ULUBORLU TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ YILSONU BECERİ SINAVI
ÇALIŞMA SORULARI
ÖNEMLİ NOT:
- Sınav test, klasik ve uygulama sorularından oluşacaktır.
- Sınavda aşağıdaki sorulardan seçilmiş sorular aynen sorulacaktır
BAŞARI DURUMU:
Beceri sınav notunun %80’i + Dosya notunun %20’si = Yılsonu beceri notu
Yılsonu beceri notu %50’si + İşletme notu %50’si = Yılsonu işletmelerde mesleki eğitim notu
1- Bellek nedir? Tanımlayarak bellek çeşitlerinden 5 tane yazınız.
2- Ekran kartı ne işe yarar. Çıkış portlarının isimlerini yazınız
3- Yazıcılarda çözünürlüğü açıklayarak, yazıcı çeşitlerini yazınız.
4- Anahtar ( switch ) nedir? Açıklayınız.
5- Bilgisayar kablosunu RJ45 konnektöre 568B standardına göre takarken hangi renk sırası uygulanır.
6- LCD monitörün özelliklerini yazınız
7- Harddisk bağlantı noktalarından iki tanesinin ismini yazınız.
8- Post ekranı nedir? İşlevini yazınız.
9- Kişisel bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleri nelerdir? Bu işletim sistemlerine en az 2 örnek
veriniz.
10- Sürücü(driver) ve onboard kavramlarını açıklayınız
11- (1)Kırmızı (2)Siyah (3)Kırmızı (4)Altın
renklerinde olan bir direnç kaç Ohm’dur?
12- Elektrikle çalışan bir tost makinesi 220V gerilim altında 5A akım çekmektedir. Tost makinesinin
elektriksel gücünü bulunuz.
13- Q= (A.B) + C ifadesinin;
a. Doğruluk tablosunu oluşturunuz.
b. Elektrik devre eşdeğerini çiziniz.
c. Lojik kapılarla devresinin çiziniz.
14- a) Virüs nedir? Tanımını yapınız.
b) Virüslerin etkileri nelerdir? 5 tanesini yazınız.
c) Virüslerin bulaşma yollarından 5 tanesini yazınız.
15- MAC adresi (Media Access Control – Ortama erişim) kavramını açıklayınız.
16-WindowsXp yüklü bir bilgisayara sabit IP adresi nasıl tanımlanır? Maddeler halinde yazınız.
17- Programlarda yer alan Dosya menüsündeki Kaydet (Save) ve Farklı Kaydet (Save as) komutları
arasındaki farkı yazınız
18- Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yollarından 3 tanesini yazınız.
19- Excel programında Topla( ), Ortalama( ), Yuvarla( ) ve If ( ) komutlarının görevlerini yazarak 1’er
örnek veriniz
20- Veritabanı nedir?
21- İnternet ve IP kavramlarını açıklayınız.
22- Aşağıdaki domain çeşitlerini açıklayınız.
• .tr
• .mil
• .edu
• .gov
• .de
23- Tarayıcı(Web browser) nedir? Açıklayınız.
24- Sanal adres ve fiziksel adrese örnek yazınız.
25- Tam sayı, Gerçek Sayı, Metin, Mantıksal tipte birer değişken tanımlayınız.
26- Aşağıdaki formdan girilen bilgilere göre yazdır butonuna tıklandığı zaman alt alta beş(5) adet o adı
yazan programı yazınız.
Adınız :
yazdır
27- Aşağıdaki formda girilen NOT1,NOT2,NOT3 değerlerine göre ortalama butonuna tıklandığı zaman
notların ortalamasını veren programı yazınız.
NOT1:
NOT2:
NOT3:
ortalama
28- Aşağıdaki formdan girilen sayı ile sayının pozitif mi?,negatif mi? , “0” girildiğinde sıfırı girdiniz
mesajını yazan programı yazınız.
Bir sayı giriniz
gonder
29-Aşağıda uzantıları verilmiş olan dosyaların türlerini karşılarına yazınız
EXE :…………………….. TXT:…………………… DOC:……………………
JPG :……………………..AVI :………………………… SWF :……………………
30-Programlarda kullanılan aşağıdaki kısayolların işlevlerini karşılarına yazınız.
Ctrl + Z : …………Ctrl + X: …………… Ctrl + C : ………… Ctrl + V :……………
31-Yanda okla gösterilen
simgelerin görevlerini yazınız.
32-Resimdeki anakartın
arkasındaki portların
görevlerini yazınız.
1:
6:
2:
7:
3:
9:
5:
11:
Programlama Temelleri Sorular
1.
Kendi içerisinde bütün olan ve bir işi yerine getiren ifade nedir?
a) Program b) Yazılım c) Algoritma
d) Kod
2.
Aşağıdaki atamalardan hangisi doğrudur?
a) yas=2012-dogum
b) 2012-yas=dogum
c) (Dogum-yas)=yas
d) yas=2012-dogum=yas
3.
Bir işin kodlar üretilerek yapılmasına ne denir?
a) Değişken
b) Yazılım
c) Programlama dili
d) Visual Basic
4.
1 Gb’lık bir bellekte kaç adet A harfi saklanabilir?
a) 1 Milyon b) 1000 c) 1 Milyar
d) 1 Trilyon
5.
İşlemcinin komut kümesinden yazılmış en alt seviyede bulunan dil
hangisidir?
a) Assembly
b) Makine Kodu
c) Assembler d) C#
6.
İnsan diline yakın olan programlama dillerine ne denir?
a) Alçak seviyeli diller b) Normal Seviyeli Diller
d) Son seviyeli diller
d) Yüksek Seviyeli diller
7.
Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi alçak seviyeli diller için doğrudur?
a) Kodlama kısmı kolaydır
b) Kodlama uzun sürer
c) Kodlar insan diline yakındır
d) Daha az kod yazılır
8.
Bellek nedir?
a) İşlemcinin içerisinde karşılaştırma birimi
b) Verilerin saklandığı hücreler
c) Verilerin işlendiği işlem birimi
d) Atama operatörlerinin yapıldığı merkez
9.
18 + 6 x 2 – 4 : 2 işleminin sonucu kaçtır?
a) 46
b) 32
c) 20
d)28
b) Ekrana Bozüyük yazar
c) Ekrana Ticaret yazar
d) Hata verip sonlanacaktır
15. Program çalıştırıldığında sırasıyla 10 ve 0 girildiğinde program ne yapar?
a) Ekrana Bilecik yazar
b) Ekrana Bozüyük yazar
c) Ekrana Ticaret yazar
d) Hata verip sonlanacaktır
16. Program çalıştırıldığında sırasıyla 1 ve 10 girildiğinde program ne yapar?
a) Ekrana Bilecik yazar
b) Ekrana Bozüyük yazar
c) Ekrana Ticaret yazar
d) Hata verip sonlanacaktır
17. Değişken nedir?
a) Programda kullanılan ve yönlendirme yapan ifadedir
b) Programda yer alan hata kodlarıdır
c) Programda kullanılan değeri sabit ifadeler
d) Programda kullanılan değeri bilinmeyen ifadeler
18. Yüksek seviyeli diller için aşağıdakilerden hangisi doğrudur
a) Komutlar anlaşılmazdır
b) Kodlaması uzun sürer
c) Konuşma diline yakın ifadeler vardır
d) Çok hızlı çalışırlar
19-21. Soruları aşağıdaki programa göre cevaplayınız
10. Verilen bir problemin bilgisayar ortamında çözülecek biçimde adım adım
ortaya koyulması ve herhangi bir programlama aracıyla kodlanmasına ne
denir?
a) Akış Diyagramı
b) Algoritma tasarımı
c) Kodlama
d) Değişken tasarlama
11. Aşağıdakilerden hangisi akış diyagramları için doğrudur?
a) Sonlanmamış uçlar bırakılabilir,
b) Program mutlaka sonlanmalıdır
c) Program sonsuz sayıda noktada sonlanabilir
d) Program iki yerde başla komutu verebilir
12. Akış diyagramına aktarılmadan önce programın, günlük ifadeler ile
yazılması haline ne denir?
a) Algoritma tasarımı
b) Makine kodlaması
c) Satır algoritması
d) Yazılım tasarımı
13. 56+4*(15-4) işleminin sonucu kaçtır?
a) 100
b)
c) 20
d)28
14-16. Soruları aşağıdaki programa göre cevaplayınız
19. Program çalıştırıldığında sırasıyla 2,8,2 girildiğinde ne olur?
a) 20
b) 18
c) 16
d) Sonsuza kadar döner
20. Program çalıştırıldığında sırasıyla 1, 11, 3 girildiğinde ne olur?
a) 15
b) 12
c) 11
d) sonsuza kadar döner
21. Program çalıştırıldığında sırasıyla 2, 2, 2 girildiğinde ne olur?
a) 0
b) 2
c) 4
d) sonsuza kadar döner
22- 25. Soruları aşağıdaki programa göre cevaplayınız
14. Program çalıştırıldığında sırasıyla 10 ve 2 değeri girildiğinde program ne
yapar?
a) Ekrana Bilecik yazar
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ
1-İşlemcinin içindeki 3 ana parçayı yazınız?
22. Program çalıştırıldığında klavyeden 2 girildiğinde sonuç ne olur?
a) 0
b) 120
c) 600
d) sonsuza kadar döner
23. Program çalıştırıldığında klavyeden 5 girildiğinde sonuç ne olur?
a) 5
b) 10
c) 20
d) sonsuza kadar döner
24. 1. Adımdaki ifade Sonuc=0 yapılıp program çalıştırıldığında ve
klavyeden 5 girildiğinde sonuç ne olur?
a) 0
b) 5
c) 10
d) 20
25. Program çalıştırıldığında klavyeden 6 girildiğinde sonuç ne olur?
a) 660
b)650
c) 640
d) sonsuza kadar döner
ALU- Register- Önbellek
2-İşlemcinin içindeki kullanılan yollardan ikisini yazınız?
Veri Yolu- Adres Yolu
3-3 bitle kaç bellek hücresi adreslenebilir?
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
A
B
C
B
D
B
B
D
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
C
A
C
D
B
D
C
A
D
21
22
23
24
25
Destination MAC adres: Alıcının MAC adresi
B
B
A
A
D
Source MAC adres: Gönderenin MAC adresi
4-Veri yolu standartına göre ekran kartı çeşitlerinden 5 tanesini yazınız.
ISA, PCI, AGP, PCI-X ve PCI-e
5-Ethernet veri paketinde hangi bilgiler yer alır?
Data : Gönderilecek veri
26. Dışarıdan alınan bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan programın
satır algoritması ve akış diyagramını yapınız.
(asal sayı : Bir sayının bir ve kendisi hariç böleni yoksa asaldır.
Örneğin 37 sayısını, 2,3,4,5,6,7,8…..36 sayıları kalansız
bölemediğinden dolayı asaldır. )
Bölmede kalanı bulmak için yapılacak işlem şu şekildedir. Örneğin; 5
sayısının 3'e bölümünden kalan şu şekildedir.
Kalan=5 mod 3 => Kalan=2
1. Başla
2. Sayı al, sayı
3. Dongu=2
4. kalan=sayı mod dongu
5. Eğer kalan=0 ise
5.a Ekrana yaz, “Sayıyı bölen sayı”, dongu
5.b Son
6. dongu=dongu+1
7. Eğer dongu=sayı ise
7.a Ekrana yaz, “Sayı asal”
7.b Son
8. 4. Adıma git
CRC code: Hata kodu. Gönderilen verinin bozulup bozulmadığını kontrol eden
koddur.
6-Günümüz teknolojisinde, büyük boyutlardaki verilerimizi uzun vadeli
saklamak için kullandığımız bileşenlerdir. Bu bileşen nedir?
Harddisk
7-ROM’un açılımı nedir? ROM çeşitleri nelerdir?
read only memory-salt okunabilir bellek
MPROM-PROM-EPROM-EEPROM/FLASH ROM
8-Bilgisayarın 4 ana birimini yazınız.
Merkezî işlem birimi (MİB, central processing unit-CPU)
Hafıza-bellek (memory)
Giriş/çikiş (Input/Output-I/O) ünitesi
Giriş-çıkış ünitesine bağlanan çevre birimleri (fare, klavye, yazıcı, tarayıcı,
monitör vb.).
9-32 adres hattına sahip bir işlemcinin adresleyebileceği bellek miktarını
hesaplayınız?
4GB
10-Mikroişlemciden sonraki en hızlı bellek hangisidir?
kablolar aracılığı ve Ethernet kartıyla birbirine bağlanmayan, internet
olmadan da dosya alışverişine imkan veren ağdır.
WAN: wide area network, geniş alan ağı, tüm dünyanın birbiriyle
haberleştiği modem kullanılan uydu aracılığıyla radyo frekanslar
sayesinde uzaktaki bilgisayar bağlantı yapılan en büyük ağdır, internet
Önbellek
1.
BIOS nedir?
BIOS: Bilgisayarın açılış sırasında yapması gereken tüm komutlar ve
donanımsal olarak yapılması gereken tüm işlemleri denetleyen ve
ayarlamaları üzerinden yapan anakart üzerindeki bir parçadır.
2.
POST nedir?
POST: Bilgisayarın güç düğmesine basılıp işletim sistemi
yükleninceye kadar gerçekleştirdiği bir dizi işlemdir. Siyah ekran.
3.
CMOS nedir?
CMOS: BIOS verilerini tutan yarı iletkene verilen isimdir.
4.
Aşağıdaki yazılı hata mesajlarını açıklayınız.
CMOS battery failed: Bios piliniz bitmiş veya bitmek üzere.
HDD low level format:Sabit diske düşük seviyeli format atar.
5.
Aşağıdaki sesli hata mesajlarının ne olduklarını yazınız.
1 Uzun 2 Kısa:Ekran kartı arızası
Birçok Kısa Bip:Anakart arızası
6.
Microsoft firması tarafından üretilmiş İşletim sistemi türlerine 5 örnek
veriniz.
MS-DOS, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7,
Windows Vista
7.
Açık Kaynak Kodlu İşletim sistemi türlerine 5 örnek veriniz.
LINUX, PARDUS, UBUNTU, UNİX, RED HAT, SUSE
8.
Sürücü (Driver) nedir? Açıklayınız.
Donanım birimlerinin işletim sistemiyle tanışabilmek için ihtiyaç
duydukları tanıtım dosyalarına denir.
9.
Aygıt yöneticisi penceresinde
Sarı! ve Kırmızı X in anlamları
nedir? Açıklayınız.
Sarı ! : Ya yanlış sürücü yüklenmiştir, ya sürücü yüklenmemiştir ya da
sürücü düzgün yüklenmemiştir.
Kırmızı X: Devre dışı bir aygıttır. Tüm kaynakları tüketir fakat
korumalı mod sürücüsü yüklü değildir.
10. Aşağıdaki yardımcı yazılımlara birer örnek veriniz.
a. CD/DVD Kayıt Yazılımı
: Nero, BurnAwareFree
b. Virüs Yazılımı: Eset, Avira, Avg
c. Dosya Sıkıştırma Yazılımı : Zip, Rar
d. Ofis Yazılımı: Word, Excel..
e. Taşınabilir Belge Biçimi Yazılımı: Pdf
15. Hub ve Switch nedir?
Hub:Gelen veriyi tüm aygıtlara gönderen ağ cihazlarındandır ve
sadece ilgili aygıt veriyi alır.
Switch: Gelen veriyi filtreleyerek sadece ilgili bilgisayara gönderen ağ
cihazıdır.Bilgisayarlarları Mac adreslerinden tanır.
16. Repeater ve Router nedir?
Router:Yönlendirir. Lan-Lan ya da Lan-Wan arasında bağlantı
kurmak için kullanılan ağ cihazıdır.
Repeater: Tekrarlayıcı. Zayıflamış olan sinyali güçlendirerek ağa geri
gönderen aktif ağ cihazıdır.
17. Modem çeşitlerini yazınız.
*Dial Up Modem
-Dahili Modem (İnternal)
Modem (External)
* ADSL Modem
- Ethernet
-PCI
-Kablosuz
* VDSL Modem
13. Ağ topoloji çeşitlerinden yıldız ve ağaç topolojisini açıklayınız.
Yıldız topolojisi, her bir terminalin (Sunucular, İş istasyonları ve
diğer çevre birimlerinin ) switch veya hub adı verilen merkezi
konnektörlere direk olarak bağlanması sonucu oluşur. Veri, hedef
adresine gitmek için switch veya hub'dan geçer. Switch veya hub ağın
tüm fonksiyonlarını yönetir ve kontrol eder. Ayrıca ağda bir
tekrarlayıcı/sinyal güçlendirici (repeater) gibi de çalışırlar.
Ağaç Topolojisi, Temel olarak yol topolojisi ile yıldız topolojisinin
karakteristik özelliklerinin kombinasyonu şeklinde ortaya çıkan bir
topoloji türüdür. Yıldız şeklinde bağlı istasyonların omurga üzerinde
konumlanması sonucu oluşan yol modeli ağaç topolojisini oluşturur.
Diğer bir yönden , ağaç topolojisi mantıksal açıdan gelişmiş yıldız
topolojisine benzer. Tek farkları ise ağaç topolojisinin herhangi bir
merkezi düğüme ihtiyaç duymamasıdır.
14. Ağ çeşitlerinden LAN ve WAN’ı açıklayınız.
LAN: Local area network, yerel alan ağı, Ev okul lab, internet cafe
gibi max. Birkaç kilometreyi aşmayan mesafedeki bilgisayarları
-USB
18. OSI Modelinin katmanlarını yazınız.
OSI Modeli: Uygulama, sunuş, oturum, ulaşım, ağ, veribağı ve
fiziksel katman.
19. TCP/IP Modelinin katmanlarını yazınız.
TCP/IP Modeli: Uygulama, iletim, internet ve ağ giriş katmanı.
20. CAT5 ağ kablolarında 568A Standardının renk sıralamasını yazınız.
1. Turuncu Beyaz
2. Turuncu
3. Yeşil Beyaz
4. Mavi
5. Mavi Beyaz
6. Yeşil
7. Kahve Beyaz
8. Kahve
PAKET PROGRAMLAR
1.
Aşağıdaki kısayol tuşlarının görevlerini yazınız.
CTRL+N:Yeni
CTRL+P:Yazdır
CTRL+Z:Geri al
CTRL+V:Yapıştır
CTRL+H:Değiştir
2.
Aşağıda verilen komutların kısayol tuşlarını yazınız.
AÇ:CTRL+O
BUL:CTRL+F
KES:CTRL+X
TÜMÜNÜ SEÇ:CTRL+A
KAYDET:CTRL+S
3.
Kelime İşlemci programının dosya uzantısını yazınız.
Doc ve Docx
Word’de bir kelimeye link (bağlantı) vermek için ne yapılmalıdır?
Ekle menüsü/ Bağlantılar grubu/Köprü tıklanır.
xls ve pptx dosya uzantıları hangi Office programlarına aittir?
Yazınız.
XLS= Microsoft Excel
PPTX= Microsoft
PowerPoint
Yazım ve dilbilgisi denetimi yapmak için hangi tuş kullanılır?
F7 Fonksiyon tuşu kullanılır
Microsoft PowerPoint programını açmak için sırasıyla nelere
tıklanmalıdır?
Başlat/Tüm Programlar/ Microsoft Office/Microsoft PowerPoint
“©” gibi klavyede olamayan karakterleri sayfamıza eklemek için
nelere tıklanmalıdır?
11. Kayıt defteri nedir? Kayıt defteri düzenleyici programının adı nedir?
Sistem donanımı, yüklü programlar, ayarlar ve bilgisayardaki tüm
kullanıcı hesaplarının profilleri ile ilgili önemli bilgileri içeren bir veri
tabanıdır. Kayıt defteri düzenleyicisi Regedit.exe dir.
12. Sistem geri yükleme nedir? Nasıl başlatılır?
Bilgisayarı çok düzgün çalıştığı bir tarihe geri döndürme işlemidir.
Başlat-Donatılar-Sistem Araçları-Sistem Geri Yükleme.
-Harici
4.
5.
6.
7.
8.
Ekle menüsü/ Simgeler grubu/Simge
Microsoft Excel’de formül yazmaya başlamak için kullanılan işaret
nedir?
= işareti kullanılır.
10. Slayt gösterisini başlatan fonksiyon tuşu nedir?
F5 Fonksiyon tuşu kullanılır.
11. Excelde satırlar ne ile, sütunlar ne ile ifade edilir?
Satırlar sayılar ile, sütunlar harfler ile ifade edilir.
12. Excel’de satır ve sütunların kesişmesiyle oluşan alanlara ne denir?
Hücre adsı verilir.
13. Elektronik tablolamada ‘Eşit değildir’ anlamına gelen işaret nedir?
<> işareti
14. % + * / - ^ hesaplama operatörlerini işlem önceliğine
göre sıralayınız.
^ % * / + 9.
TEMEL ELEKTRONİK
1-Aşağıdakilerden hangisi daha iyi iletkendir?
GÜMÜŞ
2-Aşağıdaki devrede direnç üzerindeki voltajı hesaplayınız?
14. =Topla(A1;A10)
=Topla(A1:A10)
Fonksiyonlarının görevlerini yazınız.
=Topla(A1;A10) : A1 ve A10 hücrelerindeki sayıları toplar. A1+A10
=Topla(A1:A10) : A1’den A10’a kadar olan tüm hücrelerdeki sayıları
toplar. A1+A2+A3……A9+A10
15. D2 hücresinin değeri 50 iken ;
=EĞER(D2<45;”kaldı”;”geçti”) fonksiyonun ekran çıktısı ne olur?
geçti yazar
V=I*R V=2*100=200 Volt
3- Eger R3 direnci açık devre olursa R1 ve R2’den geçen akım ne olacaktır?
MESLEKİ GELİŞİM
1.
2.
3.
4.
5.
İletişimin öğelerini yazınız. (7 tane)
Kaynak (verici)
Alıcı (hedef)
Mesaj (bilgi haber )
Kanal (araç)
Kod
Filtre (algı)
Dönüt ( geri bildirim)
Ahlak kuralarına, Görgü kurallarına ve Hukuk kurallarına birer örnek
veriniz.
Ahlak kuralları: Otobüste yaşlılara yer vermek
Görgü kuralları: yemekte ağzı dolu iken konuşmak
Hukuk kuralları:hırsızlık yapmak
Yönetimin temel fonksiyonları nelerdir? (5 tane)
Planlama
Organizasyon (örgütleme)
Yöneltme (emir kumanda)
Koordinasyon ( uyumlaştırma- düzenleştirme)
Denetim (kontrol)
Öğrenme nedir? Öğrenme adımları (aşamaları) nelerdir?
Öğrenme: Deneyimler, yaşantılar eğitim ve öğretim sonucu davranışta
meydana gelen kalıcı ve izli davranış değişikliğidir.
Öğrenme aşamaları:
Bilinçdışı yetersizlik
Bilinçli yetersizlik
Bilinçli yeterlilik
Bilinçdışı yeterlilik
Girişimciliğin tanımını yapınız.
Toplumun gereksinim duyduğu dolayısıyla talep edilen bir malı yada
hizmeti bulup onu üretmeye girişen ve buna öncülük eden kişidir.
Başka bir ifade ile karlı gördüğü bir iş için emeğini ve sermayesini
risk ederek pazara katılma cesaretini gösteren kişidir.
4- Özel veya kapısı (exclusive or gate,EX-OR) çiziniz ve doğruluk tablosunu
yazınız.
5- D = B+AC ifadesini lojik kapıları kullanarak çiziniz.
ELEKTRONİK UYGULAMALARI DERSİ
Aşağıda verilen maddelerden doğru olanlar için (D), yanlış
olanlar için ise (Y) harfini kullanınız.
(Her doğru cevap 2 puandır.)
(…D...)Entegre, küçük diyot ve transistor gibi ısıya
dayanıksız malzemelerin lehimlenmesinde düşük güçlü
havyalar tercih edilmelidir.
(…D...)Havya rasgele bir yere bırakılmamalı, havya
altlığına tutulmalıdır.
(…Y...)Baskı devre çıkartılarak plaketin bakırlı yüzeyinin
lekeli ve yağlı olması çok önemli değildir.
2. Lehimlemede kullanılan malzemeleri yazınız.(6 puan)
a) Havya
(76)8
(45)8
(13)8
(52)8
=
=
=
=
(111
(100
(001
(101
110)BCO
101)BCO
011)BCO
010)BCO
9. Aşağıda
verilen Hekzadesimal (on altılı sayı
sistemi) sayıların BCH kod karşılığını bulunuz.
(Her doğru cevap 1 puandır.)
(AB)16
(9F)16
(6C)16
(65D)16
=
=
=
=
(1010
(1001
(0110
(0110
1011)BCH
1111)BCH
1100)BCH
0101 1110)BCH
10. Aşağıda verilen kodların karşılıklarını bulunuz.
(Her doğru cevap 1 puandır.)
c) Lehim
(1011 0111)BCH
(62)10
(101 001 110)BCO
(0001 1001 0010)BCD
3. SMD eleman nedir?(5 puan)
Ayaklı elemanlara göre avantajları nelerdir(5 puan)
11. Aşağıdaki binary sayıları gray koduna çeviriniz
(Her doğru cevap 2 puandır.)
b)Pasta
SMD yüzeye monte edilen devre elemanı demektir.
Fiziksel yapılarında olan farklılıktır. Bu elemanlar devre
elemanlarına göre oldukça küçüktür. Dolayısıylaq kapladığı
alanda küçüktür.
4. Aşağıdaki SMD dirençlerin direnç değerlerini bulunuz.
(10 puan)
Kodu 573 =57000 Ω = 57 KΩ
Kodu 372 = 3700 Ω = 3,7 K Ω
Kodu 871 = 870 Ω
Kodu 644 =640000 Ω = 640K Ω
Kodu 251 =250 Ω
5. Aşağıdaki SMD seramik kondansatörlerin değerlerini
bulunuz.(10 puan)
= (C7)16
=( 1001 0101)+3
= (516)8
= ( 192)10
(01101101)Binary =
(01011011)Gray
(11101001)Binary =
(10011101)Gray
(01111011)Binary =
(01000110)Gray
12. Aşağıdaki gray kodları binary sayılara çeviriniz.
(Her doğru cevap 2 puandır.)
(11101010)Gray =
(10110011)Binary
(00111010)Gray =
(00101100)Binary
(11011001)Gray =
(10010001)Binary
SMD seramik kondansatör
dsadadasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdaskodları
Kodu A3 = 1*1000 = 1000 pf= 1nf
Kodu B4 = 1,1*10000 pf
Kodu F5 = 1,6* 100000 pf
Kodu D1 = 1,3*10 pf
Kodu G2 = 1,8*100 pf
A 1.0
B 1.1
C 1.2
D 1.3
E 1.5
F 1.6
G 1.8
6. Güç kaynağının bölümlerini yazınız.( 4puan)
a)
b)
c)
d)
AC gerilimi düşürme
AC gerilimi doğrultma
Dalgalı DC gerilimi filitreleme
Regüle etme
7. Aşağıda verilen onluk sistemdeki (Decimal) sayıların
BCD kod karşılığını bulunuz. (Her doğru cevap 1 puandır.)
(72)10
(125)10
(8)10
(736)10
=
=
=
=
(0111 0010)BCD
(0001 0010 0101)BCD
(1000)BCD
(0111 0011 0110)BCD
8. Aşağıda verilen Oktal sayıların BCO kod karşılığını bulunuz.
(Her doğru cevap 1 puandır.)
13. Aşağıdaki sorulardaki boşlukları doldurunuz.
(Her doğru cevap 2 puandır.)
a) Elektronik devrelerde bir sistemi oluşturmak için;
elamanları ve tellerini birbirinetutturmak amacıyla belirli
sıcaklıklarda eriyebilen tellere lehim denir.
b) Lehim teli alaşım olarak kalay ve kurşun metallerinin
karışımından oluşturulmuştur.
c) Lehim tellerinde erime sıcaklığı “kalay” oranı arttıkça
azalmaktadır.
14. İyi bir lehimlemenin özeliklerini yazınız.(10 puan)
a) Lehim yapılacak yer iyice temizlenmelidir.
b) Kaliteli lehiğm kullanılmalıdır.
c) Havyanın ucu temiz olmalı az miktarda lehimle
kaplanmalıdır.
d) Havya ucu uygun sıcaklıkta olmalıdır.
e) Hayva ucu lehim yapılan yeri ısıtmalı havya ucunun
lehimle bir teması olmamalıdır.
15. Cipsetlerin yüksek ve uzun süreli ısıya maruz bırakılması
durumda meydana gelecek olayları yazınız.(10 puan)
1) Isıya duyarlı cipset zarar görür. (4 puan)
2) Devre kartı hasara uğrar.(3 puan)
3) Baskı devre yolları yerinden oynar(3 puan)
ELEKTRONİK DEVRE UYGULAMALARI
1. Aşağıdaki SMD dirençlerinin direnç değerini bulunuz. (Her
10. Aşağıdaki gray kodunun binary karşılığını yazınız.
doğru cevap 2 puandır.) (birimini yazınız )
(Her doğru cevap 2 puandır.)
a. Kodu 573 =………………………….
a. (01101101)Gray = (…………………………………..)Binary
b. (11101001)Gray = (…………………………………..)Binary
c. (01111011)Gray = (…………………………………..)Binary
b. Kodu372 =………………………….
c. Kodu 871=………………………….
11.
2. Aşağıdaki SMD seramik kondansatörlerin değerini bulunuz.
Aşağıdaki tablodaki verilen sayıların Ortak Katotlu 7
segmentli display için çıkışlarını yazınız. (Her doğru cevap
2 puandır.)
(Her doğru cevap 2 puandır.) (birimini yazınız )
a. Kodu C3=…………………..…….
A 1.0 F 1.6
b. Kodu D4=…….………………….
B 1.1 G 1.8
c. Kodu G5=………………………….
C 1.2
D 1.3
E 1.5
3. Aşağıda yer alan boşlukları doldurunuz. ( Her doğru cevap 2
puandır.)
a. Sacın kalınlığını ölçmek için ……………..…kullanmalıyız.
b. Sacı kesmek için ……………..………..kullanmalıyız.
12. Aşağıdaki tablodaki verilen sayıların Ortak Anotlu 7
segmentli display için çıkışlarını yazınız. (Her doğru cevap
2 puandır.)
c. Bir nesneyi tanıtmak veya benzerinden ayırmak için
işaret koymaya …………………………denir.
4. Güç kaynağımızın çıkışları 3-15 Volt arası ve sabit 500 mA ise
En yüksek ve En düşük verebileceği güç kaç Watt' tır?
(Her doğru cevap 3 puandır.)
a. Minumum Watt=(………………………………………)
b. Maximum Watt=(………………………………………)
5. Aşağıda verilen onluk sistemdeki (Decimal) sayıların BCD kod
karşılığını bulunuz. (Her doğru cevap 2 puandır.)
a. (72)10 =
b. (125)10 =
c. (8)10
=
(…………………………………..)BCD
(…………………………………..)BCD
(…………………………………..)BCD
13.
Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (Her doğru cevap 2 Puan)
a. Tek hattan gelen bilgileri bağlı olduğu bilgi seçici giriş sayısı
kadar çıkışa dağıtan devrelere ………………………….denir.
b. İkilik kodu tekrar eski bilgi sistemine çeviren devrelere
…………………………………. denir.
6.
Aşağıda verilen Oktal sayıların BCO kod karşılığını bulunuz.
c. Giriş bilgilerini ikilik koda çeviren devrelere
a. (76)8 =
b. (45)8 =
c. (14)8 =
d. Giriş bilgileri tek çıkışa aktaran devrelere
………………………………….. denir.
(Her doğru cevap 2 puandır.)
(…………………………………..)BCO
(…………………………………..)BCO
(…………………………………..)BCO
7. Aşağıda verilen Hekzadesimal (on altılı sayı sistemi) sayıların
BCH kod karşılığını bulunuz. (Her doğru cevap 2 puandır.)
a. (AB)16 =
b. (9F)16 =
c.(65D)16 =
…………………………… denir.
14. Aşağıdaki şekle göre tabloyu doldurunuz. (Her doğru
cevap 2 puandır.)
(…………………………………..)BCH
(…………………………………..)BCH
(…………………………………..)BCH
8. Aşağıda verilen kodların karşılıklarını bulunuz. (Her doğru
cevap 2 puandır.)
a. (1011 0111)BCH
b. (62)10
c. (101 001 110)BCO
d. (0001 1001 0010)BCD
=
=
=
=
(…………………………………..)16
(…………………………………..)+3
(…………………………………..)8
(…………………………………..)10
9. Aşağıdaki binary sayıları gray koduna çeviriniz.
(Her doğru cevap 2 puandır.)
a. (01101101)Binary = (…………………………………..)Gray
b. (11101001)Binary = (…………………………………..)Gray
c. (01111011)Bİnary = (…………………………………..)Gray
A
0
1
0
1
0
GİRİŞLER
B
C
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
D
1
0
0
1
0
ÇIKIŞLAR
Q1
Q2
CEVAP ANAHTARI
1. a. Kodu 573 = 57000Ω=57KΩ
12.
b. Kodu 372 = 3700Ω= 3,7KΩ
c. Kodu 871 = 870 Ω
2. a. Kodu C3=1.2*1000=1200pF=1,2nF
b. Kodu D4=1,3*10000=13000pF=13nF
c. Kodu G5=1,8*100000=180000pF=180nF
3. a. KUMPAS
13. a. DEMULTİPLEXER (Azaltıcı)
b. SAC MAKASI
c. MARKALAMA
b. DECODER (Kod Çözücü)
c. ENCODER (Kodlayıcı)
d. MULTİPLEXER (Çoğaltıcı)
4. a. 3 volt * 0,5amper = 1,5 Watt
b. 15 volt * 0,5 amper = 7,5 Watt
14
5. a. (72)10 =
b. (125)10 =
c. (8)10
=
6. a. (76)8 =
b. (45)8 =
c. (14)8 =
7. a. (AB)16 =
b. (9F)16 =
c.(65D)16 =
( 0111 0010)BCD
( 0001 0010 0101 )BCD
( 1000 )BCD
( 111 110 )BCO
( 100 101 )BCO
( 001 100 )BCO
( 1010 1011 )BCH
( 1001 1111 )BCH
( 0110 0101 1110 )BCH
= (B7)16
8. a. (1011 0111)BCH
b. (62)10
= (1001 0101)+3
c. (101 001 110)BCO
= ( 516)8
d. (0001 1001 0010)BCD = ( 192 )10
9. a. (01101101)Binary = ( 01011011 )Gray
b. (11101001)Binary = (10011101 )Gray
c. (01111011)Bİnary = ( 01000110 )Gray
10. a. (01101101)Gray
= ( 01001001)Binary
b. (11101001)Gray = ( 10110001)Binary
c. (01111011)Gray = ( 01010010 )Binary
11.
A
0
1
0
1
0
GİRİŞLER
B
C
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
D
1
0
0
1
0
ÇIKIŞLAR
Q1
Q2
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI
A ) Aşağıdaki devreyi aynı şekilde ve aynı elemanları kullanarak tasarım alanına çiziniz.
Giriş Sinyali
Çıkış
Sinyali
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
A)
Kaynağın değeri 12V ve frekansı 1Hz’dir.
Devreyi çalıştırıp lambanın nasıl yandığını anlatınız.
Devreyi çalıştırdığımızda devreden geçen akımların yönlerinin ekranda görünmesini sağlayınız.
Devreyi çalıştırdığımızda hatlardaki gerilimlerin değerine göre hatların farklı renklerde görünmesini sağlayınız.
R1 ve R2 direncinin arasındaki max gerilimi ölçüp birimiyle birlikte buraya yazınız.
R1 direninin üst ucu ile Q1’in Emiter ucu(oklu ucu) arasındaki hattan geçen max akımı ölçüp birimiyle birlikte buraya
Q1’in Beyz ucuna yani ortadaki ucuna osilaskop bağlayınız. ( Nereye bağlandığı aşağıda gösterilmiştir.) Osilaskopta
Çalışma alanının rengini sarı olarak değiştiriniz.
Devreyi çalıştırdıktan sonra osiloskopu kapatıp daha sonra tekrar geri çağırınız.
Aşağıdaki entegre devresini oluşturunuz? (Aşağıdaki Şekle göre bağlantılarınız gerçekleştiriniz ve Şekildeki gibi
B ) (Subcircuit) Entegrenin içine oluşturulacak devreyi çizimini yapınız input(giriş), output(çıkış) uçlarını tanımlayınız?
C)
Aşağıdaki Tabloyu A ve B uçlarına göre Çıkışları doldurunuz? (0 ve 1 olarak doldurulacak)
GİRİŞ (İNPUT)
ÇIKIŞ (OUTPUT)
A
B
A>B
A=B
B>A
0
0
Hersatır 3 puandır
0
1
1
0
1
1
GENEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ
1.Bir bit neyi ifade eder?
a. Bilgisayarda işlem gören 1 ve 0 ları ifade eder
b. 8 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder
c. 1024 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder
d. Bir karakteri ifade eder
e. Bir kelimeyi ifade eder.
2. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
a. Hafıza Kartı b. Hard Disk
c. Ram d. Rom e. Flash
7. F – Q klavye ayarları nereden değiştirilir?
a. Denetim masası –> Klavye
b. Denetim masası –> Bölge ve dil seçenekleri
c. Başlat –> Ayarlar –> Klavye
d. Başlat –> Ayarlar –> Bölge ve dil seçenekleri
e. Denetim Masası –> Klavye Düzeni
12. Word’de Stiller grubu hangi sekmede yer alır?
a. Giriş
b. Sayfa Düzeni
c. Görünüm d. Gözden Geçir
e. Düzen
14. Her sayfanın başına “Enformatik” yazdırmak hangi
seçenek ile yapılır?
a. Görünüm – Üstbilgi Altbilgi
b. Dosya – Üstbilgi Altbilgi
c. Ekle – Üstbilgi Altbilgi
d. Düzen – Üstbilgi Altbilgi
e. Sayfa Düzeni – Üstbilgi Altbilgi
16. Excel’de şarta bağlı işlem yapan fonksiyon aşağıdakilerden
hangisidir?
a.=Topla b.=Ortalama c.=Min d. =Eğer d. =Mak
18. Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi eğitim
kurumlarını ifade eder?
a. com b. net c. gov d. edu e. Org
21. Aşağıdakilerden hangisi ile otomatik toplam alınır?
a. % b. fx c. Σ d. & e. Hiçbiri
23. Yardım menüsüne ulaşmak için aşağıdaki fonksiyon
tuşlarından hangisi kullanılır?
a. F11 b. F7 c. F1 d. F5 e. F2
32. Excel Programında Bir hücrenin içinde ### işareti varsa
bunun anlamı nedir?
a. Bilgiler hücreye sığmamıştır
b. Formül hatası
c. Hücre seçilmiştir
d. İşlev hatası
e. Hücre yanlış biçimlendirilmiştir
33. MiLLi EĞiTiM yazısı hafızada kaç Byte lık yer kaplar?
A)11 B)12 C)96 D)1024
1 ATX, micro-ATX, Flex-ATX, NLX, WTX, LPX gibi terimler hangi
bilgisayar birimi için kullanılır?
a- Ses kartı b- İşlemci c- BIOS d- Anakart e- Güç kaynağı (PS)
2 Kuzey köprüsü, güney köprüsü, super I/O gibi terimler aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ilintilidir?
a-Yonga takımı (chipset)
b- Sabit disk
c- Disket sürücü
d- RAID
e- Kristal devresi
3- AGP veri yolu hangi arabirim kartı ile ilgili olarak kullanılır?
a-İç modem kartı
b- Görüntü kartı
c- Endüstriyel denetim kartı
d- SCSI kartı
e- Hiçbiri
4 Önce 8-bit, sonra 16-bit olarak tasarlanan veri yolu aşağıdakilerden
hangisidir?
a- İşlemci veri yolu (FSB)
b- AGP veri yolu
c- PCI veri yolu
d- ISA veri yolu
e- Hiçbiri
5 64-bit olarak tasarlanan ve sistemin en hızlı veri yolu aşağıdakilerden
hangisidir?
a- İşlemci veri yolu (FSB)
b- AGP veri yolu
c- PCI veri yolu
d- ISA veri yolu
e- VESA veri yolu
15 Uzak mesafeler arasında internet vasıtasıyla bilgisayarların birbiri ile
iletisim kurmasına yarayan donanım birimi asağıdakilerden hangisidir?
a. Ethernet kartı b. Adsl c. Dial up d. Modem
23 Aşağıdakilerden hangisi sadece ekran kartları için kullanılan veri
yoludur?
A) PCI B) AGP C) PCI-Express D) ISA
24 Aşağıdakilerden hangisi bir ethernet kartının port çıkışıdır?
A) PCI B) ISA C) BNC D) AGP
25 Bir Ethernet kartında üretim sırasında karta yazılan ve
değiştirilemeyen, başka bir eşi olmayan numaraya ne denir?
A) MAC B) CRC C) BNC D) CSMA/CD
28-Aşağıda belirtilen ekran kartlarından hangisinin hızı en büyüktür?
A) PCI B) AGP 2x C) AGP 4x D) PCI-E x1
28 Ses kartının müzik aletlerinin sesini çıkarırken; müzik aletlerinin
gerçek seslerinden yararlanma tekniğine ne ad verilir?
A) Dalga tablosu (Wave Table)
B) Dijital sinyal işlemcisi
C) Frekans modülasyonu
D) Örnekleme
29 Aşağıdakilerden hangisi sadece tv kartlarında bulunur?
A) Z BUFFER B) DSP C) TUNER D) Video Ram
30 Aşağıdakilerden hangisi bir ses kartında bulunmaz?
A) Z Buffer
B) Ramdac C) DSP D) ADC
31 Bir kez veri kaydedilebilen ve daha sonra degistirilemeyen bellek türü
hangisidir?
a. ROM c. EPROM
b. PROM
d. EEPROM
34 100MHz veri yolu hızına sahip bir ana kartta; biri 100MHz ve digeri
133MHz hızlarında her biri 512 MB kapasiteli iki bellek (RAM) yongasını
bellek yuvalarına taktıgımızda bellek erisim hızı ne olur ?
a. 100Mhz
d. 133MHz
c. 116.5MHz
b. İslemcinin hızına göre degisir.
35 Bilgisayar açıldıgında asagıdakilerden hangisi ilk aktif olur?
a. RAM c. Disket Sürücü
b. Harddisk d. ROM BIOS
36 Asagıdakilerden hangisi yonga setinin görevidir?
50 Asagıdaki donanım birimlerinden hangisinin iletisimi kuzey köprüsü
(chipset) tarafından kontrol edilir?
a. İslemci
b. USB portu
c. PCI yolu
d. Giris-Çıkıs Portları
51 Asagıda seçeneklerin hangisinde donanım birimleri, hız bakımından
büyükten küçüge dogru sekilde verilmistir?
a. RAM>Sabit Disk>Önbellek
b. Sabit Disk> Önbellek>RAM
c. Önbellek>RAM>Sabit Disk
d. Önbellek>Sabit Disk>RAM
a. Bütün bilesenleri üzerinde bulundurmak.
b. Veri akısını denetlemek.
c. Verileri depolamak.
d. İslemci hızını belirlemek.
37 BIOS hangi tür bellekten olusmustur?
a. RAM b. ROM c. Statik RAM d. RDRAM
38 Anakartın beynini olusturan entegre devre hangisidir?
SORU 52 Yukarıdaki resimde 1 ve 11 numaralı portların adı nedir?
a. ISA b. Veri yolu c. Yonga seti d. PCI
a. PS2 Port
b. PC2 Port
40 Hangisi DIMM ile SIMM arasındaki fiziksel farklardan degildir?
a. Modül uzunlukları
c. Çentik Sayıları
b. Yuvaya takılma biçimleri
d. Pin kalınlıkları
c. PS Port
d. PC Port
SORU 53 Yukarıdaki resimde 2 numaralı portun adı nedir?
a. Seri Port
b. VGA Portu
c. Paralel Port
d. Ethernet Portu
SORU 54 Yukarıdaki resimde 3 numaralı portun adı nedir?
42 PC133 SDRAM ’ deki 133 sayısı neyi ifade eder ?
a. 133 KB b. 133 MHz c. 133 MB/sn d. 133 Ghz
a. Seri Port
b. VGA Portu
43 Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan bellek hangisidir ?
SORU 55 Yukarıdaki resimde 7 ve 8 numaralı portların adı nedir?
a. SIMM b. DIMM c. SODIMM d. RIMM
a. Firewire Portu
b. USB Portu
44 İslemciler için verilen ifadelerden hangisi dogrudur?
a. İslemcilerin ısınma problemleri yoktur.
b. İslemciler anakarttan bagımsızdırlar
c. İslemcilerin hız birimine Megabyte denir.
d. İslemcilerin islemleri daha hızlı gerçeklestirmek için önbellek
(cache) kullanırlar.
45 Asagıdakilerden hangisi islemciyi olusturan birimlerden birisi degildir?
a. Önbellek (Cache)
c. Aritmetik Mantık Birimi
b. Sistem Birimi
d. Kontrol Birimi
c. 12 Milyar İslem
d. 12 Milyon İslem
30 İslemci , ihtiyaç duydugu komutu ilk önce nerede arar ?
c. RAM
d. L1 Önbellek
49 Asagıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer alan veri yollarından
birisi degildir?
a. PCI
b. ISA
c. AGP
SORU 56 Yukarıdaki resimde 4-5-6 nolu portlar hangi karta aittir?
a. TV Kartı
b. SesKartı
c. Ekran Kartı
d. Ethernet Kartı
SORU 57 Yukarıdaki resimde 9 numaralı portun adı nedir?
a. DVI Portu
b. VGA Portu
a. Seri Port
b. VGA Portu
47 Hızı 3.0GHz olan islemci 4 saniyede kaç islem isler?
a. Sanal Bellek
b. L2 Önbellek
c. Flash Portu
d. Seri Port
c. Seri Port
d. Ethernet Portu
SORU 58 Yukarıdaki resimde 10 numaralı portun adı nedir?
46 İslemcilerin ön belleklerinde kullanılan, hızlı olmalarına karsın fiyatı
oldukça yüksek olan bellek çesidi asagıdakilerden hangisidir?
a. SRAM b. SDRAM
c. DRAM d. EDO RAM
a. 3 Milyar İslem
b. 3 Milyon İslem
c. Paralel Port
d. Ethernet Portu
d. VGA
c. Paralel Port
d. Ethernet Portu
59 Aşağıdakilerden hangisi ekran kartı çıkış bağlantı noktalarından
birisi değildir?
a) VGA-OUT
b) DVI-OUT
c) VIDEO-IN/OUT d) FDD-OUT
60 ATX güç kaynakları ile hangi voltaj üretilmez?
a. + 3.3 V
b. – 3.3 V
c. + 5 V
d. – 5 V
64 Standart bir PC güç kaynagından ortalama ne kadar güç ihtiyacı
duyar?
a. 200 – 250 W b. 250 – 300 W c. 300 – 350 W d. 350 – 400 W
65 Üzerinde ses kartı, modem, ag kartı ve ekran kartı gibi bilesenleri
bulunduran anakartlara ne ad verilir?
a. Birlesik b. Tümlesik c. Sarmasık d. Karmasık
68 Asagıdakilerden hangisi BIOS’un görevidir?
54 A5 Hücresindeki sayıdan b4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp
sonucu ikiye bölen formül hangisidir?
a. Tüm donanım birimlerini üzerinde bulundurmak
b. Donanımların birbirleri arasındaki bagı kurar ve onların
çalısmasına olanak saglar.
c. Bilgisayara girilen verileri üzerine kaydeder, istenildiginde ilgili birime
ulastırır.
d. Aritmetiksel ve matematiksel islemleri yapar.
70 Asagıdakilerden hangisi bir kasa türü degildir?
a. Tower
b. Mini Tower c. Micro Tower
d. Destop
71 Asagıdakilerden hangisi dogrudur?
a. Bilgisayarın eszamanlı çalısmasını kontrol birimi saglar.
b. Bilgisayarın performansında sadece islemcinin hızı önemlidir.
c. Sistem hızı 100 Mhz, çarpanı 20 olan sistemde islemci hızı 2.2
Ghz’dir.
d. Hız asırtma (overclock) islemi yapılmıs islemciler daha az ısınır.
72 Hangisi chipsetin görevlerinden degildir?
74 Asagıdakilerden hangisi Intel ‘in dizüstü bilgisayarlar için gelistirdigi bir
islemci teknolojisidir?
b. Dual Core
c. HT
d. Quad Core
75 FSB=100 Mhz , Saat Çarpanı=24 ise islemcinin hızı nedir?
a. 2400 KHz
b. 2400 GHz
c. 2.4 KHz
d. 2.4 Ghz
78 Asagıdakilerden hangisi Intel islemci ailesinden degildir?
a. Xeon
b. Pentium IV
c.Athlon
d. Celeron
79 HT (Hyper Threading) teknolojisi ne demektir?
a. İslemci hızının belirtilen degerin üzerine çıkartmak
b. İki programa ait veriyi aynı anda isleyebilmek
c. Aynı anda iki islemci çekirdeginin çalısması
d. Verilerin islemciye çift yoldan gönderilmesi
80 Hangisi en hızlı porttur?
a. USB b. VGA c. Firewire d. Paralel
82 Aşağıdaki birimlerden hangisi güç bağlantısı istemez?
a) Disket sürücü
b) CPU
c) Anakart
d) Hard disk
83 Aşağıdaki firmalardan hangisi chipset üretmez?
a) Asus
b) Via
c) İntel
d) AMD
87 LPT1 portu hangi amaçla kullanılır?
a Paralel iletişim
b Seri iletişim,
c Hızlı iletişim
d Kesintisiz iletişim
175 Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?
A)
B)
C)
D)
Yazılan kaynak programı makina diline çevirmek için kullanılır.
Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
Bilgilerin kalıcı olarak depo edilmesini sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş birimidir?
A Işıklı Kalem
b USB Disk
b =A5-B4/2 c =2/A5-B4
c Ram Okuyucu
d Flash Disk
d
=A5/2-B4
45 Hangisi a1’den a60’a kadar olan hücrelerdeki sayıları
toplar?
a =Topla(A1:A60)
c =Toplam(A1+A60)
b =Topla(A1+A60)
d =Toplam(A1:A60)
89 A2 hücresinde bulunan uzman yazısını B5 hücresine
yazdırmak için izlenecek yol hangisidir?
a =Uzman
b =A2
c =B5 d=A2 UZMAN
90 Formüllerden hangisi doğrudur?
a =Eğer(B2<45;kaldı;geçti
b Eğer(B2<45;”kaldı”;”geçti”)
c =Eğer(B2<45;”kaldı”;”geçti”)
d =Eğer(“geçti”;”kaldı”)
a. Haberlesmeyi kontrol eder
b. Temel ve bütünlesik birimleri yönetir
c. Veri akısını denetler
d. Matematiksel islemleri yerine getirir
a. Centrino
A =(A5-B4)/2
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
1. “KDE” nedir?
Bilgisayarınızı her açtığınızda,
• Size kullanıcı adınızı ve parolanızı sorarak, kendinizi
tanıtmanızı isteyen,
• Girdiğiniz bilgilere göre size özel olan masaüstü ortamını
açan,
•Açık olan oturumunuzu kapatıp, başka bir kullanıcıyla sisteme
girebilmenizi sağlayan,
• Bilgisayarınızı yeniden başlatıp, kapatabilme özellikleri de
sunan programa
KDE görüntü yöneticisi (KDM) ismini veriyoruz.
2. Bildiğiniz 4 adet açık kaynak işletim sistemi adı
yazınız.
A-Debian b-Rethat c-suse d- Madrake e- Pardus, f- Unix
3. Linux türevi işletim sistemlerini kullanmak için hangi
sebepleri söyleyebilirsiniz. 3 Sebep yazınız.
Çok kullanıcılıdır. –Serbesttir. –Büyük bir veritabanıdır. –
Windows uygulamalarını çalıştırır.-Ram belleği daha iyi kullanır.
–Kaynak kodlarını istenilen yapılabilir.
4.
“ Açık Kaynak” bilişim alanında neyi ifade eder?
Yani hangi programlama diliyle program yapılırsa yapılsın,
program kodlarının herkes tarafından görülebilmesine denir.
5. Pardus nedir?
Pardus, TÜBİTAK-UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü) bünyesinde yürütülen, Linux tabanlı bir
işletim sistemi geliştirme projesidir.
6. Pardus sisteminde ……… Çekirdeği, öntanımlı olarak da
……… kabuğu ve …….. masaüstü ortamı ile yaygın kullanılan
özgür yazılımlar bulunmaktadır.
Cevap: Linux, Bash, KDE
7. KDE masasütü ortamı nedir?
Windows’un asıl görünen yüzü olan pencere sistemi ve
masaüstü uygulamalarının karşılığı niteliğindedir.
8. Bash kabuğu nedir?
Windows’tan tanıdığımız Komut İstemi Penceresi olan MSDOS’un karşılığı gibi görülebilir. Yani metin tabanlı uygulamalar
ile çalışmayı sağlar.
9. Pardus 2009 bilgisayara kurmak için minimum sistem
gereksinimi nedir?
a. 256 MB bellek (1GB ve üzeri tavsiye edilir)
b. 1000 MHz Intel ya da AMD işlemci (1.4 GHz ve üstü
tavsiye edilir)
c. En az 4 GB boş disk alanı (10 GB tavsiye edilir)
10. GRUB yöneticisi nedir?
Açılış sistemi yöneticisidir. Birden fazla işletim sistemi
kullandığınızda burada yaptığınız seçim önem kazanmaktadır.
Açılış diskini seçerek kurulum yaptığınızda açılış işlemini artık
GRUB yönetir. GRUB da bir sorun olduğunda muhtemelen
diğer işletim sistemlerinize de ulaşamazsınız. Buradan
sisteminize en uygun seçeneği seçerek ileri butonunu
tıkladığınızda size yaptığınız ayarların gisterildiği bir kurulum
ekranı gelir.
11. Kaptan Masaüstü nedir?
Pardus kurulumu sonrasında kullanıcıyı masaüstünde
karşılayan bir yardımcı programdır. Kaptan Masaüstü, Pardus
hakkında genel bilgiler verirken, kullanıcının masaüstünü daha
rahat kullanabilmesi için temel yapılandırma seçeneklerini de
düzenler. Kaptan masaüstü panel ve stil ayarlarını kolaylıkla
yapmasını sağlayan bir “ilk kullanım sihirbazı”dır.
12. ext4 dosya sistemini açıklayınız.
ext3 uzun yıllardır en çok kullanılan disk sistemi olmuştur. ext4
ise artan disk kapasiteleri ve “state-of-the-art” özelliği
gereksinimleri ile ext3 disk sisteminin yeni jenerasyonu
olarak oluşturulmuştur. Bu yeni disk sistemi ölçeklenirlikle
performans artırımını birleştirmekle beraber, güvenilirliğini ve
stabilitesini korumaktadır. ext4 daha geniş çeşitteki iş yükleri
için uygun olacaktır ve “Linux disk sistemi” olarak ext3′ün yerini
alacaktır.
13. Pardus’taki dosya sistemini açıklayınız.
Herşey / (slash) simgesiyle ifade edilen root klasöründen
başlar, aşağıya doğru iner. Windows’taki gibi C: D: şeklinde
sözde sürücüler (drivers) bulunmaz. Windows ortamında,
dosyalarınızı C sürücüsü, D veya E sürücüsü gibi her yere
koyabilirsiniz. Bu tarz dosya sistemlerine, “Hiyerarşik Yapı“lı
denmektedir. Linux, / (root) klasöründen başlayarak, boot
işlemindeki önem sırasına göre klasörleri dizer.
14. Linux işletim sisteminde çalıştırılabilir dosyaların
özellikleri nasılsır?
Linux işletim sisteminde çalıştırılabilir dosyaların belli bir
uzantıya sahip olması gerekmemektedir. Bir dosyanın
çalıştırılıp çalıştırılamayacağı dosyanın dizinlerinden
anlaşılmaktadır.
15. Linux işletim sisteminde kaç farklı dosya tipi
bulunmaktadır, açıklayınız.
Aygıt Dosyaları
Sıradan Dosyalar
Aygıt dosyaları, sistemde bulunan donanım ile haberleşmeyi
gerçekleştiren dosyalardır.
1. Unix işletim sistemi GPL lisansa sahiptir. ( )
2. Unix işletim sistemi C programlama dili ile yazılmıştır. ( )
3. GPL açık kaynak kodlu yazılımların özgürce dağıtılmasını
düzenleyen bir lisans anlaşmasıdır. ( )
4. Linux işletim sistemleri NTFS dosya sistemini kullanır. ( )
5. Sabit diskte biosun ilk okuduğu bölüme MBR( Master Boot
Record) denir. ( )
6. Grub Pardus ile aynı anda Windows işletim sistemini de
desteklemektedir. ( )
7. Pardus’da sistem belleğinin yetersiz kaldığı durumlarda
harddisk üzerinde bellek olarak kullanılan alana takas alana
(Swap) denir. ( )
8. Pardus işletim sistemi sadece DVD’den kurulabilir. ( )
9. Pardus’da kurulum aracı olarak YALI programı kullanılır. ( )
10. Pardus Linux çekirdeği kullanan bir işletim sistemidir. ( )
cevaplar: 1-D 2-D 3-D 4-Y 5-D 6-D 7-D 8-Y 9-D
10-D
1.Aşağıdakilerden hangisi İşletim sistemi katmanlarından
değildir?
A)Kullanıcı B)Kabuk C)Yazılım D)Donanım
2. İşletim sisteminin kullanıcıya görünen kısmı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kullanıcı B) Kabuk C)Yazılım D)Çekirdek
3. Yazılımların donanımlar üzerinde çalışabilmesini sağlayan
katman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanıcı B) Kabuk C)Yazılım D)Çekirdek
4. kabuk ile çekirdek arasındaki iletişimi sağlayan alt düzey
işlevler aşağıdakilerden hangisidir?
A) System calls B) Shell C) Kernel D) Konsole
5.Aşağıdakilerden hangisi Açık kaynak yazılım (open-source
software) özelliklerinden değildir?
A) Kaynak kodu gizli olan yazılımlardır.
B) Kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlar.
C) Uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenlidir.
D) Bilişim uzmanlarınca imece yöntemi ile endüstri
standartlarında geliştirilir.
6.Aşağıdakilerden hangisi TUBİTAK-UEKAE (Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araştırmalar Kurumu- Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü) ‘nin hazırlamış olduğu Linux dağıtınıdır?
A) Truva B) Pardus C) Kernel D) Xubuntu
7. Adresi MBR’da bulunmayan ve uzatılmış bölüm içindeki
bölümlere ne ad verilir?
A) birincil bölüm B) ikincil bölüm
C) uzatılmış bölüm D) mantıksal bölüm
19.Panelin görünüm ayarlarında gizleme sekmesinde olmayan
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizleme Kipi B) Panel Saklama Düğmeleri
C)Panel büyüklüğü D) Panel Canlandırması
8.Pardus sistem dosyalarının kurulması için Kurulacak olan
bölümde en az ne kadar boş bir alan gereklidir?
A)3GB B)5GB C)8GB D)10GB
20. paneldeki boş bir alana sağ tıklayıp “Panele Ekle”yi seçerek
aşağıdakilerden hangisini yapamazsınız?
A)Saat ekleme
B) Programcık ekleme
C) Uygulama ekleme D) Özel düğme ekleme
9.Aşağıdakilerden hangisi Pardus işletim sisteminin
bölümlerinden değildir?
A) Pardus sistem dosyaları B) Kullanıcı dosyaları
C) Takas alanı bölümü D)Yönetici bölümü
10. Her sistemde……….. adıyla sistem yöneticisi bulunur.
Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A)admin B)administrator C)root D)localhost
11. Sistem yöneticisi hakkında aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Pardus’un kurulum sırasında sisteme eklenmiş ve en üst
düzey yetkiye sahip olarak tanımlanmış ilk kullanıcısıdır.
B) Kullanıcılar sisteminizin tamamına etki eden
yapılandırmalar, sistem kayıtları ve benzeri yönetim
uygulamalarını çalıştırmaya yetkilidir.
C) Kolay tahmin edilemeyecek ve unutmamanız gereken bir
parola belirleyerek girmeniz gerekmektedir
D) Eklenen parola daha sonra sistemle ilgili yönetici
seviyesinde gerçekleştirilmesi gereken işlemler sırasında
sorulmaz.
12.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Pardus işletim sistemi Windows çekirdeğini kullanan bir
işletim sistemidir.
B) UNIX işletim sistemi Pascal dili ile yazılmıştır.
C) Pardus sadece CD’den kurulabilen bir işletim sistemidir.
D) Linux işletim sistemi lisansı serbest olarak dağıtılan bir
işletim sistemidir.
13.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X-Window sistemi, UNIX sistemler için geliştirilmiş geniş ve
güçlü bir grafik ortamıdır.
B) X-Window’un Linux altında çalışması için gereken yazılım
Xorg, Pardus’ta hazır gelir.
C) Pardus’u kurduktan sonra hemen grafik ortamda çalışmaya
başlayabilirsiniz.
D) Linux, DOS benzeri bir ortama sahiptir.
14. KDE masaüstü ortamı (KDM) için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Size kullanıcı adınızı ve parolanızı sorarak, kendinizi
tanıtmanızı ister.
B) Girdiğiniz bilgilere göre size özel olan masaüstü ortamını
açar.
C) Açık olan oturumunuzu kapatıp, başka bir kullanıcıyla
sisteme girebilmenizi sağlar.
D) Bilgisayarınızı yeniden başlatıp, kapatabilme özellikleri
sunmaz.
15. Pardus’un masaüstü ortamına ilk defa girdiğinizde sizi ilk
kim karşılar?
A) tasma B) Kaptan Masaüstü C) pisi D) çomar
16. Kaptan Masaüstü’nün ilk görevi nedir?
A)Fare ayarı B)Klavye ayarı C)Saat ayarı D)Sistem ayarı
17.Panelin düzen menüsünde aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A)Saydamlık B)Konum C)Uzunluk D)Boyut
18.Paneli kaç farklı şekilde konumlandırabiliriz?
A)11 B)12 C)13 D)14
21. Renkleri ayarlamak için Pardus menüsü > …………………>
“Görünüm ve Temalar” > “Renkler” yolunu izleyiniz.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) panel B) Masa üstü C) Tasma D) Çoklu ortam
22.Masaüstü kısayollarından Ctrl+Alt+Esc kombinasyon tuşları
ne işe yarar?
A) Farklı masaüstleri arasında sırasıyla geçiş yapar.
B) Tüm pencelere arasında sırasıyla geçiş yapmak için
kullanılır.
C) KDE’yi zahmetsizce kapatır. Ancak çalışan programınız
yoksa kullanılmalıdır.
D) Bir kurukafa simgesi çıkartır ve üzerine tıklanan pencereyi
kapatır. Bu özellik dikkatli kullanılmalıdır.
23.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Root kullanıcısı Pardus işletim sisteminde isteğe bağlı olarak
oluşturulan bir kullanıcıdır.
B) Pardus’ta kullanıcılar başka kullanıcıların ev dizini içerisinde
bulunan dosyalara erişemezler.
C) X-Window Sistemi UNIX sistemler için geliştirilmiş geniş ve
güçlü bir grafik ortamdır.
D) Pardus masaüstünde ekranın en altındaki bölüme panel adı
verilir.
24. Linux işletim sisteminde dosyalar ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bir dosyanın büyüklüğü 2 GB ile sınırlıdır.
B) Dosya isminin uzunluğu 256 karakteri geçmemelidir.
C) Dosyalara isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan
biri dosya isminde * , ? gibi karakterlerin bulunmamasıdır.
D) Linux’ta bir dosyaya isim verirken tüm alfabetik karakterler ,
alt cizgi ( _ ) , rakam , nokta , virgül kullanılamaz.
25. Aygıt dosyaları, sistemde bulunan donanım ile
haberleşmeyi gerçekleştiren dosyalardır. Üç farklı aygıt dosya
tipi bulunmaktadırAağıdakilerden hangisi bu aygıt
dosyalarından biri değildir?
A) Sıradan dosyalar B) Karakter aygıt dosyaları
C) Blok aygıt dosyaları D)Kuyruk dosyaları
26. Açılış işlemi (ing. boot) sırasında kullanılan dosyaları
(çekirdek görüntüsü, sistem haritası, önyükleyici
yapılandırması gibi.) içeren dizin aşağıdakilerden
hangisidir?
A) /bin
B) /boot
C) /dev
D) /etc
27. Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri (örneğin programlar,
komutlar, kütüphaneler, dokümanlar gibi) içeren
dizinaşağıdakilerden hangisidir?
A) /etc B) /usr
C) /lib
D) /mnt
28. Yeni bir yazıcı nasıl yüklenir?
A) tasma /çevre birimleri B) Tasma/sistem yöneticisi
C) denetim masası/yazıcılar
D) sistem yöneticisi/yazıcılar
1.c 2.b 3.d 4.a 5.a 6.b 7.d 8.b 9.d 10.c 11.d
12.d 13.d 14.d 15.b 16.a 17.a 18.b 19.c 20.a 21.c
22.d 23.a24.d 25.a 26.b 27.b 28.a 29.a 30.b 31.b
32.b 33.c
SİSTEM KONTROL UYGULAMALARI
1. Mikrodenetleyici nedir?
2. Aşağıda bulunan sayıların Binary, Desimal ve Hexadecimal dönüşümünü yapınız.
a. (1110 1101 0011)Binary = (…………………….)Hexadecimal
b. (11010)Binary
= (…………………….)Desimal
3. Aşağıda verilen kodları, parentez içindeki verileri kullanarak hangi register’ a hangi değerin yüklendiğini yazınız?
(5*4puan)
a. MOVWF f → (W=1001, f=0101) …………………………………………………………
b. CLRW
→ (W=1001, f=0101)…………………………………………………………
c. ADDWF f,1→ (W=1001, f=1101)…………………………………………………………..
d. SUBWF k,0→ (W=1001, k=1100)………………………………………………………….
e. IORLW k →(W=1001, k=1100)………………………………………………………….
4. Sensör ve Transduser nedir açıklayınız?
5. Termistör çeşitlerinden PTC ve NTC’ yi açıklayınız?
6. Mikrofon nedir?
7. Hoparlör nedir?
8. Aşağıda bulunan DC motorun kesit görünümü verilmiştir. Harflerin bulunduğu yerlere motorun uygun parçalarını
yazınız?
CEVAPLAR
1. Mikrokontrolörler (mikrodenetleyiciler) tek bir silikon yonga üstünde birleştirilmiş bir mikroişlemci, veri ve
program belleği, sayısal (lojik) giriş ve çıkışlar (I/O), analog girişler ve daha fazla güç veren ve işlev
katan öteki çevre birimleri (zamanlayıcılar, sayaçlar, kesiciler, analogtan sayısala çeviriciler, vb.)
barındıran mikrobilgisayarlardır.
2.
c. (1110 1101 0011)Binary = (ED3)Hexadecimal
d. (11010)Binary
e. =
(26)Desimal
3. a. f registerına W regıstırdaki değeri yükler. f=1001’ i yükler.
b. W registerın içeriğini sıfırlar. W=0000 olur.
c. W registeri ile f registerını toplar f registerına kaydeder. f=10110’ ı yükler
d. k registerından W registerini çıkarır W registerina kaydeder. W=0011’i yükler.
e. W registeri ile f registerını OR işlemine tabi tutar W registerina kaydeder. W=1101’ i yükler.
4. Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık,basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara “SENSÖR”,
algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlara “TRANSDUSER” denir.
5. Sıcaklıkla direnci artan termistör PTC, sıcaklıkla direnci azalan elemana da NTC denir.
6. Mikrofon havada yayılan ses dalgalarını algılayan ve elektrik enerjisine çeviren aletlerdir.
7. Elektriksel sinyalleri insan kulağının duyabileceği ses sinyallerine çeviren elemanlara “hoparlör” denir.
8. a) Yan Kapak
e) Mil(Şaft)
b) Bağlantı Kutusu
c) Gövde (Stator)
d) Fan
f) Endüvi
g) Kolektör
h) Fırçala
Download

İşletmede Beceri Eğitimi Sınavı Çalışma Soruları için tıklayınız.