TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
Bilgi Notu
1|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
Geçmişi Osmanlı İmparatorluğunun ilk yıllarına dayanan Hara ve İnekhaneler ile Devlet
Üretme Çiftliklerinin 1984 yılında tek çatı altında toplanmasıyla kurulan TİGEM, ülkemiz tarım
sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohumluk ve damızlık gibi materyallerin
üretimi ve dağıtımı ana ekseninde faaliyet gösteren, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk
bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.
TİGEM VARLIKLARI
Personel*
1.176 memur, 2.051 işçi ve 2.888 taşeron, toplam 6.115 kişi
Arazi
3.606.215 dekar
36 adet
İşletme
a) TİGEM Kullanımında: 18 adet (3.295.605 da)
b) Kiralamada
: 19 adet (1 işletme kısmi) (310.610 da)
Sığır *
Ana
11.705 baş
Damızlık Toplam 27.006 baş
Koyun *
Ana
64.033 baş
Damızlık Toplam 164.225 baş
At *
Ana
401 baş
Damızlık Toplam 1.295 baş
(*) 17/03/2015 tarihi itibariyle.
2|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
BİTKİSEL ÜRETİM FAALİYETLERİ
 TİGEM, bitkisel üretim faaliyetlerini, ülkemizin değişik coğrafi bölgelerine dağılmış 18
işletmesinde sürdürmektedir. Bu işletmelerde ağırlıklı olarak buğday (30 çeşit), arpa (10
çeşit), tritikale (3 çeşit), yulaf (1 çeşit), dane mısır (8 çeşit), mercimek (3 çeşit), nohut (5
çeşit), çeltik (1 çeşit), soya (2 çeşit), yonca (4 çeşit), fiğ (8 çeşit), korunga (2 çeşit) ve aspir (1
çeşit) tohumlukları üretilmektedir.
 Dalaman ve Boztepe İşletmelerinde narenciye, Ceylanpınar İşletmesinde antepfıstığı,
Sultansuyu İşletmesinde kayısı üretimi yapılmaktadır. Ayrıca Antep fıstığı ve badem aşılı
fidanlarının üretimleri de yapılmaktadır.
 2014 yılında 127.035 ton buğday, 9.468 ton arpa, 807 ton tritikale ve 50 ton yulaf olmak
üzere toplam 137.360 ton hububat; 18 ton nohut, 9 ton soya olmak üzere toplam 27 ton
baklagil; 54 ton mısır, 35 ton çeltik, 43 ton yonca, 182 ton fiğ, 321 ton korunga sertifikalı
tohumlukların dağıtımı yapılmıştır.
 Ayrıca, bütünleşik sulu tarım arazilerine ihtiyaç duyan özel sektör tohumculuk firmaları ile
her yıl ortalama 50.000 dekar arazide değişik bitki türlerinin tohum ve mahsul ortak
üretimleri gerçekleştirilmektedir.
3|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
 Ülkemiz patates tohumluğu ihtiyacının karşılanması, üretimde kalite ve verimin artırılması
için 2012 yılında TİGEM-özel sektör işbirliğine dayalı üretime başlanmıştır. Bu kapsamda,
Gözlü ve Ulaş İşletmelerinde 2012 yılında 5.000 ton, 2013 yılında 20.000 ton ve 2014
yılında 40.000 ton sertifikalı patates üretimi yapılmıştır.
 Ülkemiz meyve üreticilerinin temel girdisini oluşturan virüsten ari ve sertifikalı fidan
taleplerinin karşılanması amacıyla, TİGEM ile Fidan Üreticileri Birliği işbirliği kapsamında,
2014 yılından itibaren Dalaman, Karacabey ve Çukurova İşletmelerinde toplam 2.000 dekar
arazide ortak üretime başlanılmıştır. 5 yıllık süreci kapsayan proje uygulama sonucunda 60
milyon adet sertifikalı fidan üretimi hedeflenmiştir.
 TİGEM, TAREKS ve özel sektör işbirliği kapsamında, 2014 yılında Karacabey İşletmesinde
ortak hibrit mısır tohumu üretimine başlanılmıştır.
4|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
Sertifikalı Tohumluk Dağıtımları (ton)
Serin İklim Tahılları
Yıl
2005
Buğday
Arpa Tritikale
151.721 16.783
567
2006
165.337 19.136
688
185.161
395
442
112 2.065
1.024
3.201
2007
117.080 13.938
667
131.685
277
224
146 1.392
403
1.941
2008
85.359 10.773
552
96.684
271
648
146
941
227
1.314
2009
104.778 15.894
508
121.180
168
399
127
907
277
1.311
2010
156.925 16.795
1.055
174.775
84
514
262 1.080
503
1.845
2011
153.513 20.475
698
174.686
106
174
245
780
56
1.081
2012
150.202 12.906
550
67
163.725
91
247
79 1.311
265
1.655
2013
152.681 21.431
1.933
71
176.116
82
180
61
402
28
491
2014
127.035
9.468
807
50
137.360
54
35
43
182
321
546
75
14
89
17
1
2
22
25
2015(*)
Yulaf
Sıcak İklim
Yem Bitkileri
Tahılları
Toplam Mısır Çeltik Yonca Fiğ Korunga Toplam
169.071 538
295
141 1.460
790
2.391
(*) 09/03/2015 tarihi itibariyle.
5|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği;
 TİGEM, 12 işletmede 5 ırk (Holstein, Esmer, Limousin, Simmental ve Jersey) ile 11.705 baş
ana kadro olmak üzere toplam 27.006 baş hayvan varlığı ile sığırcılık faaliyetlerini
sürdürmektedir.
 Ceylanpınar, Çukurova, Karacabey ve Konuklar İşletmelerinde toplam 3.300 baş hayvan
varlığı ile büyükbaş besicilik yapılmaktadır.
 TİGEM, ülkemizde yeni kurulan ve her yıl sayısı sürekli artan büyük ölçekli hayvancılık
işletmelerinin üstün vasıflı damızlık taleplerinin karşılanması amacıyla her yıl ortalama
3.000 baş damızlık sığır dağıtımı yapmıştır.
 TİGEM’de damızlık sığır yetiştiriciliğinde kapasite artırımına gidildiğinden 2013 ve 2014
yıllarında damızlık sığır dağıtımı sınırlı tutulmuştur.
 Yetiştirme şartlarının iyileştirilmesi ve genetik ilerleme sayesinde, Siyah Alaca ırkında 7.500
kg, Esmer ırkında ise 6.300 kg ortalama süt verimine ulaşılmıştır.
6|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği;
 Koyunculukta, Ülkemizin en büyük ıslahçı kuruluşu olan TİGEM’de, 9 işletmede 5 yerli ve 5 melez
olmak üzere 10 ırk ile 64.033 ana baş olmak üzere toplam 164.225 baş ile koyun yetiştiriciliği
faaliyeti sürdürülmektedir.
 TİGEM, her yıl ortalama 10.000 baş damızlık koyun dağıtımı yapmış, ana kapasitesinin 119 Bin
başa çıkarılması hedeflendiği için 2013 ve 2014 yılları damızlık dağıtımını sınırlı tutmuştur.
 Acıpayam, Tahirova, Bafra, Malya ve Polatlı koyun ırkları üniversiteler ile birlikte yapılan ortak
çalışmalar sonucunda elde edilmiştir.
 Süt, döl ve et randımanı yüksek yeni saf koyun ırkının elde edilmesi amacıyla, 2012 yılında Gözlü
İşletmesinde Ankara Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışmalara başlanmıştır.
 Sivas İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan işbirliği çerçevesinde Ulaş/SİVAS İşletmesinde
Kangal Akkaraman Irkı Koyunların Halk Elinde Islahı projesi 2012 yılında uygulamaya konulmuştur.
 DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 2014 yılında yapılan işbirliği kapsamında Kazımkarabekir
İşletmesinde DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi uygulamaya konulmuş, proje
kapsamında 10 yıllık süreç içerisinde bölge yetiştiricilerine 67 bin baş üstün vasıflı Morkaraman
ırkı damızlık koç ve koyunun TİGEM tarafından karşılanması planlanmıştır.
 Ülkemiz damızlık keçi taleplerinin karşılanması amacıyla, Ceylanpınar İşletmesinde 2013 yılında
bin ana başlık keçi tesisi yapılmış ve Halep ırkı damızlık keçi yetiştiriciliği faaliyetine başlanılmıştır.
7|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
Safkan Arap Atı Yetiştiriciliği;
 Çiftlikat-ı Hümayun adı altında, Osmanlının kuruluşundan beri devam eden atçılık
faaliyetleri, bugün TİGEM bünyesindeki üç işletmede (Karacabey/BURSA,
Sultansuyu/MALATYA, Anadolu/ESKİŞEHİR) toplam 1.295 baş hayvan varlığı ile devam
etmektedir.
 Sağlıklı ve nitelikli soy kütüğüne sahip, koşu performansı yüksek Safkan Arap atı genetik
özelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik TİGEM Karacabey İşletmesinde
Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Aygır Sperması Laboratuvarında üretilen TİGEM
yetiştirmesi 3 aygıra ait 75 doz spermanın ihracatı gerçekleştirilmiştir.
 TİGEM yetiştirmesi atlar, 2014 yılında koşu sahalarındaki Safkan Arap atlarının %27’sini
oluştururken, yarış otoritesi tarafından dağıtılan toplam ikramiyenin %40’ını kazanmıştır.
 Atçılık sektörüne TİGEM tarafından 2013 yılında 235, 2014 yılında ise 242 yarış tayı
kazandırılmıştır.
8|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
Arıcılık Faaliyeti;
 Özellikle, yem bitkileri tohumu üretiminde gerekli olan tozlanmanın sağlanmasında arı
önemli rol almaktadır. TİGEM işletmelerinde 2012 yılında 2.000 adet kovan ile başlatılan
arıcılık faaliyetinde 2013 yılında kapasite 4.500’e çıkarılmıştır. 2014 yılında ise bu kapasite
8.000’e çıkarılmıştır.
Gen Kaynakları; Ülkemiz gen kaynaklarının korunmasına yönelik olarak;
 Kangal ve Akbaş köpek yetiştiriciliği 2 işletmede (Ulaş-SİVAS ve Karacabey-BURSA),
 Ceylan yetiştiriciliği Ceylanpınar (ŞANLIURFA) ve Altınova (KONYA) İşletmelerinde,
 Ankara Tiftik Keçisi yetiştiriciliği Anadolu Tarım İşletmesinde (ESKİŞEHİR),
sürdürülmektedir.
9|S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
TİGEM’in Hayvan Varlığı (baş) (17/03/2015 tarihi itibariyle)
Hayvan Cinsi
İşletme Sayısı
Ana Kadro (baş)
Sığır
12
11.705
Koyun
9
64.033
At
3
401
Keçi
2
1.238
Köpek
2
51
Ceylan
2
291
Toplam (baş)
27.006
164.225
1.295
3.134
219
554
TİGEM’in Irklar İtibariyle Sığır Varlığı (baş) (17/03/2015 tarihi itibariyle)
Siyah Alaca
13.240
Esmer
7.026
Limousin
143
Simmental
5.752
Jersey
845
TİGEM’in Irklar İtibariyle Koyun Varlığı (baş) (17/03/2015 tarihi itibariyle)
YERLİ
MELEZ
Merinos Akkaraman İvesi Kıvırcık Morkaraman Bafra Malya Polatlı Acıpayam Tahirova
39.844
30.431
64.936 3.425
5.157
5.585 7.296 2.913
2.467
2.171
10 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
TİGEM’in Yıllar İtibariyle Damızlık Dağıtımları
Sığır
Koyun
Keçi
At
Köpek
Ceylan
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.801
3.942
2.861
2.107
3.047
4.623
5.480
5.839
7.713
5.496
16.411
24.586
0
19
0
0
74
1
202
299
295
277
245
232
239
212
121
135
147
150
85
4
59
55
94
66
2011
2.159
15.050
102
250
217
53
2012(*)
2013(*)
2014(*)
2015(*)(**)
1.836
223
443
309
10.268
7.266
4.339
129
0
35
35
-
231
235
242
-
129
155
82
16
29
23
20
-
(*) TİGEM’in 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarındaki damızlık hayvancılık kapasite artışı programı nedeniyle damızlık
sığır ve koyun dağıtımları sınırlı tutulmuştur.
(**)17.03.2015 tarihi itibariyle.
11 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
UZUN SÜRELİ KİRALAMA ÇALIŞMALARI
TİGEM’e bağlı işletmelerden bir işletme kısmi ve 2 işletme ise iştirak modeli ile olmak üzere
toplam 19 İşletme, 2003-2013 yılları arasında 30 yıl süre ile kullanılmak üzere özel sektör
firmalarına kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen bu işletmelerde 2014 yılı sonu itibariyle 763 milyon TL yatırım yapılmış, 2.475
kişi istihdam edilmiş, yapılan yatırımlar ve teknolojik yenilenmeler neticesinde verim ve
üretimlerinde önemli artışlar sağlanmıştır.
Ayrıca, Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında Karaköy İşletmesinin Yüksek Planlama
Kurulu Kararı doğrultusunda özel sektör yatırımlarına açılmasına ilişkin süreç devam
etmektedir.
12 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
TİGEM’in YATIRIM FAALİYETLERİ
TİGEM, Ana Statüsü ile belirlenmiş görev tanımı kapsamında, kaynaklarını etkin ve verimli bir
şekilde kullanarak, faaliyet konularında arzu edilen hedeflere ulaşmak için, doğru modelleri,
doğru yaklaşım ve uygun finansal koşullarda hayata geçirecek yapıları oluşturmak, değişim
gerektiren yeni yapılanmalara kapı aralayarak üretim, verimlilik ve kalite ekseninde çıtasını
daha da yükseltmek arzusu içerisindedir.
Bu görev anlayışı içerisinde, TİGEM’in Ana Statüsünde belirtilen görevleri, bir İktisadi Devlet
Teşekkülü olmanın gereklerine uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde
sürdürebilmesi amacıyla 2009-2014 yıllarında toplam 914 milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu
yatırımlarının; %43,2’sini (395 milyon TL) sulama, %28’ini (256 milyon TL) hayvancılık, %13’ünü
(119 milyon TL) mekanizasyon, %15,2’sini (139 milyon TL) tarımsal yapılar ve tesis ile %0,6’sını
(5 milyon TL) DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanan yatırımlar
oluşturmaktadır. 2015 yılında da DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından
karşılanacak 4.000.000 TL ödenek ile birlikte toplam 154 milyon TL ödenekli yatırımlar devam
etmektedir.
13 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
TİGEM’in ÖNEMLİ YATIRIMLARI
1) Sulama Yatırımları;
Mevcut iklim yapısının bitkisel üretime olan olumsuz etkisini azaltmak ve üretimi garanti
altına almak için su potansiyeli olan işletmelerde sulu tarım alanlarını artırmak, mevcut yüzey
sulama sistemlerinin basınçlı sulama sistemlerine dönüştürülmesini sağlamak amacıyla;
 2009-2014 Döneminde;
TİGEM işletmelerinde 2008 yılı sonuna kadar geçen 70 yılda işletmeler genelinde 98 bin
dekarı klasik yüzey sulama yöntemi olmak üzere toplam 210 bin dekar arazi sulamaya
açılmışken, son altı yılda klasik yüzey sulama yöntemiyle sulanan alanlar dahil olmak üzere
738 bin dekar arazi modern basınçlı sulama sistemleri ile sulamaya açılmıştır. Sulamaya açılan
arazilerin 500 bin dekarı Ceylanpınar İşletmesinde, 140 bin dekarı ise Ceylanpınar’ın dışındaki
işletmelerdedir. Ceylanpınar İşletmesinde 50 bin dekar ve diğer işletmelerde 48 bin dekar
olmak üzere 98 bin dekar arazide uygulanan mevcut klasik yüzey sulama yöntemi modern
basınçlı sulama sistemine dönüştürülmüştür. Toplamda 850 bin dekar arazinin tamamı
sulama randımanı yüksek, modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanabilir duruma
getirilmiştir.
14 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
2015-2017 Döneminde;
Ceylanpınar (Şanlıurfa) ve Gökhöyük (Amasya) İşletmelerinde DSİ sulama kanallarından ve
yeraltı su potansiyeli olan işletmelerde ise derin kuyulardan sağlanacak sulama suyu ile 20152017 yıllarında 130.000 dekar arazinin sulamaya açılması planlanmıştır. Projenin
tamamlanarak hizmete alınması ile birlikte TİGEM’in sulu tarım arazisi 850.000 dekardan
980.000 dekara çıkarılmış olacaktır.
2) Mekanizasyonun Yenilenmesi Projesi;
TİGEM işletmelerinde kullanılan toplam 1.254 adet traktörden %83’ü ekonomik ömrünü
doldurduğundan yenilenmelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, yakıt, zaman ve
işgücünden önemli ölçüde tasarruf sağlayan muhtelif güçte traktör alımı planlanmıştır.
Mekanizasyonun yenilenmesi ve modernizasyonun sağlanması amacıyla;
 2009-2014 döneminde yapılan yatırımlarla;
 99 adedi TİGEM makine parkında bulunmayan 200–350 beygir gücündeki büyük güçlü
traktörlerden oluşmak üzere toplam 500 adet traktör, bağlı ekipmanları ile birlikte
satın alınmış, sulu tarım arazisi 4 kat, damızlık hayvan yetiştiriciliği kapasitesi yaklaşık
iki kat artırılmasına rağmen 2010 yılında 1.254 adet olan traktör sayısı 718 adede
düşürülmüştür.
15 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
 Doğrudan Ekim Sisteminin sağlanması amacıyla 64 adet doğrudan ekim mibzerlerinin
alımı yapılmış,
 İhtiyaç duyulan kendi yürür; 25 adet ilaçlama, 4 adet silaj ve 15 adet yemleme
makineleri alınmış,
 Bilişim teknolojileri yatırımları ile bayi otomasyon sistemi, coğrafi veri tabanlı bilgi
sistemi, akaryakıt ve araç takip sistemi, kameralı güvenlik sistemi kurulmuştur.
 2015-2017 yıllarında planlanan yatırım programı kapsamında; ihtiyaç duyulan makine, alet
ve ekipmanların alımı planlanmıştır.
3) Tarımsal Yapılar ve Tesis Yatırımları:
Ülkemizin önemli ölçüde üretim açığı bulunan ve TİGEM’in birinci öncelikli faaliyet konusu
olan sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumluklarının üretimi ve dağıtımındaki etkinliğin
artırılarak sürdürülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda,
 2009-2014 döneminde yapılan yatırımlarla;
 9 adet toplam 160 ton/saat kapasiteli otomatik tohum hazırlama tesisi,
 19 adet renk ayırıcı sistem,
 8 adet tohum hazırlama tesisinin otomasyonu,
 207.000 tonluk mahsul muhafaza silo ve ambarı,
 243 ton/saat kapasiteli dane mısır kurutma tesisi,
 Diğer bina ve tesisler,
16 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
kurulmuştur.
 2015-2017 yıllarında planlanan yatırım programı kapsamında;
 1 adet tohum hazırlama tesisi,
 2 adet tohum hazırlama tesisinin otomasyonu,
 3 adet renk ayırıcı sistem,
 93.000 tonluk mahsul muhafaza silosu,
 50 ton/saat kapasiteli mısır kurutma tesisi, kurulması,
planlanmıştır.
4) Hayvancılık Yatırımları
a) Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Yatırımları;
Ülkemiz yetiştiricilerinin hastalıklardan ari ve üstün vasıflı damızlık sığır taleplerinin ithalata
bağlı kalmadan büyük oranda yurtiçinden karşılanması amacıyla, 2009 yılından itibaren
TİGEM’de önemli yatırımlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda;
 2009-2014 döneminde;
 7 İşletmede 15.200 ana başlık komple sığırcılık tesisleri yapılmış,
 Mevcut tesislerin modernizasyonu sağlanmış,
 4 işletmede biyogaz tesisi kurulmuştur.
 2015-2017 yıllarında planlanan yatırım programı kapsamında;
17 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
 Mevcut tesislerin modernizasyonu,
 30 ton/saat kapasiteli yem üretim tesisi,
 1.000 ana başlık komple damızlık sığır tesisi yapılması planlanmıştır.
b) Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Yatırımları;
Ülkemiz koyun yetiştiricilerinin son dönemde artan yüksek verimli ve üstün vasıflı damızlık
taleplerinin büyük ölçüde karşılanabilmesi amacıyla TİGEM, 2010 yılında 46.000 ana baş
hayvan varlığı ile sürdürdüğü damızlık koyun yetiştiriciliği kapasitesini 2017 yılında 119.000
ana başa çıkarmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda;
 2009-2014 döneminde yapılan yatırımlarla;
 7 işletmede 27.000 ana başlık ilave damızlık koyun tesisi yapılmış,
 Mevcut barınakların modernizasyonu sağlanmış,
 Ceylanpınar İşletmesinde 1.000 ana başlık damızlık keçi tesisi yapılmış ve 2014 yılından
itibaren Halep ırkı keçi yetiştiriciliğine başlanılmış,
 Ceylanpınar İşletmesinde toplam 25.000 baş koyunun sağılması için 8 ayrı noktada
otomatik sağım merkezi kurulmuştur.
 2015-2017 yıllarında planlanan yatırım programı kapsamında;
18 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MART 2015
2014
 6 işletmede 45.000 başlık komple damızlık koyun tesisi yapılması,
 Mevcut barınakların modernizasyonu,
 Koyun yetiştiriciliği yapılan tüm işletmelerde otlatma tesisi kurulması, planlanmıştır.
c) Safkan Arap Atı Yetiştiriciliği Yatırımları;
 Çiftlikat-ı Hümayun adı altında, Osmanlının ilk kuruluş yıllarından bu yana devam eden
ve günümüzde TİGEM’e bağlı 3 işletmede sürdürülen Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin
geliştirilmesi amacıyla;
 2013 yılında; Anadolu ve Karacabey İşletmelerinde 175 başlık at tavlası yapılmıştır.
 2014 yılında; Karacabey ve Sultansuyu İşletmelerinde Safkan Arap Atı Tanıtım ve
Hippoterapi Merkezleri yapılmıştır.
19 | S a y f a
www.tigem.gov.tr
Download

Tarım İşletmeleri Verileri