Arsanız uygulama imar planları içerisinde midir ?
Ülkemizdeki mevzuatlar gereği yapılaşma şartlarının, yapılaşma
fonksiyonunun ve terk miktarlarının öğrenilebileceği imar planları istisnai
durumlar haricinde “uygulama imar planlarıdır”. Alacağınız arsa, eğer
uygulama imar planları içerisinde yer almıyor ise hali hazırda yapılaşma
hakkı olmayacaktır. Bu sebeple bir arsa alınmadan önce uygulama imar
planları içerisinde olup olmadığı önem taşımaktadır.
Download

Arsanız uygulama imar planları içerisinde midir