öneriler konustu
Uluslararası alanda başarı için çözüm önerileri panelinde
Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından organize edilen “Uluslararası
alanda başarı için çözüm önerileri” adlı panel 18 Mayıs Pazar günü saat: 11.00’de İstanbul
Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonunda gerçekleşti.
S
afkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği,
Coolmore ve Castle Hyde’da hara menajerliği
yapan ve dünya atçılığında oldukça önemli yere
sahip, birçok şampiyon yetiştirerek adeta markalaşan
Joe Hernon’u Türkiye’ye getirdi. Panel, SİAYS Derneği
Başkanı Levent Sarıkaya’nın konuşması ile başladı.
Sarıkaya yaptığı konuşmada Türk atçılığının ve yetiştiriciliğinin büyümesi için herkesin fikirlerine ihtiyaçları
olduklarına vurgu yaptı.
Uluslararası alanda başarı için çözüm önerileri adlı
panele Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına
YKK Başkanı aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları katıldı.
Mirmahmutoğulları, tarım sektöründe son 10 yılın
9’unda büyüme kaydettiklerini belirtirken atçılık konusunda bir planlama içerisinde olunduğuna, planlama hususunda en büyük katkıyı yetiştiriciler ve at
sahiplerinden beklediklerine, büyük bir özveriye ihtiyaç duyulduğuna, herkesin elini taşın altına koyması
gerektiğine değindi. Türk atçılığının hak ettiği yerlere
geleceğine ve 40.000 kişinin doğrudan 120.000 kişinin ise dolaylı yollarla istihdam edildiğine vurgu yaptı.
Yasin Kadri Ekinci, SİAYS Derneği’nin organize ettiği bu panele diğer derneklerden temsilcilerin katılım
göstermemelerine dikkat çekerken “-Kendi aramızda
birlik olmalıyız” dedi. En önemli şeyin stratejik plan
olduğunu vurgularken bu tür planların uzun vadeli
olmasının doğru olduğunu, plansız hiçbir şeyin gelişemeyeceğini, plan ve programın olduğu yerde zenginliğin olacağını söyledi. Ekinci : “-Özeleştiri yapmak
gerekirse biz at sahipleri olarak seyisten, antrenörden
ve veterinerden daha iyi biliyoruz. Eğitim seviyesinin
çok yükselmesi ve burada çalışmanın bir ayrıcalık sayılması gerekir. Biz seçici olmalıyız. Burada seyis olarak çalışanlar kendilerini ayrıcalıklı hissetmelilerdir. Bu
da kamu oyu ile yapılır. Biz burada oldukça geniş bir
aileyiz ama hiç bir siyasi partinin bizim bu potansiyelimizden haberi yok. Çünkü bir birliktelik yok. Siyasi
partiler de güç yaratılmalı. 100.000 kişinin olduğu bir
topluluk oldukça güçlü olmalı” diye konuştu.
Selman Taşbek, yetiştiricilik ve at sahipliğini ayırmamızı söylerken yetiştiriciliğin bir meslek olarak profesyonelce yapılması gerektiğini, İrlanda’da fiyatı en
düşük aygır çekimi ile en pahalı aygır çekimi arasında
300 kat Türkiye’de ise sadece 4 kat fark olduğunu
söyledi. Taşbek: “-At sahipliği keyif, zevk veya hayat
biçimidir. Yurt dışına açılma konusunda at sahipleri
olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak jokeyler ve
antrenörlerin böyle bir istekleri yok. En beğendiğim
ülkeler Arjantin ve Güney Afrika. Bu iki ülkenin alt
yapıları oldukça sağlam. Türk atçılığında gözle görülür
bir büyüme var ama bu büyüme hep dikine, yatay
olarak fazla bir büyüme yok. Seyis ve idman jokeyi en
büyük eksiklerimizden. Veterinerlik alanında bayağı
bir yol aldık. Derneklere ya ahır tahsisi konularında ya
da yarış ikramiyelerinin düşüklüğü konusunda gidiyoruz. Bu şekilde hiçbir yere varamayız. Günlük işleri bir
kenara bırakıp geleceğimizi kurtarmalıyız. At sahibi ve
yetiştiriciler derneği birbirinden ayrılmalı” dedi.
Cüneyt Çalıcıoğlu: “-Buraya davet edilirken daha
somut şeylerin konuşulacağını düşündüm. Fakat böyle olmadığını gördüm. Türk atçılığı müşterek bahise
dayalıdır. Hesap belli, bu hesapla hiçbir yere varılamaz. Zaten bizim ellerimiz taşın altında ancak yine
de zarar ediyoruz ve ellerimizi daha nasıl taşın altına
bırakabiliriz ki? ” diye konuştu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı
Vedat Mirmahmutoğulları oturduğu yerden Cüneyt
Çalıcıoğlu’na cevap verdi. Cüneyt Çalıcıoğlu’nun “Su
testisi su yolunda kırılır. At sahada ölür başka bir yerde ölmez” ifadeleri salonda soğuk duş etkisi yarattı.
“-Amerika’da senede 35.000 ile 40.000 arasında
tay doğar. Bunun 10.000 tanesi daha tay iken tabiri
caizse köpek maması olur. Geri kalan ise önce 1.antrenörden sonra 2. antrenörden geçer. Koşu koşacak
tay sayısı 10.000 ile 15.000 arasındadır. Biz ise bunları
atarken vakit ve maddi kayıp yaşıyoruz. Atın elmacık kemikleri kaymış hala koşturuyoruz” diyen Cüneyt
Çalıcoğlu daha önceki bir atçılık Çalıştayı’nda SAAYS
Derneği Başkanı Remazan Kaya’nın Arap atlarına
seleksiyon yapılıyor ve İngiliz atlarına da bu yapılsın
ifadesini hatırlatarak o günkü atçılık Çalıştayı’nda katıldığı ender fikirlerden biri olduğunu ifade etti.
Pınar Aracı sözlerine çok genç olduğunu söyleyerek
başlarken at sahipliğinin kitaplardan öğrenilmeyeceğine eğer bu iş profesyonelce yapılacaksa herkesin
belli bir süre ellerini kirletmesi gerektiğine, seyislerin
ve antrenörlerin neler yaptıklarının bizzat yaşanmasına, şu an için en büyük eksikliğin gençlerin önünün
gerektiği kadar açılmaması olduğuna değindi.
Aracı’nın ardından söz alan Veteriner Fatih Bereli
kendisinin oldukça şanslı olduğunu, sayısız ülkede bulunduğunu ve çok şeyler öğrendiğini söyleyerek atçılığın temel taşlarından olan veterinerlik mesleğinin her
geçen gün üstüne koyarak ilerlediğini belirtti.
SİAYS Derneği Başkanı Levent Sarıkaya tekrar söz
alarak aygır ve kısrak seçiminin oldukça önemli olduğunu söyledikten sonra sözü panele konuşmacı olarak
davet edilen Mr. Joe Hernon’a verdi.
“Yarışçılığa sponsorluk
ve taze para katabilmek
için hipodromların isimleri
sponsorluklarla kiralanabilir”
Mr. Joe Hernon: “-Soma’da yaşananlar büyük acı
verdi. Şu an için bulunduğum görev gereği Türk atçılığını çok yakından tanıdım. Türkiye’de bir çok hara ve
çiftlik gezdim. Türk atçılığında pozitif yönde bir ilerleme var. Pistler ve müşterek bahis oldukça iyi. İngiltere
ve İrlanda’da her üç at bir kişinin istihdamı anlamına
gelir. Sadece Türkiye’de değil gittiğim çoğu ülkelerde
at nüfusu fazla. Bu nüfusun artmasına bağlı olarak
stres artıyor ve başarı sağlanamıyor. Haralarda çim
uzunluğu ve beslenme çok önemli. Padoklarda gübre temizliği mutlaka yapılmalı. Başarı haradan gelir.
Aşım konusunda %50 anne %50 baba ile başlanıyor
fakat at büyürken annesinin yanında büyümesi onunla birlikte olması ile bu oranın %75’i anne - %25’i
baba haline geldi. At koşturma konusunda sadece
kağıt verilerine bakarak yarış kazanan antrenör tanımıyorum. Antrenman merkezlerinde mutlaka ahır olmalı. Standart altı kalan atlar yarışlara başlanmadan
gözden çıkartılmalı. Bu atlar gösteri amaçlı kullanılabilirler. İrlanda’da 2 yarış koştuktan sonra 44 puanı
toplamayan atlar bu şekilde gözden çıkartılıyorlar.
Türk piyasasını destekleyici uluslararası satış şirketleri
ile konuşulmalı. İthal tayların kriterleri değiştirilebilir.
Özellikle dişi tay ithalatındaki vergi sisteminde düzenleme yapılmalı. Gençlerin daha çok yurt dışına gönderilmesi Türk atçılığı açısından büyük önem taşımaktadır. İngiltere, İrlanda hatta Fransa’nın milli haraları
çok iyi durumdalar. Yarışçılığa sponsorluk ve taze para
katabilmek için hipodromların isimleri sponsorluklarla
kiralanabilir. Sponsor olan şirketin personeli ve çalıştığı şirketler buraya geleceklerinden dolayı maddi anlamda oldukça yararlı olacaktır. Atatürk, - At yarışları
modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır- demiştir.
İngiltere ve İrlanda’da önce varlıklı aileler bir araya
geldiler ve tanıdıklarını da yanlarına çekerek güçlendiler” açıklamasında bulundu.
Uluslararası alanda başarı için çözüm önerileri adlı
panel soru cevap bölümüne geçildikten sonra saat
13.30’da sona erdi.
Haber: ÜMİT ÜNSAL
Fotoğraflar: YURDAKUL KAYACAN
20 Mayıs 2014 Salı günkü 1053 sayılı Yarış Dünyası
Dergisi’nden alınmıştır
Download

Uluslararası alanda başarı için çözüm önerileri panelinde