülerin Kullanımı-KBRN
eğitimi
Hasta bilgi güvenliği-güvenli cerrahi
uygulamalar-güvenli ilaç uygulamalarırenkli kod uygulamaları-sözel istem
uygulaması-hastaların doğru
kimliklendirilmesi-akılcı ilaç
uygulamaları-güvenlik raporlama
sistemi
Radyasyon güvenliği
Planlanan
Tarih
S.N:10/1
10
Temmuz
SOSYAL HİZMET
UZAMANI
SAĞLIK
MEMURU(çalışan
hakları sorumlusu)
EKK HEMŞİRESİ
Kasım
HASTA HAKLARI
SORUMLUSU
Aralık
SAĞLIK
MEMURU(afet
sorumlusu)
Eylül
DERYA
DEMİRSÖZ
S.EFKAN
DOĞAN
Hekimler
10
69
SAĞLIKTA
HASTANE KALİTE
STANDARTLARİ
70
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu,
Elektrik Kaçakları
OSMAN DAĞCI
Hekimler
10
71
BİRİM BAZLI EĞİTİM
Panik Değer Bildirimi
GÜLŞAH
ZENGİN
Lab. Çalışanları
2
SAĞLIK BAKIM
HİZ.MD.
RÖNTGEN
TEKNİSYENİ
Eylül
Temmuz
TEKNİSYEN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
72
73
74
Eğitimin Konusu
BİRİM BAZLI
EĞİTİM
BİRİM BAZLI
EĞİTİM
BİRİM BAZLI
EĞİTİM
75
BİRİM BAZLI
EĞİTİM
76
BİRİM BAZLI
EĞİTİM
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Taşınır Mal Yönetmeliği-5018 Sayılı
Kamu Malı Yönetimi Ve KontrolüDosyalama Teknikleri Ve Yazışma
Kuralları
Mevzuat Yönetimi Eğitimleri-Devlet
Arşiv Hizmetleri Hakkında YönetmelikDosyalam Teknikleri Ve Resmi Yazışma
Kuralları
Mevzuat Yönetimi EğitimleriFaturalandırma Mevzuatı-Stok
Yönetimi-Taşınır Mal YönetmeliğiDosyalam Teknikleri Veresmi Yazışma
Kuralları-Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Mevzuat Yönetimi EğitimleriDosyalama Teknikleri Ve Resmi
Yazışma Kuralları-Tek Düzen Muhasebe
Sistemi
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Kişi
Sayısı
Eylül
Satın Alma
2
Eylül
Arşiv
1
Eylül
Ayniyat saymanlığı
1
Eylül
Mutemet
Tahakkuk
1
Mevzuat Yönetimi Eğitimleri-Depolama
Ve Envanter Yönetimi Eğitimi-Stok
Ambar Ve Depo
1
77
BİRİM BAZLI
EĞİTİM
Mevzuat Yönetimi Eğitimleri-ÇKYS
Projesi Eğitimi-Dosyalama Teknikleri
Ve Resmi Yazışma Kuralları
Personel özlük işleri
2
78
BİRİM BAZLI
EĞİTİM
Web tabanlı uzaktan
eğitim
Mevzuat Yönetimi Eğitimleri-Tıbbı
Terminoloji Eğitimi-ICD10 Eğitimi
TEMİZLİK
EĞİTİMLERİ
Genel Alanların Temizlik KurallarıBellirlenen Risk Düzeyine Göre
Temizlik Kuralları-Temizlik
Maddelerinin Kullanım Özellikleri,Morg
Temizliği
79
Planlanan
Tarih
Eylül
Eylül
Eylül
TİG
1
Mart
Eylül
Hizmetli personel
2
S.N:11/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Kod: YÖN.PL.06
Sıra
No
80
Eğitimin Konusu
TEMİZLİK
EĞİTİMLERİ
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI …………..
Yayın Tarihi:01.07.2011
Revizyon No:02
Revizyon Tarih: 01.01.2014
Eğitimin Alt Konusu
Eğitimcinin
Adı Soyadı
Ünvanı
Hastane İçi Hijyen,Hastane
Enfeksiyonları Ve El Yıkama,Hastane
Temizliği Ve Bölüm Bazlı Temizlik
Uygulamaları,Çamaşır Kabul Teslim Ve
Depolama Sistematiği,Genel Alanların
Temizlik Kuralları,Belirlenen Risk
Düzeylerine Göre Alanların Temizlik
Kuralları,Temizlik Maddelerinin
Kullanım Özellikleri,Morg Temizliği
Yatan Hasta Servisinde Dikkat Edilecek
Noktalar-Diyet Kartlarının Doğru
Uygulanması, Yemekhane Donanımı
Bilgileri (Mutfak Yöneticisi Ve
Personeli) Yiyecek Depolama Ve
Muhafaza Teknikleri (Mutfak Personeli,
Gıda Güvenliği Yönetimi, Yiyecek
İçecek Servis Yöntemleri (Mutfak
Personeli) , Kişisel Koruyucu Ekipman
Kullanımı, Sağlık Taramaları
81
BİRİM BAZLI
EĞİTİMLER
(BESLENME
EĞİTİMLERİ)
82
BİRİM BAZLI
EĞİTİMLER
(ÇEVRE SAĞLIĞI
EĞİTİMLERİ)
Atıkların Kaldırılması (Mutfak
Yemekhane Personeli ), Mutfak Hijyeni
,Hijyen Ve Bina Temizliği
83
BÖLÜM BAZLI
EĞİTİM
Aydınlatılmış Onam Formu Ve Hasta
Mahremiyeti
84
BÖLÜM BAZLI
EĞİTİM
Bası Yarası
Meslek Gurupları
Eğitim Verilecek
Personel Ünvanı
Kişi
Sayısı
Planlanan
Tarih
S.N:12/1
Gerçekleştirilen
Tarih
Mart
Eylül
Çamaşırhane
3
Ocak
Temmuz
Yemekhane(mutfak
hizmetleri)
1
Yemekhane(mutfak
hizmetleri)
1
NAZİLE
KESKİN
Hekimler
Hemşireler ve sağlık
memurları
55
ESEN
ALPTEKİN
Hemşireler
45
Ocak
Temmuz
Eylül
Mayıs
HASTA HAKLARI
SORUMLUSU
MORAL –
MOTİVASYON
HEMŞİRESİ
Download

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kütahya