Yarış Dünyası Dergisi’nden
tarihi değişim
14 Mart 1994’te yayın hayatına başlayan Yarış Dünyası Dergisi her Pazartesi okurlarıyla buluşmaya devam
ediyor. Ülkemizde spor, magazin vs. dergi grupları dahil
haftalık en uzun ömürlü yayınlanan –ücretli- dergi unvanına sahip Yarış Dünyası Dergisi 11 Şubat Salı günü çıkacak olan 1039. sayısı ile tarihi değişime hazırlanıyor.
68 sayfa, dış kapağı 4 sayfası kuşe kağıda, tamamı
renkli, makas ve cetvel ile sayfaların açılmasına son verilip ileri teknoloji kullanılarak hazırlanacak sayfa mizanpajıyla basılacak olan Yarış Dünyası Dergisi, 11 Şubat
itibariyle her Pazartesi değil her
Salı okurlarının beğenisine sunulacak. Gün be gün yükselen dolar
artışına rağmen satış fiyatı ile tüm
koşulları zorlayarak 2014 yılı sonuna kadar Yarış Dünyası Dergisi’nde
fiyat artırımına gidilmeyecek.
Hürkont Medya Grubu’na bağlı
www.liderform.com.tr’de gelişen
teknolojiye paralel olarak alt yapı
çalışmaları hız kesmiyor. www.liderform.com.tr’nin 2014 yılı içerisinde ziyaretçilerine
sürpriz yeniliklere hazırlandığı müjdesini siz okurlarım
ile paylaşabilirim.
-Uzun yıllardır şehirlerden en ücra köşedeki illerde
dağıtımını yaptığımız ganyan bayilerine en hızlı güvenilir. Nasıl ulaşırız- dağıtım ağı projemiz başarıyla devam
ederken pilot bölge olarak belirlediğimiz Bursa, Gaziantep, Samsun merkezler olmak üzere çevre ilçelerde
proje hayat buldu. Proje kapsamında en geç 2020 yılına kadar Türkiye’nin batısından doğusuna, kuzeyinden
güneyine her bir noktasında ulaşım zorlukları aşılarak
okurlarımız ile buluşacağız.
Şans Oyunları
Üst Kurulu kuruluyor
13 Şubat Perşembe günü Milli Piyango İdaresi’nin
özelleştirilmesi ile birlikte Türkiye yeni bir kurul ile
tanışacak. Şans Oyunları Düzenleme Kurulu isminin
verilmesi düşünülen üst kurul, Milli Piyangonun özelleştirilmesiyle birlikte şans oyunları alanında oluşacak
denetim boşluğunu dolduracak. Devlet Bakanı Mehmet
Ali Babacan’a bağlı özelleştirme komisyonu, üst kurulun kurulması için teknik çalışmalara başladı.
Şans Oyunları Üst Kurulu, şans oyunlarının özelleştirme sonrasında yasalara uygun şekilde işletilip işletilmediğini takip edecek. Gerektiğinde düzenlemeye ilişkin
kuralların oluşmasını sağlayacak olan üst kurul, denetim-
lerinde hata tespit ettiğinde ağır cezai yaptırımlar uygulayacak.
Üst kurul, mevcut şans oyunlarının yanı sıra yeni
şans oyunlarına lisans verilmesi konusunda da yetki kullanabilecek. Kurul ayrıca çekiliş izinleri, sayısal
oyun oynama saatleri, ikramiye ödemeleri için kural
oluşturulması, cep telefonu ve internet üzerinden yapılan yasa dışı dolandırıcılık faaliyetlerinin takibi alanlarında düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürütecek. TJK ve İddaa şans oyunları, üst kurula bağlanacak.
Şans Oyunları Üst Kurul ile Maliye
Bakanlığı ortak çalışması göz önüne
alınırsa TJK müşterek bahis kısmı
özelleştirilsin veya özelleştirilmesin
“Şans Oyunları Üst Kurul” denetimine girecek. Ganyan bayilik ve sanal bayilik verme yetkisi tamamıyla
Şans Oyunları Üst Kurul denetiminde TJK’ya geçecek olup bu
bayilerin denetlenme yetkisi Şans
Oyunları Üst Kurulu’na ait olacak. Böylelikle TJK’nın her yıl ciroda net 320 Milyon
TL TJK müessese hissesinde garanti 80 Milyon TL artış
sağlayacak ciro artışına kaprisleriyle engel oluşturan bir
YKK üst düzey yetkilisinin kaprislerinden yarış camiası
kurtulacağı gibi emin adımlarla hedeflerine doğru engelsiz yol alacaktır.
Özelleştirme idaresi, şans oyunlarının planlanması,
tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesi Milli piyangonun hakkını 10 yıl süreyle lisans devri yöntemiyle 13
Şubat’ta özelleştirecek.
Şans oyunları için yeni bir üst kurul oluşturulmasıyla birlikte 9 olan üst kurul sayısı 10’a ulaşacak. Halen
üst kurul statüsünde; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu İhale Kurumu (KİK),
Rekabet Kurumu (RK), Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ile Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) görev yapıyor.
TJK, özel aygır sahiplerine
teşvik primi verecek
“Yönetim kurulumuzun 16.01.2013 tarihli toplantısında revize edilerek yürürlüğe girmiş olan Teşvik
Talimatnamesinin 9/A Maddesi gereği; Bakanlık ve
Türkiye Jokey Kulübünün Hara/Aşım İstasyonları ile
özel haralarda misafir aygır olarak hizmet veren özel
aygırlardan, Bakanlık ile Türkiye Jokey Kulübünce
müştereken oluşturulacak komisyon tarafından aşağıda
belirtilen performans kriterleri doğrultusunda belirlenecek olan aygırların aşım ücretinin % 50’si, aşım yaptığı
kısrak sayısı oranında aygır sahibine teşvik primi olarak
faturanın ibraz edilmesi ve canlı tay şartı ile ödenecektir.
Bu bedel aşım ücreti başına 2.000 TL’yi geçemez. Aygır sahiplerinin kendilerine ve 3. derece (dahil) akrabalarına ait olan kısraklar teşvik kapsamı dışındadır.
Teşvik primine hak kazanması için müracaat edilen
aygırın:
1) En az 1 adet Grup 1 veya Grup 2 koşu kazanmış
olması veya,
2) 2 adet Grup 3 koşu kazanmış olması veya,
3) Yukarıdaki performanslardan birini yapmış en az 5
tayının bulunması gerekmektedir.”
TJK Yönetim Kurulunun 16.01.2013 tarihinde aldığı bu kararı geçtiğimiz hafta içerisinde açıklaması yarış camiasında sevinçle karşılandı. Yurt dışından aygır
getirenler ile birlikte yurt içinde özel aygırlarıyla aşım
yapan yetiştiricilere sağlanan bu haktan birçok özel harada safkanlarına aşım yaptıran yetiştiriciler yararlanacaklar.
WAHO’ya kayıtlı safkanlara soy kütüklerinde dedelerinden torunlarına kadar geriye dönerek Amerika’da
DNA testlerini en ince ayrıntısına kadar yaptırıp –safkan
Arap atıdır- diye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
yetkililerinin pedigri verdikleri safkanların aygırlık yapmaları için sahiplerine aygır sertifikası verilirken yavruları hem ülkemizde hem dünyadaki tüm yarışlarda yarış
koşmaktadırlar.
Devlet kartelinde olan TİGEM’in yetiştirdiği safkanların açık artırmayla yüksek fiyatlara satılmaları için bu özel hara yetiştirmesi ithal aygırlara, taylara
ülkemizde KV8’den yukarı yarışlarda koşma izin verilmemesi ve yurt dışından Arap aygır getiren yetiştiriciler,
istedikleri Grup yarışlara katılma izni alamamalarından
dolayı TJK’nın bu aygırlara teşvik primi uygulamasından yararlanamayacaklar.
TJK Yönetimi teşvik şartı için:
“1) En az 1 adet Grup 1 veya Grup 2 koşu kazanmış
olması veya,
2) 2 adet Grup 3 koşu kazanmış olması veya,
3) Yukarıdaki performanslardan birini yapmış en az 5
tayının bulunması gerekmektedir.”diyor.
Yurt dışından ülkemize ithal edilen aygır yarış koştuğu ülkelerde bu şartları yerine getirmemiş olabilir ancak
yavrularına KV8’den yukarı yarış izni verilmediği
için aygırın teşvik priminden yararlanma olanağı
kalmıyor. Daha öncede belirttiğim üzere özel hara sahiplerinin ithal edilen aygırların tayları ülkemizde % 55
ikramiyenin açık olduğu yarışlarda koşmaya mahkum
ediliyorlar. Devlet, TİGEM’in aynı şartlarla ithal ettiği yetiştirdiği taylara % 100 koşma hakkı tanıyınca
açık artırma ile yapılan satışlarda TİGEM tayları yüksek
fiyatlara alıcı buluyor.
Teşvik priminden
kimler yararlanacak?
2013 yılında 16 Ocak itibariyle aşım yapan tüm özel
hara sahipleri, aygırları teşvik priminden yararlanacaklar. 2013 yılı aşım mevsiminde aygırlarının canlı tay şartı faturasıyla ispat eden aygır sahipleri kendi ve üçüncü
derece yakınları hariç aşım yaptıkları kısrak başına aşım
çekim ücreti olan 4000 TL veya 4000 TL yukarısı aşım
yaptığı kısrak başına % 50’si 2000 TL veya 3000 TL,
2000 TL, 1000 TL daha aşağıda yaptığı aşımlar için %
50 teşvik primi kazanacak.
Sendika sistemi ile ortak ülkemize aygır getirenler,
aşım yaptıkları kendi kısraklarına üçüncü derece yakınları dahil o kısraklara yapılan aşımlardan aygır teşvik
primi alamayacaklar. Diğer çektikleri kısraklardan teşvik primi alabilecekler. PRESSING’i getiren TYAYS
Derneği, aygıra aşım yapan kısrakların canlı tay doğumu
ile birlikte aşım başına 2000 TL teşvik primi almaya hak
kazanıyor. Geçen yıl kontenjanı yüksek olan özel hara
sahipleri, belgelerle canlı tay şartı faturasıyla ispat edip
TJK’ya müracaat ederek aygır aşım teşviklerini önümüzdeki aylardan itibaren almaya başlayacaklar.
Araplarda TURBO, 2013 ve 2014 yıllarında talep patlamasından dolayı aşım adet fazlası yaparak önümüzdeki aylarda hatırı sayılır bir teşvik primi alacak. 2014 yılı
aygır müracaatlarında aşım ücreti 15.000 TL olan LION
HEART aygır ücreti en yüksek olurken 14.000 TL ile
KANEKO’nun ikinci ve 13.500 TL ile DR FONG üçüncü sırada yer alıyorlar. TJK’nın teşvik primiyle birlikte
14.000 + 2.000 TL=16.000 TL ile KANEKO birinci,
13.500+2.000 TL=15.500 TL aşım ücretiyle DR FONG
ikinci ve LION HEART üçüncü sıraya yerleşmiş oldu.
Adalı Yönetiminin başlattığı ilkler arasında yer alan
at sahiplerine aygır teşvik primi Türk yarışçılık tarihinde yer alırken Adalı Yönetimine diyorum ki “iyi
ki varsınız.”
Haftaya buluşuncaya dek sağlıcakla kalın…
YARIŞ DÜNYASI DERGİSİ’NİN 20 OCAK 2014 TARİHİNDE ÇIKAN 1036. SAYISINDA YAYINLANMIŞTIR
Yarış at sahipleri kıdem, tazminatı
fon tesisi araştırmasında
düşündürücü
gelişmelerin
belgeleri
Yarış at sahipleri kıdem, tazminatı fon tesisi ile ilgili dışarıdan
bağımsız bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmada başlangıçtan
bitiş noktasına kadar neler yaşandığının belgelerini yayınlıyoruz.
Tarafsız araştırma şirketi hazırladığı raporu 19 Ocak Pazar günü
saat: 10.00’a kadar TYAYS Derneği Başkanı ve aynı zamanda yarış
at sahipleri kıdem, tazminatı fon tesisi başkanı olan Bahadır Gödek’e
teslim etmedi. Birileri tarafından alınan bu raporun kopyalarının
SİAYS Derneği üyelerinden biri tarafından el altından gösterildiği
duyumları alınıyor.
KEMAL AKYER
Download

kemal akyer.indd