Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki
uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda
sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.
DACS EMC732VK DİJİTAL POT
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
Ortam/depolama sıcaklığı
Bağıl nem
Koruma sınıfı
Yükseklik
DACS EMC732VK digtal kontrol cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
0 ... +50°C/-25 ... 70°C (buzlanma olmadan)
31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 °C’de %50'ye düşen nemde çalışır.
EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65
Arka panel : IP20
En çok 2000m
Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.
* 36 x 72mm ebatlı.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
* 0-10V çıkış
Besleme voltajı
Güç tüketimi
Bağlantı
Skala
Duyarlılık/Doğruluk
Zaman Doğruluğu
Gösterge
EMC
DACS
* 0-9.9sn zaman aralığı
SET
Güvenlik gereksinimleri
DIGITAL POTENTIOMETER
230V AC +%10 -%20, 50/60Hz veya 24V AC/DC ±%10.
En çok 1.2VA
2.5mm²'lik klemens
-50.0 ... +110.0°C (-58.0 ... +230.0°F)
0.1°C / ±1°C
Saat birimi için (±%1-15sn), Dakika birimi için (±%1-1sn)
4 hane, 12.5mm, 7 parçalı sarı LED
EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EMC deneyleri için performans kriteri B’yi sağlar.
Cihaz kontrollü elektromanyetik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.)
EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)
ÇIKIŞLAR
Voltage Out:
KONTROL
Kontrol biçimi
Kontrol yöntemi
Tek set, zamansal kontrol
KUTU
Bağlantı Diyagramı
DACS DDC 361 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj
ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara
uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır.
Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat
edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından
geçirilmemelidir.
Kutu şekli
Ebatlar
Ağırlık
Kutu malzemeleri
Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir.
G72xY36xD100mm
Yaklaşık 205g (Ambalajlı olarak)
Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.
Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
Cihazı panelden çıkarmak için sıkıştırma aparatını;
1 yönünde kuyruk kısmından yanlara doğru kaldırınız,
2 yönünde çekip yuvasından çıkarınız.
BOYUTLAR
Derinlik
80mm
100mm
DACS
DACS
36
m
m
S U P P LY
G
N
D
0-10
VDC
OUTP
UT
24 VDC
24 VAC
220 VAC
Bağlantı
kabloları
DIGITAL POTENTIOMETER
Vida sıkma momenti
0.4 - 0.5Nm
Panel yuva kesiti
+0,
80
BESLEME
220 VAC
50/60Hz 1,8VA
Sigorta
F 100 mA 250VAC
DDC 361
Anahtar
Faz
10
220 VAC BESLEME
Nötr
Sigorta
bağlanmalıdır.
EKİN ELEKTRİK MAK. ve TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Halkalı Merkez Mah. Zeynebiye Cad. Şengül Sok. No:23/1-2
K.ÇEKMECE / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 470 12 92 Pbx Fax : +90 212 470 93 83
url : www.ekinelektrik.com
220 VAC
24 VAC
24 VDC
SUPPLY
DACS
Sıkıştırma
aparatı
105mm
1 ) Besleme kabloları IEC 60799 veya IEC 60245 gereksinimlerine
uygun olmalıdır.
2 ) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla
ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu
belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.
2/2
Panel
32
m
m
Vida sıkma momenti
0.4 - 0.5Nm
NOT :
+10% 220VAC
-20% 50/60Hz
2VA
68mm+0,80
Made in TURKİYE
Cihazın tümünde
ÇİFT YALITIM vardır.
G
N
EMC 731D4
DIGITAL POTENTIOMETER
50/60Hz
SUPPLY +10% -20%
2VA
INDUSTRIAL
ELECTRONICS
INDUSTRIAL
ELECTRONICS
0-10
VDC
OUTP
SUPPLY
D
UT
220VAC
SERIAL NO
XXXXXXXXX
MADE IN TURKİYE
SERIAL NO
3508724
SET
EMC732VK-V01
10
5
m
m
Not: 1) Panel montaj yapılırken bağlantı kabloları için ilave
yer ayrılması gerekmektedir.
2) Cihaz arkasında en az 40mm boşluk bırakılmaz ise,
panelden sökülmesi zorlaşabilir.
3) Panel kalınlığı en fazla 5mm olabilir.
EKİN ELEKTRİK MAK. ve TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Halkalı Merkez Mah. Zeynebiye Cad. Şengül Sok. No:23/1-2
K.ÇEKMECE / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 470 12 92 Pbx Fax : +90 212 470 93 83
url : www.ekinelektrik.com
1/2
EMC732VK-V01
Set değeri değişimi açık/kapalı göstergesi.
Çalışma modunda çıkış değerini, programlama modunda ise parametre ismini yada değerini gösterir.
DACS
Programlama modunda menünün seçilmesini ve parametrelerin set değerinin arttırılmasını, çalışma modunda iken ise set değerinin arttırılmasını sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı artar.
SET
Programlama modunda parametrelerin seçilmesini ve set değerinin azaltılmasını, çalışma modunda iken ise set değerinin azaltılmasını sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı azalır.
DIGITAL POTENTIOMETER
ÇALIŞMA MODU
SET
Çalışma modunda + + tuşlarına 2 sn. boyunca (aynı anda) basılı tulursa, “programlama modu” ’na
geçilir.
SET
Tuşuna basılırsa çalışma moduna dönülür.
NOT:
Set değeri güvenliği Kısa yolu:
Scod değeri 2 gir.
Set tusuna bas.
Tekrar set tusuna basıp çalışma
ekranına dön.
Set değeri değişimi açık ise kapanır,
kapalı ise açılır.
Set değeri için
üst limit
Set değeri için
alt limit
Sabit nokta yakma. 0-3
arsası değer alır.
0 = nokta yok.
1 = binler hanesi.
SET
“Set” tusuna basılıp
parametre
değeri ayarlama
alanına girilir.
yukarı_aşağı tusları
ile ayarlanır.
“Set” tuşu ile
çıkılır.
SET
Parametre güvenlik menüsüne
girmek için güvenlik kodu. Bu
parametre 432 olmalıdır.
432 değeri girilip set tusuna
basıldıktan sonara aşağı tusu
ile güvenlik menulerine girilir
Parameter menüsü güvenlik parametresi
Pno = ayarlanırsa sadece izleme
Pyes = ayarlanabilir.
Sp1 set değeri güvenlik parametresi
Pno = ayarlanırsa sadece izleme
Pyes = ayarlanabilir.
Download

DACS EMC732VK DİJİTAL POT