’NİN SESİ
OCAK 2014 SAYI: 377
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı
TÜRK PATRONATİ
OLUŞTURULUYOR
2014 EYLEM YILI OLACAK
UND’nin 2013 KARNESİ / 176 ETKİNLİK
İçindekiler
Sayı: 377
56
48
14 Habur, El Paso’yu yakaladı
İhracatımızın yaklaşık dörtte birini yüklenen güney kapılarımız,
500 milyarlık ihracat hedefinin tutturulmasında önemli bir rol oynuyor.
18 Lojistik Sektör Zirvesi’nde UND,
Kamuya Lojistik Sektöründe Yaşananları Aktardı
Lojistik Sektör Zirvesi’13 “Ekonominin Büyüyen Dinamiği
Lojistik” 28 Aralık’ta Mersin’de gerçekleştirildi.
26 “Sektördeki Ana Eleman
İhtiyacını Gidermeyi Hedefliyoruz”
Ocak
2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi, uygulamalı eğitim ile öğrencilerini
geleceğe hazırlıyor.
44 İhracat Aralık’ta yüzde 9.8 arttı
2013’ü 151.7 milyar dolarla tamamladı
2013 yılında otomotiv sektörü ihracat şampiyonu oldu.
Sektörün ihracatı yüzde 12 artarak 21.3 milyar dolar oldu.
’NİN SESİ
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Taşımacılık Organizasyonu İktisadi
İşletmesi Adına Sahibi
Ömer Çetin Nuhoğlu
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Şener
Sorumlu ve Yazı İşleri Müdürü
Hatice Hacısalihoğlu
Yayın Kurulu
Ali Çiçekli, Şerafettin Aras, Nagihan
Soylu, Banu Damla Alışan
52
17
Yazı Kurulu
Alper Özel, Evren Bingöl,
Muammer Ünlü, Elif Sevim
Haber Merkezi
Alpdoğan Kahraman, Berkalp Kaya,
Erman Ereke, Gürol Gülbeyaz, İbrahim
Çolak, Burak Çığa, Kadir Çirkin
Mali İşler Müdürü
Salih Koca
Reklam Sorumlusu
Hatice Hacısalihoğlu
0212 359 26 00 / 208
46 Biten bir yılın ardından lojistik ve ötesi
ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli lojistik ve taşımacılık
sektörünü değerlendirerek önemli tespitlerde bulundu.
51 Güneydoğu’nun İlk Lojistik Merkezi Diyarbakır’da Kurulacak
Lojistik merkez, lojistik üs ya da lojistik köy kavramı lojistik sektörünün
bilinmezi ve hayali olmaktan çıkıyor.
52 Lojistik, İşimizin En Önemli Parçası
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, lojistik iş süreçlerinin kendi işlerinde başrolü oynadığını söyledi.
54
Bölgemiz Lojistik ile Büyüyor
MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, Doğu Marmara’nın
lokasyon olarak çok önemli bir noktada bulunduğunu ifade ediyor.
58 İKV 51. Genel Kurulu’nda
AB Süreci Gündemin Ana Konusu Oldu
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’nin
AB yolculuğu ve şu an gelinen son nokta ele alındı.
Yayına Hazırlık
LOCA MEDYA
ORG. VE REK. HİZ. LTD. ŞTİ
Genel Yönetmen
Mutlu Doğan
Editör
Ahmet Doğan
Grafik Tasarım
Erhan Aydın
İletişim
0212 579 92 35
ctp baskı ve cilt
İstanbul Basım Ltd.Şti
0212 603 26 20
Ocak 2014
adres
Cennet Mah. Hürriyet Cad.
No: 1/1 B Blok
Cennet / Küçükçekmece
İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: 0212 579 92 35
Fax: 0212 598 47 62
[email protected]
Yerel ve Süreli Yayın
BAŞYAZI
ÖMER ÇETİN NUHOĞLU
UND YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Değerli Dostlarım,
Geçtiğimiz yıl sektörümüz için oldukça yoğun bir tempoda
geçti. 2013’ü tespit ve stratejileri oluşturma yılı olarak görüp tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdik. Bu noktada kamu tarafından sektörümüze verilen destek ve güven, hedefleri oluşturulmamızda bize güç
verdi. Kapısını her çaldığımızda sorunlarımızı, görüş ve isteklerimiz dinleyen başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza, Ekonomi Bakanlığımıza ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığımıza buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.
2013’te yol haritamızı oluşturduk ve 2014 yılını eylem yılı
ilan ettik. Oluşturduğumuz stratejileri teker teker hayata geçireceğiz. 40’ın üzerinde hedef belirledik. Bunlar içerisinde; Lojistik Master Planı ve mevzuatının hazırlanması, intermodal taşımacılığın geliştirilmesi, sınır ve iç gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması, ortak transit ve E-TIR
sistemlerine tam entegrasyonun sağlanması, lojistikte kümelenme konuları sektörün geleceği için oldukça önemli.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan Lojistik Performans
Endeksi’nin KPI’larını alarak bunun alt kırımlarını da oluşturarak yol haritamızı oluşturduk. Bu bilgiler eylemlerimize
ışık tutacak. Daha iyiyi nasıl yapabiliriz? Rakiplerimiz bizden neyi daha iyi yapıyor? Gibi bilgilerle gelişimin önünü
açacak bilgilere sahip olarak adımlarımızı atacağız.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 3-6 Aralık 2013 tarihinde
Bali’de toplandı. DTÖ üyesi 159 ülke ortak gümrük standartlarının belirlenmesi ve dünyanın dört bir yanında eşyaların akışının hızlandırılması amacıyla Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı kabul etti.
159 DTÖ üyesi, ortak gümrük standartlarının belirlenmesi ve dünyanın dört bir yanında eşyaların akışının hızlandırılması amacıyla tasarlanan bir Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı oybirliğiyle onayladı. Kurulduğu 1995 yılından bu yana, DTÖ tarafından gerçekleştirilen en bü-
yük reformlardan biri olan ve DTÖ üyesi ülkelerin üçte
ikisi tarafından onaylandığında, tüm üyeler için bağlayıcı olacak bu yeni anlaşma ile, dünya ticareti yeni bir ivme
kazanacak. 2014 Temmuz sonlarında yürürlüğe girmesi
beklenen bu yeni DTÖ anlaşması, küresel ticaretteki idari
engellerin ve sınırlardaki gecikmelerin azalacağı ve dünyanın en geri kalmış ülkelerinin ekonomik kalkınmasının
destekleneceği bir yapı getiriyor.
Türkiye olarak, sektörümüz adına bu yeni anlaşmada
“Transit Serbestisi” kuralının eskisinden daha net ve haksız ayrımcılıkları ve kısıtlamaları daha etkin şekilde önleyebilecek bir hale getirilmesi için çeşitli öneriler de sunduk.
Sonuçta ortaya çıkan uzlaşı metninde ülkemizdeki nakliyeciler için önemli iyileşmeler var. Yeni ticaret anlaşmasının ülkemiz lehine bir değişim sağlaması için bizler de her
zaman olduğu gibi küresel ve uluslararası örgütler nezdindeki girişimlerimizi sürdüreceğiz.
Transit geçişlerde yaşadığımız sıkıntılar konusunda bu anlaşma haklı mücadelemizde bize en büyük desteği sunacak. 2014 yılı için UND olarak önemli bir karar aldık. Artık hiçbir KUKK ve KEK toplantısında transit geçişi konuşmayacağız. Konuşulduğu hiçbir toplantıya katılmayacağız. Bununla ilgili pazarlık yapmayacağız. Çünkü bu insan hakkı gibi adalet kavramı gibidir. Bunu onur meselesi olarak görüyoruz.
Mücadelemizi artık farklı bir boyuta taşıyacağız.
İtalya’nın 1947 yılında oluşturduğu ve başarılı olduğu Patronati modelini kuracağız. Türk Patronati modeli ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun içerisinde TİM ,
TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, YASED gibi sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle birlikte bakanlıklar ve sanayi odaları yer alacak. Avrupa’da güçlü bir lobi oluşturacağız ve güçlü bir mücadele vereceğiz. Gerekirse
her ülkede davalar açacak sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Saygı ve Sevgilerimle...
8
UND’DEN
UND, AB Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İcra Kurulu Baş-
kanı Fatih Şener, AB Danışmanı Can
Baydarol, İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke ve Ankara Bölge Temsilcisi Necla
Albayrak’tan oluşan bir heyet tarafından ziyaret edildi. UND heyeti, AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yeni görevi
ile ilgili hayırlı olsun temennilerini ilettiler. Sektörün yaşadığı sorunlar, AB ülkelerinde karşılaşılan kısıtlayıcı ve ayrımcı uygulamalara ilişkin hususlar ve
bu sorunların çözümünü hedefleyen
“Kotasız Avrupa Eylem Planı” kapsamındaki projeler Bakan Çavuşoğlu ile
paylaşılırken, yaşanan sorunlara ilişkin
AB Bakanlığı ve UND arasındaki işbirliklerinin artarak sürdürülmesinin önemi dile getirildi.
UND yetkilileri yeni atanan Avusturya
İstanbul Başkonsolosu Wendl’e iki ülke
arasındaki sorunları aktardı
Yeni atanan Avusturya İstanbul Başkonsolosu Christine Wendl, UND’nin
son bir yılda her türlü ulusal ve uluslararası platformda gündeme getirdiği Ro-La dayatmasına son veOcak 2014
rilmesine ilişkin görüş teatisinde bulunmak üzere UND’yi makamına davet etti. Başkonsolos Wendl ile yapılan görüşmede; UND tarafından yapılan faaliyetler, eylemler aktarıldı, gelinen noktada Avusturya Ulaştırma
Bakanlığı’nın olumsuz tavrından dolayı ulaştırma ve ekonomik işbirliği alanda ilişkilerin gerildiği ifade edildi. Ziyarette Türkiye’de yatırım konusunda
Avusturya’nın öncü ülkeler arasında
olmasından dolayı böyle bir algıyı hak
etmediği de vurgulandı. Başkonsolos
Wendl, UND tarafından dile getirilen
görüşün anlaşılır ve mantıklı olduğunu
ifade etti. Avusturya İstanbul Başkonsolosu Christine Wendl, gelinen noktanın Avusturya Hükümeti’ne ileteceğini,
en kısa zamanda Avusturya ile KUKK
Toplantısı’nın yapılması yönünde gayret edeceğini ve KUKK Toplantısı öncesinde UND ile Avusturya Ulaştırma
Bakanlığı’nın bir araya gelmesini sağlayacağını ifade etti. Görüşmeye UND
adına İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener
ile İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alper
Özel katıldı.
Bolulu nakliyeciler
“Güç Birliği” için
harekete geçti
UND’nin bir süredir yürütmekte olduğu “Bölgesel Lojistik Kümelenmeler”
projesi, 5 Aralık’ta Bolulu nakliyecilerin
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın
(MARKA) ev sahipliğinde gerçekleşen
“KOSGEB Semineri”nden yeni bir ivme
kazandı. Seminerde bir araya gelen
bölge üyeleri, kendi aralarında oluşturacakları güçbirliği ile ortak bir yapılanmanın ilk adımlarını atmaya karar verdi. “Ortak Yatırım” temel fikriyle yola
çıkan Bolu Bölgesi üyeleri, 6 Ocak’ta
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, MARKA ve KOSGEB yetkililerinin koordinasyonunda yeniden bir araya gelerek, KOSGEB’e destek amacıyla başvurmak üzere bir ortak yatırım projesi sunmayı kararlaştırdı. Toplantıda yatırımın kapsamı, KOSGEB
desteklerinin sınırları ve kapsamı, bölge firmalarının sorunlarını çözebilecek
unsurların projede yer alma olasılıkları gibi konular yetkililerle tartışılırken,
projeye katılacak firmaların mali, hukuki ve benzeri. detayları kendi aralarında netleştirecekleri bir toplantılar dizisiyle projenin son haline getirilmesine
karar verildi. Toplantı sonrasında, UND
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Baykara, Bolu Bölge Temsilcisi Nusret Özarslan ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Bingöl’den oluşan UND
heyetini ağırlayan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş tarafından Bolu Bölgesindeki sektörel gelişmeler ve projeler hakkında bilgiler verildi. UND’nin öncülüğünde, kamudan
destek alacak bu tür sektörel projelerin bölgenin gelişiminde taşıdığı önemin altı çizildi. Odanın her aşamada
desteğiyle bölge nakliyecilerinin yanında olacağı ifade edildi.
Bolulu nakliyecilerin özellikle Avrupa’ya
yönelik taşımalardaki etkin rolü ışığında, bu bölgeden başlayacak olan ‘güç
birliği amaçlı kümelenmeler’, sektörün
genel rekabet gücünü artırarak ‘küresel
lojistik markaları yaratma’ konusunda
önemli adımlar atılmasını sağlayacak.
“Birimiz hepimiz için”
Bir firmanın lojistik sektöründen bağımsız
hedef ortaya koyması göle maya çalmaktan
başka bir şey değildir.
Editör’den
Fatih ŞENER
UND İcra Kurulu Başkanı
Merhaba,
Dayanışmayı ve güç birliğini en güzel anlatan sözlerden biridir: “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.”
Aynı amaç doğrultusunda herkesin aynı inanç ve kararlılıkla mücadele etmesi gerekliliğini ortaya koyan
bu sözü tüm sektörlerin akıllarının bir kenarında tutmaları gerekiyor. Gücünü diğer sektörlerden alan;
aynı şekilde diğer sektörlere ve iş kollarına verdiği
güçle onlara en büyük katma değeri sağlayan sektörümüz ‘güç zincirinin’ merkezdeki halkasını oluşturuyor. Bu halka zayıfsa ve güven vermiyorsa diğer halkaların çok sağlam olmasının bir anlamı kalmıyor.
Farklı sektör ve iş kollarındaki tüm gelişmeler, problemler, hedefler, beklentiler lojistiğin de sorunudur,
lojistiğin de beklentisidir, lojistiğin de hedefidir. Bir
firmanın lojistik sektöründen bağımsız hedef ortaya
koyması göle maya çalmaktan başka bir şey değildir. Ya tutarsa mantığıyla yapılan yatırımların sonunun hüsran olduğunun örneklerini çok defa gördük.
Bindiğiniz dalın sağlam olması ve sizi taşıması gerekiyor. Ticaretin genel kuralları ve mantığı çerçevesinde
de değerlendirildiğinde bunu görürsünüz. Ürünlerin
önündeki her türlü engel ticaretin artmasını engeller.
Yıllardır kotalar, geçiş belgeleri sorunlarıyla mücadele
ediyoruz ve sorun farklı kesimler tarafından salt lojistik
ve taşımacılık sorunuymuş gibi algılandı. Oysa durum
böyle değil. Bunun böyle olmadığını her ortamda anlatmaya çalıştık. Araçların taşıdığı ürün sizin ürününüzse sorun aynı zamanda sizin sorununuzdur. Ben ürünü
yükledim işim bitti diyebilir misiniz? Ürün alıcısına istenilen zamanda ulaşmıyorsa hizmet kalitesinden, müşteri memnuniyetinden söz edebilir misiniz?
Günah keçisi olarak nakliyecileri gösterebilir ve kendinizi rahatlatabilirsiniz. Ama içinizdeki rahatlama
firmasal bir darboğaz olarak tezahür edecektir. Aynı
zincirin halkaları olarak mücadeleyi birlikte verirsek
başarılı olabiliriz.
Bugün Ro-La dayatması, yarın başka dayatmalar ve
engellemeler…
Kamu tarafından son dönemde verilen büyük destek bizleri umutlandırdı ve haklı mücadelemizde bize
güç verdi. 2013 yılında yaşanan birçok gelişmede
bu desteği gördük. Bulgar kapısı kapandığında, Türk
firmalarına kesilen cezalara karşı Türkiye’nin de mütekabiliyet esasına göre aynı şeklide yabancı plakalı araçlara ceza kesmesinde, İran ile yapılan taşımalarda akaryakıt fiyat farkına karşı bakanlığımızın
gösterdiği dik duruşta bu desteği hissettik.
İhracatçılarımızın da bize destek vermesiyle özellikle Avrupa’da karşılaştığımız sorunları çok daha rahat çözeceğiz. Burada Türkiye’de üretim yaparak
bu ürünleri Avrupa’ya ihraç eden firmalara da görev düşüyor. Çünkü engellemeler sadece Türk araç
ve ürünlerine yapılmıyor. Türk araçlarıyla giden yabancı marka ürünlerin özgürce dolaşması engelleniyor. Yani siz ülkenize kendi ürününüzü sokamıyorsunuz.
2014 yılında mücadelemiz sürecek. Bu mücadelede; firmalarımız, ihracatçılarımız ve kamunun desteğiyle daha hızlı yol alacağız ve sektörümüzü hak ettiği noktaya getireceğiz.
Saygılarımla…
10
UND’DEN
Boya Sanayicileri Derneği’nde
ADR’ye büyük ilgi
Kanun ve yönetmelikler, konusuyla ilgili işleyişe disiplin ve düzen getirmek
için hazırlanıyor. Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği’nin
amacı da, tehlikeli maddelerin; insan
sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayo-
luyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her
türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esas-
Konya Çalışma Grubu Toplantısı’nın
Gündeminde Sektörel Kümelenme vardı
Konya Çalışma Grubu toplantısı 16
Ocak 2014 tarihinde saat 16:00’da
Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesini MARKA ve KOSGEB desteğiyle yürütülmekte olan sektörel kümelenme projesi aldı. Bolu ve İstanbul’da
gerçekleştirilen ‘Sektörel Kümelenme’
projeleri hakkında bölge üyelerine detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Rusya
Geçiş Belgeleri ile ilgili yaşanan sorunlar tartışıldı, UBAK ve Çok Girişli Geçiş Belgeleri hakkında genel değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca; KonOcak 2014
ya Bölgesi’nde gerçekleştirilen ulusal
ve uluslararası yatırımların lojistik sektörüne olan olumlu etkileri analiz edildi ve BALO projesinin uygulaması hakkında görüş alışverişi yapılarak karayolu taşımacılığının geleceği tartışıldı.
Toplantı sonunda, KOSGEB ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nın markalaşma ve
sektörel kümelenme ile ilgili desteklerinin araştırılması ve işbirliklerinin artırılmasına yönelik bölge üyeleri kendi aralarında bir ekip oluşturuldu. Toplantıya; Ali Yüksel (Yükseller), Hasan Öcal
(Yörük), Ceyhun Can (Mertcan), Recep
Oğul (Orka), Mehmet Başaran (Gölova), Hasan Hüseyin Odabaşı (Odabaşı), İbrahim Şeflek (İbrahim Şeflek), İlhan Şar (Özşaroğlu), Cahit Kara (Karalar), Talat Sayın (Baktur), Serdar Özdemir (Ahmet Özdemir), M. Yavuz Özdil (Yavuz Özdil) ve UND Konya Temsilcisi Tahsin Faruk Kaya katılım sağladı.
ları belirlemek. Türkiye’nin 22 Mart
2010 itibariyle ADR Konvansiyonu’na
resmen taraf olmasıyla birlikte başta eğitimler olmak üzere, üreticiden,
göndericiye, taşıyandan depolayana kadar ilgili her paydaşın sorumlulukları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce belirlenerek 1 Ocak 2014’ten itibaren denetimlere başlandı. Yeni mevzuatın ve
beraberinde getirdiği sistemin sektör
(sektörler) üzerindeki etkilerine ilişkin
çalışmalar kapsamında, Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) tarafından
UND’ye iletilen talep doğrultusunda, 16 Ocak’ta BOSAD Merkezi’nde
ortak bir seminer düzenlendi. BOSAD üyeleri ve paydaşlarından oluşan 50’den fazla katılımcının Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR düzenlemeleri konusunda bilgilendirildiği seminer ADR Danışmanı, IRU Eğitici Eğitmeni ve UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özel tarafından
gerçekleştirildi.
Bolu Çalışma
Grubu Toplantısı
gerçekleştirildi
Bolu Çalışma Grubu Toplantısı 14 Ocak’ta
UND Bolu Bölge Temsilciliği’nde gerçekleştirildi. Toplantıda MARKA ve KOSGEB
desteğiyle yürütülmekte olan “Sektörel Kümenlenme” Projesi, Rusya Geçiş Belgeleri, Çok Girişli Geçiş Belgesi Tahsisi, UBAK
Belgesi, Macaristan Geçiş Ücreti, Kapıkule doktor kontrolleri, Ökombi Ro-La sefeleri konuları görüşüldü. Toplantıya İbrahim
Kaya (Alibey), Fethi Çapar (Martı Trans) ,
Ömer Gülen (Bolubeyi), İbrahim Çelikbaş
(Köroğlu),Kadir Kahveci (Pay Nak.), Orhan İşci (Hasanoğulları), Muhsin Yüzüak
(Özay), Selçuk Hitit (Hitit Global), Murat
Kayman (Özkaan), Ertan Perçin (Bolkar),
Burak Altundağlı (Çarıkcı), Erdoğan Türkmen (Türkmen), Turgut Türk (Trans 14),
Davut Akdoğan (Türkcan) ve UND Bolu
Bölge Temsilcisi Nusret Özarslan katılım
sağladı.
12
UND’DEN
UND, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile
gümrüklerimizdeki yeni teknoloji uygulamalarını görüştü
Özellikle son dönemlerde artan kaçak göçmen olaylarının azaltılabilmesi
ve gümrük idarelerimiz tarafından yapılan kontrollerin veriminin artırılabilmesi amacıyla, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün daveti ile
gümrük kontrol uygulamalarına ve
yeni teknoloji kullanımlarına ilişkin 26
Aralık 2013’te Bölge Müdürlüğü’nde
bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda UND ve Yıldız Teknik Üniversitesi yetkilileri tarafından konuya ilişkin
sunumlar gerçekleştirildi. Söz konu-
su toplantıda üzerinde durulan konular, elektronik mühür ve halat uygulamaları oldu. Bu konulara ilişkin fikir
alışverişinde bulunuldu. Bölge Müdürü Müslüm Yalçın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bölge
Müdür Yardımcıları, Kapıkule Gümrük Sahasında görevli Gümrük Müdürler, UND İcra Kurulu Üyesi Erman
Ereke, UND Kapıkule Temsilcisi Deniz
Çınar, TOBB-UND Çözüm Ortağı Fırat Yılanlı ve Yıldız Teknik Üniversitesi
yetkilileri katılım sağladılar.
Uluslararası ulaştırma forumu özel sektör
şirketlerini de çalışmalarına dahil ediyor
2006 yılında, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı UBAK’ın dönüşümü sürecinin sonunda kurulan
Uluslararası Ulaştırma Forumu (International Transport Forum - ITF),
ulaştırma ve lojistiği küresel bir çerçevede ele aldığı çalışma sistematiğine artık sektörün “özel sektör
paydaşları olan şirketleri” de dahil
ediyor. Hızla gelişen ve değişen küresel lojistik sektöründeki son gelişmelerin takibinde ve sektörün her
katmanında ihtiyaç duyulan projeleri ve yenilikleri ITF Sekreteryası ile
Ocak 2014
eşgüdümlü şekilde takip etmek, esasen hükümetler arası bir kuruluş olan
ITF’in 54 ülkenin ulaştırma bakanlıkları düzeyinde yürüttüğü çalışmalara özel sektör bakış açısı kazandırmaktan sorumlu olacak yeni bir oluşuma 20 Ocak’ta Paris’te start verildi. “Corporate Partnership Board
(Şirketlerle Ortaklık Kurulu)” adıyla
kurulan yeni think-tank grubu, özel
sektörün ulusal, bölgesel ve küresel ulaştırma ve lojistik politikalarına yönelik değerlendirmelerini ve iyileştirme önerilerini, artık ITF bünye-
sinde, ITF Sekreteryası rehberliğinde görev yapacak resmî bir mekanizma oluşturacak ve etkin bir kamu
(bakanlar) – özel sektör diyaloğu
geliştirecek. Volvo Grubu, Michelin, Nissan, Total,PTV AG, Casol,
Kapsch AG, Cosco, Meridian gibi
küresel şirketlerin ulaştırma ve lojistik sektörünün farklı katmanlarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı Kurul’un ilk toplantısında Türkiye
(Lojistik Sektörü adına) Sertrans Lojistik ve UND vardı. UND öncülüğünde kurulmakta olan Türk Patronati oluşumunun sektörümüz yararına lobi çalışmaları gerçekleştireceği en önemli platformlardan biri
olacak olan Şirketlerle Ortaklık Kurulu üyeleri, her yıl Mayıs ayında
Leipzig’de (Almanya) gerçekleştirilecek olan ITF Yıllık Zirvesi organizasyonuna da katkılar sağlayacak.
Önümüzdeki 3 yıl içinde, üye sayısını 50’ye çıkarmayı ve enerji, finans,
bilişim teknolojileri gibi ulaştırma
ve lojistik sektörünün sorunlarını yakından bilen ve takip eden, çözümler geliştirerek bunların politikalara
dönüşecek öneriler haline getirebilecek “uluslararası perspektifi bulunan” şirketleri kapsamayı hedefleyen Kurul, ITF/OECD ortak araştırma merkezi ile ortak araştırma ve
projeleri de hayata geçirecek.
13
Ocak 2014
14
LOJİSTİK
Habur, El Paso’yu yakaladı
Dünyanın en işlek kara sınır kapısı olan Meksika-ABD arasında yer alan El Paso–
Juárez Sınır Kapısı’nda yıllık işlem hacmi ortalama 700 bin araçken; Habur dahil
olmak üzere, temel pazarlarımızdan olan Ortadoğu’ya açılan güney sınır kapılarımızdan gerçekleşen toplam çıkışlar son 6 yılda yüzde 209 artış kaydetti.
İhracatımızın yaklaşık dörtte birini
yüklenen güney kapılarımız, 500 milyarlık ihracat hedefinin tutturulmasında önemli bir rol oynuyor. Ancak, güney sınırlarımızdan gerçekleştirdiğimiz taşımalar için daha dikkatli bir inceleme ve stratejik bir yaklaşıma ihtiyaç var. Irak’a yönelik ihracatımızın
yüzde 10’a yakın bir artışla 11 milyar dolara ulaştığı 2013 yılında, Ortadoğu Bölgesi’ne yönelik ihracatımız
32 milyar doları geçti. Toplam ihracatımızdaki payı yüzde 25’e varan bu
bölgeye ihracat potansiyelimiz, Ekonomi Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları
sayesinde giderek artıyor. Halen aktif hizmet vermekte olan “Güney Sınır
Kapılarımızdan” (Habur, Cilvegözü,
Öncüpınar) gerçekleştirdiğimiz kara-
Ocak 2014
yolu ihracat taşımalarımız 2012’den
2013’e yüzde 7 artarak yılda 224.704
sefere ulaşırken; sadece Habur üzerinden gerçekleştirilen toplam ihraç taşımalar 685 bin 780’e ulaştı. Dünyanın
en işlek kara sınır kapısı olan MeksikaABD arasında yer alan El Paso–Juárez
Sınır Kapısı’nda yıllık işlem hacmi ortalama 700 bin araçken; Habur dahil olmak üzere, temel pazarlarımızdan olan Ortadoğu bölgesine açılan
güney sınır kapılarımızdan, Türk ve yabancı araçlarla gerçekleşen toplam çıkışların son 6 yılda yüzde 209 artışla
742.915 araca ulaştığı görülüyor.
Irak’a ihraç taşımalarımız
son 6 yılda 2 katına çıktı
2008 yılında 256 bin 296 adet ihracat
taşıması yapılan Irak’a, Türk araçlarıyla 2013 sonunda 597 bin 546 ihracat taşıması gerçekleştirildi Bu artışta, Suriye’ye ve Suriye üzerinden
taşıma yapmanın Türk nakliyeciler
için, yaşanan çatışmaların yoğunluğu ve sürmesinden kaynaklanan güvenlik kaygıları ve sıkıntılar nedeniyle Habur’a kaymasının da payı oldu.
Irak taşımalarının, tüm ihracat taşımalarındaki payı neredeyse yüzde 50
oldu.
Güney bölgemize
2 ek sınır kapısı şart
Suriye’de süregelen savaş durumu kötüleşmekte; buna karşın
İskenderun’dan Mısır’a; Taşucu’ndan
Lübnan’a ihraç yüklü araçlarımızı ta-
15
Güney Kara Sınır Kapılarımız
2008
HABUR
AKÇAKALE
ÖNCÜPINAR
CİLVEGÖZÜ
Toplam
278.808 360.602 487.645
15.944
50.488 78.441
5.407
5.445 13.146
45.218
57.565 64.930
345.377 474.100 644.162
şıyan Ro-Ro hatlarının kapasiteleri
yetersiz kalıyor. Mısır ve Lübnan tarafındaki liman ve diğer şartlar ise
zaman zaman bu alternatifi de sınırlandırıyor. Fakat, önümüzdeki 10
yıl içinde 500 milyar dolara ulaşması hedeflenen toplam ihracatımızın
yaklaşık 100 milyar dolarlık bölümünün bu bölgeden geçeceği; bir başka deyişle, bugün bölgedeki tüm sınır kapılarımızdan günlük ortalama
200-300 araçlık olan işlem yoğun-
2009
2010
2011
2012
539.216 611.314
55.596
0
17.808
6.909
63.610 23.888
676.230 642.111
TÜRK ARAÇLARININ İHRAÇ TAŞ.
(Taşıma Yapılan Ülke)
ORTADOĞU TOPLAMI
IRAK
luğunun on yıl içinde günde 600-700
araca çıkacağı (Habur için bugün günlük 1.800-2.000 araç iken, on yıl içinde en az 3 kat artacağı) öngörülürken; bu bölgede ticarete hizmet sunabilecek en az 2 yeni sınır kapısına olan
2013
Son 6 Yıllık Değ. %
685.780
0
20.652
36.483
742.915
146%
-100%
282%
-19%
115%
2012
2013 DEĞİŞİM %
638.381 692.795
576.072 597.546
8,52%
3,73%
ihtiyaç açıkça ortada. UND, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın gündeminde olan 2 kara sınır kapısından
“Ovaköy-Karavala” ve “AktepeBacuka” Kara Sınır Kapıları’nın bir an
evvel hayata geçirilmesini istiyor.
Ocak 2014
16
AKTÜEL
Mercedes-Benz Türk 2013’ü de rekorla kapattı
Mercedes-Benz Türk, 2013’te yılında
tüm ürün grupları dahil, toplamda 52
bin 262 adetlik (48 bin 621 adet yeni,
3 bin 641 adet 2. El) satış hacmi ile tarihinin en yüksek araç satışını gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz yıl ayrıca yeni teknolojilere, yalın
süreçlere, insan kaynağının gelişimine,
Ar-Ge çalışmalarına, otobüs ve kamyon fabrikalarına yönelik yatırımlarına
ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam etti. Mercedes-Benz Türk
tarafından yapılan değerlendirme toplantısında Direktörler Kurulu Başkanı Rainer Genes ve Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün tarihi rakamlar açıkladı.
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu
Başkanı Rainer Genes, toplantıda yaptığı konuşmada, 2013’ün üretim ve
satış açısından kendileri için rekorların
kırıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Tüm
bunlara rağmen Mercedes-Benz Türk
olarak kendi pozisyonlarını korudaklarını ifade eden Genes şu bilgileri verdi:
“Geçtiğimiz yıl 4 bin 1 adet otobüs, 18
bin 394 adet kamyon üreterek üretim
tesislerimizde tarihinin en yüksek üretim
rakamlarına ulaştık. Satışta da pazar liderliğimizi sürdük. Geçtiğimiz yıl kamyon ürün grubunda 17 bin 3 adet satış yaptık. Yine kamyon ürün grubunda
2 bin 445 adet kamyon ihracatı gerçekleştirdik. Şirket böylece kuruluşundan bu
yana toplamda 30 bin adet kamyon ihraç etmiş oldu. Otobüs ürün grubunda
ise şehirlerarası ve şehiriçi otobüs satışı
ile toplamda bin 174 adetlik satış rakamına ulaştık. 2013’te hafif ticari araçlardaki satışımız 10 bin 421 adede yükselirken 2009 yılında başlayan 2. el faaliyetleri kapsamında da toplamda 3
bin 641 adetlik araç satışı gerçekleştirdik. Otomobil satışlarımızla birlikte geçtiğimiz yıl toplam toplamda 52 bin 262
adetlik satışa ulaştık.”
Geçtiğimiz yıl Hoşdere ve Aksaray’daki
fabrikalarının üretim adetlerini de artırdıklarını söyleyen Genes, “Hoşdere’deki
otobüs üretimimizi yüzde 20 artırarak
4 bin 1 üniteye çıkardık. Akrasay’daki
kamyon üretimimiz ise yüzde 9 artırdık
ve 18 bin 394 adede çıkardık“ dedi.
Türkiye-İran KUKK Toplantısı’nda akaryakıt farkları ele alındı
Türkiye-İran KUKK toplantısı 26-27
Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülke
arasında uluslararası karayolu taşımacılığı alanında aşağıdaki önemli hususlar görüşüldü. Heyetler, İran
ile Türkmenistan arasındaki sınır
Ocak 2014
kapılarında taşıtların uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirtti ve
bu sorunların görüşülmesi amacıyla
Türkiye, İran ve Türkmenistan arasında bir toplantı gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kaldılar. Türk tarafı, söz konusu toplantının düzenlen-
mesi amacıyla Türkmenistan makamları nezdinde bir kez daha girişimde bulundu. Türk Heyeti, İran’a
ithal edilen yüklerin bir Türk taşımacısı tarafından taşınması durumunda İranlı ithalatçıdan navlun
bedelinin yüzde 10’u tutarına ilave vergi alındığını ve bu uygulamanın Türk taşımacıları aleyhine haksız rekabete neden olduğunu, bu
nedenle Türk taşımacılarının tercih
edilmediğini belirterek uygulamanın sona erdirilmesini istedi. Türk
Heyeti, akaryakıt fiyat farkı sorununa 2014 yılı Şubat ayı sonuna kadar çözüm bulunamaması halinde,
1 Mart 2014 tarihi itibarıyla karşılıklılık ilkesi çerçevesinde mütekabiliyet uygulanabileceğini dile getirdi.
Türk Heyeti’ne Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Talat Aydın başkanlık
yaptığı Türkiye-İran KUKK toplantısına UND adına UND Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Arslan, İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ve İran, Irak,
Afganistan ve Türki Cumhuriyetleri Çalışma Grubu Başkanı Nihat Irmak katılım sağladı.
17
Ocak 2014
18
UND’DEN
Lojistik Sektör Zirvesi’nde UND, kamuya
lojistik sektöründe yaşananları aktardı
Lojistik Sektör Zirvesi’13 “Ekonominin Büyüyen Dinamiği Lojistik” 28 Aralık’ta
Mersin’de gerçekleştirildi. Zirvede UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, Türkiye lojistik
sektörünün bir fotoğrafını çekerek 10. Kalkınma Planı’nın önemine vurgu yaptı.
Zirvede konuşan MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı, UND Başkan Yardımcısı
Murat Baykara ise siyasal istikrarın önemine değindi.
Lojistik Sektör Zirvesi’13 “Ekonominin Büyüyen Dinamiği Lojistik” 28
Aralık’ta Mersin’de gerçekleştirildi. Zirveye; Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Mersin Milletvekili Prof.
Nebi Bozkurt, KKTC Mersin Konsolosu Zalihe Erdem, Mersin Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mustafa Sever, (Ekonomi Bakanlığı Eski Bakan
Yardımcısı), Ak Parti İl Başkanı Mekin
Merter Salt, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayyar Şen, ilçe kaymakamları, il müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve UND, MÜSİAD Üyeleri’nden oluşan toplam 500
kişi katıldı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı, UND Başkan Yardımcısı Murat Baykara, MIP
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ. Genel Müdürü İsmail Hakkı
Taş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Ekonomi
Bakanlığı Lojistik Daire Başkanı Fatih Turhan, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Naci Serter, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai
Uçurmak zirvenin konuşmacıları arasında yer aldı.
UND Başkanı Nuhoğlu:
Küresel Rekabet Gücü Endeksi
UND Başkanı Nuhoğlu, 1979’dan
beri WEF tarafından yayınlanan Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde, 148
ülkenin toplam 12 grupta 114 ayrı kriterde değerlendirildiğini söyledi. Nuhoğlu, bu endekste toplam 15 bin
profesyonelin değerlendirildiğini, ayrıca 5 bin 600 uluslararası örgüt verisi kullanıldığını da belirtti. Dünya
Ekonomik Forumu Küresel Rekabet
Gücü Endeksi 2013-2014’e vurgu yapan Başkan Nuhoğlu, “İsviçre, 5. kez,
tüm sıralamalarda en üstte. 2012’de
2.’liği İsveç’ten alan Singapur, bu poOcak 2014
zisyonunu koruyor. İlk 10 arasında hakimiyetini koruyan Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri, İsviçre, Singapur, Finlandiya, İsveç, Almanya, ABD ve Hong
Kong” ifadesini kullandı.
Ar-Ge, İnovasyon, Üniversite-Sanayi
işbirliklerine de değinen Nuhoğlu,
“Dünyanın en rekabetçi ülkesi İsviçre.
İsviçre’nin en güçlü yönü ‘inovasyon ve
işgücü piyasasının etkinliği.’ Akademi
ve iş dünyası arasındaki etkin ilişkiler
ve işbirlikleri, çok güçlü bilimsel araştırma kurumları şirketlerde eğitim ve
Ar-Ge’ye yapılan yoğun yatırımlar.” ifadesini kullandı. Nuhoğlu, rekabet gücü
için lojistikte kümelenme modelinin
şart olduğunu belirterek Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), UND,
Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile ‘Lojistikte Kümelenme Modeli’nin hayata geçirilmeye başlandığını söyledi. Kamu ve özel sektör
işbirlikteliğinin Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydeden Nuhoğlu,
buradaki küme hedeflerini; bölgesel
ihtisaslaşma alanlarının belirlenmesi, belirlenen alanlara ilişkin niş konuların belirlenmesi, bağlantı sektörler
ile ilişki ağlarının oluşturulması, üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının bu alanlara göre yeniden yapılanması, kamu kurumlarının ilgili alanlara yönelik destek mekanizmaları oluşturması, belirlenen ihtisas alanlarında bölgenin küresel rekabet üstünlüğünün elde edilmesi şeklinde özetledi.
Türkiye, 39. sıradan
27. sıraya yükseldi
Dünya Bankası Lojistik Performans
Endeksi 2012’ye atıfta bulunan Nuhoğlu, gümrükler dahil sınır denetim
kuruluşlarının gerçekleştirdiği gümrükleme işlemlerinin verimliliği, ticaret ve taşımacılık ile bağlantılı altyapının kalitesi (limanlar, demiryolları, karayolları, bilgi teknolojileri), rekabetçi fiyatlarla sevkiyat düzenlenmesindeki kolaylık, lojistik hizmetler-
19
de yetkinlik ve kalite, sevkiyatların izlenebilirliği, sevkiyatların planlanan zamanda ya da beklenen teslim saatinde
varış yerine ulaşmasındaki zamanlama
gibi konuların da dahil olduğu endekste Türkiye’nin 39. Sıradan 27. sıraya
yükseldiğini ifade etti. Nakliyecilerimizin uluslararası boyutta ciddi haksızlıklar ve yaptırımlarla karşılaştığını kaydeden Nuhoğlu, “İkili ve transit taşıma
kotaları, her yıl Türkiye ekonomisine
ortalama 6 milyar dolar kayıp getiriyor.
İhracat için yaptığımız ‘hizmet ithalatı’ ise, yabancı nakliyeciler lehine pazar kaybı yaratıyor” dedi ve ekledi: “Ülkemizin rekabet gücünü artırmak üzere kazanılmış uluslararası haklarımız
geri alınmalı.” Transit serbestisi konusunda GATT’ın 5. maddesini hatırlatan
Nuhoğlu, transit ülkenin en elverişli güzergahı sunmak, miktar kısıtlamalarından kaçınmak, ayrımcılıktan kaçınmak
zorunda olduğunu söyledi. Nuhoğlu,
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün de
bu konuda çok açık ibareler barındırdığını belirterek, “DTÖ Kuralları ve Anlaşmaları da yine bu konuda ayan beyan ortadadır. ‘MFN (en fazla kayrılan
ülke) kuralı, bir ülke aracına tanınan
hak, DTÖ üyesi bir başka ülke aracına
tanınmalı, ayrımcılık yapılmamalı’ şeklindedir. Türkiye-AB arasında 1963 Ankara (Ortaklık) Anlaşması, 1974 Katma protokol, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği) gibi resmi
ve geçerliği olan bağlayıcı anlaşmalar
bulunuyor. Ama buna rağmen uluslararası nakliyecilerimiz ciddi engellerle
karşılaşıyor” ifadesini kullandı.
10. Kalkınma Planı ve Lojistik
10. Kalkınma Planı’nın lojistik sektörü
için son derece olumlu ve önemli bir gelişme olduğunu aktaran Nuhoğlu, 10.
Kalkınma Planı Program Hedefleri’ni;
Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi, sanayi ürünlerinin
toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin
yükünün azaltılması, nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması olarak özetledi. Nuhoğlu, 10. Kalkınma Planı Program Bileşenleri’nde Kalkınma Bakanlığı’na, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Ekonomi Bakanlığı’na
yetkilerin verildiğini ve sektörün ‘yetki
karmaşası’ndan kurtulduğunu vurguladı.
Kamu kurumlarının lojistikte üstlenecekleri rollerin tanımlanmasının, kurumlar arası koordinasyon için yeni bir yapı oluşturulmasının sektör için son derece olumlu
olduğunu kaydeden Nuhoğlu, özel sektör, kamu, üniversite, bakanlıklar ve Sivil
Toplum Kuruluşları yapacakları güçbirlikteliğinden kazanan tarafın Türkiye olacağını belirtti. Son olarak Başkan Nuhoğlu,
ihracatta hedef ve öncelikli ülkelerde lojistik merkezler kurulmasının ve yeni ihracat güzergâhları oluşturulmasının gerekli
olduğunu sözlerine ekledi.
Murat Baykara:
Ekonomik istikrar lojistik ve
paydaşlar için şart
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu
Başkanı, UND Başkan Yardımcısı Murat Baykara Türkiye’nin dünyanın en önemli jeostratejik merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Baykara, Türkiye’de ulaşımın
en önemli lojistik noktalarından
birinin ise Mersin olduğunu ifade
etti. Mersin’in lojistik üs konusunda son derece önemli çalışmalar
yaptığını ve bu çalışmaların sonuna gelindiğini kaydeden Baykara,
bu çalışmaların tamamlanabilmesi için siyasi istikrarın şart olduğunu vurguladı. Lojistik ve paydaşlar için siyasi istikrarın şart olduğunun altını çizen Baykara sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Söz konusu istikrarın devamı halinde, Sayın Başkanımızı Nuhoğlu’nun sunumunda üzerinde durduğu Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde
ülkemiz üst sıralara rahatlıkla çıkabilecek. Ülkemizin, lojistik başta olmak üzere ekonominin her
alanında üst sıralara çıkabilmesi için ise kamu-özel sektörü çalışmalarının önemi ise tartışmasız bir gerçektir. Bu durum ile ilgili
en önemli örnekler ise, devletimizin ilgili kurumlarının şuan burada
bulunuyor.”
Mersin Lojistik Merkezi’nin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini
aktaran Baykara, Dünya Gümrük
Teşkilatı ve Avrupa Birliği uyum
yasaları çerçevesinde gümrük
sistemimizin basitleştirilmesi, sınır kapılarımızın yenilenerek modernizasyonunun tamamlanması
noktalarında devletimizin desteklerinin şart olduğunu belirtti.
Ocak 2014
20
UND’DEN
2014 Eylem yılı olacak
“Türk Patronati” oluşturulacak
UND 2014’te eyleme geçiyor. 2013’ün eylem ve strateji yılı olduğunu ifade eden UND Başkanı Nuhoğlu, Türk Patronati modeli üzerinde çalışacaklarını söyledi. UBAK ve engellemeler konusuna da değinen Nuhoğlu, 20 ülkede 20 ayrı dava açabileceklerinin altını özenle
çizdi. Bundan sonraki mücadelenin hukuk merkezli olacağını ifade eden Nuhoğlu, mal ve
hizmet ihracatının ‘temel amaç’ olması gerektiğini vurguladı.
Uluslararası
Nakliyeciler
Derneği
(UND), İstanbul Ulaştırma 1.Bölge Müdürlüğünde düzenlediği bir basın toplantısı ile 2013 yılını değerlendirirken,
2014 yılı ile ilgili hedeflerini açıkladı.
2013 yılının ani ve beklenmedik olaylara da sahne olduğunu ifade eden UND
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,
2013 yılında AB ve ABD’de global krizin etkilerinin sona erdiğini ve iyileşme
gözlemlendiğini, bu durumun sevindirici olduğunu ifade etti. 2013 yılının tespit
ve yol haritasının çıkarıldığı bir yıl olduğunu belirten Çetin Nuhoğlu 214 yılının
eylem yılı olduğunu ve stratejilerin hayata geçeceğini söyledi.
Kamuyu yanımıza aldık
40’ın üzerinde hedef belirledik
Konuşmasına kamuyla olan işbirliOcak 2014
ğine değinen ve ortaya çıkan stratejilerde kamunun kendi yanlarında olmasının önemine vurgu yapan Nuhoğlu, 40’ın üzerinde hedef belirlediklerini söyledi. Bunlar içerisinde en
önemli konuların Lojistik Master Planı
(LMP), intermodal taşımacılığın geliştirilmesi ile sınır ve gümrük geçişlerinde uzun sürelerin azaltılmasının olduğunu söyledi. Dünya Bankası Lojistik
Endeksi’nin KPI’larını aldıklarını bunların alt kırılımlarıyla birlikte hedefleri belirlediklerini de anlatan Nuhoğlu,
“Artık elimizde takip edebileceğimiz ve
kıyaslama yapabileceğimiz yol haritası var. Bu bilgiler mevcut hareket ve eylemlerimize ayna tutacak. Neyi daha
iyi yapabiliriz veya rakiplerimiz bizden
neyi daha iyi yaptı gibi bilgileri takip
etmiş olacağız” dedi.
Lojistik tarihinde ilk kez
‘Ana Tema’ oldu
Lojistik sektörünün ihracatta çok
önemli bir noktada olduğunu aktaran UND Başkanı Nuhoğlu, lojistik
sektörünün hizmet sektörü içerisinde
turizmden sonra en fazla döviz girdisi sağladığını ifade etti. 10. Kalkınma Planı’nda lojistiğin tarihinde ilk
kez ana tema olarak ortaya çıktığının da altını çizen Nuhoğlu, “Kamu
strateji ve planlamasında lojistik en
önemli parça olarak ortaya çıktı. Kalkınma Bakanlığı Lojistik Performans
Endeksi’ni temel aldığını belirtti” diyerek bunun yanında Lojistik Master
Planı’nda ulaştırma koridorları haritasının çıkarılacağı hedefinin de çok
önemli olduğu kaydetti. Nuhoğlu,
2013 yılının sektör için yoğun geç-
21
tiğini ve geçtiğimiz yılın krizin etkilerinin kaybolduğu bir yıl olarak ümit verici bir yıl olduğunu anlattı. Batıya yapılan taşımalarda artışın yaşanmadığını 2012 yılı ile aynı rakamlarda taşıma
gerçekleştirildiğini söyleyen Nuhoğlu,
2014 yılında batı taşımalarının artacağını ifade etti.
2014’te yabancı araç sayısı
Türkiye lehine dönecek
Türkiye’den yerli ve yabancı araçlarla
88 farklı ülkeye 1 milyon 542 bin adet
ihracat taşıması yapıldığını, ithal taşıma sefer sayısının ise 601 bin olduğunun bilgisini veren Nuhoğlu, geçtiğimiz
yıl tüm sınır kapılarından Türk plakalı
araçların tüm kapılardan gerçekleştirdiği ihraç taşıma sayısında yüzde 6 artış yaşanırken batıya açılan kapılarda
ihraç taşıma sayımızda yüzde 3 azalma görüldüğünü aktardı. Yabancı payının batı kapılarında artamaya devam
ettiğini ifade eden Nuhoğlu, ancak son
4-5 aydır bu artışın hızının kesildiğini
2014 yılında bu oranı Türkiye lehine
döndüreceklerini belirtti.
İtalya mutlu etti, Azerbaycan
Almanya’yı geride bıraktı
Ülkeler bazında da değerlendirmelerde bulunan Nuhoğlu, Irak’ın en
fazla taşıma yapılan ülke olduğunu
söyledikten sonra “Azerbaycan Nahcivan 2. sıraya yükseldi. Almanya’yı
500 seferle geride bıraktı. Gürcistan
taşımalarında ise önemli bir düşüş
TÜM SINIR KAPILARIMIZDAN GERÇEKLEŞEN İHRACAT
TAŞIMALARINDA TÜRK-YABANCI PAZAR PAYLAŞIMI
TÜRK ARAÇLARI YABANCI ARAÇLAR 2008
83%
17%
2009
84%
16%
2010
84%
16%
2011
82%
18%
2012 2013
79,7% 80,4%
20,3% 19,6%
BATI SINIR KAPILARIMIZDAN GERÇEKLEŞEN İHRACAT TAŞIMALARINDA TÜRK-YABANCI PAZAR PAYLAŞIMI
TÜRK ARAÇLARI YABANCI ARAÇLAR 2008
77%
23%
2009
71%
29%
2010
69%
31%
2011
67%
33%
2012 2013
66,0% 65,0%
34,0% 35,0%
BATIYA AÇILAN KARA SINIR KAPILARIMIZDAN GERÇEKLEŞEN
İHRACAT TAŞIMALARINDA TÜRK-YABANCI PAZAR PAYLAŞIMI
TÜRK ARAÇLARI YABANCI ARAÇLAR 2008
73%
27%
2009
62%
38%
yaşadık. Bizi en fazla mutlu den ülke
İtalya oldu. İtalya’ya 2012’de 40 bin
sefer gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl
bu 44 bin sefere çıktı. Suriye’deki toparlanma da oldukça sevindirici. 50
bin sefer yapıldı. Bu ülkeye kriz öncesi 100 bin sefer yapıyorduk” diye konuştu.
2010
61%
39%
2011
58%
42%
2012 2013
57,5% 53,7%
42,5% 46,3%
Turizmden sonra en fazla
dövizi lojistik getiriyor
Güçlü lojistiğin firmaların performansının belirlemedeki önemine de değinen Nuhoğlu, “Mal ihraç ederken hizmet ithal etmek Türkiye’nin performansını düşürecektir.” dedi. Nuhoğlu şunları söyledi: “2023 yılında belirlenmiş
Ocak 2014
22
UND’DEN
bir hizmet ihracatı hedefimiz var. Bugün 8 milyar olan hizmet ihracatını 40
milyara çıkarma hedefi koyduk. Turizmden sonra lojistik sektörü en fazla
döviz getiren sektör. Lojistik firmalarının güçlendirilmesi hem malların hem
de hizmet ihracatının temel amacı olmalı.”
Rekabeti eşit şartlarda
sürdürmek istiyoruz
Nuhoğlu, Türk plakalı araçların payının artmasını isterken teşvik, korumacılık, ayrımcılık beklemediklerini söyleyerek, “Eşit şartlar altında bu
rekabeti sürdürmek istiyoruz.” dedi.
Türkiye’nin taşımasını engellemek için
gösterilen çabaya da karşı çıkan Nuhoğlu, “Bu bizim kabul edebileceğimiz bir model değildir” dedi.
Uluslararası örgütler nezdindeki girişimlerimizi sürdüreceğiz
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ)
Bali’de gerçekleşen ve gelir dağılımın
sağlanması için taşımacılık engellenemeyeceği yönündeki karara atıfta
bulunan Nuhoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: “DTÖ anlaşması, küresel
ticaretteki idari engellerin azaltılacağı, sınırlardaki gecikmelerin azaltılacağı ve dünyanın en geri kalmış ülkelerinin ekonomik kalkınmasının destekleneceği bir yapı getiriyor. Bali’de
mutabık kalınan bu “Paket” ile tüm
dünyada gümrük işlemlerinin hızlandırılması, ticaretin daha hızlı-kolay ve
ucuz hale getirilmesi; daha fazla şe-
Ocak 2014
Kamunun desteği alınacak ve Türk “Patronati” oluşturulacak
Geçiş belgeleri, sürücü vizeleri gibi konularla birlikte Türk vatandaşlarının haklarının uluslararası hukuk çerçevesinde koruyacak bir yapılanmaya hayata geçireceklerini söyleyen Nuhoğlu, Türk Patronati gibi bir model oluşturacaklarını söyledi. Bu yapı içerisinde YASED, TOBB, MÜSİAD,
TÜSİAD, bakanlıklar, sanayi odaları gibi geniş bir model oluşturacaklarını
aktardı. Nuhoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “UND, 2008 yılında
başlattığı, 2009 yılında ise ilk kez yurtdışı platformlara taşıdığı “Kotasız
Avrupa” girişimini 2014’te yeni bir düzleme taşıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya’da uluslararası karayolu eşya taşımacılarımızın yaşamakta oldukları sorunlara kalıcı çözümler bulma amacıyla projeler geliştirilen
ve resmi karar alıcı mercilerle sürekli temas halinde olup, 2013 yılı boyunca çok önemli mesafeler kat eden UND olarak bugün geldiğimiz noktada; taşıma kotaları ve profesyonel sürücü vizeleri gibi tarife dışı ve haksız kısıtlamalar başta sektörümüzle ilgili tüm bakanlıklarımız olmak üzere, kamu kesiminde üst düzey bir sahiplenmeye sahne olmakta; uluslararası alanda Türk nakliyecilerinin sorunları çeşitli vesilelerle gündeme gelerek, Dünya Bankası, AB Komisyonu gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar
bu sorunların analiziyle ilgili kapsamlı araştırmaları başlatmış bulunuyor.
Bugün içinde olduğumuz konjonktür ve küresel ekonomide ülkemizin yeri
(Türkiye’nin bir yük merkezi olması) düşünüldüğünde, önümüzde ciddi fırsatlar ve aynı zamanda riskler söz konusu. Bu konuların bugünden itibaren azami ciddiyetle ele alınması ve çok acil olarak, kalıcı çözümlerin uygulamaya konması, sektörün geleceği için hayati önem taşıyor. UND olarak, bu amaçla, 2014 yılında İtalyan vatandaşlarının küresel düzeyde haklarının korunduğu “Patronati” modeli üzerinden yeni bir network oluşturuyoruz.” “Türk Patronati Oluşumu” adı verilen bu model, kamu ve özel sektör olarak, iki farklı kanaldan yapılanacak ve yurt dışındaki tüm girişimlerin tek merkezden planlanmasını sağlayacak; oluşturacağı fon ile, çok
hızlı ve somut kazanımların önünü açacak. Oluşturulmuş olana bu grup
tüm bu ülkelerle birebir mücadelesini yapacak. Belki 20 ülkede 20 dava
açılacak. Bu konuda lobi çalışmaları yapılacak. Var gücümüzle bu mücadeleyi vereceğiz.
23
fafflık ve netlik sağlanması, bürokrasi
ve rüşvetin önlenmesi ve teknolojideki gelişmelerin gümrüklerde daha etkin
kullanılmasını amaçlayan bir dizi tedbir
gelecek yıllarda uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörü için yeni açılımlar
sağlayacak. Türkiye olarak, sektörümüz adına bu yeni Anlaşmada “Transit
Serbestisi” kuralının eskisinden daha
net ve haksız ayrımcılıkları ve kısıtlamaları daha etkin şekilde önleyebilecek bir hale getirilmesi için çeşitli öneriler de sunduk. Sonuçta ortaya çıkan
uzlaşı metninde ülkemizdeki nakliyeciler için önemli iyileşmeler var. Yeni ticaret anlaşmasının ülkemiz lehine bir
değişim sağlaması için bizler de her
zaman olduğu gibi küresel ve uluslararası örgütler nezdindeki girişimlerimizi sürdüreceğiz.” Nuhoğlu, DTÖ üyesi hiçbir ülkenin kendi ülkesi üzerinden
geçerek başka ülkeye yapılan taşımayı
engelleyemeyeceğini söyledi.
Transit geçişi insan hakkı gibidir
transit konusunun geçtiği hiçbir
toplantıda olmayacağız
DTÖ’nün serbest dolaşımla ilgili kararının Temmuz 2014’te imzalanacağına vurgu yapan Nuhoğlu bundan sonra KUKK ve KEK toplantılarında transit geçiş konusunu konuşmayacaklarını
belirtti. Nuhoğlu şunları söyledi: “Yaklaşımımız transit konusu iki ülkenin birbiriyle oturup konuşacağı ve tartışacağı, birbirine hak verip alacağı bir taşıma modu değil. Transit geçişi insan
hakkı gibidir. Transit geçiş adalet kavramı gibidir. Hiçbir ülke ile transit konusunu konuşmayı şiddetle ret ediyoruz
ve bu konuyu konuşmak isteyen hiçbir
ülke ile konuşmayacağız. Biz bu konuyu ülkemiz adına onur meselesi yaptığımızı belirtmek isterim.”
UBAK Belgesi mevcut haliyle
zarar veriyor, zararın boyutu
10 yılda 5 Milyar Euro
UBAK Belgesi’nin şu anki haliyle
Türkiye’ye büyük zarar verdiğini de savunan Nuhoğlu “Yıllarca UBAK belgesinin en büyük savunucusu olduk. Olmazsa olmaz olarak değerlendirdik.
Çok büyük bir yanılgı içerisindeymişiz.
UBAK, tamamen Türkiye aleyhine çalışan, 8 bin taşımamızı elimizden alan bir
model haline gelmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir yaklaşım olabilir mi?
Ben bu belge ile Avrupa-Asya arasında mal taşımam gerekirken, ben bunu
Bulgaristan’ı, Romanya’yı, Macaristan’ı
geçmek için kullanıyorum. Hani insan
Avrupa ülkelerine ihraç taşımalar 2012
pay % 2013
Almanya
İtalya
Fransa
Romanya
Birleşik krallık
Yunanistan
Bulgaristan
Hollanda
İspanya
Polonya
Belçika
Avusturya
İsveç
Makedonya
Sırbistan
Arnavutluk
Macaristan
İsviçre
Çek cumhuriyeti
Bosna-Hersek
Slovakya
Danimarka
Moldavya
Hırvatistan
Slovenya
Norveç
Litvanya
Finlandiya
Diğer Avrupa ülkeleri
Genel toplam
27,77% 85313 -2,88%
11,92% 40473 7,36%
8,88% 27753 -1,16%
8,89% 23792 -15,38%
5,39% 16981 -0,46%
5,37% 16184 -4,67%
3,89% 11926 -3,17%
3,80% 10610 -11,63%
2,57% 10485 28,76%
3,10% 9180
-6,36%
2,56% 7895
-2,35%
2,18% 6668
-3,38%
1,47% 4721
1,66%
1,59% 4589
-8,75%
1,18% 4122
10,54%
1,24% 3895
-0,36%
1,01% 3589
11,84%
1,11% 3366
-4,13%
1,17% 3305
-10,39%
0,99% 3034
-3,35%
0,63% 2186
10,13%
0,72% 2064
-9,15%
0,50% 1548
-1,71%
0,53% 1391
-17,50%
0,51% 1331
-16,71%
0,25% 855
8,37%
0,14% 553
21,27%
0,18% 551
-4,67%
0,46% 1442
-1,03%
100,00% 309.802 -2,05%
87845
37699
28079
28116
17060
16976
12317
12006
8143
9804
8085
6901
4644
5029
3729
3909
3209
3511
3688
3139
1985
2272
1575
1686
1598
789
456
578
1457
316285
hakkıydı, transit geçiş. Biz UBAK belgelerinin bu şekilde asla kabul etmiyoruz.
1 Ocak 2015 itibarıyla hiçbir UBAK belgesi ile Türkiye’ye giremeyecektir. UBAK
belgesi bu haliyle Türk taşımacılığına büyük darbe vuruyor. Şu anki UBAK belgesi sistemi yüzünden transit geçiş hakkımız gasp ediliyor ve 5 milyar euro zarardayız. 2014 yılı UBAK’ta transitin de yeniden sorgulanacağı en önemli tespit olarak görüyoruz” dedi.
Çikolata değil, ekmek istiyoruz
ITF Genel Sekreteri Jose Viegas’un UBAK
Belgeleri için çikolata benzetmesinde bulunduğunu hatırlatan Çetin Nuhoğlu, çikolata değil ekmek istediklerini dile getirerek şunları söyledi: “Geçiş belgelerinin
taşımalarımızın rahatça sınırlar arasında gerçekleşebilmesi için yetersiz kalması nedeniyle ve diğer ayrımcı kısıtlamalar yüzünden, Türk nakliyeciler ekmeğini kazanamıyor. Sonuç olarak, ülkemizin,
UBAK Çok Taraflı Kota Sistemi’nin temel
dayanağı olduğu, Türkiye’nin UBAK belgelerinin diğer 43 ülke tarafından “yük
merkezi” olarak kullanıldığı, üstelik bu
sistemi, Türk nakliyecilerinin aksine, bazı
değişim pay %
27,54%
13,06%
8,96%
7,68%
5,48%
5,22%
3,85%
3,42%
3,38%
2,96%
2,55%
2,15%
1,52%
1,48%
1,33%
1,26%
1,16%
1,09%
1,07%
0,98%
0,71%
0,67%
0,50%
0,45%
0,43%
0,28%
0,18%
0,18%
0,47%
100,00%
haksız ikili/transit geçiş belgesi kotalarını “telafi etme” kaygısı taşımadan, sadece gelir amaçlı” kullandıkları açıktır.”
Taşımalar 1.5 milyonu aştı
2013 uluslararası taşıma performansı yüzde 6’lık bir artış gösterdi. İhracat ayağında Türkiye’den (yerli ve yabancı araçlarla) 88 ülkeye 1 milyon
542 bin 520 sefer gerçekleştirilirken,
ithalatta ise 601 bin 976 sefer yapıldı. 2007 yılında 256 bin 126 adet ihracat taşıması yapılan Irak’a 2013
sonunda 597 bin 546 ihracat taşıması gerçekleşti. Irak taşımalarının
tüm ihracat taşımalardaki payı yüzde 50’yi buldu. Irak dışında, ihracatta öne çıkan ülkeler BDT bölgesinde
Azerbaycan (ve Nahcıvan), Gürcistan, Türkmenistan ve Rusya olurken,
Avrupa’da Almanya, İtalya, Fransa, Romanya ülkeleri ilk sıralarda yer
aldı. Özellikle Azerbaycan taşımarında yüzde 50 artış ve Suriye’ye yönelik
ihraç taşımalarında ise 2013’te yüzde 290 oranındaki artış dikkat çekti.
Ocak 2014
24
LOJİSTİK
İzinli Gönderisi Statüsü Semineri’nde
son uygulamalar hakkında bilgi verildi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve UND İşbirliği ile “İzinli Gönderici Statüsü
Semineri” ocak ayı içerisinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Fatih Şener
10 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında uygulamaya konan ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ dahilinde ülkemiz ticaret erbabının birçok basitleştirici uygulamadan yararlanabilmesine, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesine ve ülkemiz ticaretinin çok
daha güvenilir ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesine imkan tanındı.
Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması
kapsamında taşımacılarımıza tanınan
“İzinli Gönderici” statüsü dahilinde
de, ülkemiz taşımacılarının gümrük
idarelerine gitmeksizin kendi tesislerinden elektronik ortamda çok daha
hızlı ve basit prosedürler dahilinde taşımalarına devam edebilmesinin önü
açıldı. Sektörümüze yönelik basitleştirici uygulamalardan biri olan “İzinli
Gönderici Statüsü” sahibi firma sayısının artırılabilmesi, uygulamaya ilişkin detaylı bilgilendirme yapılabilmeOcak 2014
si ve UND tarafından yapılan işbirliği kapsamında maddi ve zaman açısından büyük fayda sağlayacak “Toplu Danışmanlık ve Toplu Eğitim” hizmeti alacak firmaların belirlenebilmesi
amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ve UND işbirliği ile 9 Ocak 2013 tarihinde bir toplantı organize edildi.
Toplantıya Risk Yönetimi ve Kontrol
Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Jale Arslan ve Uzman Mehtap Ardıç Tiren, UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, UND Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Cavit Değirmenci ve Kayra
Bilişim firmasından Betül Ertem Yıldız
katıldı.
Fatih Şener: Hız, kaliteyi
belirleyen temel faktör
Seminerde ilk olarak UND İcra Kurulu
Başkanı Fatih Şener söz aldı. Şener, hız
kavramının lojistik için olmazsa olmaz
olduğunu söyledi. Şener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hız, bizim sektörü-
müzde kaliteyi belirleyen temel faktör.
Özellikle gümrük ve tren beklemeleri
bu konuda manidar. Köln’e 7-8 güne
varan bir taşıma maliyetinde esasen
2 bin 580 kilometreyi 8 günde 192
saatte gittiğimizde bakıldığında yaklaşık TIR’larımızın hızı saatte 11.5 kilometre civarında düşüyor. Performanslı bir bisiklet seviyesinde gidiyoruz. Bu hız da bizim kalitemizi etkiliyor.”
Bekleme sürelerine vurgu yapan Şener açıklamalarına şöyle devam etti:
bekleme sürelerinin sektörü olumsuz
etkilediğini ifade etti. Yabancı taşımaların payının arttığını dile getiren
Şener, “Neden yabancıları tercih ediyorsunuz diye sorduğumuzda yabancıların daha ucuz ve daha hızlı olduğunu söylüyorlar. Bizim ciddi ayak
bağlarımız var. Bu ayak bağlarımızdan kurtulmamız gerekiyor. 10. Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nda da ‘taşımacılığın lojistiğe dönüştürülmesi’ konusu adı altında bir başlık var. Çok kapsamlı bir başlık. Lojistik Performans
Endeksi diye bir endeks var. Dünya Bankası bu endeksi düzenliyor.
Bu endeksteki sıralamamız 2012’de
39’du, 2013’te 27’ye yükseldik. Bu
çok iyi bir gelişme. Dünyanın en gelişmiş, en rekabetçi, en ihracatçı ülkeleri ilk 3’ü oluşturuyor. Lojistik Performans Endeksi ülkelerin gelişmişliğini
de gösteriyor. Bu performansın birtakım başlıkları var. Gümrük işlemlerinin verimliliği, ticaret ve taşıma altyapıları, rekabetçi fiyat ve taşıma imkanları, lojistik hız, yetkinlik, kalite,
sevkiyatların izlenebilirliği. Sevkiyatların planlanan zamanda belirlenen
yere ulaşması. Biz önümüzdeki günlerde bir sürücümüzün gümrük kapısından kalktığı andaki sürecini ve
ürünü götüreceği yere varışını bir film
ile kamunun önüne koymaya çalışacağız. Eğer gümrüklerde sağlıklı bir
ortam oluşursa bu durum hız ve kaliteye de yansıyacak. Türkiye’nin gümrüklerdeki sıralaması genel puan olarak 39’dan 27’ye yükseldi. Toplamda 27.’yiz. Gümrük kriterlerinde ise
25
32.’yiz. Bu konuda UND olarak firmalarımızın hangi seviyede olduğunu
bilerek belirli adımlar atmak istiyoruz.” dedi. UND olarak üyelere eğitim desteği vermek istediklerini ifade eden Şener, eğitimi, danışmanlığı toplu yapıp firmalara katma değer
sağlamak amacında olduklarını sözlerine ekledi.
Cavit Değirmenci:
Gümrükte bekleme süresi 1.5 gün
UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cavit Değirmenci, izinli gönderici statüsü kapsamındaki deneyimlerini, statünün uygulanabilmesi önündeki engelleri, sektörde yaşanan zorlukları ve çözüm önerilerini paylaştığı
konuşmasında gümrüklerle ilgili sektörde çeşitli sorunlar yaşandığını dile
getirdi. Değirmenci, “Gümrük Ticaret Bakanlığımızın gümrüklerde çeşitli
iyileştirmeleri var. 2023’teki 500 milyar dolarlık hedefi yakalamak istiyorsak yaşanan bu gelişmeleri çok iyi takip etmeliyiz” dedi.
İhracat gümrük işlemlerine ilişkin çıkış
işlemlerinin herkes için sorun olduğunu kaydeden Değirmenci, bu duruma
İstanbul trafiğinin de eklenmesiyle durumun iyice çekilmez olduğunu söyledi. Değirmenci, “İstanbul’da herhangi
bir gümrüğe bir aracın girmesi ve çıkması ortalama 1.5 gün. Bunları daha
kolaylaştırabiliriz. Avrupa’da bunun
güzel örnekleri var. Bu konuyla ilgili sistem uygulamaları gerekiyor. Tüm
bunları yaparken fiziki koşullar ve bölgesel kurallar var. Zaman israfını minimize etmek için Avrupa’da olduğu
gibi sistem kurmalı ve o sistem dahilinde oyunu oynamalıyız. Biz, bu araçla-
rın hepsinin fiziki olarak gümrüklere gitmesi yerine o araçların belirli yerlerde
toplanarak çıkış işlemlerinin yapılması gerektiğini savunuyoruz. Altyapıların
sistemsel ve hukuksal olarak hazırlanıp
sektörümüze sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Maliyetlerimizi daha aşağı çekip bunu ihracatçımıza yansıtmayı hedefliyoruz. Kısacası fiziki kontroller
yerine sistemsel kontrollerin yapılması
gerekiyor. Eğer bu uygulanır ve hayata geçirilirse sektörümüz daha hızlı hareket edecektir” diye konuştu.
Değirmenci, elektronik ortamlara geçilerek kırtasiyeden ve bürokrasinin o
hantal yapısından kurtulmak gerektiğinin altını çizdi. Ticarette daha efektif olabilmek için sınırların kalktığının ve global dünyada bir tık’la işlemlerin gerçekleştiğini kaydeden Değirmenci, ‘Bu sınırlar kalkerken bizler
de ‘hız’ımızı ortaya koyarak bu duruma fayda sağlamalıyız’ ifadesini kullandı. Seminerde, yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının şartlarından birini oluşturan ISO 27001 ve ISO 9001
belgelerine ilişkin Kayra Bilişim’den
Betül Ertem Yıldız tarafından bir sunum
gerçekleştirildi. Son olarak Yıldız, sertifikaların sağladığı avantajlar ve alım
koşulları hakkında bilgilendirme yaptı.
Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsü
Son olarak, Risk Yönetimi ve Kontrol
Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Jale Arslan ve Uzman Mehtap Ardıç Tiren Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamalarına ve mevzuata ilişkin bilgilendirme yaptılar ve yaşanan sorunlara ilişkin bakanlığın çalışmaları
hakkında bilgi verdiler. Arslan, “Yet-
Cavit Değirmenci
kilendirilmiş Yükümlü Statüsü denilince şunu anlamalıyız. Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan,
mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan,
kendi oto kontrolünü yapabilen
güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür” dedi.
Güvenli alan ve güvenli park alanı ile ilgili bilgi veren Arslan, uygun
bir muayene ve sevkiyat alanına sahip, yeterli aydınlatma düzenine sahip, araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya elverişli kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz kamera kaydı yapılan, giriş ve çıkışları kayıt altında tutulan, yalnızca ihracat eşyasının konulabildiği, açık veya kapalı bir alan gibi maddelerin güvenli
alan ve güvenli park konusunu oluşturduğunu sözlerine ekledi.
Ocak 2014
26
EĞİTİM
“Sektördeki ana eleman
ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz”
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik
Bölüm Başkan Vekili Yardımcı Doçent Doktor Ali Görener, öğrencileri geleceğe
hazırladıklarını ve sektörün ihtiyacı olan ‘ana eleman’ açığını gidermeyi hedeflediklerini belirtiyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi, uygulamalı eğitim ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Üniversite, ‘uygulamalı eğitim’i kendine prensip edinmiş durumda. Üniversiteden mezun öğrenciler çeşitli sektörlerde iş imkanına kavuşuyor. “Sanayi-Üniversite İşbirliği”nin
en güzel örneklerini ülkemizde uygulayan İstanbul Ticaret Üniversitesi,
sektörlerin ihtiyacı olan ana elemanları da yetiştirmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uygulamalı
Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik
Bölüm Başkan Vekili Yardımcı Doçent
Doktor Ali Görener, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü ile ilgili olarak şunları söyledi: “Uluslararası Lojistik Bölümü, sektördeki nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2012 yılında açılmış olup, kuruluş
çalışmaları sonrasında, 2013-2014
eğitim-öğretim yılı için öğrenci alımını gerçekleştirmiştir. Uluslararası LoOcak 2014
jistik Bölümü öğrencilerinin, çağdaş bilimsel düzeyde akademik eğitimin yanı
sıra sektörün gereksinimlerine uygun
nitelikteki seçmeli dersler, staj ve bitirme projesinden oluşan uygulama ağırlıklı bir müfredat ile profesyonel yaşama
hazırlanmaları hedefliyor.”
Görener, bu bölümde eğitim alan öğrencilerin geleceğin lojistik ve tedarik
zinciri uzmanları olmaları için gerekli tüm bilgilerle donatıldıklarını da ifade ediyor.
Lojistiği bilen uzmanlar
yetiştirmeyi amaçlıyoruz
Lojistiğin tüm fonksiyonlarını bilen, tedarik zinciri yönetimi anlayışını kavramış, uluslararası vizyona sahip lojistik
uzmanları yetiştirmeyi amaçladıklarını
ifade eden Görener, Uluslararası Lojistik Bölümü Lisans Programı’nda yer
alan derslerin hem bölüm hem de genel kültürle ilgili olduğunu söylüyor. Bölümün yeni açıldığını, birinci sınıfta 16
öğrencinin olduğunu kaydeden Görener, staj ve burs imkanları hakkında,
“Uluslararası Lojistik Bölümü, bünyesinde eğitim gören öğrencilere, bilgiye
ulaşabilme, öğrenmeyi öğrenme, hızlı ve isabetli kararlar alabilme, analitik düşünme yeteneklerini kazandırmayı ilke edinmesinin yanı sıra kendine güvenen, girişimci, uluslararası platformlarda çalışabilecek bilgi ve
yetkinliğe sahip bireyler yetiştirme gayesi içerisinde. Uzun vadede gelişmeye devam edecek bu sektörde mezunlarımızın iş bulma potansiyelinin yüksek olduğu yadsınamaz bir gerçek”
ifadesini kullanıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin, Erasmus Değişim
Programı çerçevesinde 20’den fazla Avrupa ülkesinden birçok üniversite ile öğrenci değişim anlaşmaları bulunuyor. Ayrıca Tilburg Üniversitesi TiasNimbas Business School ve Eindhoven University of Technology ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi bölümleri ile işbirliği gerçekleştirilerek öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konusunda işbirlikleri yapılıyor. Üniversite,
Türkiye’de üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitimöğretim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini sağlayan Farabi Değişim
Programı’nın da bir parçası...
KOSGEB anlaşmamız
öğrencilerimizi destekliyor
Bölüm mezunlarının operasyonlarda görev alacak ve yöneticilik yapacak personel ihtiyacını değil; imalat ve
hizmet sektöründeki firmaların tedarik
zincirlerine ilişkin problemleri çözebilecek nitelikte iş gücüne olan ihtiyacı
da karşılayacağını kaydeden Görener
şu bilgileri veriyor: “Yeni açılan bölümümüzde akademisyenlerimiz, konferanslarda sunmuş oldukları bildiriler
ve sektörel/akademik yayınlarda yer
27
alan makaleleri ile sektörün sorunlarına
bilimsel çözümler oluşturma amacı içerisindedirler. Yapılan proje çalışmaları ile tüm paydaşların fayda sağlayabileceği araştırmalar ortaya konulmaktadır. Ayrıca lojistik ve tedarik zinciri yönetimine yönelik sektörel toplantı, çalıştay
vb. organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Lojistik Bölümünde eğitimin 2. ve 3. yıllarının sonunda, yaz dönemi 20’şer iş günü olarak iki adet ‘Lojistik Stajı’ yapılması zorunludur. Zorunlu staj uygulamamız öğrenciye sektörel yapıyı görme olanağı sağlayacaktır. Yeni ve önemli uygulamalardan biri
ise, 4. sınıfın ikinci döneminde öğrencilerimizin, dönem boyunca haftanın dört
günü, konu ile ilgili bir firmada işyeri uygulaması gerçekleştirecek olmalarıdır.
Staj ile birlikte yaklaşık 6 aylık iş tecrübesi ile fakülteden mezun olma şansını yakalayabilmek günümüz şartlarında önemli bir avantajdır.” Görener, fakültelerinde bulunan diğer bölümlerde olduğu gibi, kendi bölümlerinde de
uygulamaya yönelik bilgiler verilmesinin amaçlandığını ifade ediyor. Görener, “Özellikle mesleki derslerimiz teorik bilgi aktarımı sonrasında, örnek olay
çalışmalarından oluşuyor. Ayrıca, üniversitemizin KOSGEB ile yaptığı anlaşma gereğince müfredatımızda bulunan
seçmeli derslerden olan ‘Girişimcilik ve
Proje Tasarımı I-II’ derslerinden başarılı olan öğrenciler KOSGEB-Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi’ni almış kabul edilecekler. Öğrencilerimiz bu sayede, kendi
girişim fikirleri için iş kurmak amacıyla
KOSGEB’ten destek almaya aday bireyler olarak mezun olacaklar. İTO ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde
İTO’daki meslek komitelerinde görevli,
aktif rol alan şirket temsilcilerinin üniversitemizde ‘Meslek Semineri’ adı altında
oluşturulan derslere girmesi sağlanacak. Bu sayede öğrenci-sektör bağlantısı daha da güçlenecektir” diyor. Görener, İTO’nun yanı sıra Uluslararası Nak-
liyeciler Derneği ile de kapsamlı bir işbirliği protokollerinin olduğunu vurguluyor.
UND ile Çerçeve İşbirliği
Protokolü imzaladık
Öğrencilerin başarılı bir iş dünyasına
atılmaları için modern ve uygulamalı
eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Görener, “İş dünyasında aranan yeterli ve
doğru teorik bilginin yanı sıra uygulamaya yönelik çalışmalarla sektörün ihtiyacı
olan bireylerin yetiştirilmesi bölümümüzün temel amacı. Öğrencilerimize, aldıkları derslere ilişkin gerçekleştirilen organizasyonlara ve seminerlere katılmalarını önemle tavsiye ediyoruz. İletişimin
ve bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu günümüz dünyasında öğrencilerimizi biraz daha azimli ve girişken olmaya teşvik ediyoruz” diyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) arasında çerçeve işbirliği protokolünün kısa bir süre
önce imzalandığını ifade eden Görener,
‘Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinasyonunda yürütülecek işbirliği kapsamında, üniversite ile sektör yararına ve sektörün önemli sorunlarına çözüm getirecek projelerin hayata geçirileceğini söylüyor. Görener, “UND’den ve sektörden
uzmanların katılımlarıyla şekillenecek
ortak eğitim programları oluşturulacak;
üniversite bünyesindeki ‘Uluslararası Lojistik’ bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sektörün ileri gelen profesyonelleri ile bir araya gelerek tecrübelerinden faydalanacakları ‘tecrübe paylaşım’
programları oluşturulacaktır. Üniversite
bünyesinde mevcut olan tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında
UND mensuplarına, üyelerine, eş ve çocuklarına yüzde 25 indirim yapılmaktadır. İlgili alanlardaki sertifika programları için de aynı oranda indirim mevcuttur.
Ayrıca UND ile üniversitemiz arasında
Karayolu Taşımacılık Mevzuatının Sektörel Etki Analizi isimli proje çalışmasının
yapılması için ön görüşmeler gerçekleştirilerek hazırlıklar tamamlanmıştır”
diyor. Üniversitede Uluslararası Lojistik lisans programı dışında, lojistik konusu ile ilgili yüksek lisans ve önlisans
programlarının da mevcut olduğunu
ifade eden Görener, “Üniversitemizde
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde
‘Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ (Tezli-Tezsiz) yürütülmektedir.
Eğitim dili Türkçedir. Dersler; hafta içi,
18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:2021:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Gerekli durumlarda, Cumartesi günü ders yapılabilmektedir.
Tezsiz yüksek lisans programı, toplam
30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans
programı ise toplam 24 krediden az
olmamak koşuluyla en az 8 ders, seminer dersi ve yüksek lisans tezinden
oluşmaktadır. Yüksek lisans programımızda lojistik, depolama, taşımacılık, tedarik zinciri planlanması gibi temel derslerin yanı sıra seçmeli olarak
gümrük işlemleri, lojistik bilgi sistemleri, kalite yönetimi, optimizasyon, karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığına ilişkin uygulamalı dersler de
mevcuttur” diyor. Görener, yüksek lisans eğitiminde; teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarılmasının yanı sıra,
grup çalışmaları, proje hazırlama, seminer faaliyetleri, bilgisayar uygulamaları, örnek olay tartışmaları (vaka
analizleri) gibi aktivitelerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaya yönelik
uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Tezli yüksek lisans programı
mezunlarının doktora seviyesindeki lisansüstü eğitim programlarına başvurabildiğini ifade eden Görener, ‘Lojistik Yönetimi’ yüksek lisans programına katılmak isteyen UND mensuplarına, üyelerine, eş ve çocuklarına yüzde 25 indirim uygulandığını özellikle
vurguluyor. Görener, Lojistik Yönetimi
Yükseklisans Programı’nın yanı sıra,
üniversitede meslek yüksekokulu bünyesinde iki senelik ‘lojistik’ ön lisans
programının da mevcut olduğunu ifade ediyor. Yaklaşık on yıldır faaliyette olan programın, sektördeki eğitimli işgücüne olan ihtiyaca karşılık verebilmek için kurulduğunu ifade eden
Görener, bu programdan mezun olan
öğrencilerin iş hayatına atılabilecekleri gibi, ÖSYM tarafından yapılan dikey
geçiş sınavı ile dört yıllık lisans programlarına da devam edebileceklerini
sözlerine ekliyor.
Ocak 2014
28
UND’nin
2013 Karnesi
176
etkinlik
UND 2013’te yine birçok soruna çözüm üreterek sektörün
en büyük temsilcisi olduğunu gösterdi. Geçiş belgelerinden yeni
işbirliklerine kadar sektörü ilgilendiren her konuda çözüm adresi
olduğunu göstereren UND, 176 farklı konu ve etkinlikte yer aldı.
Çetin Nuhoğlu, UND’nin
37. Genel Kurulu’nda
yeniden başkanlığa seçildi.
2013 yılı, diğer yıllara oranla ‘Türkiye dışındaki olumsuzlukların’ yaşandığı bir yıl olarak
tarihe adını yazdırdı. Ülkemiz dışında yaşanan bu olumsuz durum, uluslararası lojistik firmalarını yakından ilgilendiriyor. Çünkü, dünyanın dört bir tarafına taşıma yapan şirketlerimiz dünyada yaşanan bu olumsuzluklardan etkilenerek iş kaybına uğramak durumunda
kaldılar. UND’nin Sesi olarak 2013’ün “Lojistik Almanak”ını oluşturduk.
Ocak 2014
29
OCAK
2012 Yılı Gürcistan Geçiş Belgelerinin
Geçerliliği Çözüldü
Gürcistan makamlarının 2012 yılı geçiş belgeleriyle
Gürcistan’a giriş yapan araçlara geçiş belgelerin geçerliliğinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerli olduğu öne sürerek
ceza kesti. Konu acil olarak, UND tarafından Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Türkiye ve Gürcistan uluslararası
karayolu taşımacılığı acil temas hattına bildirildi. Tiflis Ticaret
Müşavirliğimizden alınan bilgilendirmede, sürücülerin 2012
yılı geçiş belgelerinin 31 Ocak 2013 tarihine kadar geçerli olduğunu göz önünde bulundurması ve söz konusu uygulamaya maruz kalan sürücülerin cezayı kabul etmeden Tiflis Ticaret
Müşavirliği’ne acil başvurması talep edildi.
UND ve DAC Global Teminatları Sonlandırıldı
UND ve DAC Global Teminatları 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile
sona erdirildi ve NCTS sistemden kaldırıldı. 1 Ocak 2013 tarihi
itibari ile NCTS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ortak transit taşımalarında bireysel ve kapsamlı teminatlar kullanılabiliyor.
Rusya Geçiş Belgeleri Hakkı Korundu
UND, 2012 yılında Rus yüklemesi karşılığı hak edişlerin 2013
yılına devredilmesi yönünde bakanlık nezdinde talepte bulundu. Bakanlığın değerlendirmesi ve UND girişimleri doğrultusunda, önceki yıllara ait kullanılmayan mevcut hak edişlerin
10’a bölünerek elde edilen sayıda ve taşıt yükleme karşılığı
verilecek Rusya’dan yapılacak dönüş yükü taşımalarında da
kullanılmak üzere Rusya ikili geçiş belgelerinin tahsis edilmesi 2 Ocak 2013 tarihli karar ile bakanlıkça uygun bulundu.
Özbekistan Geçiş Belgeleriyle Geçildi
cılar 2013 Sergisi”nin açılışı ile başladı. 2011-2012 döneminde
dernek bünyesindeki 20 güzergâh, konu ve bölge çalışma grubunun başkan ve başkan yardımcılarına teşekkür plaketlerinin
takdim edildiği “Çalışma Grupları Zirvesi 2013 ile devam etti.
37. Genel Kurul toplantısına 500’den fazla dernek üyesi katılım sağladı. Genel Kurul sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu
toplantısında 2001-2007 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Ömer Çetin Nuhoğlu, 20. dönemde de Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
Dünya Gümrük Günü’nde UND
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan davete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil
Sağ, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Kılıç tarafından katılım sağlandı.
Sisa Shipping Ziyareti
28 Ocak 2013 tarihinde Mısır ve İsrail limanlarına Ro-Ro hattı işleten Sisa Shipping ve acenteleri Turman Denizcilik, bölge
nakliyecilerimizin hatta yaşadıkları sorunları görüşmek üzere
UND Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Gül ve Abdurrahim Kılıç
tarafından ziyaret edildi. Konuyla ilgili yapılan görüşmenin sonucu ve sunulan çözüm önerileri hakkında 29 Ocak 2013 tarihinde yapılan Bölge Çalışma Grubu toplantısında grup üyelerine bilgilendirme yapıldı.
Rusya, Kazakistan ve BDT ülkeleri Çalışma
Grubu İlk Çalışma Grubu Toplantısını Gerçekleştirdi
Yoğun katılım olan ve farklı şehirden nakliyeci temsilcilerinin
de katıldığı çalışma grubunda ana gündem maddeleri olan
Kazakistan geçiş belgeleri ve Rusya dönüş yükleri hususları
detaylıca görüşüldü.
UND, Özbekistan makamlarının 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçiş belgesi uygulamasına başlayacağını ve geçiş belgesiz Özbekistan sınırına sokulmayacağını üyelerine duyurdu.
UND’nin çalışmaları sonucu sadece 1 Aralık 2012 tarihinden
itibaren ülkemizden çıkış yapmış olan ve Özbekistan sınırında bekleyen firmalarımızın sürücüleri TIR Karneleriyle Özbekistan Büyükelçiliği’ne başvurular gerçekleştirdi ve ilave 3 bin
adet geçiş belgesinden, gerçekleştirilen başvurular düşüldü.
Hatay Bölge Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
8 Ocak 2013: UBAK Belgesi ile Taşımalar
Özbekistan’ın Quqon ve civarındaki bölgelere gerçekleşen taşımalarda, Özbek makamları Türk araçlarını Özbekistan’dan
Tacikistan’a yönlendiriyor, sonrasında tekrar Özbekistan sınırına giriş yapılıyor ve Quqon Bölgesi’ne gerçekleşen taşımalar bu şekilde gerçekleşiyor. Quqon Bölgesi’nden dönen Türk
araçlarının, Tacikistan’dan dönüş yükü almak istemeleri durumunda, Özbekistan makamları ülkeye girişte ikinci bir geçiş belgesi talep ediyorlar. Söz konusu taşımalara ikinci bir geçiş belgesi verilmemesi sebebi ile bu husus netleşinceye kadar Quqon Bölgesi’ne taşıma yapan UND üyelerinin dönüşte
Tacikistan’dan dönüş yükü almamaları kararlaştırıldı.
UBAK belgeleri ile yapılan sefer sayılarının yüzde 25 artırımlı
olarak değerlendirmeye alınacağı bildirildi ve ‘Çok Girişli Belgeler Listesi 2013 Yılı İçin’ yayımlandı. 2013 yılına ait Almanya,
Belçika, Fransa, Hollanda ve Portekiz çok girişli geçiş belgeleri almaya hak kazanan firmalara ilişkin tahsis listesi yayımlandı.
Rusya Üçüncü Ülke Geçiş Belgeleri Talep Edildi
Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre Rusya
üçüncü ülke geçiş belgeleri dağıtımı ülkemiz üzerinden transit
geçilerek Rusya’ya üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir hükmü ile gerçekleştiriliyor. UND, Rusya üçüncü ülke belgelerinin kullanımında transit geçme şartının kaldırılmasını bakanlığımızdan talep etti. Öte yandan, 2013 yılı
için üçüncü ülke belgelerin yüzde 25’ini kapsayan ve ülkemizi
transit geçiş şartı olmayan 375 adet Rusya üçüncü ülke geçiş
belgesi dağıtım ofislerimizde kullanıma açıldı.
37. UND Genel Kurulu Gerçekleştirildi
UND’nin 37. Genel Kurulu, 18-19 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleşen kapsamlı etkinliklere sahne oldu. Etkinlikler “Taşıma-
Toplantıda ilk olarak Çalışma Grubu Başkan ve Başkan Yardımcısının seçimi yapıldı. Oybirliğiyle Hikmet Mengüllüoğlu
başkanlığa, Mahmut Rıdvanoğulları da başkan yardımcılığına uygun bulundu. Ayrıca Çalışma Grubu üyelerine dönem
boyunca her 6 aylık süreçte yardımcının, başkanlığa geçeceği
ve yeni bir başkan seçileceği bilgisi verildi.
Tacikistan’dan Dönüş Yükü Alınması Sağlandı
UND-Vodafone-Ersa İşbirliği
Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
31 Ocak 2013 tarihinde UND’de, UND-Vodafone işbirliği
kapsamında UND üyesi firmalara sunulan avantajlı GSM Hizmeti hususunda Vodafone Genel Müdürlüğü ve Ersa Bayi yetkilileri ile genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin başladığı tarihten itibaren işbirliğinde gelinen
nokta ve hizmetin işleyişinin iyileştirilmesi hususunda karşılıklı
fikir alışverişinde bulunuldu.
Ocak 2014
30
ŞUBAT
Türk-Sırp İş Konseyi Toplantısı Yapıldı
Sırbistan Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla 5 Şubat 2013 tarihinde TOBB Plaza’da Türk-Sırp İş Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sırbistan güzergâhında transit geçiş
belgesi kotasının durumuna ilişkin bilgi notu aktarıldı. Türk
taşımacısının Sırbistan’da yaptığı harcamaların KDV iadesinin alınması hususunda yetkili bir firmanın talebi üzerine görüşme gerçekleştirildi.
İntermodal Çalışma Grubu Toplantısı
2012 yılı sonunda kaldırılan Szeged-Wels Ro-La hattının ardından Maribor-Wels hattında yaşanan yoğunluğun Ökombi ve Rail Cargo firması yetkililerine aktarılması amacıyla
gerçekleştirilecek toplantı öncesi UND üyelerinin görüşleri
alındı ve mevcut duruma ilişkin bilgilendirme yapıldı.
AB-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi Toplantısı
AB Türkiye Delegasyonu, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde MTSO’nun ev sahipliği yaptığı “AB-Türkiye Küresel İş
Köprüleri Girişimi” konulu toplantıya UND adına Yönetim
Kurulu Üyesi Ahmet Aktaş katılım sağladı.
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Patlama
11 Şubat 2013 tarihinde, Cilvegözü Sınır Kapısı gümrük sahasının 20 metre dışındaki ara bölgede bomba yüklü bir
araç patladı, 13 kişi hayatını kaybetti. Gümrük kapısı 3 gün
boyunca hizmet vermedi. 14 Şubat 2013 tarihinde Cilvegözü Sınır Kapısı tekrar faaliyete geçti.
Özel Yük Çalışma Grubu Toplantısı
Toplantıda, ‘Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları’ kapsamında
boş çıkan araçlara geçiş belgesi tahsisinde yaşanan sorunlar, ülke içi taşımalarda karşılaşılan sorunlar ve çalışma
grubu çalışmaları hususları görüşüldü.
Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Toplantısı
Gümrük idarelerine yapılan ziyaretlerin sonuçları, yetkilendirilmiş yükümlü şartları, uygulamaları ve kolaylaştırıcı sonuçları, gümrük idareleri süreç analizi çalışması, beyannamelerin onay sırasına göre işlem görmesine ilişkin gümrük
uygulama değişikliği, sadece İstanbul’daki gümrük idarelerinde geçerli olan antrepo beyannamesiz yük boşaltabilme
uygulamasının tüm ülke çapında geçerli olabilmesi hususları görüşüldü.
UND- ÖKOMBİ Görüşmesi
Szeged-Wels Ro-La hattının kaldırılması ile birlikte MariborWels Ro-La hattında bekleme sürelerinin uzaması üzerine
Rail Cargo Yönetim Kurulu Başkanı, Ökombi ve Hungarakombi yetkilileri ile 18 Şubat 2013 tarihinde bir görüşme
gerçekleştirildi. “Maribor-Wels Ro-La Hattında Uzun Bekleme Süreleri ve Adriakombi Rezervasyon Sorunları” başta
olmak üzere, Türk nakliyecisinin Ro-La hatları kullanımlarında karşılaştıkları sorunlar genel olarak işletmeci firmanın en
üst kademesine aktarıldı. Ticaretin önünde bir engel olarak
görülen bu tip beklemelerin Türk nakliyecisinin maliyetlerini etkilediği, söz konusu hattın kullanıcılarının, Slovak-Çek
kara ya da Trieste varışlı Ro-Ro güzergâhlarını tercih etmeye başladığı bildirildi.
Ocak 2014
LOG4GREEN Projesi’nin 5. Konsorsiyum
Toplantısı Viyana’da Gerçekleşti
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı “Bilgi Bölgeleri” Fonu
kapsamında desteklenen 2.5 milyon Euro’luk LOG4GREEN Projesi, 5. Konsorsiyum toplantısını 20-21 Şubat 2013
tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirildi. Viyana Limanı’nda
gerçekleştirilen toplantıda, projenin 3. İş Paketi kapsamında olan “Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik konusunda 6 bölgeyi kapsayan stratejik disiplinler arası Araştırma Gündemi (SIRA)” raporu üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye-Lübnan KUKK Toplantısı Yapıldı
Türkiye-Lübnan KUKK Toplantısı 26-27 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ana gündem maddeleri, istatistik değişimi, eşya taşımacılığı ve diğer konular olan KUKK
toplantısında heyetler, ticaret ve karayolu taşımacılığı alanında istatistikî veriler hususunda duyulan memnuniyeti dile
getirdi, KUKK toplantılarının periyodik olarak işbirliklerinin
geliştirilmesi için gerçekleştirilmesi hususunda karara vardılar. Her iki ülke heyeti ikili ve transit eşya taşımaları için herhangi bir belge veya ödemenin söz konusu olmadığı hususunu vurguladılar.
Doğu Marmara Taşımacılığı Kümesi’nde
UND’de Yerini Aldı
“TRaceM Doğu Marmara Taşımacılık Kümesi” 27 Şubat
tarihinde Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans ile resmen kuruldu.
Liman Faaliyetleri Koordinasyon Toplantısı
Toplantıya, UND adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hakkı Keleş katılım sağladı. Toplantıda limanlar ve limanlardaki faaliyetler konusu ele alındı.
Sigorta Acenteleri Yönetmelik
Taslağına İlişkin Toplantı
28 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya UND olarak katılım sağlandı. Toplantıda, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan sigorta
acenteleri yönetmelik taslağına ilişkin Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç tarafından bilgilendirme yapıldı.
31
MART
ADR Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
Uyum süreci içerisinde UND’nin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal Taşımacılığı ve Kombine Taşımacılık Dairesi Başkanlığı ile bilgi alışverişinde bulunduğu
ve özellikle eğitim sürecinde destek olduğu dile getirildiği toplantıda UND’nin girişimleri sonucunda SRC-5 sınav tarihlerinin senede 4 sınavdan senede 6 sınava çıkartıldığı ve SRC-5
sınavı ile ilgili olarak, sorulan soruların zor olması nedeniyle
çeşitli toplantıların yapıldığı dile getirildi.
KOBİ’lere Sağlanan Projeİhracat ve Devlet Destekleri
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen
“KOBİ’lere Sağlanan Proje, İhracat ve Devlet Destekleri” konulu seminere katılım sağlandı.
DEİK Koordinasyonu’nda
Dışişleri Bakanı ile Vize Konularında Toplantı
UND Yönetim Kurulu Başkan Çetin Nuhoğlu katılım sağladığı toplantıda vize konularında yaşanan sektör sorunlarını Dışişleri Bakanı ile paylaşıldı. Söz konusu görüşmede, gündeme
getirilmesinde fayda görülen sektörün vize sorunlarına yönelik bilgi notu hazırlandı.
Rusya, Kazakistan ve BDT
Ülkeleri Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
Çalışma grubunun ana gündem maddesi gerçekleştirilecek
olan Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları toplantısı öncesi Çalışma Grubu önerilerinin toplanmasıydı. Ayrıca 15 Nisan 2013
tarihinde gerçekleştirilecek, iki ülke nakliyecilerini bir araya
getirerek işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Almaata’da gerçekleştirilecek olan UND-Kazato toplantısı çalışma grubu da
bir kez daha değerlendirildi.
Sisa Shipping / Mısır – Suudi Limanları Arasındaki
Ro-Ro Seferlerinde Yaşanan Aksamalar Konuşuldu
Sisa Shipping Ro-Ro’ya ait Mısır – Suudi arasında sefer gerçekleştirmekte olan Olympos adlı gemi arızalanınca firma seferleri, 60 TIR kapasiteli iki gemi ile gerçekleştiriliyordu. Bu
gemiler hatta yaşanan yoğunluğu karşılayamadığı için uzun
süreli beklemeler meydana gelmişti. Bölge nakliyecisi bu arızanın acilen giderilmesi gerektiğini vurgulamışlardı. Bu toplantıda görüşülen başka bir konu ise bekleme ücretleri oldu.
Sisa Shipping UND tarafından önerilen tenteli araçlar için
180, Frigo araçlar için 200 avro demuraj ücretini uygun görmedi. Tenteli araçlar için günlük araç başı 100 dolar ödeme
yapmayı kabul etti.
ğı, kalan doksan gün için bir kereye mahsus olmak üzere toplam 33 dolar (50.000 Lübnan Lirası) karşılığında vize alınabileceği belirtildi.
Kazakistan İkili Geçiş Belgeleri
Kazakistan tek-tip geçiş belgelerinin 500 adedi tükenmiş 500
adet daha Kazakistan tek-tip geçiş belgesi genel kullanıma
açılmıştı. Genel kullanıma açılan Kazakistan tek-tip geçiş belgelerinden, 14 Mart 2013 tarihi itibari ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Geçiş Belgeleri Otomasyon Sistemi’ne göre
toplam 138 adet tek-tip geçiş belgesi kalmıştı. UND, Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce genel kullanıma açılan Kazakistan tek-tip geçiş belgesinin tükenmesi akabinde hiçbir şekilde Kazakistan tek-tip geçiş belgesinin genel kullanıma açılmayacağı hususu göz önünde bulundurularak, üyelerin operasyonlarında belirlenen hususlara dikkat etmesi ve Kazak taşımacılarıyla yük anlaşmalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmesi karara bağlandı.
Akgünler Denizcilik / Mersin – Tripoli
Ro-Ro Ücretlerindeki Artış Konulu Toplantı
Mersin Taşucu Limanı’ndan, Lübnan Tripoli’ye Akgünler ve
Fergün olmak üzere iki Ro-Ro firması çalışıyordu. Akgünler
Denizcilik araç başı gidiş – dönüş 1.100 dolar navlun uygulaması yapıyordu. Fergün Denizcilik hattan çekilince, Akgünler
Denizcilik navlun bedelini 1.300 dolara yükseltti. Ayrıca gemi
ücretine ilaveten 135 TL’lik mesai, işgaliye gibi isimler altında
şoförlerden gümrükçe bir bedel alınıyordu. Buna karşılık üyelerden alınan bilgiye göre; bu bedel İskenderun Gümrüğü’nde
25 TL, Erenköy Gümrüğü’nde 20 TL, İzmir Gümrüğü’nde ise
140 TL idi. Yapılan toplantı sonucunda mevcut rekabet koşulları ve taşıma maliyetlerinin yüksek oluşu karşılıklı istişare edildi ve bu navlun bedelinin 19 Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.200 dolar yapılması hususunda
mutabakata varıldı.
İran’da Sürüş Kısıtlamaları
Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgilere göre
17,18,19,20 Mart ve 1,2,3,4,5 Nisan 2013 tarihlerinde sabah
saat 07.00 ile gece saat 24.00 arasında tüm transit yollardan
geçiş yapacak ve özellikle Türkmenistan’a gidecek olan araçlardan sadece yakıt ve bozulacak gıda taşıyan araçlar trafiğe çıkabilecek. Belirtilen tarihlerinde dışında kalan günlerde de Bölge Trafik Polisleri tarafından bölgesel kısıtlamalar uygulanabilecekti. 6 Nisan 2013 tarihinden itibaren normal trafik kuralları geçerli olacaktı. İran’a veya İran üzerinden transit taşıma yapan üyelerin operasyonlarında belirtilen hususlara göre planlama yapmaları rica edildi ve konuyla ilgili üyelere bilgi verildi.
Lübnan’ın Türk Taşımacılarına
Yönelik Vize Uygulamaları
Ülkemiz araçlarının Lübnan’a yapmakta olduğu taşımalarda
karşılaşılan vize sorunlarına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuldu ve
ülkede kalış gün hesaplamalarında Lübnan makamları tarafından uygulama farklılıkları olduğu belirtildi. Uygulamaların
2010 yılında iki ülke arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasına göre düzenlenmesi talep edildi. Ekonomi Bakanlığı tarafından UND’ye gönderilen yazıda, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi. Yeni
uygulamaya göre, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan günü aşmayan sürede vize muafiyeti uygulanacaOcak 2014
32
Geçiş Belgesi Çalışma Grubu Toplantısı
20 Mart 2013 tarihinde UND’de Geçiş Belgesi Çalışma
Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Ana gündem maddelerini
Rusya ve Kazakistan geçiş belgelerinin oluşturduğu toplantıda, yönergedeki maddelerin tamamının üzerinden geçilerek konu ve güzergâh çalışma gruplarından iletilen talep ve
öneriler tartışıldı. Ro-La hattının kaldırılması ile birlikte Macaristan ve Avusturya transit geçişlerindeki sıkıntılara ilişkin
olarak gerçekleştirilecek olan Macaristan KUKK Toplantısı
hakkında ön bilgilendirme yapıldı.
Karayolu Trafik Güvenliği
Haftası Tertip Komitesi Toplantısı Yapıldı
Bolu Valiliği Kartalkaya Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı
M.Kemal Keskin başkanlığındaki toplantıya resmi kurum ve
kuruluşlar ile trafikle ilgili tüzel kişiler ve UND Bolu Temsilcisi Nusret Özaslan katılım sağladı. Karayolu Trafik Güvenliği Haftası nedeni ile düzenlenen etkinliklerde gerekli görevlendirmeler yapıldı.
Türkiye–Macaristan KUKK Toplantısı Yapıldı
2012 yılı sonunda Szeged-Wels Ro-La hattının kaldırılması ile yaşanan sorunların ana gündem maddesi olduğu toplantıda Macar heyetine, Türk taşımacısının karayolu dışında
başka bir taşıma moduna ve bundan kazanacağı bir bonus
belge sistemine mecbur bırakılmadan Macaristan topraklarından taşıma yapabilmesini sağlayacak bir kota sisteminin
geliştirilmesi iletildi.
UND İş Geliştirme Çalışma Grubu
İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
İş Geliştirme Çalışma Grubu, ilk toplantısını 27 Mart’ta
UND merkezi’nde gerçekleştirdi. UND adına Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun başkanlık ettiği; Genel Sekreter Ali Çiçekli, Başkan Yardımcıları Damla Alışan ve Nagihan Soylu’nun İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte katıldığı toplantıda, bünyelerinde kurdukları iş geliştirme departmanlarında sektörü ileri taşıyabilecek projeleri hayata geçiren ya da
bu yönde çalışmaları bulunan firmalardan temsilciler olarak İlker Baltacı (Borusan), Feyyaz Burak Baysal ve Murat
Cömert (Sertrans), Pınar Özönder(Omsan), Ertuğrul Tarhan
(Tırsan Treyler), Zafer Bölükbaşı (Kıta) da yer aldı.
Türkiye-Bulgaristan Teknik Toplantısı’nda
Usulsüz Taşımalar Konuşuldu
Türkiye-Bulgaristan Teknik Toplantısı 28-29 Mart 2013 tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Daire Başkanı Nurhan Tüfekçioğlu ile UND Genel Sekreter Ali Çiçekli ve Gümrük Uzmanı Erman Ereke katıldı.
Toplantıda görüşülen konulardan ilki, Bulgaristan araçlarının UBAK belgelerinin kullanımında yaptıkları ihlaller ve iki
ülke arasındaki taşımalarda Bulgar plakalı araçların usulsüz ve yanlış belgeler ile taşıma yapmaları hususları oldu
ve bu taşımaların engellenebilmesi adına her türlü girişimin
yapılacağı bilgisi verildi. UND tarafından iletilen sorunlar
ise Bulgaristan’daki yüksek cezalar, hafta sonu ya da mesai
sonrasında kesilen cezaların ödenememesi, yüksek analiz
ücretleri, Kapitan Andreevo’daki inşaat çalışmalarının yarattığı sorunlar ve beklemeler oldu.
Hırvatistan Vize Uygulamalarına Başladı
Hırvatistan’ın 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren vize uygulamasına başlaması sebebiyle, Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan
Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu nezdinde
girişimlerde bulunuldu. Türk sürücülerinin mevcut Schengen
vizeleri ile taşımalarını gerçekleştirmelerinin mümkün olup
olamayacağı konusunda bilgi talebinde bulunuldu. Sektörümüzde faaliyet gösteren ve (C) tipi Schengen vizesine sahip Türk sürücülerinin ayrıca temin edilecek Hırvatistan vizesine ihtiyaç duymaksızın mevcut Schengen vizeleri ile taşımalarını gerçekleştirebilecekleri bilgisi temin edilmiş ve söz
konusu bilgiler üyelerimiz ile paylaşıldı.
NİSAN
Nisan Ayı Geçiş Belgesi ve TIR Karnesi İstatistikleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret ve TIR Dairesi
Başkanlığı’nın verilerine göre, 2013 yılı Nisan ayında, bir
önceki yılın Nisan ayına göre verilen geçiş belgesi sayısında
yüzde 5,24’lük artış görülürken, TIR Karnesi sayısında yüzde 7,11’lik bir azalma yaşandı. En fazla ihracat yapılan ülke
Almanya oldu. İthalatta ilk sırayı Çin aldı. İhracatta motorlu
kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer aldı.
Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları
Yönergesi Değişikliği
3 Nisan 2013 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım
Esasları Yönergesi ile ilgili Danışma Komisyonu toplantısında ilgili iletilen görüşler kapsamında Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellendi. Güncellenen Yönerge 1
Mayıs 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Sektörün Vize Sorunu Anlatıldı
Sektörümüzün başta AB ve Orta Asya ülkeleri olmak üzere yaşamakta olduğu vize sorunlarına ilişkin olarak; Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, TOBB ve UND’de görevli üst düzey
temsilcilerin yer aldığı 20 kişilik bir çalışma grubu toplantısı
Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Büyükelçi Ali Rıza Çolak toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, sektörün vize teminlerinde
yaşamakta olduğu tüm sorunlar (bilgi notumuzda yer alan)
Ocak 2014
33
irdelendi ve söz konusu sorunlara ilişkin çalışmaların başlatılmasına ve belirli periyotlarda toplanılmasına karar verildi.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik (Antrepo Rejimi
Kapsamında Kullanılmış Teminatlar)
5 Nisan 2013 tarih ve 28609 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş
yükümlülere ait antrepolar için kullanılan teminatlarda düzenlemeler yapıldı.
UN Ro-Ro Mısır Hattı Projesi Toplantısı
U.N. Ro-Ro Genel Müdür Yardımcısı Fuat Pamukçu, Avrupa
üzerinde yürüttükleri Ro-Ro hatları ile ilgili bilgi verdi. Mısır
Ro-Ro hattını ise 2008 yılından bu yana araştırdıklarını, bu
konuda üyelerimizin fikirlerini almak istediklerini belirtti.
Kayseri’de T1 Eğitimi
10-11 Nisan 2013 tarihlerinde, TOBB UND Lojistik A.Ş.’den
Ersel Tarhan ve Ersan Şen’le Kayseri’de T1 eğitimi gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası konferans salonunda, firma çalışanlarına uygulamalı olarak T1 eğitimi verildi. Mevcut T1 kullanan firmalar işyerlerinde ziyaret edildi.
Macaristan’dan KDV İadelerinin
Teminine İlişkin Çalışmalar Yapıldı
Türkiye ile Macaristan arasında yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısında Macar Derneği tarafından, KDV
iadelerinin karşılıklı olarak temini hususundaki talebe istinaden; iki ülke arasında gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı
ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde resmi girişimlerde bulunuldu.
UND-KAZATO Toplantısı
UND Yönetimi ve taşımacılardan oluşan 43 kişilik bir heyet
15 Nisan 2013 tarihinde Kazakistan’da Kazak Derneği, KAZATO ile bir araya geldi. 14 Nisan’da Almatı’da Rusya, Kazakistan ve BDT ülkeleri çalışma grubu üyeleri toplantı öncesi bir araya gelindi ve Kazakistan’a gerçekleşen taşımalarımızda yaşanan temel sorunları ve bu sorunların çözümleri görüşüldü. Hazırlanan rapor Almatı’da Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek olan UND Yönetim
Kurulu Başkanı’na sunuldu. 15 Nisan 2013 tarihinde ise UND
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu başkanlığındaki UND
ve Genel Sekreter Teodor Lazarevic Kaplan başkanlığındaki
KAZATO heyeti, iki ülke arasında taşımacılık alanında yaşanılan sorunlar, taşımacılık alanında kurulması gereken işbirlikleri konusunu görüştü.
KOSGEB Destekleri Üye Bilgilendirme Semineri
UND İzmir Bölge Temsilciliği’nde gerçekleştirilen toplantıda
KOSGEB destekleri ile ilgili önemli bilgiler üyelerle paylaşıldı.
INTRAREGIO Proje Ortaklarının İşbirliğinde
“1.Uluslararası İntermodal Taşımacılık İçin Bir
Avrupa Stratejisi Konferansı” Gerçekleşti
UND’nin de ortakları arasında yer aldığı INTRAREGIO Konsorsiyumu, 17 ve 18 Nisan 2013 tarihlerinde “1. Uluslararası
İntermodal Taşımacılık için bir Avrupa Stratejisi Konferansı”nı
gerçekleştirdi. İspanya’ya bağlı özerk Kanarya Adaları
Hükümeti’nin koordinasyonunda yürütülen INTRAREGIO projesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programının bir parçası olan
“Bilgi Bölgeleri” programı kapsamında desteklenen bir koor-
dinasyon projesi. Kanarya Adaları (İspanya), Bremen (Almanya), Doğu Marmara, Calabria (İtalya) ve Rusçuk (Bulgaristan)
olmak üzere 5 farklı Avrupa ülkesinden intermodal taşımacılık kapasitesini geliştirmek isteyen 5 bölgenin bir araya gelerek bilgi alışverişi ve network faaliyetleri gerçekleştirdiği proje, esas olarak AB’nin 2014-2020 araştırma gündemine girebilecek bir “Ortak İntermodal Araştırma Eylem Planı” oluşturmayı hedefliyor.
Ulaştırma ve Lojistik Sektörü Vize Sorunları İktisadi
Kalkınma Vakfı İle Paylaşıldı
İKV’nin talebi ile ülkemiz vatandaşlarının (TIR sürücülerinin)
Schengen vize teminlerinde yaşamakta olduğu sorunlara ilişkin olarak 4 slayttan oluşan bir sunum hazırlanmış ve paylaşıldı.
Nisan Ayı Yönetim Kurulu
Toplantısı, Konya’da Gerçekleşti
19 Nisan 2013 tarihinde UND Yönetim Kurulu, Konya Çalışma Grubu ve bazı bölge üyeleriyle Tırsan’da bir araya geldi. UND Konya Çalışma grubu üyeleri MÜSİAD Konya Şube
Başkanlığı’na Seçilen Dr. Lütfi Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. UND Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Karatay Üniversitesi’nde konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye UND üyeleri de katılım sağladı.
Türkiye-Gürcistan KUKK
Toplantısı Batum’da Gerçekleştirildi
Türkiye / Gürcistan KUKK (Kara Ulaştırması Karma Komisyon) toplantısı 22-23 Nisan tarihlerinde Gürcistan’ın Batum
kentinde gerçekleştirildi. Dostane bir şekilde, karşılıklı sorunlar ve sorunlara çözüm önerileri ile geçiş belgelerinin değerlendirildiği toplantıda, Türk heyeti Gürcistan heyetine karşılaştığı sorunları aktardı.
RO-LA Basın Toplantısı
UND İcra Kurulu tarafından 25 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısında, AB’ye yönelik ticarette ihracatımızın en önemli avantajlarından olan zaman/maliyet unsurunun,
260 km bir yol için tren kuyruklarında 4 gün bekleyerek kaybedilmesinin kabul edilemediği vurgulandı. 1990’lı yıllarda
bu hattın diğer kullanıcıları olan Slovaklar, Bulgarlar, Romenler, Çekler, Polonyalıların AB üyesi olduktan sonra bu kuyruklardan kurtulduğunu ve tren kullanımının sadece Türk araçlarına dayatıldığı bildirildi.
Ocak 2014
34
Gediz Üniversitesi – İzmir ADR
Bilgilendirme Semineri
Gediz Üniversitesi-İzmir ADR Bilgilendirme Senineri’nde
ADR’ye dair merak edilenler konuşuldu. ADR ile ilgili yönetmelikteki gelişmeler ve değişmeler bu seminerde katılımcılara aktarıldı.
“Kolay Ticaret, Büyük Türkiye”
Projesi Tanıtım Toplantısı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın sunumunu yaptığı “Kolay Ticaret, Büyük Türkiye” projesi tanıtım toplantısına Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mersin Bölge Temsilciliği katılım sağladı.
Taşıma Hukuku Çalışma
Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
UND tarafından oluşturulan Taşıma Hukuku Çalışma Grubu 26 Nisan 2013 tarihinde UND merkezinde toplandı. Gündem konuları olarak mevcut davalar, ilgili mahkeme kararları ve mevzuat hükümleri incelendi ve izlenecek yöntemler hususlarında fikir alışverişinde bulunuldu ve
çalışmalar yapıldı. Çalışma Grubu toplantısında görüşülen ilk husus sürücü davalarına ilişkin Yargıtay ve ilgili İş
Mahkemeleri’nin kararları oldu.
Türkiye – Moldova Vize Muafiyet Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin anlaşma 27 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Her iki ülke
vatandaşları için uygulanacak olan vize muafiyeti, her iki
ülke iç yasal işlemlerin yerine getirilmesinin ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.
Türkiye-Avusturya KUKK Toplantısı
Türkiye-Avusturya KUKK Toplantısı 29–30 Nisan tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Türk Heyetine Karayolu Düzenleme
Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın başkanlık ettiği
toplantı, Avusturya’nın taleplerimizi kabul etmemesi üzerine
Türk tarafının isteği ile sona erdi.
MAYIS
Bölge Nakliyecilerinin Sisa
Shipping Ro-Ro’dan Talepleri Konulu Toplantı
Sisa Shipping toplantıda, UN Ro-Ro’nun Mısır hattına girmesi halinde Sisa’dan başka kimse ile çalışmayacaklarını taahhüt eden nakliyeciler açısından ağır şartlar içeren bir sözleşme sundu. Bölge nakliyecisi ilgili sözleşmeyi imzalamayı reddederek konuyu kendi aralarında görüşeceklerini bildirdi.
Kamu ve UND, 500 Milyar Dolarlık İhracat Hedefinin Lojistik Altyapısını İzmir’de Masaya Yatırdı
2012 Arama Konferansı sonuçlarını tüm boyutlarıyla inceleyip, sektörün küresel rekabette ileri seviyelere taşınmasını sağlayabilecek projelere dönüştüren UND, bu çalışmalarını “Sektörel Ortak Akıllı Değişim Gündemi” başlığı altında, gerekçe ve kanıt analizleriyle birlikte, öncelikli projeyi öneri haline getirdi. 3-4-5 Mayıs 2013 tarihlerinde,
İzmir-Çeşme’de“ “Sektörel Değişim Platformu: Ulaştırma ve
Lojistikte Ortak Akıllı 2023 Tasarımı” temasıyla düzenlenen
organizasyonda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ve ekibi olmak üzere, ulaştırma ve lojistik ile ilgili kamu otoritelerini temsil eden
30’un üzerinde bürokrat da aktif katılım sağladı.
Mersin Bölge Temsilciliği Toplantısı Yapıldı
3-5 Mayıs 2013 tarihinde Antalya’da Mesleki Yeterlilik Eğitim kurumlarının düzenlediği, KUGM yetkililerinin de katılım
sağladığı toplantıya UND’yi temsilen katılım sağlandı.
Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri
Karayolu Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle Bolu Şoförler ve
Otomobilciler Odası ile birlikte plaket, davetiye vb. materyallerin hazırlanmasına katkıda bulunuldu. Bolu Valiliği tarafından UND’ye teşekkür yazısı iletildi.
Rusya, Kazakistan ve BDT
Ülkeleri Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
Rusya, Kazakistan ve BDT Ülkeleri Çalışma Grubu, UNDKAZATO toplantısı sonuçlarını değerlendirdi ve TürkiyeRusya 12. KEK Toplantısı sonuçlarını ve Rusya Taşımalarını
analiz etti.
Bolu Çalışma Grubu Toplandı
UND Bolu Temsilciliği’nde yapılan toplantıda; 3–4–5 Mayıs 2013 tarihlerinde, İzmir Çeşme’de “Ulaştırma ve Lojistikte Ortak Akıllı 2023 Tasarımı” temasıyla gerçekleşen Arama Konferansı hakkında YKÜ Fethi ÇAPAR tarafından bilgilendirme yapıldı.
Ortadoğu ve Hatay Bölge Çalışma Grubu Toplantısı
Hatay Bölge Temsilciliğinde gerçekleşen toplantıda; 3-4-5
Mayıs Tarihlerinde yapılan UND Karar Konferansı hakkında bilgilendirme Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gül tarafından yapıldı.
Suudi Arabistan Vize Taleplerinde
Karşılaşılan Sorunlar Ele Alındı
Türk sürücülerinin Suudi Arabistan ve ardı ülkeler (Birleşik
Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Kuveyt, Katar vb.) gibi ülkelere yaptıkları taşımalarda Suudi Arabistan vizesinin temininde karşı karşıya kalınan sorunlar (plaka şartı, transit geOcak 2014
35
çiş için varış ülkesinden davetiye tabi vb.) hakkında Dışişleri
Bakanlığı Konsolosluk Vize Uygulamaları Daire Başkanlığı’na
resmi girişimde bulunuldu.
Bulgaristan Kapitan Andreevo’da Yol Kapama Eylemi
Bulgar plakalı araçlara yönelik Türkiye girişinde kontrollerin
artırılmasını protesto etmek amacıyla Bulgaristan nakliyecileri 13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kapitan Andreevo’da
ve Lesovo’da yol kapama eylemi yaparak, araçların geçişine
izin vermedi.
Türkiye-Umman KUKK Toplantısı Gerçekleştirildi
Toplantıda, Türkiye ile Umman arasındaki karayolu taşımacılığının serbestleştirilmesi konusu görüşüldü ve toplantı sonunda
iki ülke arasındaki ikili taşımalar ile ülkeler üzerinden gerçekleştirilen transit taşımaların serbestleştirilmesini öngören Tadil
Anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla beraber, Umman’a gerçekleşen ikili ve transit taşımalarımızın libere olduğu artık karayolu anlaşmasıyla da resmiyet kazandı.
Rusya UBAK Kotasını Kaldırmaktan Vazgeçti
4 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen Uluslararası Taşımacılık
Forumu (ITF) Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK)
Karayolu Çalışma Grubu Olağanüstü Toplantısı’na göre 15
Mayıs 2013’ten sonra tüm UBAK Belgeleri’nin Rusya’da geçerli olacağı yönünde Rus Makamları niyetini belirtti. Ancak,
UBAK Sekretaryası’ndan, 2 Mayıs 2013 tarihi itibariyle alınan
yazıda Rusya’nın kotayı kaldırmak için sunduğu şartlar hususunda UBAK üyesi ülkeler arasında konsensus sağlanamadığı için Rusya’nın UBAK izin belgelerine getirmiş olduğu kısıtlamanın devam edeceği üyelere duyuruldu.
UND - IUC Brokerlik Toplantısı Yapıldı
IUC Brokerlik Şirketi Yönetim Kurulu ile sektörün özellikle trafik sigortaları hususundaki sorunları ve Broker Şirket kuruluşları hakkında görüşüldü. UND yönetimi tarafından görüş bildirilmek üzere taslak iş modeli çalışması UND’ye iletildi.
Türkiye ve İsrail Arasında Çalışan Ro-Ro Gemisi Sorunu
İskenderun Limanı kalkışlı Türkiye-İsrail-Ürdün hattında
faaliyet gösteren gemi şirketinin İsrail acentesiyle yaşadığı hukuki sorunlardan dolayı 3 gün boyunca Nissos-Rodos
adlı gemi tutulmuş olup, içinde bulunan araçların da inmesine müsaade edilmiyordu. Yaşanan sorun 23 Mayıs 2013
tarihinde çözüldü. Anılan gemi 22 Mayıs 2013 tarihi gece-
si 23.58’de Haifa Limanı’ndan İskenderun Limanı’na doğru hareket etti.
Sürücü Davaları Çalışma Grubu
Sürücü davalarında yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda
sürücü kılavuzu hazırlıkları devam ettirildi. Sürücü davaları ile
ilgili mahkemelerden gelen talebe ilişkin iletilen Derneğimiz
yazısı revize edildi. Yönetim Kurulu’nun gündemine sunuldu.
Bolu Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı
UND Bolu Temsilciği’nde yapılan toplantıda; 15 Haziran 2013
tarihinde yapılacak olan Bolu Ticaret ve San. Odası seçimleri ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ergül tarafından bilgilendirme yapıldı. Yeni yönetime girecek olan listenin oluşturulması yönünde ortak karar alınmasına karar verildi.
Bulgaristan ile Yapılan Görüşmeler Sonrası Gelişmeler
Sınır komşusu iki ülke arasındaki taşımaların sorunsuz devam
edebilmesinin sağlanması için UND ve Bulgar muadil dernekleri AEBTRI ve BASAT 27 Mayıs 2013 tarihinde UND merkezinde bir araya gelerek tüm gün boyunca taşımacıların karşılıklı sorunlarını görüştü ve tutanak oluşturdular. Tutanak Bulgar Dernekleri tarafından imzalanmadı, konu iki ülke bakanlıklarının görüşmesine kaldı.
İspanya’da Grev Yapıldı
İspanya Sendikası CCOO ve UGT 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde
Barselona’da ve 27 Mayıs 2013 tarihi için Madrid’de grev yaptı.
İran-Irak-Afganistan-Türk Cumhuriyetleri
Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
Mersin’de gerçekleşen toplantıda mevcut konular ve yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda mevcut ülkeler
ve Türkiye arasındaki son durum değerlendirilmesi yapıldı ve
güncel konular ele alındı.
İran Araçlarının Usulsüz Üçüncü Ülke Taşımaları
İran araçlarının ülkemizden üçüncü ülkelere yük taşımaları bakanlığımızın özel iznine bağlı. Resmi kurumlarımızca gerçekleşen denetlemelerde ve UND’ye iletilen bilgilerde İran araçlarının usulsüz olarak üçüncü ülkelere yük taşıdığı tespit edildi.
UND’ye iletilen evrakların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve sınır gümrüklerimizle paylaşıldığı UND internet sitesinde yayınlanarak usulsüz taşıma yapan taraflar uyarıldı.
Ocak 2014
36
HAZİRAN
Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sektörü
Hakkında Ticaret Müşavirleri Bilgilendirildi
UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener yurt dışı teşkilatına
atanan ticaret müşavirlerimize yeni görevleri öncesinde
“2023’te 500 milyar USD İhracat için Lojistik/Taşımacılık
Yaklaşımı ve Dış Ticaret Müşavirlerinin Rolü/Önemi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Dairesi
Başkanı ile Toplantı
Türk TIR sürücülerinin vize teminlerinde yaşadığı güçlükler
ve zaman kayıpları Pasaport Dairesi Başkanı Coşkun Çakar ile paylaşıldı ve çift pasaport temin şartları arasında yer
alan “muhafaza işlemlerinin” kaldırılması hususu görüşüldü. Çift pasaport talep eden tüm vatandaşlar için muhafaza şartının kaldırıldığı ve TIR sürücülerinin talep etmeleri halinde herhangi bir engele takılmadan ikinci pasaporta sahip
olabilecekleri bilgisi temin edildi.
Emniyetli Konteynerler Hakkında
Uluslararası Sözleşme
Resmi Gazete’nin 5 Haziran Tarihli 28668 no’lu yayınına istinaden, 17 Ocak 2013 tarihli ve 6403 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Emniyetli Konteynerler
Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye katılmamız; Dışişleri
Bakanlığı’nın 22 Nisan 2013 tarihli ve 105532 sayılı yazısı üzerine, 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun
3’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6 Mayıs 2013
tarihinde kararlaştırıldı.
solosluğu Ulaştırma Müşaviri Vyacheslav Shlikov ile 21 Haziran 2013 tarihinde UND’de bir araya gelindi. Yapılan toplantıda iki ülke taşımaları ve buna bağlı gelişmeler ile 3.
ülke taşımaları irdelendi. Türk taşımacılarının talepleri aktarıldı.
UND-KAZATO Ortak Çalışma
Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 10. Dönem Mezunlarını Sektöre Uğurladı
Derneğin tüm üyelerinin görüşlerinin toplantıya yansıtılması
amacıyla Rusya, Kazakistan ve BDT Ülkeleri çalışma grubu
10 Haziran 2013 tarihinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
11 Haziran 2013 tarihinde de UND-KAZATO Ortak Çalışma Grubu Türkiye ve Kazakistan arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığını görüşmek üzere bir araya geldi.
Sigorta Mevzuat Değişikliği
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Değişikliği yayınlandı. Söz konusu yönetmeliğin eski yönetmelik ile karşılaştırmalı tablosu hazırlandı ve tüm sigorta çalışma grubu üyeleri ile paylaşıldı.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Milli
Günü Vesilesiyle Resepsiyona Katılım Sağlanması
Rusya Federasyonu Milli Günü vesilesiyle gerçekleşen resepsiyona UND adına İKBY Alper Özel katılım sağladı.
Ulaştırma Müşaviri ile bir araya gelinerek, kendileri, Rusya KUKK öncesi toplantı yapılması yönünde UND’ye davet edildi.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu
Ulaştırma Müşaviri İle Rusya KUKK Toplantısı
Öncesi Toplantı
27-28 Haziran 2013 tarihinde Moskova’da yapılacak olan
Türkiye-Rusya KUKK Toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunmak üzere, Rusya Federasyonu İstanbul BaşkonOcak 2014
UND ve üyelerinin katkılarıyla sektöre kazandırılan İstanbul
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun 2012–
2013 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni 21 Haziran’da
öğrencilerin ve UND üyelerinin katıldığı coşkulu bir törenle gerçekleşti.
Yunanistan Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
UND merkezinde Yunanistan Çalışma Grubu toplantı gerçekleştirildi. Çalışma grubu toplantısında görüşülen hususlardan bazıları, Yunanistan’ın 200 litre akaryakıt sınırlaması, geçiş belge kotaları revizyonu, üçüncü ülke belge talebimiz, ücretli geçiş belgelerinin düşürülmesi ve akaryakıt cezaları olmuş ve KUKK toplantısı öncesinde UND stratejileri belirlendi.
BVL-Chapter İstanbul ve Maltepe Üniversitesi İşbirliği
Alman Lojistik Konfederasyonu BVL-Chapter İstanbul ve
Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde UND, Türkiye lojistik sektörünü anlattı. “Tedarik Zincirinde Süreç Optimizasyonu ve Uygulamaları Semineri” 27 Haziran’da Maltepe Üniversitesi Eğitim Köyü Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti.
İran-Irak-Afganistan-Türk Cumhuriyetleri
Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
Çalışma grubu toplantısında mevcut sorunlar, Irak, İran, Afganistan ve Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki gelinen son nokta ve konular ele alındı.
37
TEMMUZ
Gaziantep Çalışma Grubu Toplantısı
1 Temmuz 2013 tarihinde Gaziantep Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sorunlar ve gelinen son durum
değerlendirildi.
Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı Ziyareti
Sektörün sigorta sorunlarının Hazine Müsteşarı nezdinde görüşülmesi ve konunun bir Çalıştay platformunda değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı’yı ziyaret etti. Sektör sorunlarının detaylı olarak görüşülmesi amacıyla müsteşar tarafından da uygun bulunan Çalıştay fikrinin uygun tarihte planlanması ve hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
Rusya, Kazakistan ve
BDT Ülkeleri Çalışma Grubu Toplantısı
Rusya, Kazakistan ve BDT Ülkeleri Çalışma Grubu 27-28 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşen Türkiye-Rusya KUKK toplantısı sonuçlarını, BDT Ülkeleri’nde karşılaşılan gelişmeleri istişare etmek üzere 4 Temmuz 2013 tarihinde bir araya geldi.
Rusya UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, toplantıda gerçekleşen gelişmeleri ve izlenimlerini katılımcılarla paylaştı.
UND- Fideltus Araç Takip Sistemleri Görüşmesi
Fideltus firması ile 8 Temmuz 2013 tarihinde araç takip sistemleri hizmeti hakkında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan firma yetkilisi Yusuf Aydın ve Aysun Çağlayan, F60
model takip cihazı hakkında bilgiler aktardı. Firmadan nakliye sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda avantajlı ve kullanışlı ürünler sunabilmeleri açısından çalışma yapılması ve UND
üyelerine cazip hizmetlerin sağlanması amacıyla taslak iş modellerinin hazırlanılarak paylaşılması talep edildi.
İran-Irak-Afganistan-Türki Cumhuriyetleri Çalışma
Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
9 Temmuz 2013 tarihinde İran-Irak-Afganistan-Türki Cumhuriyetleri Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapılırken gündemdeki konuşmalar da görüşüldü.
Kayseri Ticaret Odası Ziyareti
Kayseri Ticaret Odası Başkanı, YKBY Ergun Bilen Başkanlığındaki UND heyeti tarafından ziyaret edildi.
Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu Ziyareti
15 Temmuz 2013 tarihinde UND Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bahaddin Karakuş ve İKÜ Elif Sevim’in katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Türkiye Motorlu Taşıtlar Genel Müdürü Hilmi
Karamercan ile Yeşil Kart sigortaları ve sektörün sigorta maliyetlerinin düşürülmesine yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.
Gürcistan Azerbaycan
Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
Gürcistan Azerbaycan çalışma grubu toplantısı 18 Temmuz
tarihinde Trabzon’da gerçekleştirildi.
AB Vize Yönetmeliğinin
Türkiye Ekonomisine Etkileri Anketi
Dünya Bankası Türkiye Ofisi, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ni değerlendirmek üzere Ekonomi Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde bir anket çalışması başlattı. Gümrük Birliği’nde
karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan vize konusunun
irdelendiği anket, UND tarafından incelenmiş olup vize temin
işlemlerinde yaşanan sorunların ilgili birimlere iletilebilmesi
açısından üyeler ile paylaşılarak yanıtlanması sağlandı.
Hatay’da Ro-Ro Toplantısı Yapıldı
Mısır Ro-Ro hattı ile ilgili problemler ve çözüm önerileri konulu
toplantı Hatay’da gerçekleştirildi. Toplantıda bilgilendirme yapıldı. Aynı toplantıda şikayetler dinlendi ve sorular da cevaplandı.
UND İstanbul İftarı Sektörü Buluşturdu
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Geleneksel İstanbul İftar Yemeği 24 Temmuz 2013 Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kamu ve sektörden yaklaşık
1.000 kişinin buluştuğu iftar yemeği aynı zamanda Yılın Sürücüsü ve Yılın Tepe Yöneticisi ödül törenlerine de sahne oldu.
Mersin Liman Faaliyetleri Koordinasyon Toplantısı
Mersin Liman Faaliyetleri Koordinasyon Toplantısı’na katılım
sağlandı. Mersin’de gerçekleşene toplantının konusunu limanlar oluşturdu.
Ocak 2014
38
EĞİTİM
AĞUSTOS
UND Vize Ofisinin Taşındı
UND Vize Ofisi, 5 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Mecidiyeköy UND Eğitim ve Vize Merkezi olarak hizmet vermeye
başladı. UND-Evrim Sigorta işbirliği ile 150.000 Euro teminatlı Seyahat Sağlık Poliçesini UND’den alan herkese hizmet bedeli 25 TL olarak uygulanması yönünde bir kampanya ile hizmet başlatıldı.
Mısır’a Yapılacak Taşımalarda
Vize Gerekliliği Hakkında Bilgilendirme
Mısır havalimanlarında 20-45 yaş arası Türk vatandaşlarının 26 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Mısır temsilciliklerinden vize almaları gerektiği, ayrıca Mısır’a seyahat edecek 20 yaşından küçük ve 45 yaşından büyük vatandaşlarımız için Mısır Havalimanları hudut kapılarında pul vize itası uygulamasının devam ettiği hususlarında sektöre duyuru yapıldı.
11.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımıyla resmi açılışı
gerçekleşen 11.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası,
yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Şura kapsamında ‘Karayolları, Denizcilik, Demiryolu, Kent içi Ulaşım, Boru
hatları ve Havacılık-Uzay Teknolojileri’ olmak üzere 6 eş zamanlı panel gerçekleşti.
Türk-Macar İş Forumu’nda UND Deklarasyonu
DEİK ve İSO tarafından düzenlenen Türk - Macar İş Forumu 5 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Macaristan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Andras
Biro ve Macaristan Ticaret Müsteşarı Janos Weisz’ın katıldığı Forum’da, UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Türk
Nakliyecilerinin Macaristan’da yaşadığı sorunları dile getirdi.
Mısır Ro-Ro Hattındaki Sorunlar Toplantısı
21 Ağustos 2013 tarihinde İskenderun Gümrük Müdürlüğü’nde
yapılan toplantıya istinaden üyeleri bilgilendirme amaçlı bir
toplantı gerçekleştirildi.
Mısır’da Rehin 94 Sürücü UND Tarafından Kurtarıldı
İhraç ürünlerimizi Mısır’a ve Mısır üzerinden Körfez Ülkeleri’ne
taşıyan ve gemi işletmesinin Mısır’daki gemi acentesine olan
borçları sebebiyle bir ayı aşkın rehin olan 94 araç ve sürücü,
UND imkânları ile Türkiye’ye getirildi.
Russian Fuel Card (RFC) İşbirliği Talebi
Rusya petrol piyasasında 430’dan fazla anlaşmalı istasyonda
faaliyet gösteren kart şirketi Russian Fuel Card yetkilisi Josef
Dirbak, UND’nin başlıca hedefleri arasında bulunan Rusya,
Ukrayna ve BDT ülkelerinde uygun ve kaliteli akaryakıt tedariği hususunda UND ile irtibat kurarak işbirliği yapılması konusunda taleplerini iletti. Firma hakkında hazırlanan rapor UND
İcra Kurulu ile paylaşılarak, firmaya konu ile ilgili yanıt verilmesi planlanıyor.
Gaziantep Ticaret Odası Komite Toplantısı
Toplantıya UND Gaziantep Temsilcisi İzzettin Elçi tarafından
katılım sağlandı.
IRU Tehlikeli Madde Komisyon Toplantısı
UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özel bu komisyonun Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Toplantının en
önemli gündemlerinden bir tanesi ADR sözleşmesinde geçen ‘Avrupa’ kelimesinin sözleşme isminden çıkarılmasıdır.
ADR sözleşmesine 48 ülke taraf bulunuyor. Son üye Tacikistan oldu, Tacikistan’ın üyeliğinin kabulü ile sözleşmenin coğrafi kapsamı artık Avrupa dışına çıktı.
REPS Yurtdışı Hasar Danışmanlık
Bolu’da UND Üyeleri ile Buluştu
UND’nin çözüm ortaklarından REPS Yurtdışı Hasar Danışmanlık, 15 Ağustos 2013 tarihinde UND Bolu temsilciliğinde
nakliyeciler ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Firma
Teknik Müdürü Murat Güven, Kıdemli Danışman Mehmet Ali
Çakır ve UND üyesi firmaların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sigorta şirketlerinin yurt dışı rücûları, yurt dışı kasko teminatlı araçların maruz kaldıkları hasarların tahsili, yurt dışı kasko teminatı olmayan araçların hasarlarının takibi ve nakliye
sektörüne sağladıkları eğitim danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
UND, Ekonomi Bakanlığı ile
Birlikte Gürcistan’ı Ziyaret Etti
İki günlük resmi ziyaretin ilk günü, Tiflis Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği yetkililerinin Türkiye heyetine katılımı ile birlikte Kırmızı Köprü Sınır Kapısı ziyaret edildi. Sınır kapısı ziyaretinde Gürcistan Gümrük yetkililerinden iş takip süreçleriyle ilgili bilgi alındı ve sınır hattını kullanan TIR sürücüleriyle sohbet edilerek yaşanılan sorunların ilk ağızdan öğrenilmesi fırsatı edinildi. Ziyaretin ikinci günü, Gürcistan Ekonomi Bakan
Yardımcısı Ms. Natia Mikhaladze başkanlığındaki Gürcü heyetiyle toplantıda bir araya gelindi.
Kazakistan KUKK Toplantısı
15-16 Ağustos 2013 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti
Astana’da gerçekleşen KUKK toplantısı ile taşıma kotalarında
yüzde 30’un üstünde artış sağlandı. Yeni uygulama ile Taşıma
Ocak 2014
39
kotaları karşılıklı olarak; 8 bin adet ikili, 1000 adet transit ve
1.500 adet 3.ülke belgesi olarak belirlendi.
Sigorta Çalışma Grubu Toplantısı
21 Ağustos 2013 tarihinde UND merkezinde gerçekleştirilen Sigorta Çalışma Grubu Toplantısı’nda, 13–15 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek “Uluslararası Taşımacılık Sigorta
Çalıştay”ı öncesinde gündeme getirilecek konular ve bu konulara ilişkin yapılacak çalışmalar tespit edildi. Buna göre, taşımacılık sektörüne yönelik poliçe türlerinin oluşturulması yönünde çalışmalar yapılarak, kanıtların sunulması, örnek teşkil
etmesi açısından belli sayıda araçların hasar/prim oranlarının
Çalıştay’da gündeme getirilmesine karar verildi.
TC Bağdat, Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ile
Tanışma Toplantısı
UND’nin ana gündem maddeleri olarak DEİK Türk-Irak İş
Konseyine ilettiği Habur Sınır Kapısı dışında ikinci bir sınır kapısının daha açılması, Irak’ın merkezine gerçekleştirilen taşımalarda sürücülerin Irak sürücü vizesi alamaması, özellikle
Mısır üzerinden gerçekleşen taşımalarımıza ilişkin olarak Körfez İşbirliği ülkelerine ulaşımda alternatif bir güzergâh ihtiyacı olan Irak Transit Koridoru, Irak ve Türkiye arasında oluşturulacak uluslararası sigorta sistemi konularının ana gündem
maddeleri olarak dile getirilmesi ve yeni atanan Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın söz konusu sorunlara ilişkin açıklamaları ve
sorunlara ilişkin detaylı bilgisi UND tarafından not edildi.
Sektörel Sorunlar Konulu Toplantı
UN Ro-Ro’nun Uygulamaya Başladığı 500 USD zam ve sürücülerin havaalanı ve liman servis şoförlerine karşı tavırları konulu toplantı Hatay’da yapıldı.
Mersin Liman Faaliyetleri Koordinasyon Toplantısı
Toplantıya Mersin temsilcimiz Şemsettin Kurtay tarafından katılım sağlandı.
KGF Semineri
KGF Gaziantep Müdürü tarafından KGF Eximbank kredi başvuru süreci ve diğer bilgileri içeren bir seminerin verilmesi sağlandı. Gaziantep Ticaret Odası tarafından organize edilen bu
toplantıya GTO Başkanı Eyüp Bartık ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Memik Hilmi Taner ev sahipliğinde tüm üyeler davet edildi.
EYLÜL
UBAK Karayolu Karneleri Kullanımı
1 Eylül 2013 tarihinden itibaren kullanılmış UBAK Karayolu
Karneleri kullanım sayfaları ile ilgili istatistikî verilerin firma
yetkili temsilcilerince doğrudan e-devlet üzerinden sisteme girileceği bildirildi.
Türkiye-Bulgaristan KUKK Toplantıları
Türkiye – Bulgaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantıları 3-4 Eylül 2013 tarihleri arasında
Ankara’da, 17-18 Eylül 2013 tarihlerinde ise Sofya’da gerçekleştirildi.
Afganistan’ın TIR Sistemine Girişi
Afganistan yetkili makamlarınca TIR Karnesi kefil kuruluşu olma yetkisi, 04 Eylül 2013 tarihinden itibaren başlamak
üzere Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası’na verildi. Bu kapsamda, TIR Karnesi kullanılarak Afganistan ile karşılıklı ikili ve
transit taşımalar yapılabilmeye başlandı.
İran Taşımalarında Boş Girişler
Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla
İran plakalı araçların boş girip kendi ülkesine yük almalarının
önlenmesini teminen boş olarak giriş yapacak İran plakalı taşıtların girişlerine izin veriliyordu. 5-7 Eylül 2013 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası” sırasında Bakan Binali Yıldırım ile İran Ulaştırma Bakanı Abbas Akhoundi arasında 6 Eylül 2013 tarihinde
gerçekleştirilen ikili görüşmede, boş giriş/yük almaya getirilen bu kısıtlamanın karşılıklı olarak kaldırılması kararlaştırıldı.
Makedonya-Kosova Sınır Kapısındaki Sorunlar
Makedonya’nın iç piyasasını dengelemek adına Kosova dahil olmak üzere, daha önce görüşmelerde de belirtilen CEFTA ülkelerine yönelik un ve buğday ithalatını durdurunca sorun başlamıştı. Söz konusu ambargo sonrasında ise Makedonya, ülkeye giriş yapan Kosova vatandaşlarına yönelik vergi uygulaması başlattı. Makedonya ile Kosova arasındaki ticaret ve yol geçiş krizine bağlı olarak alınan tedbirler ve blokaj,
sorunun ana kaynağı olan Makedonya’nın buğday ve buğday
ununa getirdiği tedbirin 14 Eylül’ü 15 Eylül’e bağlayan gece
kaldırılması ve buna bağlı olarak Kosova’nın da ithalat yasağını kaldırması ile çözüldü ve iki ülke arasındaki ilişkiler 15 Eylül 2013 tarihi gece yarısından itibaren normale döndü.
UND, IRU Gümrük
İşlemleri Komisyonu’na (CAD) Katıldı
TOBB davetiyle İstanbul’da gerçekleştirilen ve Gümrük Müsteşarımız Sayın Ziya Altunyaldız’ın açılışını yaptığı IRU’nun
Gümrük İşlemleri Komisyonu (CAD) toplantısı 10 Eylül 2013
tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu Komisyon toplantısında
ele alınan en önemli husus, Rusya’daki ek TIR Karne teminatı
uygulaması oldu ve IRU ile birlikte ilgili diğer ülke temsilcileri
de yapılan girişimler ile ilgili bilgi paylaşmış, izlenecek yol haritası hususunda fikir alışverişinde bulundular.
12 Eylül 2013: İran-Irak-Afganistan Türk
Cumhuriyetleri Çalışma Grubu Toplantısı
12 Eylül 2013 tarihinde yapılan toplantıda İran, Irak, Afganistan, Türk Cumhuriyetleri’ndeki son durum değerlendirildi. Yaşanan gelişmeler değerlendirildi.
Ocak 2014
40
Rusya, Kazakistan ve BDT
Ülkeleri Çalışma Grubu Toplantısı
Rusya, Kazakistan ve BDT ülkeleri Çalışma Grubu son toplantısını 12 Eylül 2013 tarihinde, UND Ankara Temsilciliği’nde
gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Geçiş Belgesi
Şubesi Daire Başkanı Nurhan Tüfekçioğlu, UND’nin davetini kabul ederek Çalışma Grubu’na katılım sağladı.
Çek Cumhuriyeti İçin 3 bin 500 Adet Ek Ücretsiz
İkili/Transit Geçiş Belgesinin Dağıtımına Başlandı
TOBB tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden, Çek
Cumhuriyeti’nden talep edilen 3 bin 500 adet ücretsiz ikili/
transit geçiş belgesi 13 Eylül 2013 tarihi itibari ile UND dağıtım ofislerine ulaştı ve dağıtımına başlandı.
Rusya’daki Ek TIR Karne Teminatı Uygulaması
Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi tarafından alınan karar kapsamında 14 Eylül 2013 tarihi itibarıyla TIR
Karnesi ile yapılan taşımalarda ilave teminat alınması kararı belirli bölgelerde uygulanmaya başlandı.
Gürbulak / Bazargan
Sınır Kapısı’nda Yaşanan Yoğunluk
16 Eylül 2013 tarihinde, Gürbulak Sınır Kapısı’nda yapılan
asfaltlama çalışması nedeniyle sınır kapısında 4–5 km kuyruk oluştu, yoğunluk yaşandı. Bazargan Sınır Kapısı’nda ise
16 km uzunluğunda bir kuyruk bulunuyor, bu kuyruğun İran
araçlarının ülkemize boş girişlerine 16 Eylül 2013 tarihi itibarıyla izin verilmesi etkisi neticesinde meydana geldiği haberi ve İran’a yönelik yapılan taşımalarda sınır kapılarında
yaşanan yoğunluğun dikkate alınması üyelerle paylaşıldı.
Mersin Bölge Çalışma Grubu Toplantısı
18 Eylül 2013 tarihinde Mersin Bölge Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda temel konular, gündemdeki son gelişmeler ele alındı.
Türkiye - Macaristan KUKK Toplantısı
Türkiye - Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı, 25-26 Eylül 2013 tarihlerinde
Budapeşte’de gerçekleştirildi. Ülkemiz heyetine Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nurhan
Tüfekçioğlu’nun, Macaristan heyetine ise Andras Szekely’nin
başkanlık ettiği toplantı iki ülke arasındaki eşya taşımalarına ilişkin uzun süren müzakereler sonucunda tamamlandı.
KUKK Toplantısı sonucunda Macaristan ücretsiz ikili/transit
kotası bin 500 adet arttı, 24 binadetten 25 bin 500 adete yükseldi.
Gaziantep Bölge Çalışma Grubu ve
Sektörel Değerlendirme Toplantıları
30 Eylül 2013 tarihinde Gaziantep’te bölge çalışma grubu
ve sektörel değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ilişkin konular ele alındı. Yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı.
EKİM
Slovakya Karayolu Geçişi
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden, Slovakya Cumhuriyeti’nde karayolu geçişlerinde 1 Ekim
2013 tarihi itibariyle biletli geçiş uygulamasının sona erdiği, bu doğrultuda, geçiş yapacak taşımacıların ve firma temsilcilerinin elektronik ölçüm cihazı temin ederek, geçiş süresince açık bir şekilde araçlarında bulundurmalarının gerektiği ifade edildi.
UND Heyeti Avusturya Ulaştırma Bakan
Yardımcısı ile Bir Araya Geldi
1–2 Ekim 2013 tarihleri arasında Avusturya Ulaştırma ve
Tuna Nehri yetkilileri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda, ülkemiz ile Balkan ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar
kapsamında, Tuna Nehri üzerinden Avrupa içlerine taşımacılığın desteklenmesi gündeme geldi.
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Komşu Ülkeler Ticaret
Müşavirleri ile Firma Buluşmaları Etkinliği
Ekonomi Bakanlığı; ihracatı geliştirmek, dış ticaretimizin artması amacıyla gerçekleştirdiği bir organizasyonla 500’ün
üzerinde ihracatçı firmayı Ortadoğu, Kuzey Afrika ve komşu 23 adet ülkede görev yapan toplam 49 Ticaret Müşaviri ile bir araya getirdi. Dış ticaret politikalarımızın oluşturulmasında kurumsal deneyim ve bilgiden azami şekilde yararlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda ticaret müşavirlerimiz bölge ülkelerine ilgi gösteren firmalarla bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundu.
Ocak 2014
41
İlave Özbekistan Geçiş Belgeleri
Özbek tarafından 4 Ekim 2013 tarihinde 2 bin adet ilave
Özbek geçiş belgesi Taşkent Büyükelçiliğimize iletildi. Fakat
belgelerin tükenmesinden sonra Özbek Tarafının geçiş belgesi basımı ve onay süreci uzun sürmüş, geçiş belgelerinin
Türkiye’ye ulaşmasında da kargo sürecinin gecikmesi sebebiyle UND, TOBB ile temasa geçti, belgelerin uçak kargoyla gönderilmesini sağladı, UND Gürbulak temsilciliği havaalanına araç tahsis ederek geçiş belgelerinin bekleyen sürücülerimize en erken şekilde ulaşmasını sağladı.
Zorunlu Trafik Sigorta Uygulamasında Yenilikler
1 Ekim 2013 tarihinde başlayan yeni uygulama ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) web sayfasında, sigorta
şirketlerince bir önceki ayda uygulanan asgari ve azami zorunlu trafik sigortası primlerinin sorgulanabilmesi mümkün
hale geldi. Yine aynı tarihte sigorta şirketlerine de internet
sitelerinde araç türü ve plaka bazında içinde bulunulan aya
ait asgari ve azami poliçe primlerini de bildirme zorunluluğu getirildi. Gelişmeler ve detayları hakkında sektörün bilgilendirilmesi sağlandı.
Bulgaristan Krizi / Kapıkule ve
Hamzabeyli Sınır Kapılarındaki Eylemler
Bulgaristan geçişinde tamamı cezaya maruz kalan Türk sürücüleri tarafından 8 Ekim 2013 tarihinde başlatılan eylem
ile Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları her iki yönde
de TIR geçişine kapatıldı. 11 Ekim 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın Bulgar yetkililer ile görüşmesi kapsamında 28 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecek KUKK Toplantısına kadar ceza kesilmemesi kararlaştırıldı ve eylemler sona erdirildi.
DKV ile Toplantı
DKV Akaryakıt Kart Şirketi Genle Müdürü Muzaffer Tuna ile
toplantı yapıldı. Toplantıda UND tarafından yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirildi. Ayrıca, DKV tarafından firma bazında bir çalışma yapıldığı söz konusu çalışma sonuçlarının bayram ertesinde UND ile paylaşılacağı belirtildi.
Bolu İşkur İl Müdürlüğü ile Toplantı
Sürücü yetiştirilmesi eğitimleri ile ilgili toplantıya UND Bolu
Temsilcisi Nusret Özaslan tarafından katılım sağlandı.
KASIM
SRC-5 Sınıf
28 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Ankara’da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu SRC5 Sınıf 1 ve 7 Eğiticilerin Eğitimi eğitimine Uzman Burak Çıga
ve Mersin Temsilcisi Şemsettin Kurtay katılım sağladı.
Yurtdışı KDV İadeleri Konusunda
Ekonomi Bakanlığı’na Resmi Girişim
30 Ekim tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na
yapılan ziyarette, UND heyetine Ekonomi Bakanlığı uzmanı da
katılım sağladı. Toplantı sonrasında hazırlanan toplantı raporu Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile yazılı olarak paylaşıldı ve destekleri talep edildi.
Treder ADR Zirvesi
1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ADR Mevzuatı konusunda Treyler Sanayicileri Derneği’nin (TREDER) ev sahipliğinde düzenlenen Treyler Zirvesi’nde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), sektör yetkilileri ve
uzmanlar buluştu. Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması konusunda hazırlanan mevzuata yönelik panellerin düzenlendiği zirveye bu alanda önemli faaliyetler gerçekleştiren Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, konuşmacı olarak katılarak destek verdi.
Yunanistan’da Genel Grev
Atina Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden, 6 Kasım tarihinde Yunanistan’da kamu sektörü ve
özel sektör genel grev ilan etti.
Ortadoğu ve Hatay Bölge
Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
Toplantıda güncel konular ve son durum değerlendirilerek katılımcılara bilgi verildi.
2013 AİBÜ Kariyer Günleri Programı
AİBÜ, İŞKUR, Bolu TSO katkılarıyla hazırlanan 2013 AİBÜ
Kariyer Günleri Programına katılım sağlandı.
Gaziantep Bölge Çalışma Grubu Toplantısı
Toplantıda gündeme ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
Bolu Çalışma Grubu Toplantısı
Bolu Çalışma Grubu Toplantısı’nda yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Türkiye ile Bulgaristan Arasında Karayolu
Taşımacılığına İlişkin Toplantı
Türk Heyetine UDHB Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın’ın,
Bulgar Heyetine Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Anton Ginev’in başkanlık ettiği toplantıda özellikle son
dönemde iki ülke arasında sorun olan konular görüşüldü,
önemli kararlar alındı.
Hazine Müsteşarlığı Ziyareti
UND Heyeti, 30 Ekim 2013 tarihinde Hazine Müsteşarlığını ziyaret etti ve Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen
Gökhan Karasu’ya yeni görevinde başarılar diledi.
Ocak 2014
42
IRU Genel Kurul Toplantısı
IRU’nun her yıl iki kez gerçekleştirdiği genel kurullarından
ikincisi, 7-8 Kasım tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirildi.
Genel Kurul’a UND adına İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener
katılım sağladı.
INTRAREGIO Projesi’nin
2. Uluslararası Çalıştayı İTÜ’de Gerçekleşti
Avrupa’dan 5 ülkenin taşımacılık ve lojistikle ilgili paydaşlarının (Bremen, Calabria, Rusçuk, Türkiye, Kanarya Adaları) “İntermodal Taşımacılık” konusunda ortak projeler geliştirebileceği ulusal ve uluslararası kümeler oluşturmak üzere
bir araya getirilmesni amaçlayan IntraRegio Projesi kapsamındaki 2. Uluslararası çalıştay 12 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Maden Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
UN Ro-Ro Yetkilileri ve Hatay
Bölge Üyeleri ile Toplantı
İskenderun – Mısır taşımaları devletin sağladığı 500 dolar teşvik katkısı ile yürütülüyordu. Yine devlet tarafından bu
desteğin 14 Ağustos 2013’e kadar süreceği bu tarihten sonra herhangi bir destek sağlanmayacağı konusunda kesin bir
açıklama yapılmıştı. UN Ro-Ro ise bölge üyeleri ile yaptığı birçok toplantıda bu hatta devletin desteğine dayanarak girmediklerini, onlar için teşviğin önemi olmadığını, teşvik olmasa bile 3 bin dolar ile başlayan navlunların maksimum 3 bin 200 dolara kadar çıkabileceğini ifade etmişlerdi. Toplantı sonunda firmalara yansıtılan faturalar konusunda ortak karara varıldı.
Rusya, Kazakistan ve BDT ülkeleri Çalışma
Grubu Toplantısı Türk-Rus İş Konseyi ile
Eşzamanlı olarak DEİK’te Gerçekleştirildi
Türk-Rus İş Konseyi’ne UND davet edilmiş, ayrıca toplantıların lojistik ve bölgesel işbirliği bölümünde sunum yapmak
üzere UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener davet edilmişti.
Bu çerçevede, gerek Türk-Rus İş Konseyi’ne üyelerin katılım
sağlaması, gerekse de görüşmelerde sektörümüzün taleplerinin daha net aktarılması için Rusya, Kazakistan ve BDT Ülkeleri Çalışma Grubumuz Türk-Rus İş Konseyine eşzamanlı
olarak DEİK’in ev sahipliğinde toplandı.
LOGISTEURASIA Fuarı Gerçekleşti
UND’nin ana destekçilerinden biri olarak ev sahipliği yaptığı “Logist Eurasia 6. Lojistik Endüstrisi, Taşımacılık, Yükleme, Boşaltma, İstifleme, Depolama Araç, Donanım, Sistem
ve Teknolojileri Fuarı’” 14-17 Kasım 2013 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
MARKA Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı
Bolu TSO katkılarıyla düzenlenen toplantıya UND adına katılım sağlandı. Kısa adı MARKA olan Marmara Kalkınma
Ajansı ve KOSGEB tarafından UND üyelerine bilgi verildi.
Romanya İstanbul Başkonsolosluğu Ziyareti
Romanya İstanbul Başkonsolosluğu ziyaret edildi ve yeni göreve gelen Başkonsolos ve Vize Konsolosu ile görüşme yapıldı. Görüşmede, mevcut işbirliğinin devamı ve UND kanalıyla
kendilerine iletilen vize başvuruları hakkında bilgi alışverişinde
bulunuldu. UND üyesi olup UND’den bağımsız olarak konsolosluğa yapılan başvuruların işleyişi hakkında bilgi paylaşıldı.
Ocak 2014
“Türkiye ve Almanya Arasında Lojistikte
Mevcut Potansiyel ve Zorluklar” Konulu
Panel Gerçekleştirildi
16 Mayıs 2013 tarihinde Berlin’de UND işbirliğinde Alman
Ulaştırma İmar ve Kentsel Gelişim Bakanlığı’nın iştiraki olan
Logistic Alliance Germany tarafından gerçekleştirilen “Lojistikte Partner Ülke- Türkiye konulu” panelin devamı niteliğindeki etkinlik, 20 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
UND ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden
Tarihi İşbirliği
İşbirliği, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve
Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren’in katılımıyla gerçekleşti. İmza
töreni ile İstanbul Ticaret Odası (Eğitim ve Sosyal Hizmetler
Vakfı) tarafından 2001 yılında kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) ile UND arasında çerçeve işbirliği protokolü imzalandı.
BAG Kontrol Eğitimi Gerçekleştirildi
Bulgaristan‘da yaygın yapılan denetimlerde büyük bedeller
ödeyen sektörümüzün sefere çıkmadan önce araçlarını nasıl yükleyeceği nelere dikkat etmesi gerektiğini ve yapılacak araç içi denetimlerini konu alan BAG Araç ve Yol Kenarı Denetim Eğitimi 26–27 Kasım GAT Lojistik Tesisleri’nde
gerçekleştirildi.
Hamburg İş Dünyasında Türk Taşımacılık ve
Lojistik Sektörü Konuşuldu
“Hamburg Logistik İnitiative ve Hamburg Türk İşadamları Derneği (HAMLE e.V)” tarafından düzenlenen AlmanyaTürkiye Lojistik Forumuna UND ana konuşmacı olarak davet edildi. Alman ulaştırma ve lojistik sektörü paydaşlarına
Türkiye ve Almanya arasında taşımacılık ve lojistik alanında mevcut potansiyel ve zorluklar konulu bir konuşma gerçekleştirildi; “Vize, Kota ve Avusturya tarafından dayatılan
Ro-La” sorunları gündeme getirildi.
ARALIK
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Toplantısında
“Yabancı Araçlar Sorunu” Gündeme Taşındı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Lojistik Sektör Kurulu’nun düzenlediği Lojistik Sektörü panelinde “Türkiye Lojistik Sektöründe Yabancı Plakalı Araçlar Sorunu” tartışıldı.
43
Kazak Geçiş Belgeleri Genel Kullanıma Açıldı
500 Adet Kazakistan geçiş belgesinin 3 Aralık 2013 tarihinden itibaren Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi hükümleri çerçevesinde genel kullanıma açılması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüldü. KUKK
Protokolü gereği, 2013 yılı Kazakistan araç yükleme sayısının
U-Net otomasyon sisteminde 1.500 adedi geçtiği dikkate alınarak; Türk taşımacılarınca 04.12.2013 tarihinden sonra yüklenen Kazakistan taşıtlarına ilişkin yükleme evraklarının dağıtım bürolarınca kabul edilmeyeceği bildirildi.
Rusya Çalışma Grubu Toplantısına UND’nin Yeni
İş Ortağı Eren Otomotiv Yetkililerinin Katılımı
Rusya Çalışma Grubu Toplantısı’na yakıt güvenliği konusunda
işbirliği yapılan Eren Otomotiv yetkilisi katılım sağladı ve hizmet hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.
Ekonomi Bakanlığı Organizasyonunda
Gerçekleştirilen Türkmenistan Ziyareti
Türkiye ile Türkmenistan arasında ulaştırma ve lojistik alanında işbirliğinin artırılması ve Türkmenistan’a yönelik ticari faaliyetlerde bulunan Türk taşımacıları ile yük sahibi ihracatçılarının
sorunlarının ele alınmasını teminen Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit başkanlığında bir heyet, Türkmenistan’a
4 Aralık 2013 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdi.
MARKA Liderliğinde KOSGEB Destekleriyle Sektörel
Yatırım Projesi Geliştirme Semineri Gerçekleşti
UND’nin gündeminde üst sıralarda yer alan “Sektörümüzün artan küresel rekabet gücü karşısında daha güçlü kılınması amacıyla bölgesel ve ulusal düzeyde stratejik işbirlikleri
kurması” amacı doğrultusunda “firmalar arasında kümelenme” projelerinin teşvik edilmesine yönelik KOSGEB desteklerinin üyelere aktarıldığı seminer Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı’nda (MARKA) gerçekleştirildi.
Özel Yük Taşımalarına İlişkin Sorunlar Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na İletildi
uygulayan programların gönüllü olarak denetlenmesi ve akredite edilmesi ile ilgili bir akreditasyon kurulu ve derneğinin kurulması için girişimlerin başlatılması, UND’nin de bu oluşum
içinde yer alması kararlaştırıldı.
Türk – İran İş Forumu Gerçekleştirildi
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, İran İş Konseyi Başkanı Ali Osman Ulusoy gibi yetkililerin katıldığı toplantı
vesilesi ile Türkiye ve İran arasındaki güncel ekonomik projeler, mevcut ticaret rakamları hususunda gelişmeler değerli konuşmacılar tarafından katılımcılarla paylaşıldı.
Cilvegözü Sınır Kapısı Geçişlere Kapatıldı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya
göre, Suriye tarafındaki muhalif gruplar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle, Suriye’ye geçiş dün sabahtan itibaren yolcu
ve araç trafiğine kapatıldı.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve
Bağlı Tüm Gümrük Müdürlüklerine “Problem
Çözme Teknikleri” Konulu Seminer Verildi
Ülkemizin önde gelen bölge müdürlüklerinden biri olan ve taşımacılar tarafından sıklıkla kullanılan batı sınır kapılarımızın
bağlı olduğu Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde 12 Aralık 2013 tarihinde UND İcra Kurulu Başkanı Fatih
Şener tarafından, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü
Müslüm Yalçın, Bölge Müdür Yardımcıları, bağlantılı idareleriN müdürleri ve bölge müdürlüğü şube müdürlerinin katılımı
ile “Problem Çözme Teknikleri” konulu iki ayrı seminer verildi.
Gümrük İşlemlerine Dair 111
Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği
13 Aralık 2013 tarih ve 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Resmi Gazete ile 19 Kasım 2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430) ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı
yüzde 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edildi.
UND bünyesinde faaliyetlerine devam eden ‘Özel Yük Çalışma
Grubu’ tarafından ele alınan özel yük taşımalarında karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri, Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın başkanlığında gerçekleştirilen ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve UND heyetinin katılım sağladığı bir toplantıda ele alındı.
Özel Yük Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
Müfredat İyileştirme–Lisans
Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
Gümrük ve Antrepo Çalışma
Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
Toplantıda, lojistik alanında lisans düzeyi öğretim müfredatı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen “Özel Yük Taşımalarında Karşılaşılan Sorunlar” konulu toplantında alınan kararlar görüşüldü ve takip edecek süreçte yapılacak hususlar nezdinde fikir alışverişinde bulunuldu.
UND’de gerçekleştirilen Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu bünyesinde gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirilen “Karar Konferansı” kapsamında ele alınan gündem maddeleri görüşüldü.
Rusya Transit ve Özbekistan
Geçiş Belgeleri Ülkemize Ulaştı
600 adet Rusya Transit geçiş belgesi ve 1.000 adet Özbekistan geçiş belgesi ülkemize ulaştı ve TOBB tarafından teslim
alındı. Dağıtımları yapılmak üzere ilgili sınır kapılarına gönderildi.
Türkiye-İran KUKK Toplantısı
Türkiye-İran KUKK toplantısı 26-27 Kasım 2013 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülke arasında uluslararası karayolu taşımacılığı alanında aşağıdaki önemli hususlar görüşüldü.
Ocak 2014
44
İHRACAT
İhracat Aralık’ta yüzde 9.8 arttı
2013’ü 151.7 milyar dolarla tamamladı
2013 yılında otomotiv
sektörü ihracat şampiyonu oldu. Sektörün ihracatı yüzde 12 artarak 21.3
milyar dolar oldu. İkinci
sırayı 17 milyar 441 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü, üçüncü sırayı ise 17 milyar 327 milyon dolarla hazırgiyim ve
konfeksiyon sektörü aldı.
2013 yılında en fazla ihracat yapılan 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. Almanya’ya
ihracatımız geçen yıla
göre yüzde 3 artarak
13.3 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
Ocak 2014
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)
Ankara’da açıkladığı ihracat verilerine
göre Türkiye’nin aralık ayında ihracatı,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 artışla 12 milyar 996 milyon dolar, 2013
yılının tamamında ise yüzde 0.01 artışla
151 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Birlik kaydından muaf ihraç kalemleri hariç, net mal ihracatının
12 aydaki kümüle artış performansı yüzde 5.8 oldu. Aralık’ta en fazla ihracatı, 1
milyar 764 milyon dolar ile otomotiv sektörü yaparken, kimyevi maddeler sektörü
1 milyar 603 milyon dolar ihracat ile ikinci sırada, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ise 1 milyar 424 milyon dolar ihracat
ile üçüncü sırada yer aldı. Aralık’ta en fazla ihracat artışını yüzde 36 ile tütün sektörü, yüzde 30 ile hububat-bakliyat sektörü
ve yüzde 26 ile makine sektörü yakaladı.
Otomotiv İhracat
Şampiyonu Oldu
2013 yılında otomotiv sektörü ihracat
şampiyonu oldu. Sektörün ihracatı yüzde
12 artarak 21.3 milyar dolar oldu. İkinci
sırayı 17 milyar 441 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü, üçüncü sırayı ise
17 milyar 327 milyon dolarla hazırgiyim
ve konfeksiyon sektörü aldı. 2013 yılında
en fazla ihracat yapılan 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. Almanya’ya
ihracatımız geçen yıla göre yüzde 3 artarak 13.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Irak’a ihracatımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 artış göstererek 11.8 milyar dolara yükseldi. İngiltere’ye ihracatımız yüzde
8 artış göstererek 8.5 milyar dolara yükseldi. Bu üç ülkeyi sırasıyla Rusya, İtalya,
Fransa, ABD, İspanya, Çin, Hollanda takip etti. 2013 yılında ihracatımızın önemli oranda arttığı ülkeler arasında yüzde
137 artış ile Gine, yüzde 82 artış ile Suriye, yüzde 79 ile Gabon, yüzde 67 artış ile
Benin ve yüzde 66 ile Malezya ön sıralarda yer aldı. Bölgesel olarak bakıldığında
AB yine en fazla ihracat yaptığımız bölge
oldu. AB’ye ihracatımız yüzde 7 artarak
61.9 milyar dolara yükseldi. Ortadoğu’ya
ihracatımız 2013 yılında yüzde 2 artarak
27.5 milyar dolara yükseldi. 2013 yılında
BDT ülkelerine ihracatımız yüzde 11 artarak 18.2 milyar dolara, Afrika’ya ihracatımız yüzde 5 artarak 14 milyar dolara yükseldi. 2013 yılında en fazla ihracat yapan
ilimiz İstanbul oldu. İstanbul, ihracatını
45
yüzde 5 artırdı ve toplam 63.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İstanbul’u 12.8
milyar dolar ihracat ile Bursa ve 12.7
milyar dolar ihracat ile Kocaeli takip etti.
Bursa geçen yıl 3. sırada yer alıyordu. Bu
sene 1 basamak yukarı çıkarak 2.sıraya çıktı. Bu illeri İzmir, Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, Sakarya, Hatay takip etti. 2013 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en fazla artıran il Sakarya oldu. Sakarya, 2013
yılında ihracatını geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artırdı. Sakarya’yı yüzde 13 ihracat artışı ile Denizli, yüzde 11 ihracat artışı ile Ankara takip etti. Gaziantep’in ihracatı yüzde 10, Bursa’nın yüzde 8, İzmir’in
ve İstanbul’un yüzde 5 arttı. Hatay’ın ihracatı değişmezken, Kocaeli’nin ihracatı
yüzde 3, Manisa’nın ihracatı yüzde 6 geriledi. TİM Başkanı Büyükekşi konuşmasında Türkiye aşkıyla ihracat yapan tüm
ihracatçılara teşekkür etti. Konuşmasına
yeni Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye
yeni görevinde başarılar dileyerek başlayan Büyükekşi, sanayi ve ihracat camiasından bir bakanın görevi devralmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu
belirtti. 2013’ün ihracat değerlendirmesini yapmadan önce ülkenin son günlerde hareketlenen gündemi ile ilgili görüşlerini paylaşan Büyükekşi konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: “Türkiye, sorunlarının üstesinden gele gele büyür. Çünkü Türkiye demokrasisi, sorunlarını çöze
çöze olgunlaşır. Çünkü Türkiye ekonomisi, sıkıntılarını aşa aşa, orta ve uzun vadeli rekabet gücü kazanır. Türkiye bunları aşar. Türkiye’nin birikimi; siyasi ve hukuki sorunlarını çözecek, özgürlükçü demokrasisini yükseltecek, piyasa ekonomisini derinleştirecek olgunluktadır. Ufka
bakalım. İstikrar ve güven ortamına sahip çıkan ve büyüyen bir Türkiye var. Gelecek bizimdir.”
Türkiye Ekonomisi İhracata Dayalı Büyümeye Ağırlık Verecek
Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren TİM Başkanı şunları söyledi: “Dünya ekonomisi için zorlu geçen
2013’te Türkiye geçen seneden daha
hızlı büyümeyi başardı. Türkiye, küresel
ekonomik krizden en hızlı çıkan ve ekonomik belirsizlikten nispeten daha az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. İhracatımız ise 2013 yılında 151.7 milyar doları aştı. Adım atmadık, mal satmadık ülke
bırakmadık. 1 senede düzenlediğimiz ticari heyetlerle Dünyanın etrafında 6 tur
attık. Diğer bir ifadeyle 240 bin kilometre yol kat ettik. Düzenlediğimiz 29 ticari
heyette 19 bin ikili ticari görüşme gerçek-
leştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın
Başbakanımız ve Sayın Bakanımız bizlere
her kulvarda destek verdiler. Birçok yurtdışı heyetimizi onların liderliğinde yaptık.
2014 yılında da durmayacağız. Sayın
Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla ve Sayın Bakanımızla birlikte yine
dünyanın dört bir yanına ulaşacağız.”
En yüksek ihracat artışı elde edilen ilk 10 ülke*
ÜLKE (Bin$)
2012
ARALIK
2013 ARALIK
Değ. %
MALEZYA 12.810
62.651
389.1%
SURİYE
39.534
123.729
213.0%
ŞİLİ
11.307
24.824
119.5%
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 34.181
72.327
111.6%
ÜRDÜN 36.977
77.068
108.4%
GANA
13.444
26.679
98.4%
LİTVANYA
23.847
40.705
70.7%
KIRGIZİSTAN
21.448
35.711
66.5%
SUDAN 22.236
36.004
61.9%
YUNANİSTAN
97.973
155.404
58.6%
* 10 milyon dolar ve üstünde ihracat yapılan ülkeler arasında
En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke
ÜLKE (Bin$)
2012
ARALIK
IRAK
1.016.161
ALMANYA 964.415
BİRLEŞİK KRALLIK
671.069
RUSYA FEDERASYONU 550.971
İTALYA
537.095
FRANSA
575.612
BİRLEŞİK DEVLETLER
520.765
İSPANYA
311.863
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
312.270
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ280.370
2013 ARALIK
Değ. %
1.209.191
1.127.823
718.505
595.554
561.700
559.785
528.839
385.460
311.326
303.005
19.0%
16.9%
7.1%
8.1%
4.6%
-2.7%
1.6%
23.6%
-0.3%
8.1%
En fazla ihracat yapan ilk 10 sektör
SEKTÖR (Bin$)
Otomotiv Endüstrisi
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Çelik
Elektrik-Elektronik,Mak.ve Bilişim
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Tekstil ve Hammaddeleri
Demir ve Demir Dışı Metaller Makine ve Aksamları
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri 2012
ARALIK
2013 ARALIK
Değ. %
1.636.924
1.405.928
1.368.136
1.240.871
998.777
517.211
1.764.586
1.603.246
1.424.976
1.197.415
1.116.602
673.322
7.8%
14.0%
4.2%
-3.5%
11.8%
30.2%
622.388
542.724
454.241
359.319
663.029
575.140
572.685
440.841
6.5%
6.0%
26.1%
22.7%
Ocak 2014
46
MAKALE
BİTEN BİR YILIN ARDINDAN
LOJİSTİK VE ÖTESİ
ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Çiçekli lojistik ve taşımacılık sektörünü
değerlendirerek önemli tespitlerde bulundu.
Çiçekli, sektörün önünü açacak gelişmeler
ve neler yapılması gerektiği konusunda yol
haritasını ortaya koydu.
REKABET VE LOJİSTİK
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de özellikle 2000’lerden itibaren hızla gelişen ve 21. yüzyılın “yıldızlaşan”
sektörlerinden biri olarak kabul edilen lojistik sektörü, küreselleşmenin
beraberinde getirdiği “yoğun ve agresif rekabet” ortamında en kilit rekabet araçlarından biri haline geldi. Sadece şirketler arasında değil, giderek
daralan dünya ticaret pastasından
pay kapma yarışındaki ülkeler arasında da ciddi bir rekabet sürüyor. Küresel ekonominin aktörleri, son yıllarda “Rekabet” unsurunu, çeşitli “Global Endeksleri” kullanarak değerlendiriyor. Önemli bilimsel araştırmaların ve analizlerin ürünü olan ve oldukça objektif hazırlanan bu endeksleri, Türkiye Lojistik Sektörü adına bizler de yakından takip ediyoruz. Tabii,
son yıllarda sürekli gündeme getirdiğimiz, hatta sektörümüzün temel
stratejilerini belirleyip hayata geçiren
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığımız başta olmak üzere, kamunun tüm ilgili kesimlerinin dikkatlerine sunduğumuz bir “Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksi” var. Buna değinmeden önce, nispeten daha az bilinen, ancak lojistik
sektörümüzün sahip olduğu “çok boyutluluk” özelliğinden hareketle, “Rekabet Gücü”nün her yönüyle incelenmesine olanak veren diğer endekslere de şöyle bir göz atalım dilerseniz.
Dünya Ekonomik Forumu’nun
Küresel Rekabetçilik Endeksi
Bunlardan bizce ilk sıralarda izlenmesi gereken endeksler arasında “DünOcak 2014
ya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Endeksi. Endeksi’nin 2013
versiyonuna baktığımızda, önemli çıkarımlar yapabiliyoruz. 148 ülkeyi 100’den fazla alt kriter üzerinden
değerlendiren endekste aslında son
1 yılda sıralamalarda fazlaca değişim
yok. İlk 10 aynı ülkeler. Ülkemiz de 1
sıra gerilemiş. Ulusal gelişimin önündeki engelleri ve kullanılması gereken
avantajları net rakamlarla ortaya koyan rapor 144 ülkeyi, 12 temel gösterge ile rekabet gücü açısından sıralıyor.
1.Gösterge : Kurumlar
2.Gösterge: Altyapılar
3.Gösterge: Makro-ekonomik ortam
4.Gösterge: Sağlık ve ilköğretim
5.Gösterge :Yüksek öğretim ve eğitim
6.Gösterge: Emtia piyasasının etkinliği
7.Gösterge: İşgücü piyasasının etkinliği
8.Gösterge: Mali piyasanın gelişimi
9.Gösterge:Teknolojik açıdan hazır
olma
10.Gösterge : Pazar büyüklüğü
11.Gösterge: İş dünyasının gelişmişliği
(ne kadar sofistike)
12.Gösterge: İnovasyon
•Son raporda yer alan bulgulara göre;
İsviçre, beşinci kez, tüm sıralamalarda
en üstte. 2012’de 2.’liğe İsveç’ten alan
Singapur, bu pozisyonunu koruyor.
•İlk 10 arasında hakimiyetini koruyan
Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri, Finlandiya, İsveç, Almanya ve ABD. 7. sırada
olan Hong Kong’u sırasıyla beşinci sıradan 8’e gerileyen Hollanda ve Japonya alıyor. İngiltere de 4 sıra gerilemiş.
•Raporda, küresel ekonominin geleceği belirsizliğini korurken, özel sektör yatırımlarının ve üretkenliğin artırılmasının ülkelerin ekonomik gelişiminin anahtarı olacağı belirtiliyor.
Türkiye, genel endekste 142 ülke içinde 68. sırada yer alıyor. Sadece kendi gelir grubu ülkeler arasında “inovasyon verimliliğinde” yani girdilerden azami çıktıyı alma oranında ilk
10 içinde yer alıyor. Küresel lojistik sektöründe ülkemizin tam olarak
hangi noktada konumlandırıldığını,
sadece “lojistikle alakalı kriterler bazında” izlediğimiz bir başka önemli endeks de Dünya Bankası tarafından 2007’den beri yayınlanan Küresel Lojistik Performans Endeksi.
Endeks’teki 155 ülke şu
6 temel kriter temelinde
değerlendirilmektedir:
•Gümrükler dahil sınır denetim kuruluşlarının gerçekleştirdiği gümrükleme işlemlerinin verimliliği (formalitelerin hızı, basitliği ve öngörülebilirliği)
•Ticaret ve taşımacılık ile bağlantılı altyapının kalitesi (limanlar, demiryolları, karayolları, bilgi teknolojileri)
•Rekabetçi fiyatlarla sevkiyat düzenlenmesindeki kolaylık,
•Lojistik hizmetlerde yetkinlik ve kalite,
•Sevkiyatların izlenebilirliği
•Sevkiyatların planlanan zamanda ya
da beklenen teslim saatinde varış yerine ulaşmasındaki zamanlama
Bu Endeksin 2012 versiyonunda, önceki endekse göre Türkiye 39. sıradan 27. sıraya yükseldi.
47
Lojistik sektörünün gelişmesi, iyileşmesi doğrultusunda devletin ve özel
sektörün gayretli çalışmalarının, son
yıllarda artan işbirlikleri ve yatırımlarının meyvelerini yavaş yavaş verdiğini görüyoruz. Bu ilerlemede, son yıllarda ülkemizde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız liderliğinde yürütülen ulaşım ve lojistik altyapı yatırımlarının büyük katkısı söz
konusu. Nitekim; sıralamadaki yerimiz “altyapı” alt başlığında 25’e kadar çıkıyor. Tabii, gümrüklerimizde,
özellikle de sınır gümrüklerimizde son
yıllarda hayata geçirilen önemli modernizasyon ve basitleştirme çalışmalarının da bu ilerlemelere katkısını es
geçmemeliyiz.
Son 3 endeksi topluca incelediğimizde, Türkiye’nin genel puanını son 3 yılda 3.15’ten 3.51’e çıkardığını, en büyük sıçramayı ise “Altyapı” kriterinde yaptığını görüyoruz. Ticaretle bağlantılı karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve bilgi-iletişim altyapılarını kapsayan bu başlıktaki ilerleme, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın son yıllardaki yoğun altyapı yatırımlarının bir sonucudur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın liderliğinde yürütülmekte olan
“modernizasyon” çalışmalarının getirdiği kazanımlar da, “gümrük ve sınır işlemlerinin etkinliği” başlığındaki 0.24 puanlık yükselişimizde görülmekte. AB’nin getirdiği yeni risk analizi
tedbirlerine hızlı uyum ve “Ortak Transit” sistemine girişe yönelik süreci düşündüğümüzde, bu yükselişin sürmesi
mümkün diyebiliriz. Özellikle, başlangıç aşamasında olduğumuz “AB’nin
Ortak Transit Sistemi”ne girişimiz sayesinde, artık AB’ye taşımalarımızda
gümrük ve diğer sınır işlemlerinde çok
önemli kolaylıklar elde edebileceğiz.
Öte yandan, “zamanında teslim” başlığında geçen endeksten bu endeks’e
0.08’lik puan düşüşümüzü, iç gümrük
işlemlerindeki aksamalara bağlıyoruz.
Çünkü hala, Avrupa’dan 7-8 günde
gelen malların gümrüklemesini neredeyse 1 haftada ancak tamamlayabiliyoruz. Gümrüklerimizdeki yoğunluk ticaretin artışıyla paralel sürüyor, bu nedenle gerek insan kaynağını güçlendirerek, gerek teknolojiden destek alarak bu kapasiteyi artırmalıyız.
KÜMELENME
Günümüzde, giderek azalan kaynakların etkin kullanılmasına yönelik artan endişelerle birleştiğinde, en fazla
önem kazanan kavramlarından “Kü-
melenme” küresel lojistik çevrelerinde
daha sık konuşulur oldu. Uluslararası hale gelen tedarik zincirleri içindeki tüm oyuncuların kendi ulusal, bölgesel güçlerini birleştirerek, diğer rakip ülkelerle değil, rakip tedarik zincirleriyle mücadeleye giriştiği bir dönemdeyiz. “Küresel Rekabet” dediğimizde;
Porter’ın ünlü “Kümelenme” modelinden yola çıkarsak; zaten çok disiplinli, birden fazla alanın konusu olan Lojistik alanında kümelenmenin gereği
yadsınamaz. Bu anlamda “Lojistik Kümelenme”, lojistik ile ilgili tüm paydaşların, Kamunun, yerel ve ulusal otoritelerinin, Üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının, lojistik sektörü firmalarının,
teknoloji firmalarının belirli bölgelerde bir araya gelip kaynaklarını birleştirmeleri ile ortaya çıkan sinerjiyi ifade
ediyor. Bugün Avrupa’nın belirli bölgelerinde, özellikle de bölgesel kalkınma stratejilerinin temeline “Lojistik’i”
oturtmuş olan Wallonia, Kuzey Ren
Westfalya vb. bölgelerde, Lojistik paydaşları ilgili bölgenin rekabet gücünü
arttırıcı projeler etrafında bir araya getiren mekanizmalar artıyor.
Oluşturulan bölgesel lojistik kümelerin
temelinde şu mekanizmalar işletiyor:
-Bölgesel ihtisaslaşma alanlarının belirlenmesi,
-Belirlenen alanlara ilişkin bölgeye
özgü ve fazla işlenmemiş konuların belirlenmesi,
-Bağlantı sektörler ile ilişki ağlarının
oluşturulması,
-Üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının bu alanlara göre yeniden yapılanması,
-Kamu kurumlarının ilgili alanlara yönelik destek mekanizmaları oluşturması
-Belirlenen ihtisas alanlarında bölgenin küresel rekabet üstünlüğünün elde
edilmesi.
Ülkemizde de bu tür kümelenme çalışmalarının, lojistik sektörümüzde ,
özellikle de Bölgesel Kalkınma Ajanslarımızın destekleriyle daha yaygınlaştırılması en büyük hedeflerimizden
birisi olmalı.
UND ARAMA KONFERANSI
Yaklaşan 2023 için çizilen 500 milyar dolarlık ihracat hedefi de, sektörümüz için önemli bir mücadele unsuru ve buna tüm süreç sahipleriyle
ve karar alıcılarla beraber gerçekten
çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu
amaçla, sektörümüzün nabzını tutmak ve 2023 Vizyonunu belirlemek
için, sektör firmalarımızın aktif katılımıyla 2012 yılının başında bir Arama Konferansı gerçekleştirildi. Türkiye çapından yaklaşık 410 üyenin
katılımıyla ve Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığının yürütücülüğünde yapılan çalışmayla sektörümüzün
2023 vizyon ve hedefleri belirlenmişti. 2012 Arama Konferansı sonuçlarını tüm boyutlarıyla inceleyip, sektörün küresel rekabette ileri seviyelere taşınmasını sağlayabilecek projelere dönüştürdük, bu çalışmalarımızı
“Sektörel Ortak Akıllı Değişim Gündemi” başlığı altında, gerekçe ve kanıt analizleriyle birlikte sunduk ve katılımcılarla birlikte önceliklendirdik.
Sabancı, İTÜ ve Doğuş üniversitelerinden gelen akademisyenlerden oluşan bir akademisyenler ekibinin moderatörlüğünde 2.5 gün bir araya gelen katılımcılar Türkiye’nin 500 milyar
dolarlık ihracat hedefine katkıda bulunma ve 2023’te Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksi’nde
ilk 10 Ülke arasına girme temel
amaçlarına odaklandı. Bu 2 temel
amaca hizmet edecek olan hedefler,
Küresel Lojistik Endeksi kriterleri paralelinde saptandı:
-Sevkiyatların İzlenebilirliği.
-Rekabetçi Fiyatlarla Sevkiyat.
-Tam Zamanında Sevkiyat.
-Altyapı Kalitesi.
-Gümrük Verimliliği.
-Lojistik Hizmet Yetkinliği.
TÜM ENGELLERLE DOĞRU
MÜCADELE EDEREK REKABETÇİ
OLMALIYIZ
2013 yılı içerisinde uluslararası karayolu taşımacılık sektörü bir çok sorunla birden uğraşmak zorunda kaldı. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız, rekabet ve arzulanan performansı yakalamanın temel öğesi rekabetçi olabilmek. Ülkemiz taşmacıOcak 2014
48
MAKALE
larının rekabetçi olabilmesini engelleyen birçok etmen vardır ki UND olarak
yıl boyunca bunların ortadan kaldırılması için mücadele ettik. Bu etmenlerin bazıları ve bunlarla ilgili yapılan çalışmaları konu başlıklarıyla birlikte kısa
kısa açıklamaya çalışalım:
GEÇİŞ BELGESİ VE
KOTA SORUNU
Taşımacımızın önündeki en önemli engel şüphesiz kotalar ve yetersiz geçiş
belgesi sorunu. Zira kotalardan ve yetersiz belge sayılarından dolayı Türk taşımacısı; Avusturya, Macaristan, İtalya,
Rusya, Kazakistan gibi birçok ülkeye
belirli zamanlarda taşıma yapamıyor.
Avusturya, Macaristan gibi ülkelerde
zorunlu olarak trenle(Rola) transit geçmek zorunda olması çok ciddi bir zaman maliyeti yaratıyor. Aynı şekilde bu
ülkelere ödenen tren navlunları yanında Macaristan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere ödenen geçiş belgesi
ücretleri taşımacımız için ciddi maliyet
artırıcı kalemlerdir. Türk taşımacısı dışında hiçbir yabancı ülke taşımacısının
tren ile transit geçişe mecbur olmaması keza ücretli geçiş belgeleri, ayrımcılık olmakla birlikte taşımacımızın rakipleri karşısında zaman ve maliyet olarak rekabet etme gücünü yok ediyor.
Bu temel tespiti yapan UND, 2013 yılında bu sorunun ortadan kaldırılması için hem her bir kaç ülke özelinde
hem de tüm Avrupa ve dünya taşımacılık kamuyounda ciddi mücadele dönemi başlattı. Bu bağlamda, özellikle AB
kamuyounun dikkatini çekmek için Maribor ve Nickelsdorf’ta eylemler gerçekleştirmiştir. Konuyu ITF ve tüm platformlara da taşımış ve yakında uluslararası hukuksal mücadele başlatmaya
hazırlanıyor.
SINIR KAPILARINDAKİ
UZUN BEKLEMELER
Karayolu taşımacılığında zaman, en
önde gelen maliyet ve rekabet unsurnu oluşturuyor. Bu yönüyle bakıldığında sınır geçişlerindeki fazla gecikmeler taşımacılara ağır maliyet
yüklüyor. Bunun çözümü için Gümrük kapılarımız sürekli yenilenmekle birlikte altyapı,personel ve otomasyon eksikliğinden dolayı arzulanan seviyeye henüz ulaşılmış değildir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
bu yöndeki çalışmaları yakından takip ve takdir ediliyor. UND olarak,
bu çalışmaların kısa sürede tamamlanıp sınır geçişlerinin rahatlatılabil-
Ocak 2014
mesi için kamu ile sıkı bir işbirliği yapılıyor.
İÇ GÜMRÜKLERDEKİ
YOĞUNLUK VE GECİKMELER
Sınır gümrükleri yanında iç gümrüklerdeki gecikmeler de taşımacılar için ciddi bir zaman maliyeti yaratıyor. Başta İstanbul Halkalı,Erenköy Gümrükleri olmak üzere yurt içindeki bir çok Gümrük İdaresinin altyapı yetersizliği ve oluşan aşırı yoğunluk taşımacılarımıza yüklediği ek maliyetler kadar kent trafiği ve
çevreye de zarar veriyor. Ne var ki, uzun
zamandan beri uğraşı verilen Halkalı Gümrüğü’nün önümüzdeki birkaç ay
içerisinde şehir merkezi dışına taşınacak olması bu sorunun kısmen çözümüne başlanmış olacak.
Gümrüklerle ilgili bu ve bunun gibi taşımacımıza zaman ve maliyet kaybına sebep olan sorunların çözümü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile ortak bir karar konferansında bir
araya gelindi ve çözüm odaklı sonuçlar
elde edildi.
YABANCI ARAÇLARIN
HAKSIZ REKABETİ
2013 yılında, Türk taşımacılık sektörü
için hayati önem taşıyan yabancı araçlar
sorunu UND’nin en çok çaba gösterdiği konuların başında gelir. Zira, taşımacılıkla ilgili tüm gelecek planları ve yatırımlarını ülkemizin ihraç yüklerini 3.ülkelere taşımak üzerine kurmuş olan bir
çok komşu ve yabancı ülke taşımacısının
haksız ve kuralsız taşımalar yapması taşımacılarımızı ziyadesiyle mağdur ediyor.
Öyle ki, bu taşımacıların geçiş belgesi
ve kota sorunu olmaması, vize problemi yaşamaması, geçiş ücreti ödememesi, Ro-La kullanmak zorunda olmaması,
ikili belge ile ve çeşitli hilelerle 3.ülke taşımaları yapması, Cemt Belgeleri’ni kuralsız kullanmaları ve daha birçok haksız rekabet avantajı ile ülkemizin taşımacılık payını büyük ölçüde ele geçirmekteydi. Öyle ki, örneğin 2012 yılında
komşu ülkemiz Bulgaristan’a gerçekleşen ihraç taşımalarımızın yaklaşık yüzde
80’i Bulgar taşımacılar tarafından yapıldı. Bununla birlikte, burada sayılan birçok haksız rekabet avantajının yarattığı
düşük maliyetlerden dolayı 3.ülke taşımalarında da Türk taşımacısı yabancılarla rekabet etme imkanına sahip değil.
Zira rekabet şartları eşit değil. Türk taşımacısı korumacılık değil fakat eşit şartlarda rekabet istiyor.
Kaldı ki, 3.ülke taşımalarının iki ülke
arasındaki taşımalarla bir ilgisi olma-
yıp hizmet ihracatı olarak nitelendirilen tamamen ayrı bir ticaret. Bu ticaretten ülkelerin yabancılara pay vermesi kendi tasarruflarında. Nitekim,
bir çok yabancı ülke taşımacısına ülkemiz tarafından kısıtlı da olsa 3.ülke
belgesi ihdas edildi. Ancak yabancılar bu belgeleri yeterli görmemekte ve
bunu aşmak için birçok kuralsız yol izliyorlar. Bunun ayırdında olan ve taşımacıların haklarını korumakla yükümlü derneğimiz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yoğun
bir koordinasyon ve işbirliği yaparak
bu haksız ve kuralsız taşımaların önlenmesine çalıştı. Bu bağlamda, Bakanlığımız taşımacılarımızın bu haklı endişelerine ciddi bir duyarlılık göstererek 68.No’lu tebliği çıkarıldı. Uygulamada bazı aksak tarafları olmakla birlikte bu tebliğ, yabancıların kuralsız ve haksız yollarla deyim yerindeyse taşımacılarımızın ekmeğini ‘çalmasını’ önlemeyi amaçlıyor. Ne var ki,
konumları itibari ile transit ülke konumunda bulunan Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler bundan rahatsız olmuş
ve zaman zaman buna mukabil transit
geçişlerimizi engellemekle tehdit etmişlerdir. Bununla kalmayarak bu ülkelerin taşımacıları zaman zaman kapıları kapatma eylemi yapmış ve kamu
otoriteleri üzerinde baskı kurarak ülkelerinden transit geçen taşımacılarımıza ziyadesiyle kontrol ve ceza uygulanmasını sağlandı. Transit geçiş, bu
ülkelerle birlikte ülkemizin de taraf ol-
49
ketleri ile mahkemelik oldu. Bu boşluktan yararlanmaya çalışan bazı fırsatçılar, sürücülerimizi sürekli kışkırtıyor ve onlar üzerinden haksız kazanç
elde etmeye çalışıyorlar. Oysa taşımacı ile sürücü bir bütündür ve ayrılamazlar. Bu bağlamda, Karayolu Taşımacılığı İş Kanunu çıkarılması yönündeki çalışmalarımız sürmekle birlikte çalışma barışının sağlanması için Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor.Bu çalışmaların yakın zamanda fedakar sürücülerimizle birlikte taşımacılarımızı da
tatmin edecek ve çalışma barışını yeniden tesis edecek bir şekilde sonuçlanacağını umuyoruz.
duğu Dünya Ticaret Örgütü Gatt Anlaşması 5.madde 2. fıkraya göre bir
lütuf değil, bir haktır. İlgili maddeye
göre “Her akit taraf diğer akit tarafların topraklarındaki en uygun yollar üzerinden transit taşıma yapmakta
serbesttir” diyor. Yani, anlaşmaya taraf olan hiçbir ülke bir diğer ülkenin
transit geçişini kısıtlayamaz ve haksız rekabet yaratacak ek ücretler alamaz. Anlaşmadan doğan bu haklarımızı her uluslararası platformda dile
getirmekle birlikte yasal haklarımız
da kullanmaya hazırlanıyoruz.
VİZELER
Taşımacılarımızın hızını yavaşlatıp
maliyetlerini artırarak rekabet performanslarını düşüren bir diğer önemli
unsur da vizeler. Vize sorununu, Avrupa ülkeleri (Schengen) ve Asya ülkeleri olarak ikiye ayırmakta yarar
var. Schengen vizelerinde sürücülerin
AB içinde bir yılda toplam 180 günlük maksimum kalış süresi zorunluluğu taşımacılarımıza operasyonel zorluklar yaşatıyor. Bunun yanında her
bir araca zaman zaman birden fazla sürücü istihdam edilmek zorunda
kalınmakta ve vizeden dolayı yurt dışına çıkamayan sürücü için de ek maliyet üstleniyor. Sürücü kaynağının kısıtlı olduğu düşünüldüğünde bu vize
kalış sınırlamasının yüklediği maliyet ve kaynak israfı daha iyi anlaşılabilir. Asya ülkeleri ve özellikle Türki
Cumhuriyetler ile bazı Ortadoğu ülkelerinden vize etmedeki süreçler oldukça uzun. Bu ülkelerden vize temini için talep edilen davetiye ise izah
edilebilir bir durum değil. Zira turistik amaçlı ya da başka bir amaçla de-
ğil, aracıyla birlikte o ülkeye eşya taşıyan bir sürücüden nasıl bir davetiye talep edilebilir ki? Bu sürücüye kim nasıl ve ne için davetiye göndermeli? Kaldı ki bir şekilde ve bazı ek maliyetlerle temin edilen bir davetiye ile alınan
vize bir sonraki seferde de kullanılabiliyor. Bu durumda, önceki müşteri tarafından gönderilen davetiyenin bir anlamı da kalmamış oluyor. Bu nedenle
eşya taşıyan araç sürücülerinden herhangi bir davetiye talep edilememeli ve bu sürücülere giriş kapılarında
vize verilmeli. Böylece vize temini için
aracın,sürücünün ve dolayısıyla eşyanın uzun süre beklememesi ve zamanında alıcısına teslimi sağlanmalı. Bu
konuda, başta Dış İşleri Bakanlığımız
olmak üzere Ekonomi Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum Kuruluşları ile dernek
sürekli çalışma yapmakta ve bu sorunun çözülmesine çalışııyor.
ÇALIŞMA BARIŞI VE
SÜRÜCÜLERLE İLİŞKİLER
Sektörün en önde gelen sorunlarından
birisi hiç şüphesiz bozulan çalışma barışının yeniden tesis edilmesi. Çalışanlarımız ve özellikle sürücülerimiz, aktiflerimizde görünmeyen en değerli varlıklarımız. Sürücüler olmadan; ısrarla
vurguladığımız, lojistikteki performans
endeksinde ön sıralara yükselip küresel rekabetçi olmamız mümkün değil.
Diğer bir ifade ile, taşımacılarımızın
başarısı öncelikle sürücülerimizin performansına bağlı. Ne var ki son yıllarda, yasalardaki boşluklardan da faydalanarak bazı uyanıkların da kışkırtması ile sürücülerle taşımacılar arasındaki çalışma barışı bozdu. Bunun sonucunda binlerce sürücü taşıma şir-
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR VE
RORO HATLARI
Mevcut güzergahlarda yaşanan sıkıntılar ve transit geçilen ülkelerde
zaman zaman yaşanan kargaşa, savaş gibi olumsuz koşullar yüzünden
sürekli alternatif güzergahlar araştırma ve yaratmak zorundayız. Nitekim, komşumuz Suriye’de yaklaşık 3
yıl önce başlayan ve devam eden savaş yüzünden, Ortadoğu Ülkelerine
yapılmakta olan yıllık yaklaşık 60 bin
sefer kesintiye uğradı. Bunun üzerine
2 yıl önce Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yoğun gayretleri ile Mersin-Mısır-Suudi Arabistan
Ro-Ro hattı ihdas edildi ve Suriye’den
dolayı kaybedilen taşıma pazarı ikame edilmeye çalışıldı. Ancak, Ro-Ro
işletmecisinin yetersizliği ve başarısızlığından dolayı geçtiğimiz yıl bu
Ro-Ro hattında ciddi sıkıntılar ve aksaklıklar yaşandı. Mısır’da baş gösteren olaylar ve yönetim değişikliğinden dolayı oluşan boşluk da eklenince araçlarımız ve sürücülerimiz işletmecinin finansal nedenlerinden dolayı Mısır’da uzun süre rehin kaldılar.
Bunun üzerine sektör kurumu olan
UND devreye girdi ve büyük maddi fedakarlıklar ile çabalar sonucunda araç ve sürücülerimiz kurtarılarak
yurda getirildi. Daha sonra yetersiz ve
başarısız olan Ro-Ro işletmecisi devre
dışı kaldı ve batı taşımalarında başarılı deneyimleri olan U.N. Ro-Ro şirketinin İskenderun-Mısır-Suudi Arabistan Ro-Ro hattı devreye sokuldu.
Bu hat halihazırda aksaksız bir şekilde devam ediyor.
Diğer yandan, Bulgaristan’ın transit geçişlerimize sıkça yarattığı soOcak 2014
50
MAKALE
runlar yüzünden alternatif güzergah çalışmaları sürüyor. Yakın sürede Bulgaristan’dan transit geçişlere alternatif güzergahların oluşturulacağını
umuyoruz.
SİGORTA MALİYETLERİNDEKİ
ARTIŞ
Taşımacılarımızın rekabetçi olmalarını engelleyen önemli kalemlerden birisi
de son yıllarda katlanarak artan sigorta ücretleri oldu. Uluslararası taşımacı; kasko, mali mesuliyet (trafik), green card, seyahat sağlık, CMR gibi bir
çok branş sigorta yaptırmak durumunda. Özellikle trafik ve kaskolardaki artış katlanılamaz durumlara geldi ve zorunlu olmakla birlikte 250 kat artırılması serbest bırakılan trafik sigortası taşımacının belini büken rakamlara ulaştı.
Bundan hareketle UND, Hazine Müsteşarlığı ile bir çalıştay yaptı ve uluslararası taşımacıların sigorta maliyetlerini azaltıcı bir takım öneriler üzerinde durululdu. Bu çalışmalar ilk meyvelerini verdi. Nitekim sigorta şirketlerine
trafik sigorta prim tarifelerini elektronik
ortamda yayınlamaları zorunluluğu getirilildi. Böylece sigortalı kolayca fiyat
karşılaştırması yapma imkanı bulabiliyor.Buna ilaveten, sigortalıya süresi bitmeden poliçe değiştirme imkanı getirildi. Taşımacı sigortalılar lehine daha
fazla olumlu olacak sonuçların bu yıl
içerisinde alınması bekleniyor.
KALKINMA PROGRAMI VE
LOJİSTİK
yüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistiğin büyüme potansiyelimize katkısının artırılması ve Lojistik Performans Endeksi’nde
ilk 15 ülke arasına girilmesi amaçlanıyor. Program, lojistik alanında etkin ve
verimli planlama yapabilmek amacıyla mevzuat, eğitim, gümrük, altyapı ve
sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün artırılması konuları üzerine yoğunlaşıyor.
Program Hedefleri
•Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi.
•Sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması.
•Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına
ulaşım süresinin kısaltılması.
Performans Göstergeleri
•Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi sıralaması.
•Taşımacılıkta intermodalite
tercih oranı ve transit yük oranı.
•Sektördeki yerli firma sayısının yabancı
firma sayısına oranı.
•Lojistikte Ar-Ge çalışması yürüten firma sayısı ve yapılan yıllık yenilik sayısı.
•Lojistik döngü içerisinde gümrük işlemlerinde harcanan ortalama süre.
•Belirlenen sanayi ürünlerinin toplam
maliyeti içinde lojistik maliyetinin oranı.
•Limanlarda konteynerizasyon oranı ve
konteyner elleçleme kapasitesi.
•Limanlarda elleçlenen yükün demiryolu ile taşınma oranı.
•Demiryolu yük taşımacılığında özel
sektörün payı.
•Toplam dış ticaret hacminde hava kargonun payı.
Lojistik ilk kez bir devlet politikası haline gelerek 10.Kalkınma Programında önemli bir yer aldı. 10’uncu 5 Yıllık
Kalkınma Programında lojistik hedefler açıkça tanımlandı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı Koordinasyonunda ilgili 5 bakanlığın görev yetki ve sorumlulukları net bir şekilde tarif edildi. 2023
yılında 500 milyar dolar ihracat hedefini yakalayabilmek lojistik yapılanma ve gelişim hayati derecede önemli. Bu bağlamda, ‘Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı’ orta konuldu.
Bu çerçevede UND, tüm bölgelerdeki
Kalkınma Ajansları ile yakın bir işbirliği ve çalışma içerisine girdi. Bu bağlamda, taşımacı şirketlerimizin ölçeklerine göre kendi kurumsal yapılarıyla
yada birleşerek taşımacılıktan lojistiğe
dönüşmeleri amaçlanıyor.
Ülkemizin ihracatı sürekli artmaktıyor.
İhracat artışımız genel olarak, karayolu
ile taşıma yapılan ülkelere gerçekleşiyor.
Bu bağlamda; 2012 yılı Ocak-Kasım
döneminde en çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla şöyle:
TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE
DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Artan ihracatımıza paralel olarak sektör olarak lojistik yapılanmamızı geliştirip kamu ile işbirliği yaparak ihracatçılarımızın rekabet gücünü yükselt-
Bu programla, Türkiye’nin ihracat, bü-
Ocak 2014
HEDEF 2023:
500 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Almanya12,2 Milyar Dolar
Irak 10,6 Milyar Dolar
İngiltere 7,6 Milyar Dolar
Rusya
6,5 Milyar Dolar
İtalya
5,9 Milyar Dolar
mek durumundayız. Aynı şekilde taşımacılarımızın da rekabetçi olabilmesi için daha çok çalışması ve başından beri ifade edilmeye çalışılan önümüzdeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bunun için,başta tüm Kamu olmak üzere,ihracat ve ithalatçılarımız
ile sektör kamuoyunun yakın ilgi ve
desteklerine ihtiyacımız var.
SON OLARAK; GÜÇLÜ BİR
BÖLGESEL LOJİSTİK ÜS
OLMAMIZ İÇİN
•7x24 hizmet veren gümrüklerimiz olmalı.
•Yeterli sayıda nitelikli insan sermayemiz olmalı.
•Rekabet gücü yüksek, kurumsallaşmış sektör firmalarımız olmalı.
•Eektör firmalarımızın verimliliklerini olumsuz etkileyen unsurlar (kent içi
trafik, köprü yürüme yasakları, lojistik açıdan dağınık yapılaşma, kent içi
ulaşım seçeneklerinin yetersizliği vb.)
ortadan kaldırılmalı.
•Tüm lojistik altyapılar (bilişim teknolojileri dahil) tamamlanmalı.
•Mevzuat alanında da gümrük işlemlerini, lojistik hizmetlerini hızlandırıcı
basitleştirmeler, kolaylıklar sunulmalı.
Unutulmamalıdır ki, lojistik tüm ülkelerde bir devlet politikası olarak özel
bir önemde tutuluyor. Günümüz rekabet dünyasında lojistik sorunlarını
çözmüş ve rekabetçi güçlü lojistik yapılanması olan ülkeler ancak gelişebilecek.
51
Güneydoğu’nun ilk lojistik merkezi Diyarbakır’da kurulacak
yon liralık harcamayla merkez hizmete
açılabilir. Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a
uzatılması planlanan demiryolu sayesinde de buradaki ürünler Mersin Limanına çok düşük bedelle ulaştırılacak. Merkez, tam faaliyete geçtiği zaman 2 bin kişiye de istihdam sağlayacak.” Genel Sekreter Karakoyun, bu
yıl arsa teminini sağlayarak gerekli alt
yapı çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Üretim Merkezi
Oluşumuna Katkı Sunar
Lojistik merkez, lojistik üs
ya da lojistik köy kavramı lojistik sektörünün bilinmezi ve hayali olmaktan çıkıyor. Üretilecek
ürünlerin pazara sunumunu sağlamak amacıyla
Güneydoğu’nun ilk lojistik
merkezinin Diyarbakır’da
kurulması planlanıyor.
Çözüm süreci ve teşvik uygulaması ile
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hızlanan yatırımlara paralel olarak üretilecek ürünlerin en hızlı ve ucuz şekilde
pazar sunulmasını sağlamak amacıyla Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Diyarbakır Ticaret ve
Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığı çalışma başlattı. Merkezin Diyarbakır Ergani yolu üzerinde yer alan Leylektepe istasyonu yakınında hazineye ait bin 800
dönüm alan üzerine oluşturulması kararı alınırken, DTSO Odası tarafından
konuyla ilgili Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğüne başvuru yapıldı.
Lojistik, Ürün Maliyetini
Yüzde 20 Etkiliyor
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, dünyada mal ve hizmetleri pazarlara en hızlı
ve en uygun maliyetlerle ulaştıran yer-
lerin diğerlerine oranla bir adım öne
çıktığını söyledi. Rekabet açısından lojistik maliyetlerin büyük önem taşıdığını,
bu nedenle son yıllarda lojistiğin önemli bir sektör olduğun vurgulayan Karakoyun, Diyarbakır’ın tarihi boyunca bölgenin lojistik merkezi olduğunu belirtti. Karakoyun, çözüm süreci, teşvik uygulaması ve GAP kapsamında devam
eden sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölgede gerçekleşecek üretimlerin
pazara sunumunda sıkıntı yaşanmaması için Diyarbakır Lojistik Merkezi oluşturulması kararı alındığını kaydederek,
“Diyarbakır halen resmi ve özel kuruluşlarının bölge temsilciliklerinin bulunduğu bir il. Diyarbakır’daki bölgesel lojistik merkezi olacak. Merkez Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yanı sıra
İran, Irak ve Suriye için de dağıtım yapacak. Lojistik, ürün maliyetini yüzde 20
etkiliyor. Diyarbakır Lojistik Merkezi sayesinde bölgede üretim yapan firmalar dünya firmalarıyla rekabet edebilecek. Rekabet edebildikleri için de bölgeye yeni yatırımlar gelecek” diye konuştu. Karakoyun, Diyarbakır Lojistik Merkezinde, gümrükleme, TIR parkı, paketleme ve depolama üniteleri ile sosyal tesislerin de yer alacağına işaret ederek,
şöyle konuştu: “Yaptığımız araştırma sonucunda en uygun yerin Leylektepe istasyonu yakınlarındaki hazineye ait bin
800 dönümlük alan olduğunu belirledik. Bu alan demiryolu, karayolu, çevreyolu ile organize sanayi bölgesine yakınlığı nedeniyle seçildi. İlk etapta 20 mil-
DTSO Başkanı Ahmet Sayar ise
Diyarbakır’ın geniş ve sulanabilir arazi
varlığı nedeniyle tarım ile tarıma dayalı sanayi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Barış süreci, teşvik uygulaması ve genç
nüfus varlığı ile sanayileşme yolunda Diyarbakır’ın önemli bir fırsat yakaladığını kaydeden Sayar, “Süreç
sayesinde ilimize yoğun yatırım talebi var. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, barış süreciyle adeta patlayan yatırım taleplerini karşılayamaz
hale geldi. Barış süreciyle artan yatırımlara paralel olarak Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nin ilk lojistik merkezini Diyarbakır’da oluşturmak istiyoruz” dedi.
Sayar, lojistik merkezleriyle ilgili Türkiye’de yeni yeni çalışmalar yapılmaya başlandığını vurgulayan Sayar, şunları kaydetti: “Oda olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından imarı lojistik olarak belirlenmiş
bin 800 dönümlük alanda merkezin
kurulması için yönetim kurulu kararı
aldık. Ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuru yaptık. Lojistik merkezleriyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgileniyordu.
Ancak son düzenlemeyle yetki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına geçti. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Türkiye’de lojistik merkezlerin kurulması konusunda master çalışması yapıyor.”
Başkan Sayar, lojistik merkezinin faaliyete geçmesiyle bölgede üretim yapacak firmaların ürünlerini pazara daha
ucuz maliyetle sunma imkanına kavuşacağını işaret ederek, “Merkez, bölgeye yatırıma ivme kazandıracaktır.
Yeni yatırımlar ise iş imkanı ve gelir artışı sağlar. Bu nedenle lojistik merkez
kurulmasının Diyarbakır için çok büyük önemi var” diye konuştu.
Ocak 2014
52
RÖPORTAJ
Lojistik, işimizin en önemli parçası
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, lojistik iş süreçlerinin kendi işlerinde başrolü oynadığını belirterek , “Doğru lokasyonda, doğru zamanda, doğru yere ve doğru ürünü
ulaştırmak lojistikçilerin en önemli kuralı olmalı” ifadesini kullanıyor.
1994’te sadece Kiğılı mağazalarına
üretim yapmaya başlanıyor. 2000’li
yılların başından itibaren, sayıları hızla artan alışveriş merkezlerinde mağaza açarak, organize perakendeye
geçiş yapılıyor. 2006 yılında, Gebze- Şekerpınar’da, 25 bin metrekarelik lojistik merkezi faaliyete geçiyor
ve 2007 yılında da Kiğılı Eğitim Akademisi kuruluyor. Kiğılı CEO’su Hilal
Suerdem pazarla ilgili olarak, “Hazır
giyim sektöründe sadece erkek giyimine odaklanmış bir firma olarak Kiğılı, erkek giyim piyasasında yüzde
5-6 gibi bir pay alıyor. Bu konudaki
hedefimiz sektördeki pazar payımızı
yüzde 10’a çıkartmak. Türkiye’de olmadığımız lokasyonlarda olarak müşterilerimizin ayağına gitmeyi planlıyoruz” diyor. Suerdem 2013 yılı genel
değerlendirmesi ile ilgili olarak da şu
bilgileri veriyor: “2013 yılı bizim için
beklediğimizin aksine iyi geçti. Hedeflediğimiz ciroyu tutturmakla beraber, satışlarımız kar marjımızın düşmesine rağmen genel giderin arttığı bir yıl oldu. Genel mağaza büyümesinde yüzde 24 büyüme kaydettik. 2013 yılını 360 milyon lira ile kapattık. 2014 hedefimiz ciromuzu biraz daha artırarak 440-450 milyon
liraya ulaşmak. Kiğılı olarak 2014’te
doğabilecek sıkıntılara alıştık ve tecrübe ettiğimiz sorunlarımızı, hazırladığımız satış arttırıcı önlemlerle giderek büyüme ile sonuçlanmış bir kapanış bekliyoruz. İstikrarlı tedarik, imalat, lojistik, hizmet, pazarlama yapılarak yukarı ivme sağlayabileceğimiz
sürdürülebilir büyüme için gerekli görünüyor.”
Kiğılı CEO’su
Hilal Suerdem
Kiğılı Giyim Ticaret AŞ. 1938’de erkek kumaşı satışı ile başlayan girişimciliğinden bugüne, sadece erkek hazır giyimi üretimi ve perakendeciliğine odaklanarak, kategorisinde daima fark yaratabilmeyi amaçlayan bir
kuruluş. Kiğılı, 1965’te, Kiğılı etiketli olarak gömlek üretimine başlıyor.
Gömlek üretimini, pantolon, takım
elbise ve palto takip ediyor. 1969’da
Ocak 2014
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ilk Kiğılı
mağazası açılıyor. 1975’de, Kiğılı’nın
toptan satış ağı kurularak Türkiye’nin
45 ilinde, 500’e yakın bayii ile Kiğılı markası Anadolu’da da tanınmaya
başlıyor. 1988’de Bakırköy Galleria
AVM’de ikinci Kiğılı mağazası açılıyor.
1994’te Akmerkez, Carousell - Capitol AVM leri açılınca, 4 adet Kiğılı perakende satış mağazası daha oluyor.
Türkiye’deki lojistik firmalarını
çok başarılı buluyorum
Yaklaşık 12 senedir Çin ile ihracat/ithalat yapan bir marka olarak Çin’e
asıl büyük atılımı 2011’in ilk ayında
yaptıklarını kaydeden Suerdem, “Kiğılı merkezimizde lojistik departmanımız var. Bu bağlamda lojistik partnerimiz yok, lojistik süreçlerini kendi bünyemizde yönetiyoruz” ifadesini
kullanıyor. Hazır giyim sektöründe lo-
53
jistiğin çok önemli bir yerde olduğunu
kaydeden Suerdem, “Hazır giyim perakende de şöyle bir mantık var: ‘Ne kadar satış ağınız varsa o kadar da lojistik
alanınız olması gerekiyor.’ 46-47 bin
metrekare brüt satış alanı, 35 bin metrekare net alana denk geliyor. Lojistik
merkezimizin 24 bin metrekare kapalı alanı göz önünde bulundurulduğunda yeni lojistik merkeze ihtiyaç doğmuş
gibi görünüyor. İş bilgimizle mevcut kapasiteyi doğru bir şekilde kullanmaya
çalışıyoruz” diyor. Türkiye’deki lojistik firmalarını çok başarılı bulduğunu
kaydeden Suerdem, ülkemizdeki lojistik firmalarının yüzde 80 oranında profesyonel olduğunu ve bu deneyimleriyle yurt dışındaki paydaşlarıyla rekabete girebilecek yeterliğe sahip olduğunu
vurguluyor. Kiğılı olarak lojistiğin yüzde
90 oranında kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Suerdem,
zaman zaman başka firmalardan destek aldıklarının da altını çiziyor.
Lojistik işimizin
ana kaynağını oluşturuyor
Lojistiğin kendi işlerinde son derece önemli ve kritik bir noktada olduğunu kaydeden Suerdem, “Lojistik bi-
zim işimizin ana kaynağını oluşturuyor. Buna çok ciddi önem veriyoruz.
Ürünün, doğru zamanda doğru lokasyona sevk edilebildiği bir sistem bizim
için çok önemli. Ürünün imal edildiği
gibi temiz ve hasarsız mağazaya ulaşması bizim en büyük amacımız. Satış
ekibinin desteklenmesi için lojistiğin
çok ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız, önce
Türkiye’deki yapılanmamızı gerçekleştirerek, buradaki bilgi birimimizle yurt dışında global bir şirket olarak
yer almak. Bu iş için de lojistik desteğin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Lojistiğin çok önem kazandığını ve bilim dalı haline geldiğini biliyoruz. Bu konuya çok emek vererek, bu
konu hakkında bilgi kazandık” diyor.
Lojistik firmalarının, ürünün imal edildiği gibi temiz ve hasarsız mağazaya
ulaştırmasının gerektiğini ve bu konunun en önemli unsur olduğunu ifade eden Suerdem, bu konuya her şeyden daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtiyor. Son olarak Suerdem,
‘Doğru lokasyonda, doğru zamanda,
doğru yere ve doğru ürünü ulaştırmak
lojistikçilerin en önemli kuralı olmalı’
yorumunu kullanıyor.
Ocak 2014
54
RÖPORTAJ
Fatih Akbulut
Bölgemiz lojistik
ile büyüyor
MARKA Genel Sekreteri
Dr. Fatih Akbulut, Doğu
Marmara’nın lokasyon
olarak çok önemli bir
noktada bulunduğunu
ifade ediyor. Lojistik firmalarından ölçek büyütmelerini beklediklerini
ifade eden Akbulut, lojistik firmalarını önemsediklerini ve lojistiksiz büyümenin düşünülemeyeceğini belirtiyor.
Ocak 2014
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği
ve eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak ve potansiyellerinin yerinde ve etkin kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasını hızlandırmak ve küresel rekabette
güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumu. Bölgedeki illerin valileri, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve sanayi ve ticaret odaları baş-
kanları MARKA’nın yönetim kurulunu oluşturuyor. Kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu’na görüş ve önerilerde bulunuyor. İcra organı olan genel sekreterlik, alanında uzmanlığa sahip, iyi
derecede yabancı dil bilen, kamu ve
özel sektör deneyimli personeliyle faaliyetlerini yürütüyor. Yasal dayanağın sağladığı avantaj ve güçle; kamu
kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlıyor. Ulusal
kalkınma planı çerçevesinde bölge
55
gelişim planı hazırlıyor ve bölge gelişim stratejilerini belirliyor, bölgenin geleceğini planlıyor. Bu stratejiler doğrultusunda girişimcilere mali destekler sunuyor. Kamu kurumları ve sivil toplum
kuruluşlarının gelişimi için teknik destek veriyor. Yatırım destek ofisleri ile
bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilere yol gösteriyor. İşlemlerini tek
elden takip ediyor. Bölge potansiyellerinin, iş ve yatırım imkânlarının ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını yapıyor, yatırımları bölgeye yönlendiriyor. MARKA, bölgenin gelişiminde
aktif rol oynuyor. Konuyla ilgili MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut,
“MARKA’nın bölgesel gelişmede en
önemli rolü kurumlar arası (özel sektör – kamu – sivil toplum) koordinasyonu sağlıyor. Bunun yanı sıra bölgesel
planlama ve bu planda belirlenen önceliklere göre kurumlara ve işletmelere
mali ve teknikler sağlamak ve bölgedeki girişimcileri desteklemek ile bölge yatırım ortamını tanıtmak ve bölgede yapılacak yatırımların işlemlerini takip ederek süreçlerin hızlanmasını sağlıyor” diyor. Akbulut, bölgenin ihracat
yapısıyla ilgili olarak, “TÜİK verilerine
göre Türkiye ihracatının yüzde 9.61’ini
(bölge dışı merkezlere kayıtlı firmalar
hariç) gerçekleştiren Doğu Marmara
Bölgesi’nin rekabet gücü, ülkenin rekabet gücünü de doğrudan etkiliyor. Ekonomik krizlere karşı görece daha duyarlı olan bölge ekonomisi 2008 yılında krizin etkisiyle bu payını yüzde
6.31’lere kadar düşürüldü. Konumu ve
doğal yapısı paralelinde giderek artan
tarım ve turizm sektörlerindeki payıyla da, bölge imalat sektörü dışında da
önemini artırıyor” diyor. Doğu Marmara Bölgesi Türkiye toplam ihracatında
2011 yılında TİM verilerine göre yüzde
11,2’lik, TÜİK verilerine göre ise yüzde
10,8’lik payı gerçekleştiriyor. Ancak,
İstanbul merkezli olup Doğu Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren ihracatçı firmalar düşünüldüğünde bu oranın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Kocaeli ili bölge ihracatının son 4
yılda ortalama yüzde 79,25’ini gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin en önemli ihracat bölgelerinden birini oluşturuyoruz
MARKA’daki şehirlerin Türkiye’nin
en önemli ihracat bölgelerinden birini oluşturduğunu ifade eden Akbulut, “Merkezi bölge dışında olan firmalar hariç Doğu Marmara merkezli ihracatçı firmalar Türkiye toplamının
2008 yılında yüzde 2,9’unu, 2011 yılında ise yüzde 3’ünü oluşturuldu. Bu firmalar 2008 yılında toplam ihracatın
yüzde 8,6’sını gerçekleştirirken 2011 yılında yüzde 11,2’ye ulaştı. Kişi başı ihracatta da bölge, Türkiye ortalamasının 2,5 katı bir orana sahip. Kocaeli ili
Türkiye ve bölge ortalamasının oldukça üzerinde bir performans gösterirken
Düzce, Bolu ve Yalova illeri ülke ortalamasının altında kişi başına ihracat performansı sergiliyor. Kocaeli ilinin ihracat
değerlerinde son 4 yılda düzenli bir artış
görülürken Sakarya ve Düzce illeri ülke
ortalamasına paralel olarak 2008 ekonomik krizi sonrası toplanmayı sağlayabilmiş, Bolu ve Yalova illeri ise ülke ortalamasından yüksek oranda ihracat artış performansı sergilemiştir” diyor. TİM
verilerine göre 2011 yılında bölgede en
yoğun ihracat yapılan sektörlerin sırasıyla, Taşıt Araçları ve Yan Sanayi, Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik – Elektronik ve
Makine ve Aksamları sektörlerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Akbulut, “İhracat hacmi Kocaeli ve Sakarya illerine
göre düşük seyreden diğer bölge illerinde ise tekstil ve hammaddeleri ile hazır
giyim ve ağaç mamulleri, orman ürünleri, süs bitkileri ve deri ve deri mamulleri ön plana çıkmaktadır” ifadesini kullanıyor. Akbulut, bölgeden gerçekleştirilen
ihracatın ağırlıklı olarak Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkele-
ri; Irak, Çin Halk Cumhuriyeti ve Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri’ne gönderildiğini belirtiyor. Bölgedeki ihracatın daha fazla gelişmesi ile ilgili Akbulut, küresel rekabet edebilirliği yüksek sektörlerde kümenlenme ve akıllı
ihtisaslaşmanın sağlanması konusunda MARKA tarafından çeşitli çalışmalar olduğunu belirtiyor. ‘Bölgede öne
çıkan sektörlerin markalaşmaları, belirli niş alanlarda uzmanlaşmaları, tedarik zincirlerini iyileştirmeleri ve yenilikçilik kapasitelerini artırmaları için
bölgesel işbirliği ortamının geliştirilmesi temel hedeflerimiz arasında’ diyen Akbulut, ilgili sektörlerde faaliyet
gösteren işletmelerin rekabet güçlerini
artırmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli destek mekanizmalarını kullandıklarını da ifade ediyor. Akbulut,
2014 yılı için tasarlamış oldukları altı
farklı mali destek programı ile 25 milyon TL’lik bir kaynağın özel sektör işletmelerinin kullanımına sunulduğunun da altını özenle çiziyor.
Doğu Marmara önemli
bir lojistik odak
Doğu Marmara’nın çok önemli kesişim noktasında bulunduğunu ifade eden Akbulut şu bilgileri veriyor:
“Üretim alanlarını ulusal ve uluslararası merkezlere bağlayan güçlü taşımacılık altyapısı ile Doğu Marmara küresel rekabette söz sahibi olan
Ocak 2014
56
RÖPORTAJ
bir bölgedir. Ankara, İstanbul ve
Bursa’nın ortasında ve Anadolu’yu
Avrupa’ya bağlayan kara ve demir
yolu hatlarının üzerinde ve doğal liman bölgesi olan körfeziyle birlikte önemli bir lojistik odaktır. Doğu
Marmara Bölgesi 2013 yılı itibariyle; 35’i faal, 3’ü inşa aşamasında ve
3 adet onaylı olmasına rağmen yapılaşma faaliyeti bulunmayan olmak
üzere toplam 41 adet liman tesisi; 1
adet havalimanı (Cengiz Topel), 331
km otoyol, bin 903 km il ve devlet
yolu; 255 km demiryolu ile güçlü bir
ulaşım altyapısına sahip. Buna ek
olarak Eskişehir-İstanbul hızlı tren
hattı, Adapazarı-Karasu-Ereğli Demiryolu hattı, Sincan-Gebze demiryolu hattı ile demiryolu altyapısı ciddi oranda gelişme göstermektedir. TEM otoyolu ile D100 ve
D130 karayolları ülkenin en yoğun
karayolu hattı olarak öne çıkmakta
ve İstanbul’u İzmir, Ankara, Samsun
ve tüm Türkiye’ye bağlayan yegâne
güzergâh bölgeden geçiyor. Kuzey
Marmara ve Kuzey Anayolu Otoyolu, Körfez Geçişi ve Gebze Orhangazi Otoyolu projeleri de bölgenin
erişilebilirliğini artırmakta ve ulaşım
üssü olma özelliğini pekiştiriyor.” Lojistiğin tüm sektörlerin değer zinciri
içerisinde yer alan bir hizmet sektörü
olduğunu ifade eden Akbulut, maliyetlerin düşmesinde, tedarik hızının
artmasında ve ticaretin gelişmesinde lojistiğin başlıca unsur olduğuOcak 2014
nu vurguluyor. Lojistik firmaların gelişmiş olmalarının tüm sektörlerin rekabetçilik seviyesini doğrudan etkilediğini ifade eden Akbulut, bölgedeki yoğun lojistik talebinin de bu sektörün daha da geliştirilmesi ihtiyacını doğurduğunu ifade ediyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
ve Türkiye Liman İşletmeleri Derneği
gibi ulusal ölçekte örgütlenmiş sektör temsilcileri ile yakın temas halinde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ortak projeler geliştirdiklerini ifade eden Akbulut, “Bölgemizde taşımacılık alanında üzerinde durduğumuz en önemli noktalardan bir tanesi sektörde bölgesel işbirliği ortamının geliştirilmesi. Bu amaçla, işbirliği
alanında KOSGEB tarafından sağlanan destek mekanizmalarının ortaklıklar kurmak yoluyla sektör tarafından kullanılmasının sağlanması, sektöre ilişkin temel önceliklerimiz arasında yer alıyor” diyor. Akbulut, bölgede yer alan limanların uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla PortofKocaeli isimli bir portalı sektörün hizmetine sunmak için yapmış
oldukları çalışmaların son safhasına
geldiklerini de belirtiyor.
Lojistik firmalarından
ölçek büyütmelerini bekliyoruz
Doğu Marmara’da lojistik firmalarına büyük iş düştüğünü ifade eden
MARKA Genel Sekreteri Akbulut,
“Lojistik firmalarından en büyük bek-
lentimiz ölçek büyütmeleri. Birleşme, şirketleşme, dernekleşme, kümelenme gibi araçları kullanarak
rekabet içerisinde işbirliği sağlamaları. Bölgede sanayi ve şehirleşme
büyüdükçe lojistik talebi de artırıyor.
Yeni ulaşım bağlantıları da bunu tetiklemektedir. Bölgedeki sektör temsilcilerinin, diğer bölgelere göre birbirleriyle daha yakın ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu da işbirliği kültürünün yayılmasını kolaylaştırıyor. Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı, UND, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin taşıyıcı kolonlarını oluşturduğu Doğu
Marmara Taşımacılık Kümelenmesi (TRaceM)’nin ilk adımını 2013 yılını atmış bulunuyoruz. Söz konusu
oluşuma hukuki bir statü kazandırmayı hedeflediğimiz kümelenme çalışması ile bölgenin taşımacılık gücünü uluslararası alanda daha gür
bir sesle anlatma fırsatını bulacağımızı umuyoruz” diyor. Lojistik üs konusuyla ilgili olarak Akbulut, “Bölgede pek çok kurum, yerel yönetim, oda ve şirket tarafından lojistik proje önerileri ortaya atılıyor. Lojistik sektörüne talep yaratma açısından baktığımızda bölgede kurulmakta olanlarla birlikte sayıları 37’ye ulaşacak Organize Sanayi
Bölgeleri ve 33 Küçük Sanayi Sitesi
dikkat çekiyor. Bu durum lojistik ihtiyacının kısa ve orta vadede sürekli
artacağını göstermektedir. Kullanım
alanı göz önünde bulundurulduğunda Köseköy Lojistik Merkezi’nin
Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi
olacağı tahmin ediliyor. 2015 yılında söz konusu merkezin yük taşıma
kapasitesi 600 bin tondan, 1,5 milyon tona çıkacaktır. Ayrıca, TCDD
tarafından İstanbul Anadolu yakası ve Gebze’nin lojistik yükünü hafifletmek amacıyla Muallimköy ve
Tavşancıl Lojistik Köyü kurulmaktadır. Yüksek hızlı tren İstanbul Ankara arası yolculuk süresini 3 saate indirecek, 2014 yılı itibarıyla Sakarya ve Kocaeli’den geçecek” ifadesini kullanıyor. Akbulut, yüzyılın Projesi, Marmaray’ın 2015’te Gebze’ye
ulaşacağını da belirtiyor. Son olarak Akbulut, Gebze-İzmir otoyolu ve
körfez geçişi projesi ile İstanbul – İzmir arası mesafenin 3,5 saate ineceğini, İzmit Körfezi’ne transit baskının azalacağını vurguluyor.
57
TAKVİM DEĞİŞİRKEN
Muzaffer Tuna
DKV Türkiye Genel Müdürü
-Büyük bir Türk lojistik firması uygun bir
bedelle yabancı yatırımcıya satıldı.
Ülkemiz, gündemin hızlı değiştiği dinamik bir ülke. Komşusu, hatta bir parçası olduğumuz Avrupa ülkelerinde 10
yıllık dilimlerde oluşabilecek dalgalanmalar, değişimler Türkiye’de bir yıldan
kısa sürelerde ‘dönüşüm’ denebilecek
yoğunlukta yaşanabiliyor. 2013 çok
bakımdan birçok dönüşüm yaşanan
bir yıl oldu. Lojistik sektörü ise sanayi şirketlerinde yaşanan eğilimleri biraz
daha geç yaşayarak ilginç bir yıl geçirdi. Kişisel görüşüm ilginç değişimlerin
yaşandığı. Özetlemek gerekirse:
-Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi satınalmalarla ve direkt yatırımlarla arttı.
-Türk firmaları içinde kısmen ölçek büyümeleri yaşandı.
-Türk firmaları içinde satınalmalar görüldü.
-Ölçek avantajlarını kullanan firmalar
fark yaratmaya başladı.
Bunun dışında, varolan soruların daha
da yoğun yaşandığı bir yıl oldu. Bunlar da kısaca
-Uluslararası taşıma yapan firmaların
Avrupa’da yaşadığı tarife dışı engeller arttı.
-Daralan nakit olanakları ve kredilerin pahalı hale gelmesi ise sermaye yapılarındaki yetersizlik iyiden iyiye belirginleşti.
-Klasik taşıma ve iş modellerine kalan
alan daraldı.
-Fiyat bazlı rekabet devam etti.
Birkaç umut verici gelişme de olmadı
değil. Bunlar:
-Yabancı plakalı araçlara ‘karşılıklılık’
esasına göre yaptırımlar uygulanmaya
başladı.
-Türk şirketlerinden yaratıcı yeni uygulamar gelmeye başladı.
2013 yılında yaşananlar
ışığında 2014 beklentilerini
sıralamak gerekirse:
-Dış kaynağa bağlı ekonomik büyüme
yavaşlamak durumunda. Türkiye mikro ve makro düzeylerde yeni bir büyüme modeli bulmak zorunda. Aksi takdirde hem büyümenin hem de borcun finansmanı ülkeye ciddi sıkıntılar yaratmaya aday.
-Lojistik şirketleri için yatırımlarda kullanılacak kredilerin maliyetleri hem konjonktürel hem de yerel baskılar nedeni ile daha pahalı olacak. Bu kapsamda, firmalardan düşük ölçekli yatırımlar
bekliyorum. Son derece düşük kar marjları ile iş yapmak durumunda kalan firmalar yatırım yapacak karlılıkları bulamayabilir.
-Sanayi üretiminde ciddi bir büyüme
beklentisi yok, bu açıdan lojistik sektöründe toplamda bir büyüme beklemiyorum ancak satınalmalar yolu ile firma
ölçeklerinde büyümeler olabilir ki bu
da bazı küçük ve orta ölçekli firmaların tasfiyesi anlam taşıyor.
-Kurlardaki Türk Lirası aleyhine gelişme nedeni ile 2014 ilk yarısında ihracatta artış, ithalatta düşme görülmesi muhtemel. Aynı sebeple yurtiçi tüketimde de küçülme olması kuvvetle
muhtemel ki bu da lojistik sektörünün
aleyhinde bir gelişme.
-Yukarıdaki gelişmeler, rekabetin fiyatlandırma bazında daha da sertleşeceği fikrini veriyor ki uzun dönemle ilgili
kaygılarımızı artırır nitelikte.
2014 beklentilerimiz genel olarak karamsar görünse de, Türk halkının genel davranış biçimi krizlerden güçlü
çıkmak yönünde. Ülke ekonomisinin
dinamikliği, üretim ve lojistik esnekliği 2014 ve 2015 yıllarında büyümenin ancak ihracat yolu ile gelebileceğini gösteriyor. Küresel anlamda bir kriz
görülmediği, Avrupa’nın yaralarını sardığı bir dönemde, ülke ekonomisinin
yeniden ihracata odaklanmasını ve kalıcı pazarlar bulabilmesini mümkün kılacak. Tüm karamsar öngörülere karşın, siyasetin tarafından engellenmez
ise 2014 yılının Türkiye ekonomisi ve
dar anlamda lojistik sektörü için stratejik olarak bir gelişim döneminin başlangıcı olacağından umutluyum. Ülkemiz ve dünyada yaşayan her varlık için
barış, sağlık ve huzur dolu bir yıl olması temennisi ile...
Ocak 2014
58
GÜNDEM
İKV 51. Genel Kurulu’nda
AB süreci gündemin ana konusu oldu
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’nin
AB yolculuğu ve şu an gelinen son nokta ele alındı. İKV Başkanı Prof. Dr. Halûk
Kabaalioğlu, İKV’nin AB konusunda yaptığı çalışmaları anlatırken, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, AB pazarının neden vazgeçilmez olduğunu aktardı. AB Bakanı ve
Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ise yılmadan, yorulmadan, büyük bir şevkle AB
konusunda çalışılması gerektiğini örneklerle anlattı.
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), 51.
Olağan Genel Kurul toplantısı, 16
Ocak’ta İstanbul’da yapıldı. Toplantının açış konuşmaları, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Bakanı
ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Genel
Kurulda İKV’nin 2013-15 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu da
seçildi. Divan Başkanlığını İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ın yaptığı Genel
Kurulda, İKV’nin yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim Kurulu’nun aynı
gün yapılan ilk toplantısında Başkanlığa Ömer Cihad Vardan seçildi.
Ocak 2014
Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu:
“İKV, ne iş yapıyor diyenler
çalışmalarımızı iyi görebilmeli”
Yedi yıldır İKV başkanlığını yürüten
Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, bu süre
içerisinde çok önemli işler yaptıklarını
ifade etti. Kbaalioğlu, “Dünyanın ve
özellikle Avrupa’nın çok önemli ülkelerinde Türkiye’mizi tanıttık. İKV, ne iş
yapıyor? Diyenler çalışmalarımızı çok
iyi gözden geçirmeli” dedi. İKV’nin
AB konusunda çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Kabaalioğlu, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını, Türkiye’de çok ciddi değişimler
olduğunu söyledi. Kabaalioğlu, “Ülke
olarak AB konusunda kararlı olmak
zorundayız. Bu kararlılığımızı çalış-
59
malarımızla ve ilerlemelerimizle AB ülkelerine göstermeliyiz. İKV olarak reklamı sevmiyoruz. Yaptığımız çalışmaları hiçbir zaman reklama dönüştürmedik. Ama çalışmalarımız incelendiğinde çok önemli işlere imza attığımız görülecek” dedi. 7 yıllık süreç içerisinde
kendisine destek veren herkese teşekkür eden Kabaalioğlu, Türkiye’nin krizlerden her zaman büyüyerek çıktığını,
krizi fırsata çevirdiğini sözlerine ekledi.
Rifat Hİsarcıklıoğlu:
“AB Kriterlerini kendi halkımız
için yerine getirmeliyiz”
Toplantıda bir konuşma yapan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
son dönemlerde bazı olumsuz gelişmeler yaşadığını belirterek, “Türkiye, son
zamanlarda yaşadığı bu olumsuzlukları kendi içerisinde en iyi şekilde çözecek güçtedir. Ülkemizde yaşanan tüm
krizler, ülkemizin büyümesine vesile olmuştur. Bu yaşanan son krizin de aynı
şekilde olacağını düşünüyorum” dedi.
Türkiye’de son 10 yılda çok önemli ilerlemelerin gerçekleştiğini kayde-
den Hisarcıklıoğlu, ülkemizde ekonomik
ve demokratik gelişmelerin olduğunun
altını çizdi. Avrupa’nın Türkiye için vazgeçilemeyecek bir pazar olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Avrupa pazarının kaybedilmesi durumunda Türkiye’nin
Çin, Hindistan, Ortadoğu ve Rusya gibi
pazarlarla ticaret yapmak zorunda kalacağını fakat bu pazarların Türkiye’ye
çok da hitap etmediğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Bugün üretilen ihraç mallarımızın niteliğine bakıldığında AB pazarının bizler için ne derece önemli olduğu ortaya bir kez daha çıkacaktır. Türkiye, katma değeri yüksek ihraç mallarla dünya ticaret arenasında söz sahibi
olacaksa bunu AB pazarı ile gerçekleştirebilir. AB pazarını çıkardığımızda geri
kalan Kuzey Afrika, Çin, Hindistan, Ortadoğu gibi pazarların ülkemiz ticaretini doyuramayacağı ortadadır” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin AB konusundan asla vazgeçmemesi gerektiğini ifade ederek, “AB mevzuatı ile ilgili reformları kendi halkımız için yerine getirmeliyiz. Bundan önce AB eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış ile nasıl disiplinli ve
düzenli çalıştıysak bundan sonra da AB
yeni Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız ile de aynı hassasiyetler ve
yardımlaşma içerisinde çalışacağız” ifadesini kullandı.
AB Bakanı ve Başmüzakereci
Çavuşoğlu:
“AB yolunda sapmamalıyız”
Ab Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, AB konusunun ülke-
mizdeki her insanı derinden ilgilendirdiğini ifade ederek, bu uzun
yolculukta yorulmak, yılmak olmadan çalışmalara devam edileceğini ve Türkiye’nin bu konuda kararlı olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB konusunda çok
önemli ilerlemeler içerisinde olduğunu belirterek AB’den vazgeçilemeyeceğini anlattı. Çavuşoğlu, “AB
ülkeleri bugün belki ekonomik kriz
ile uğraşıyor. Bu ekonomik belirsizlik de AB ülkeleri adına siyasi belirsizliği ortaya çıkarıyor olabilir. Ama
dünyanın en önemli, en kalkınmış,
bilimde, sanatta, sporda en ilerlemiş kıtası şüphesiz Avrupa’dır. Bizler
de bu bilinçle hareket etmeli ve dünya ile entegrasyonumuzda bu paralelde koşmalıyız” ifadesini kullandı.
AB’nin bizi oyaladığını düşünenlerin
olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu
konularda spekülasyonlara meydan
vermeden çalışmalar gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
Ocak 2014
60
LASTİK
Lastik kaplamacınız
ECE 109 R belgesine sahip mi?
Sanayi Bakanlığı yayınladığı bir yönetmelikle lastik kaplamacılarından 1 Ocak 2009
tarihine kadar ECE
109 R (Avrupa Ekonomik Topluluğu Lastik Kaplama Regülasyonu) belgesini almalarını istedi. Bakanlık
2012 yılı sonuna kadar konuyla ilgili herhangi bir denetleme
yapmayınca kaplamacılar da belge almak
için müracaatta bulunmadılar. Bakanlık
2012 yılı sonunda denetimlerini sıklaştırdı
ve firmalara 6 ay gibi
bir süre verdi. 200 firmanın 6 ayda denetlenmesi ve belge alması mümkün olmayacağından belge sahibi olmayan firmaları
büyük bir korku sardı.
Ek süre isteyen firmalar neler yapacaklarını
da tam olarak bilmiyorlar.
Ocak 2014
61
Taşımacılık sektörünün akaryakıttan sonra en büyük gider kalemini lastik oluşturuyor. Markalar verimlilikleri artırıcı inovatif çözümlerle bu gideri azaltmanın yollarını arıyorlar. Herkes tarafından bilinen ve en sık kullanılan çözüm
ise ‘Kaplama.’ Ancak Türkiye’de
ağır vasıtalarda kaplama kullanım oranı ancak yüzde 25 civarında. Avrupa’da ise bu oran yüzde
50’lerin üzerine çıkabiliyor.
Standartlara uygun olarak yapılan
bir kaplama ile yeni bir lastik arasında hiçbir fark yok. Ancak buradaki sorun standartlara uygun
olmayan kaplamalar. Türkiye’de
standartlara uygun kaplama yapan firmalar hariç, merdiven altı
diye tabir edilen yerlerde yapılan
kaplamalar yük, can ve yol güvenliğini tehlikeye soktuğundan firmaların kaplama yapılan yerlerin lastik kaplama standardını gösteren
ECE 109 R belgesinin olup olmadığını sorgulamaları büyük önem
taşıyor. 1.1.2009 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle lastik kaplama yapan firmaların ECE 109 R
belgesi şartı arıyor.
Türkiye’de ECE 109 belgesine sahip ilk marka olan Tatkap’ın kardeş kuruluşu Tatko Otomotiv Genel Müdürü ve LKD (Lastik Kaplamacılar Derneği) Başkan Yardımcısı İlker Deliktaş ve ECE 109 R
danışmanı ve LKD Genel Sekreteri Mahmut Ulak’tan kaplama sektörüyle ilgili bilgiler aldık.
İlker Deliktaş ECE 109 R’nin kaplama kalitesinin yükselmesine, güvenilirliğin artmasına ve pazarın büyümesine katkı sağlayacağını söyleyerek, Türkiye’de 20’ye yakın kaplama kauçuğu sağlayan, üretici ve ithal marka tedarikçi firmanın rekabet içinde bulunduğunu belirtiyor.
Türkiye’de 500 bin civarında kap-
lanmış kamyon lastiği pazarının bulunduğunu aktaran Deliktaş, “Türkiye’nin ilk geniş katılımlı ve sektörümüze de bir disiplin
ve standart getirecek olan ECE 109 Regülasyonu bilgilendirme toplantısını, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE Otomotiv Merkezi ve Kraiburg Avrupa’nın da
değerli katkıları ile Ankara’da gerçekleştirdik” diyor.
İlker Deliktaş
Standartlara uygun firma
sayısı pazarın 10’da biri
“Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu (UN/ECE) ağır vasıta araçların kaplanmış lastikleri ile ilgili 23 Haziran 1998’de (UN/ECE Regulation No.
109) düzenlemesini oluşturmuştur. Avrupa ülkelerinin zorunlu bir standardı olan bu regülasyon, Türkiye’de de
01.01.2009 tarihinden itibaren yasal
zorunluluk olarak yürürlüğe girmiştir” diyen İlker Deliktaş, ECE 109 R’nin üretim
tesis ve süreçleri için belirlenmiş detaylı ve hassas değerlere uygunluk ararken,
aynı zamanda nihai ürünün de tüm özellikleri ile belirlenen değerlere tam uyumunu arağını anlatıyor. Türkiye’de bu
regülasyona ait belgeye sahip tesis sayısının 20’ye ulaşmadığının altını çizen
Deliktaş, Türkiye’deki Soğuk Kaplamacı
tesis sayısının 200 adet civarında olduğu
düşünüldüğünde bu sayının çok az olduğunu kaydediyor.
Tatko yurtiçi ve yurtdışına
hizmet veriyor
Tatko Servis ve Kauçuk’un, Tatko’nun
grup şirketlerinden biri olarak hem yurt
içinde hem de bir çok Ortadoğu ve C.I.S
ülkelerinde kaplama sektörünün precured tread (sırt kauçuğu), cushingum,
cement, envelope, yardımcı el aletleri,
yama gibi ürünler ile birlikte, kurulum ve
eğitim dahil A’ dan Z’ye tüm ihtiyaçlarına 360 derece hizmet sunduğunu da
anlatan İlker Deliktaş, “Şirketimiz, kaplama sektörüne hizmet vermenin yanında
ağır vasıta aks ölçüm ve ayar sistemle-
rinde dünya lideri olan Josam markasının Türkiye ve komşu ülkelerinin exclusive iş ortağıdır. Josam, treyler, kamyon ve otobüslere servis hizmeti sunan
tüm noktalar için rekabet avantajı ve
ekstra kazanç fırsatı yaratmaktadır”
diye konuşuyor.
ECE 109 belgesine sahip
ilk firma Tatkap oldu
İlker Deliktaş ECE 109 R belgesi henüz Türkiye’de yürürlüğe girmeden
Tatkap olarak bu belgeyi 2008 yılında
Lüksenburg’dan aldıklarını belirterek
“Müşterilerimizin büyük kısmı uluslararası taşımacılık firmaları. Avrupa’nın
büyük bölümünde bu regülasyon uygulanıyor hatta bazı ülkelerde ECE
109 regülüsyonuyla kaplanmamış
araçları ya geri gönderiyorlar, ya ülkelerine sokmuyorlar ya da büyük cezalar kesiyorlar. Biz bu duruma çözüm
bulmak için kendimiz gittik bu belgiyi
aldık. Biz bu belgeye müracat ettikten
sonra Sanayi Bakanlığı bir yönetmelik
yayınlayarak 2009 yılının Ocak ayından sonra bu regülasyonun Türkiye’de
yürürlüğe gireceğini belirtti” diyor.
Mahmut Ulak ise yönetmeliğin Ocak
2009 tarihinde yürürlüğe girmesine
rağmen Ekim 20012 yılına kadar herhangi bir denetleme yapılmadığının bilgisini vererek bu tarihten sonra ise sıkı
bir denetim sürecinin başladığını kaydediyor.
Belge sayısı sadece 3 olunca
bakanlık 6 ay ek süre verdi
Ulak, bakanlığın yaptığı denetimlerin
sonucunda sadece 3 firmanın belge
Ocak 2014
62
LASTİK
nımı ve dokümantasyon, kalibre edilmesi gereken cihazlara her türlü bilgiyi ilettik” diyor.
Süre azaldı test ve
denetimler yetişmiyor
Mahmut Ulak
sahibi olduğu görüldüğünü ve bunun üzerine firmalara 6 aylık bir ek
süre verildiğini söylüyor. Firmaların konuyla ilgili bilgisinin olmaması
nedeniyle kendilerini arayarak yardım istediklerini aktaran Ulak, “Biz
de Aralık ayında Türkiye’nin ilk ECE
109 R bilgilendirme toplantısını yaptık. Tatko Otomotiv olarak gerçekleştirdiğimiz Ankara’daki bu toplantıya 60 firma temsilcisi katıldı. Tatkap olarak bu belgeyi nasıl aldığımızı anlattık, lazım olan belgeler ve
yapılması gereken prosesler hakkında onları bilgilendirdik. Onun haricinde bize gelen her türlü talebe cevap verdik. Kaplama prosesindeki
kayıt yönteminden, teknoloji kulla-
Ocak 2014
Mahmut Ulak, bakanlığın verdiği 6 aylık süre ve ek 3 aylık süre içerisinde, firmaların büyük çoğunluğunun bu belgeyi almakta geciktiğini söylüyor. Bakanlık
tarafından bu firmalara kapatma yazıları gidince firmalarda büyük bir tedirginlik yaşandığını aktaran Ulak, kendilerinden yardım istendiğini söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Biz bu talep gelince konuyla ilgili bir araştırma yaptık. Gördük
ki; denetimler sıklaşınca müracaatlarda
ani bir artışla yığılmalar oldu. Haliyle gerek Sanayi Bakanlığı ve gerekse TSE’de
konu ile ilgili iş hacmi arttı. Müracaat
edip dosyası TSE’de bekleyenler var. TSE
ekip sayısını arttırmasına rağmen tesis
denetleme ve prosesini görmek için ileriki aylara randevu vermek durumunda
kaldı. Kaplanan lastiği daha sonra teste
gönderiyor. Test olumlu çıkarsa TSE test
raporunu bakanlığa bildiriyor, Bakanlık
da belgeyi veriyor. Bu arada bürokratik
aksamalar da yaşandığı oldu. Bakanlıktan TSE’ye geç ulaşan belgeler oldu.
TSE’nin başlangıçta tek ekip ile çalışması
gibi eksiklikler yaşandı. Bir kaplamacıda
denetim 2 gün sürüyor, diğer 3 günde
de raporlamaya yapılıyordu. Yani haftada sadece bir firma denetlenebiliyordu. 200 kaplamacı olduğundan Sanayi Bakanlığının verdiği sürede mümkün
değil yetişmiyordu. Döndük Brisa tarafına (TSE’nin Yetkili test merkezi) orada
test için tek hat kullanılıyor. Lastik test
için 47 saat dönüyor. Her firma 6 lastik gönderiyor. Bir firmanın testleri tek
hat çalıştığı zaman 12 günde yapabiliyor. 10 tane firma lastik gönderse ve
bu hat 24 saat arıza yapmadan çalışsa
120 gün (4 ay) eder. Yani verilen son 3
aylık süre de yetmiyor.”
Sanayi Bakanlığı müracaatları
işlemde olan kaplamacılara
süre tanıyacak
Ulak, TSE’nin bu süre içerisinde ekip sayısını dörde çıkarmasına rağmen, yığılmalardan kaynaklanan gecikmelerin devam ettiğini de belirtiyor. Ulak “LKD (Lastik Kaplamacılar Derneği) olarak Piyasa
Denetim ve Gözetim Genel Müdürü sayın Muhsin Dere’nin destekleri ile hemen
hemen tüm kaplamacıları ve Sanayi il
müdürlüklerinden denetçi bazı arkadaşları, tedarikçi firmalarla bir araya getirdik ve bakanlık konferans salonunda bir
toplantı yaptık. Bakanlık 6+3 aylık süreden sonra yeni süre tanımanın mevzuata aykırı olacağını beyan etti. Ancak bu
belgeyi almak için müracaat eden veya
müracaat etmiş fakat TSE veya test merkezinde sıra bekleyen kaplamacılara denetimi bir süreliğine yavaşlatacığını, fakat bu konuda hiç çaba göstermeyen
kaplamacılara gereken cezai ve kapatma işlemlerini uygulayacağını belirtti” diyerek sorunun kısa bir süre daha ötelendiğine vurgu yapıyor.
63
2013’te ihracatını en çok artıran
3. sektör madencilik oldu
Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden madencilik sektörü, 2013 yılında ihracatını yüzde 20.67 oranında artırarak 5 milyar 43 milyon dolarlık rekor ihracata imza attı.
Dünya ekonomilerini etkisi altına alan tüm olumsuzluklara rağmen, madencilik sektörü 2013 yılı için belirlenen 4.5 milyar dolarlık hedefini aşarak, ihracatını en çok artıran
üçüncü sektör oldu. 2014 yılına başarılı bir giriş yapan madencilik sektörünün en fazla
ihracat yaptığı ilk beş ülke; Çin, ABD, Irak, Belçika ve İtalya olarak sıralandı.
Mehmet Özer
Madencilik sektörü, 2013 yılında gerçekleştirdiği rekor ihracat ile Türkiye
ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam etti. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre;
2013 yılında Türkiye’nin maden ihracatı, değer bazında geçen yıla oranla
yüzde 20.67 artışla 5 milyar 43 milyon
dolar, miktar bazında ise yüzde 9.18
artışla 22 milyon 326 bin ton olarak
gerçekleşti. Türk madencilik sektörü yılın son ayında da ihracattaki artış trendini korudu. Aralık ayında 425 milyon
832 bin dolarlık ihracat yapan sektör,
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 7.20 oranında artırdı.
rün 2013 yılında en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında; Bulgaristan, Güney
Kore Cumhuriyeti, Hollanda, Libya ve
Azerbaycan-Nahçıvan ihracat artışlarıyla dikkat çekti. 2012 yılı ile kıyaslandığında; Bulgaristan’a yüzde 171.94 artışla 99 milyon 507 bin dolar, Hollanda’ya
yüzde 98.10 artışla 80 milyon 959 bin
dolar, Azerbaycan-Nahçıvan’a yüzde
58.39 artışla 54 milyon 129 bin dolar, Güney Kore’ye yüzde 128.69 artışla
45 milyon 233 bin dolar ve Libya’ya ise
yüzde 80.25 artışla 37 milyon 100 bin
dolar maden ihracatı gerçekleştirildi.
Sektörün en büyük pazarı Çin
2013’de de konumunu korudu
Maden sektörü ihracatında, 2013 yılında ürün grupları bazında 1 milyar 141
milyon dolarla ilk sırada blok doğal taşlar geldi. 1 milyar 83 milyon dolarla ikinci sırada yer alan işlenmiş doğal taşları ise 508 milyon 749 bin dolarla bakır
cevherleri, 450 milyon 366 bin dolarla
krom cevherleri, 235 milyon 913 bin dolarla tabii boratlar ve konsantreleri, 202
milyon 208 bin dolarla çinko cevherleri
izledi. Madencilik sektörünün önemli alt
bileşenlerinden doğal taş sektörü ihraca-
Madencilik sektörünün en büyük pazarı Çin, 2013 yılında da bu konumunu korudu. Çin’e yapılan ihracat, 2012
yılına göre yüzde 35.69 oranında artışla 2 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Çin’e
en çok ihraç edilen madenler; doğal
taşlar, krom cevherleri, bakır cevherleri, kıymetli metal cevherleri ve kurşun cevherleri olarak sıralandı. Sektö-
Sektör, en çok doğal taş ihraç etti
doğal taş ihracatı yüzde 17 arttı
tı 2012 yılına oranla yüzde 17 oranında artarak 2 milyar 225 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Doğal taş ihracatında ilk 5 ülke ise sırasıyla Çin, ABD,
Irak, Suudi Arabistan ve Hindistan
oldu. Ayrıca bu dönemde AzerbaycanNahçıvan, Rusya, Libya, Türkmenistan
ve Katar’a yapılan doğal taş ihracatındaki artış da dikkat çekti. 2013 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Özer, “2013 yılı içerisinde
gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde küresel ekonomiyi doğrudan etkileyecek pek çok sıcak gelişme yaşandı. Bu gelişmeler maalesef birçok sektör için olumsuzlukları da beraberinde
getirdi. Ancak sektör olarak ihracatta
yakaladığımız yükseliş ivmesini 2013
yılında da koruduk. 2013 yılı için ihracat hedefimizi 4.5 milyar dolar olarak belirlemiş olmamıza rağmen henüz
Kasım ayında 4 milyar 617 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek hedefimizi geride bırakmıştık. Aralık ayı sonunda elde edilen toplam maden ihracat
rakamları ile yılı 5 milyar 43 milyon dolarlık ihracatla kapattık. Dünya ekonomileri için zorlu geçen bir yılı hedeflerimizin üzerinde ihracat yaparak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
İMİB olarak artık 2014 yılı ihracat hedefine kilitlendiklerini belirten Mehmet
Özer, “Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan sektör temsilcilerimiz yeni yıl için şimdiden
kollarını sıvadı. 2014 yılı ihracat hedefimizi 5 milyar 600 milyon dolar olarak
belirledik. İMİB olarak hedefe ulaşmak
için önceki yıllarda olduğu gibi gerek
yurt içindeki gerekse yurt dışındaki çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam
edeceğiz. Üye firmalarımızın da belirlediğimiz hedefi yakalamak için var gücüyle çalışacağına yürekten inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Ocak 2014
64
KISALAR
Scania’dan kaçırılmayacak
yedek parça indirimi
Doğuş Otomotiv distribütörlüğündeki Scania, Türkiye genelinde toplam
20 Yetkili Servis noktasında, müşteri
memnuniyeti kapsamında, çok kullanılan orijinal yedek parçalarda indirim başlattı. Scania kullanıcıları, Doğuş Otomotiv ve Scania’nın belirledi-
ği yeni avantajlı fiyat stratejisi kapsamında güvenlik, konfor ve güvenli sürüşe yönelik 200’ün üzerindeki orijinal
yedek parçaya yüksek indirim oranları ile sahip olabilecekler. 20 Ocak’ta
başlayan parça indirimleri, tüm Scania
Yetkili Servis noktalarında geçerli olacak. 200’ün üzerindeki parça, Scania
kullanıcılarının başta güvenlik olmak
üzere konfor, ekonomi beklentileri ve
ihtiyaçları göz önüne alınarak seçildi.
Aralarında radyatör, turbo, marş motoru, fren balata seti, fren diski, debriyaj balata seti, rot başı, körük süspansiyon, çamurluk, silecek ve tampon
gibi güvenlik ve konfora yönelik parçalar yüzde 60’a varan indirim oranları ile satışa sunulacak. Böylece Scania
kullanıcıları işletim maliyetlerini düşürürken, uzun ömürlü, güvenli ve kaliteli orijinal parça kullanma avantajı elde
edecekler. Scania kullanıcılarının, yeni
yılın en avantajlı parça fiyatlandırmasından yararlanmak için yapmaları gereken tek şey Türkiye genelindeki 20
Scania Yetkili Servis noktasından birine uğramak olacak.
Omsan, Avrupa’da onur nişanı
(Ruban d’Honneur) ile ödüllendirildi
Avrupa’nın en prestijli iş dünyası ödüllerinden biri olan “European Business Awards 2013/14” Yarışması’nda
“Ulusal Şampiyon” olarak Türkiye’yi
temsil etmek üzere finale seçilen
Omsan, Avrupa yolunda bir başarıya
Ocak 2014
daha imzasını attı. Omsan, “150 Milyon Euro ve Üzeri Yıllık Cirosu Olan
Büyük Şirketler – Yılın Şirketi” kategorisinde Avrupa’nın en başarılı 10 firması arasında seçilen tek Türk şirketi olarak Onur Nişanı almaya hak kazandı. Aynı yarışma kapsamında söz
konusu 10 firma, aralarında birincilik için yarışacak. Yarışmanın birincisi Mayıs ayında Atina’da gerçekleştirilecek organizasyonda “Avrupa’da
Yılın Şirketi” ilan edilecek. Omsan’ın
“European Business Awards 2013/14”
yarışmasında zorlu bir değerlendirme
sürecinden geçtikten sonra Avrupa’nın
en iyi 10 firması arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden
Omsan Lojistik Genel Müdürü Osman
Küçükertan, Omsan’ın bu başarısı ile
küresel bir şirket olma vizyonuna sağlam adımlarla ilerlemekte olduğunu
belirtti.
“Sözümüzü tuttuk”
1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla tehlikeli madde taşımacılığında yeni bir döneme girerken, Tırsan, 2002 yılından
bu yana her zaman dile getirdiği üzere, ADR mevzuatına uygun tanker üreten tek firma olarak, müşterilerinin, yetkili kurumlara başvurarak, ADR mevzuatına uygunluk belgelerini alabileceklerini beyan ediyor.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı, Çetin Nuhoğlu “Biz ADR’li tanker üretiyoruz demiştik ve şimdi bu sözümüzün arkasında duruyoruz. 2006 yılından bugüne
toplam 305 müşterisine 1000’i aşkın
ADR mevzuatına uygun üretilmiş tanker teslimatı gerçekleştirdik. Şu an gönül rahatlığı ile yetkili kurumlara başvurarak, ADR uygunluk belgelerini alabilirler. Tırsan’ın ADR mevzuatında ki mühendislik birikimi ve üretim tecrübesine
güvenen müşterilerimize teşekkür ederiz. Sektörümüzün gelişimi için büyük
adımların atıldığı bu önemli günlerde,
ülkemizin ve sektörümüzün gelişimi adına yeni başarılara imza atmaya devam
edeceğiz’ dedi.
24 Ekim 2013 tarihinde yayımlanan
28801 no’lu yönetmelikte belirtildiği
üzere, tehlikeli madde taşıyan araçların ulusal veya uluslararası yollarda taşıma yapmasına bakılmaksızın, tehlikeli madde taşıyan bir aracın varsa tankı ile birlikte ADR Bölüm 9 şartlarına
göre uygunluk belgesi (T9) alması şartı getirildi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt
Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlardan, 2006-2013 model taşıtlar için,
31 Aralık 2014 tarihine kadar, bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre,
TSE’den ADR uygunluk belgesinin alınması gerekiyor. Ayrıca tehlikeli madde
taşımacılığı yapacak firmaların bakanlıktan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması ve firmanın bakanlıktan yetkili tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya bu hizmeti dışarıdan alması zorunluluğu getirildi. Yönetmelikte yer alan Geçici Madde 3 ve
Madde 4 uyarınca faaliyet belgesi ve
tehlikeli madde güvenlik danışmanı, 1
Eylül’den itibaren aranacak.
65
Aydın Alpa, lojistik derslerinde fark yarattı
Lojistik sektöründe nitelikli insan kaynağını sağlayan lojistik bölümleri ve
yüksek lisans programlarının sayıları
artarken eğitimlerin içeriği de zenginleşiyor. Pegasus Kargo Direktörü Aydın Alpa, 2013-2014 öğrenim yılında
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde Uluslararası Ticaret ve
Yüksek Lisans Programı kapsamında
“Havayolu Stratejik Yönetimi” derslerini tamamladı. Deneyimlerini öğrencilerle paylaşmanın yanı sıra öğrencilerini sektörün farklı profesyonelleriyle de buluşturan Alpa, bu yönüyle
sektöre örnek oluyor. Bu uygulama
ile öğrencilerin büyük beğeni ve ilgisini toplayan Alpa, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Hizmet sektörü içeresinde yer alan lojistiğin temeli, insana dayalıdır. İnsan kaynağının değerini arttırmanın en iyi yolu ise
eğitimdir. Lojistik eğitimleri Türkiye’de
çok yeni olmamasına rağmen henüz
istenen seviyede değil. Bu eğitimlerin
gelişmesine katkı sağlamaktan büyük
mutluluk duyuyorum. Umarım bizden
sonra da aynı şekilde paylaşımlar artarak devam eder.”
Yaprak Ağaoğlu: Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Uzman Yardımcısı olarak çalışıyorum. Bu bölüme paralel olması ve lojistik sektöründe gelecek gördüğüm için yüksek
lisans yaptım. Derslerden çok memnunum. İşinde uzman profesyonellerden ders almak ayrı bir keyif. Sektörlerin enine boyuna farklı yönleriyle tanıtılması, yönetici adayı olarak bizleri
memnun etti. Aydın Hoca’nın derslerde gösterdiği hassasiyet, gelecekte kariyerime olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Öğrenciler bazı derslere çok
girmek istemez, ayakları geri geri gider. Aydın Hoca’nın dersine hep isteyerek geldik.
Mert Karamustafa: Bomi Lojistik’te
operasyon müdürü olarak görev yapıyorum. 8 yıldır lojistik sektöründe çalışıyorum. Bu sektörde artık çalışacağıma kanaat getirdim. İş hayatındaki
pratik bilgileri okuldaki teorik bilgilerle
birleştirip, devam etmek istedim. Sektörün içinden gelen birisi olarak, dışarıdan gelen kişilerin verdiği dersler çok
doyurucu olmuyor. Aydın Bey’in dersini özellikle bu yüzden seçtim. Düşün-
düğüm gibi de oldu. Hatta daha da
güzel oldu. Konusunda uzman farklı profesyonellerin derse katılması ayrı
bir değer kattı. Farklı kesimlerin olayları kendi vizyonundan anlatması çok
önemli. Yüksek lisansta bu tür yaklaşımlar olması gerekiyor. Ayrıca iş hayatına girildikten sonra yüksek lisans
eğitimi yapılmasının daha faydalı
olacağına inanıyorum.
Yağmur Safiye Taş: Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşıma
Bölümü’nden mezun oldum. Bu dönümde eğitimimi yüksek lisansla tamamlamak istedim. Vecdi İbrahim
Büyükyüksel hocamın havacılık derslerinden çok etkilendim. Bu yüzden
okulda böyle bir alan açılınca kaydolmayı istedim. Havacılığı seviyorum. Aydın Bey’in ders vermesi ayrıca güzel oldu. İşin profesyonelleri tarafından aldığımız dersler çok faydalı
oldu. Derse katılan her bir profesyonel bize çok farklı şeyler kattı.
Selin İplikçi: Turkish Doco’da çalışıyorum. Yüksek lisansımın havacılık konusunda olmasının en büyük sebebi Vecdi İbrahim hocamızdır. Bu dersi seçmemizin diğer sebebi de Aydın Alpa’nın olmasıdır. 8 yıldır sektördeyim. Yıllar geçtikçe deneyim dışında kendinize çok şey
katmadığınızı görüyorsunuz. Bu yüzden
eğitim olarak da kendimi geliştirmek istedim. Yüksek lisans derslerinde bazen
çok ödev oluyor. Çalışan insanlar için
bu çok zorlayıcı oluyor. Basından takip
ettiğimiz profesyonellerden ders almak
çok keyifli oldu.
Ocak 2014
medya
Download

Dergiyi indir