YILLIK EĞİTİM PLANI
2014 YILI 1.DÖNEM EĞİTİM PLANI (OCAK-HAZİRAN)
DOKÜMAN KODU:
YÖN.PL.04
EĞİTİM KONUSU
YAYIN TARİHİ:
10.11.2011
TARİH
REVİZYON TARİHİ:
01.11.2012
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ
REVİZYON NO:
01
YER
Güvenlik Raporlama
Sistemi
SAYFA NO:
1
KATILANLAR
Tüm Personel
Sözel İstem Uygulama
Prosedürü
Dilek Batur
Online Eğitim
Tüm Sağlık Personeli
14.01.2014
Kalite Yönetim Direktörü Sınav Uygulamalı
Hasta Kimliğinin
Doğrulanması
CPR Eğitimi
Tüm Sağlık Personeli
16.01.2014
Uz. Dr. Fatma A.ŞAHİN
Tüm Sağlık Personeli(Ebe,
Hemşire, ATT, Lab Tek,
Sözel
Rönt Tek, Diyaliz Tek,
Anlatım(Uygulamalı) Anestezi Tek, Diş Tek)
Anestezi Uzmanı
Tüm Hekimler
Hasta Hakları
20.01.2014
Hastane Enfeksiyonları
Kişisel Koruyucu
Ekipman Kullanımı
03.02.2014
El Hijyeni
06.02.2014
Hacer TEMİZ
Online Eğitim
Hasta Hakları Birim Sor.
Sınav Uygulamalı
Mehtap ÇETİNKAYA
Online Eğitim
Enfeksiyon Hemşiresi
Sınav Uygulamalı
Mehtap ÇETİNKAYA
Online Eğitim
Enfeksiyon Hemşiresi
Sınav Uygulamalı
Tüm Personel
Tüm Sağlık Personeli
Veri Giriş Personeli
Tüm Personel
Atık Yönetimi
Hasta Memnuniyeti
İletişim Teknikleri
Veri Giriş Elemanları
13.02.2014
Psikolog
Sözel Anlatım
Öfke Kontrolü
Tıbbı Sekreterler
Güvenlik Personeli
İletişim Teknikleri
Öfke Kontrolü
14.02.2014
Psikolog
Sözel Anlatım
Hacer TEMİZ
Online Eğitim
Eğitim Hemşiresi
Sınav Uygulamalı
Tüm Sağlık Personeli
Tükenmişlik Sendromu
Ulusal Renkli Kodlar
17.02.2014
Tüm Personel
Hasta başı Test Cihazı
Kullanımı/PreanalitikAnalitik-Post Analitik
Süreç/Temizlik ve
Bakımı
19.02.2014
Laboratuara Numune
Gönderilmesi Örnek
Alınması Ve Transferi
24.02.2014
Seda TUNA
Diyaliz Hemşiresi
Ali Çağlar
Lab. Tek
Panik Değer ve
Bildirimi Glukometre
Cihazının bakımı ve
Kalite Kontrol testleri
04.03.2014
Laboratuar Güvenliği
10.03.2014
12.03.2014
Sağlıkta Kalite
Standartları
24.03.2014
Çocuklarda ve
Yetişkinlerde I.M/S.C
Enjeksiyon
uygulamaları
Tüm Servis Sorumluları
Laboratuar Çalışanları
Lab. Sorumlusu
Hastane
Yemekhanesi
Didem DENİZLİ
Online Eğitim
Lab. Tek
Sınav Uygulamalı
İş Sağlığı Uzmanı
Sözel Anlatım
Dilek BATUR
Online Eğitim
Laboratuar Çalışanları
Laboratuar Çalışanları
Tüm Personel
Tüm Personel
Kalite Yönetim Direktörü Sınav Uygulamalı
07.04.2014
Advers Etki Bildirimi
HASTA GÜVENLİĞİ
Hastaların doğru
kimliklendirilmesi,
Çalışanlar arası etkili
iletişim, Güvenli İlaç
Uygulamalarının
sağlanması,
Transfüzyon
Güvenliğinin
Sağlanması, Radyasyon 11.04.2014
Güvenliğinin
Sağlanması,
Düşmelerden
Kaynaklanan risklerin
azaltılması, Güvenli
Cerrahi Uygulamaları,
Tıbbı Cihaz
Güvenliğinin
Sağlanması
Bilgi Güvenliği
Hastane
Yemekhanesi
Tüm Birim
Sorumluları(Röntgen ve
Diş Hariç)
Harun Sevindik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Akılcı İlaç Kullanımı
Başhemşire Odası
Hakan ÖZDEMİR
Online Eğitim
Eczacı
Sınav Uygulamalı
Dilek BATUR
Online Eğitim
Tüm Sağlık Personeli
Tüm Sağlık Personeli
Kalite Yönetim Direktörü Sınav Uygulamalı
Mahmut KOÇYİĞİT
Online Eğitim
Bilgi İşlem Sorumlusu
Sınav Uygulamalı
15.04.2014
Tüm Personel
Halil KAYA
22.04.2014
Sözel Anlatım
Hemşire
Acil Servis Sağlık Çalışanları
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Kesici-Delici Alet
Yaralanmaları,
Çalışanların zarar
görme risklerinin
belirlenmesi, Fiziksel
şiddete maruz kalma
risklerinin
belirlenmesi, Kan ve
vücut sıvılarıyla bulaş
riskinin azaltılması,
Sağlık taramalarının
yapılması
Aynur ERDOĞMUŞ
06.05.2014
Acil Durum Yönetimi
Yangın Söndürücü
14.05.2014
Hortumların Kullanımı
Vücut Mekanikleri,
Hasta Taşıma
Teknikleri ve Hasta
Pozisyonları
27.05.2014
Steril Malzeme
Karşılama ve Teslimi
02.06.2014
Ventilasyon Cihazı
Kullanımı ve
Defibilatör Kullanımı
Acil Serviste Hasta
Karşılanması
03.06.2014
Anne Sütünün Önemi
ve Emzirme
13.03.2014
Sigara ve Sağlığa
Zararları
10.06.2014
Online Eğitim
Çalışan Güvenliği Komite
Sınav Uygulamalı
Üyesi
Sivil Savunma
Dr.Ahmet IŞIK
Acil Hekimi
Özge İCİ
Tüm Personel
Sözel Anlatım
Tatbikat
Tüm Personel
Hastane
Yemekhanesi
Tüm Acil Servis Çalışanları
Ve Temizlik Personeli
S.B.H. Odası
Tüm Ameliyathane
Çalışanları
S.B.H. Odası
Acil Servis Çalışanları
Ameliyathane Hemşiresi
Servet ALTUNTAŞ
Acil Sorumlu Hemşiresi
Merve KOCA
Online Eğitim
Ebe
Sınav Uygulamalı
Hacer TEMİZ
Online Eğitim
Eğitim Hemşiresi
Sınav Uygulamalı
Tüm Personel
Tüm Personel
Tehlikeli Madde Sınıfını
Gösteren Simgeler,
Hakan Özdemir
Online Eğitim
Depolanma Şartları Ve 24.06.2014
Tüm Personel
Tehlike ve Yangın
Eczacı
Sınav Uygulamalı
Durumunda Yapılması
Gerekenler
Not: Eğitimleri hazırlayacak arkadaşların eğitimleri PowerPoint sunusu olarak hazırlaması eğitimle ilgili
çoktan seçmeli en az 10 tane soru hazırlaması ve Word belgesine yazılması eğitim ve soruların CD ye
kaydedilip belirlenen tarihten en az 1 hafta önce eğitim birimine teslim edilmesi eğitimlerde eğitimin amacı
hedefi ve sonucunun belirtilmesi önemle duyurulur.
Hazırlayan
Onaylayan
Hacer TEMİZ
İbrahim KARAGÖZ
Eğitim Hemşiresi
Hastane Yöneticisi
Download

PL. Yıllık Eğitim Planı 1.Dönem