YER ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ Yusuf ARSLAN NORM TEKNİK Alev ZÖNGÜR NORM TEKNİK GİRİŞ Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği Yangın Riski Oluşturan Unsurlar Algılama ve Uyarı Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Türkiye’de Madencilik ve Mevzuat Ülkemizde Gerçekleşen Kazalar Avrupa ve ABD’de Kural ve Standartlar Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 2 GİRİŞ Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği Pasif ve yapısal önlemler Tahliye ve müdahale planları Duman tahliye ve havalandırma senaryoları Otomatik / manuel yangın söndürme ve kontrol sistemleri Sorumluluklar: Fenni Nezaretçi: teknik ve emniyet gerekliliklerini tespit ederek bildirme İşletme sahibinin bu gereklilikleri yerine getirme Denetim: ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Bağlı İş Müfettişleri Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 3 GİRİŞ Yeraltı İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi (ÇSGB‐2011) «Maden yangınlarında meydana gelen ölüm olaylarının % 90’ından fazlası karbon monoksitten kaynaklanmaktadır.» Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 4 MADEN İŞLETMELERİNDE YANGIN RİSKİ OLUŞTURAN UNSURLAR Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 5 MADEN İŞLETMELERİNDE YANGIN RİSKİ OLUŞTURAN UNSURLAR YANICI KAYNAKLARI : Grizu, kömür ve kömür tozu , ahşap (tahkimat vb.), dizel yakıtı Lastik/plastik malzemeler, mineral yağları Çöpler ve atık maddeler, kağıtlar Asetilen ve propan gibi silindirde depolanmış gazlar Üretimde kullanılan patlayıcılar 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 6 MADEN İŞLETMELERİNDE YANGIN RİSKİ OLUŞTURAN UNSURLAR ISI KAYNAKLARI : Hasarlı makine yatakları, konveyör sürücü ve tamburları Konveyör bantlarının sabit yüzeylere sürtmesi Arızalı taşıt frenlerinden açığa çıkan ısı İçten yanmalı makinelerin egzoz sistemi ve sıcak yüzeyleri Atık içinde ve ocak yüzeyinde kömürün kızışması 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 7 MADEN İŞLETMELERİNDE YANGIN RİSKİ OLUŞTURAN UNSURLAR ISI KAYNAKLARI : Kesme, taşlama, kaynak işlemleri Elektrikli ekipmanlardan, kontrol panolarından sıçrayan kıvılcım Kısa devre ve topraklama arızalarından kaynaklanan sıcaklık Hafif metallerde termit reaksiyonu Ocak içinde sigara kullanımı 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 8 MADEN İŞLETMELERİNDE YANGIN RİSKİ OLUŞTURAN UNSURLAR Tablo 1. De Rosa, M.I., “Analysis of Mine Fires for All U.S. Underground and Surface Coal Mining Categories: 1990–1999”, Information Circular 9470, NIOSH, 2004 Sıcaklık/Tutuşma Kaynağı

Sıcak kesme/kaynak kıvılcımı/cüruf/açık alev
Kızışma, kendiliğinden tutuşma
Elektriksel kısa devre/ kıvılcım/patlama
Konveyör bant sürtünmesi
Isı kaynağı
Aşırı ısınan yağ/gres
Sıcak yüzey üzerinde yanıcı sıvı veya yakıt
Makine sıcak yüzeyleri üzerinde hidrolik yağ veya yakıt
Diğer
Toplam
90‐99 Yılları Arası yangın sayısı
17
15
28
15
1
2
1
1
2
87
YER ALTI KÖMÜR MADEN İŞLETMELERİ Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 9 MADEN İŞLETMELERİNDE YANGIN RİSKİ OLUŞTURAN UNSURLAR Tablo 2. – Kaynak : De Rosa, M.I., “Analysis of Mine Fires for All U.S. Metal/Nonmetal Mining Categories, 1990–2001”, Information Circular 9476, NIOSH, 2004 Ekipman 
Mobil ekipman (cevher arabası, loder, kırıcı vb.) Okso asetilen veya ark kaynağı Konveyör bant hattı Elektrik sistemi/akü/şarj sistemi Isıtıcılar/testereler Patlayıcı kutuları Hava kompresörü Diğer Toplam 1990‐2001 Arası yangın sayısı 31 10 5 5 4 2 2 6 65 KÖMÜR DIŞI YER ALTI METAL VB. MADEN İŞLETMELERİ Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 10 ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ MEVCUT YÖNTEMLER: Ocak geneli için gaz veya duman algılama sistemleri Refakat edilmeyen makinelerde ısı detektörleri, CO ve duman algılama Parlayıcı ve yanıcı sıvı depolarında optik alev detektörleri Ocak genelinde personel tarafından görsel ve işitsel algılama Kablolu veya kablosuz acil durum iletişim tesisatı 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 11 ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ Tablo 3. – Kaynak : De Rosa, M.I., “Analysis of Mine Fires for All U.S. Underground and Surface Coal Mining Categories: 1990–1999”, Information Circular 9470, NIOSH, 2004 Algılama/uyarı yöntemi 1990‐99 Arası yangın sayısı Görsel yöntemler - Açık alev - Kıvılcım - Duman - Geç duman algılama CO/H2 gaz örnekleme Sıcak noktalara temas Bant üzeri CO/duman algılama Maden geneli algılama/izleme sistemi Algılanamayan Patlama Güç kesintisi Toplam 6
15
10
36
7
2
1
1
2
6
1
87
YER ALTI KÖMÜR MADEN İŞLETMELERİ Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 12 ALGILAMA UYARI SİSTEMLERİ Tablo 4. Kaynak : De Rosa, M.I., “Analysis of Mine Fires for All U.S. Metal/Nonmetal Mining Categories,1990–2001”, Information Circular 9476, NIOSH, 2004 Algılama/uyarı yöntemi Görsel yöntemler - Geç duman algılama - Açık alev - Kıvılcım Duyulur patlama Duman kokusu Güç kesintisi CO gaz örnekleme Algılanamayan Toplam 1990‐2001 Arası yangın sayısı 18 17 10 3 2 1 1 2 65 KÖMÜR DIŞI YER ALTI METAL VB. MADEN İŞLETMELERİ Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 13 YANGIN SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ Maden ocağının ve kullanılan maden ekipman türüne göre ; Otomatik su sprey veya köpük sistemleri ile söndürme Portatif yangın söndürücüler ile müdahale Portatif söndürücülerin yetersiz kalacağı yerlerde, hortum tesisatı Suyun yetersiz kalacağı yerlerde daha yüksek kapasiteli sabit veya mobil yangın söndürücüler Baraj oluşturarak gaz enjeksiyonu Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 14 TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE MEVZUAT Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) içinde madenciliğin payı; ÜLKE GSMH payı 
ABD ALMANYA KANADA AVUSTRALYA RUSYA ŞİLİ GÜNEY AFRİKA BREZİLYA TÜRKİYE % 5,0 % 4,0 % 3,7 % 6,5 % 22 % 8,5 % 6,5 % 3 % 1,2 Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 15 TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE MEVZUAT Şekil‐1. İşletme yerleri bakımından yer altı maden işletmeleri ve yaklaşık personel sayıları. Kaynak: “Madenlerde Arama / Kurtarma ‐ Risk Haritası” , Maden Mühendisleri Odası, 2008 Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 16 TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE MEVZUAT Maden ve Taş Ocakları İşletmeleri ile Tünel Yapımında Alınacak İşçi ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük, 1984 12. BÖLÜM : YANGINLAR 220 ‐ Fenni nezaretçinin sorumlulukları, yangın ekibi oluşturma, müdahale ve hazırlık yönergesi 221 – Yapı unsurlarının kolay yanabilecek maddelerden temizlenmesi 222 ‐ Kendiliğinden yanma olabilecek madenlerde, ayrı bir yönerge ve bekleme barajları 223 ‐ Kömür , kükürt vb. madenlerde kendiliğinden yanma kontrolü 224 – Yapıların yangına dayanıklı malzemeden yapılması. 225 – Yangın söndürme gereçlerinin kapalı alanda kullanılabilir olması, 6 ayda bir denetim 226 – Gereçlerin kullanımı hakkında yangın ekibi ve işçilerin eğitilmesi Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 17 TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE MEVZUAT Maden ve Taş Ocakları İşletmeleri ile Tünel Yapımında Alınacak İşçi ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük, 1984 12. BÖLÜM : YANGINLAR (DEVAM) 227 – Malzemelerin nezaretçi tarafından ayda en az bir kez denetlenmesi 228 – Yangına elverişli alanlarda basınçlı ve bol su bulundurulması 229 – Yangın anında personelin sorumluluğu, fenni nezaretçini gerekli önlemleri alması 230 – İşçilerin yangın bölgesinden derhal uzaklaştırılması 231 – Barajların düzenli denetlenmesi ve kayıt altına alınması 232 – Kapatılmış barajların bakanlık izniyle açılması, açılırken kurtarma ekibinin hazır bulunması
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 18 TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE MEVZUAT Yer Altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (2004) ‘Asgari Genel Hükümler’ ekinin ‘Yangından Korunma’ bölümü: Yangına karşı gerekli tedbir ve önlemler alınması İşyerinin gerekli yangın söndürme sistemleri ve gereçleri ile donatılması Portatif söndürücülerin kolay ulaşılabilir, kullanılabilir olması, korunması Yangından korunma planı hazırlanarak, çalışılan yerlerde bulundurulması Yangın söndürme ekipmanlarının uygun işaretlenmesi 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 19 TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE MEVZUAT Yer Altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (2004) ‘Yer Altı Maden İşl. Uygulanacak Asgari Hükümler’ bölümü: Yer altı çalışma planı hazırlanması, periyodik güncellenmesi Uygun havalandırma ile, patlama riskinin kontrol altında tutulması Havalandırma sistemlerinin devre dışı kalmaması için sürekli izlenmesi Grizulu ocaklarda bir veya daha fazla mekanik sistemle havalandırma Grizulu maden ocaklarında uygun patlayıcı ve ateşleyiciler kullanılması Kazaya karşı, uygun bir kurtarma teşkilatı kurulması Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 20 TÜRKİYE YERALTI MADENLERİNDE GERÇEKLEŞEN KAZALAR Tablo – 5 Ülkemiz madenlerinde gerçekleşen başlıca kazalar. Kaynak: “Madencilikte Yaşanan İş kazaları Raporu”, Maden Mühendisleri Odası, 2010 YERİ‐ MADEN TÜRÜ
Armutçuk – Kömür Kozlu – Kömür Yeni Çeltek/Amasya‐ Kömür Amasra‐Kömür Yeni Çeltek/Amasya‐ Kömür Kozlu – Kömür Yozgat/Sorgun – Kömür Erzurum/Aşkale – Kömür Karaman/Ermenek – Kömür Çorum/Bayat – Kömür Kastamonu/Küre – Metal Kütahya/Gediz – Kömür Balıkesir /Dursunbey‐Kömür Bursa/M.Kemalpaşa‐ Kömür Balıkesir /Dursunbey‐Kömür Karadon ‐ Kömür 
ZAMANI
7 Mart 1983 10 Nisan 1983 14 Temmuz 1983 31 Ocak 1990 7 Şubat 1990 3 Mart 1992 26 Mart 1995 8 Ağustos 2003 22 Kasım 2003 9 Ağustos 2004 8 Eylül 2004 21 Nisan 2005 2 Haziran 2006 10 Aralık 2009 23 Şubat 2010 17 Mayıs 2010 OLAY
CAN KAYBI
Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Yangın Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Grizu Patlaması Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 103 10 5 5 68 263 37 8 10 3 19 18 17 19 10 30 21 TÜRKİYE YERALTI MADENLERİNDE GERÇEKLEŞEN KAZALAR 8 Eylül 2004 – Kastamonu Küre Bakır Madeni Yangını İşletme bilgileri: Bakır ve pirit konsantresi için, bakır cevheri üretimi Üretim miktarı 700.000 ton/yıl Üretim derinliği yaklaşık 150 m Cevherin yüzeye nakli bantlı konveyörler ile 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 22 TÜRKİYE YERALTI MADENLERİNDE GERÇEKLEŞEN KAZALAR 8 Eylül 2004 – Kastamonu Küre Bakır Madeni Yangını İşletme çalışanlarının ifadesine göre: Bantlı konveyör makarası değişimi sırasında elektrik kablolarında başlamış 150 m uzunluğundaki düşey bandı tutuşturmuş 900m uzunluğundaki yatay nakil sistemi bandına yayılmış Elektrik sisteminde oluşan arıza nedeniyle havalandırma sağlanamamış 19 çalışan, CO ve diğer gazlardan zehirlenerek hayatını kaybetmiştir Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 
23 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR Birleşik Krallık : Ulusal Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE) Maden ve Taşocakları Kanunu (1954) –> Mevzuat Reform Programı «Maden Ocaklarında Yangın ve Patlamalara Karşı Korunum» HSE Danışma Komitesi: Başkan : Kraliyet Maden Baş Müfettişi Üyeler : Sektörün farklı alanlarından 10 uzman Endüstrinin farklı kurumları ile işbirliği: İnternet üzerinden patlama ve yangından korunma rehberleri Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 24 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR ABD Maden Emniyet ve Sağlık Kurumu (MSHA‐Mine Safety and Health Association) Federal Maden Güvenliği ve Sağlık Kanunu – 1977 yerine MINER Act – (Mine Improvement and New EmergencyResponse Act) ‐2006 MSHA denetçisi tarafından her yıl denetim yapılmalı Kaza acil durum müdahale planları hazırlanmalı, 6 ayda bir güncellenmeli Maden ekipmanlarında uygun yangın söndürme sistemi bulunmalı Yangına dirençli hidrolik yağlar kullanılmalı Konveyör sürücülerinde sıcaklık ile devreye giren otomatik söndürme Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 25 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR STANDARTLAR: NFPA 120 – Kömür Madenlerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) NFPA 122 – Metal ve Metal Dışı Madencilik ve Mineral İşleme Tesislerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi  26 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR NFPA 120 – Kömür Madenlerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) Bölüm 4. Yer Altı Maden İşletmeleri, Bölüm 9.4 Yer Altı Konveyörler Cevher kesiminde kullanılan makine üzerinde metan detektörleri Serbest kömürün ve atıkların toplanması ve yönetimi 6 aydan uzun süre kullanılacak yer altı atölyeleri için önlemler Konveyörlerde kullanılan bant malzemesinin yangına dayanıklı olması Konveyör sürücülerinde otomatik durdurma ve söndürme sistemi 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi  27 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR NFPA 120 – Kömür Madenlerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) Konveyör hattı tavanında 3m aralıklarla detektörler Hidrolik sıvıların kullanımı, parlayıcı ve yanıcı sıvıların yönetimi Metan kontrolü için alınacak önlemler Söndürme sistemleri su ihtiyacının belirlenmesi Kendinden tahrikli yeraltı maden makinelerinde yangın söndürme 

Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 28 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR NFPA 120 – Kömür Madenlerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) Bölüm 4. Yer Altı Maden İşletmeleri ABC Tip Portatif Yangın Söndürücü bulundurulması zorunlu yerler 1.
Trolley yollarında havalandırma kapıları 2.
Pompalar ve pompa daireleri 3.
Konveyör bant sürücüleri, bant yükleme ekipmanları 4.
Hava Kompresörleri Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 
29 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR NFPA 120 – Kömür Madenlerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) Bölüm 4. Yer Altı Maden İşletmeleri ABC Tip Portatif Yangın Söndürücü bulundurulması zorunlu yerler (devam) 5.
Trafo, yük merkezi, devre kesici, jeneratör 6.
Atık alanları 7.
Akü şarj alanları 8.
Yıkama tesisatı olmayan uzun ayak yüzeylerinde 23m arayla Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 30 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR NFPA 120 – Kömür Madenlerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) Bölüm 4. Yer Altı Maden İşletmeleri ABC Tip Portatif Yangın Söndürücü bulundurulması zorunlu yerler (devam) 9.
Parlayıcı ve yanıcı sıvıların depolandığı alanlar 10. Yanıcı sıvıları taşıyan mobil ekipmanlar 11. Elektrik veya dizel tahrikli ekipmanlar 12. Kendinden tahrikli ekipmanlar Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 31 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR NFPA 120 – Kömür Madenlerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) Bölüm 4. Yer Altı Maden İşletmeleri ABC Tip Portatif Yangın Söndürücü bulundurulması zorunlu yerler (devam) 4.3.4.1.2.2. BU ALANLARDA OTOMATİK VEYA MANUEL YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TESİS EDİLMİŞ OLSA BİLE, PORTATİF SÖNDÜRÜCÜ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKMAZ. 
Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 32 AVRUPA VE ABD’DE KURAL VE STANDARTLAR NFPA 122 – Metal ve Metal Dışı Madencilik ve Mineral İşleme Tesislerinde Yangın Korunumu ve Kontrolü Standardı (2010) Bölüm 4. Yer Altı Maden İşletmeleri Yangın Risk Değerlendirmesi zorunluluğu Tesis geneli için algılama /söndürme sistemlerine ait ayrı NFPA standartları Dizel makine üzerinde portatif söndürücü ve otomatik söndürme sistemi Parlayıcı ve yanıcı sıvıların taşınması, depolanması

Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 33 SONUÇ İşbirliği : ‐
İlgili devlet kurumları koordinasyonu ‐
Bilim adamları , üniversiteler ‐
Meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ‐
Yangın güvenlik sektöründen uzmanlar Mevzuatın güncellenmesi, gelişen teknolojiye ve artan ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 34 TEŞEKKÜRLER Yer Altı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği – TÜYAK 2013 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi 35 
Download

Yeraltı Maden İşletmelerinde Yangın Güvenliği