“
“
m
i
Burası
benim
n
e
b
ı
s
a
r ocağım
uB baba
m
ı
ğ
a
c
o
a
b
ba
2015 yılında TJK başkanlık seçimi
için aday olmayacağını açıklayan TJK
Başkanı Serdal Adalı ile 21 Aralık Pazar
günü yapılacak olan Türkiye Jokey
Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve
Yarışları İktisadi İşletmesi’nin 2015 yılı
Bütçesi ile ilgili Olağan Genel Kurul
toplantısı öncesi bir araya geldik.
“Belki TJK tarihinde kimseye kısmet
olmayacak bir şekilde tek aday ile
bu camia beni başkan seçti. Hepsine
tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum”
diyen Başkan Adalı, 2,5 yıl görev
süresi boyunca yaptığı yatırımlardan
bahsederken Türk atçılığı için elzem
olan projelerinde altını çizdi.
Kemal Akyer: 2012 yılının Eylül ayında ilk kez TJK’ya
başkan olduktan sonra 2013 yılı Şubat ayında tek
başkan adayı olarak katıldığınız seçimde 2015’in
Şubat ayına kadar TJK Yönetim Kurulu Başkanlığına
seçildiniz. Serdal Adalı, 2015 yılı Şubat ayında
yapılacak olan TJK başkanlık seçimine neden aday
değil?
Serdal Adalı: Birinci sebep işlerimin yoğunluğudur.
2,5 sene önce gerçekten kulübün ihtiyacı olduğu
bir devreydi. Tabii insanlar o günkü bakanlık ile olan
ilişkilerimizi unutuyor. Bugün geldiğimiz noktada
2,5 sene boyunca -mali şartlar elverdiği müddetçebakanlık hiçbir isteğimizi geri çevirmedi. Onun için çok
teşekkür ediyorum.
Büyüklerimin; “-Gel, bu toplantıda ol” söylemleri
üzerine büyüklerimi kıramayıp (çoğu insan şahittir,
Amerika’dan eşofman ile gelmiştim) günü birlik yanıma
eşyalarımı dahi almadan Amerika’dan gelmiştim.
Camianın o ihtiyacını gördükten sonra sırtımı dönüp
gitmek içimden gelmedi. Burası benim baba ocağım,
çocukluğumun geçtiği yer. Gerek yönetime gerekse
camiadaki herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi
çok yardımcı oldular. Herhangi bir sıkıntım olmadı,
olmazda. Zaman zaman yönetim kurulundaki bazı
arkadaşlarımın olumsuz hareketlerine rağmen hiç
kimseyle kavga etmedim, etmem de. İnsanlar benimle
kavga etmek ister ancak onunda bir sınırı vardır.
Ben bu camiada Serdal Adalı olmadan önce Hasan
Adalı’nın oğluyum. Onun adına yakışır bir şekilde
hareket etmek bu camiadaki birinci görevimdir. Kavga
edenlere gelinen noktada baktığınız zaman hemen
hemen tamamı bu camiada. Ne yazık ki TJK terbiyesini
ve saygısını almamış insanlar olduğunu görüyorsunuz.
Dışarıdan bakıldığı zaman TJK’nın asli üye sayısı az
gibi görünüyor. Geçtiğimiz senelerde asli üye sayısının
artması için şartları en uygun hale getirdik. Asli üye
seçimlerinde biraz daha dikkat etmeliyiz. Asli üye
müracaatlarında TJK’ya ne katabilir, sorusu öncelik
teşkil etmelidir. Son 10 yıl, 15 yıldır TJK asli üyeleri
arasındaki bir takım huzursuzluklar, bir takım seviyesiz
tartışmalar bu camiaya dışarıdan bakıldığı zaman
güçsüz gibi gösteriyor. Asli üyelerin bunu bir an önce
idrak etmesi lazım.
Kemal Akyer: Sizin döneminizde yapılan yasa
değişikliği ile birlikte TJK başkanlık seçimi 3 yılda bir
olacak. Şubat ayında görevi sizden devralacak olan
yeni yönetim 3 yıl görev yapacak. Nitekim TJK asli
üye seçimlerinde de bir iyileştirmeye gidildi ve % 50
baraj getirildi. Türkiye Jokey Kulübü At Yetiştiriciliği ve
Yarışları İktisadi İşletmesi’nin 2015 yılı bütçesi ile ilgili
Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Aralık Pazar günü
gerçekleştirilecek. TJK Asli Üyesi Tevfik Çelikoğlu,
eskiden olduğu gibi TJK başkanlık seçiminin 2 yılda bir
yapılması ve TJK asli üye seçim barajının % 60, % 70
olması için ilgili toplantıda bir öneri sunacak. Bu konu
ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Serdal Adalı: Bunu zevke keder yapmadık. Biliyorsunuz
göreve geldiğimiz ikinci, üçüncü ay senelerdir yapılmak
istenmesine rağmen bir türlü yapılamayan, sektörün
gelişmesine analiz eden büyük bir çalışmayı bir
firmaya yaptırdık. Çıkan raporda; gerek profesyonel
personel üzerindeki etkisi gerekse planlanan projelerin
hayata geçirilmesi noktasında iki senenin yetersiz
olduğu ortaya çıktı. Bu raporlarda mevcut. Artık
gelişen Türkiye’de ve dünyada iki senelik süreler
yetersiz kalıyor. Üyelerimizin demokratik görüşüdür,
kendi görüşleridir. Tekliflerini genel kurula getirirler ve
bunun kararını genel kurul verir. Geçen defa nasıl ki 3
seneye çıkartan genel kurulsa bu senede gelen teklifin
cevabını genel kurul verecektir. Asli üye sayısının
yükselmesi lazım. Nihayetinde her dernekte olduğu gibi
gruplaşmanın zarar vereceği bir hale gelmektense üye
sayısı arttırılarak gruplaşmalar kaldırılabilir.
“Dışarıdan bakıldığı
zaman bu camianın
güçsüz olduğu
görüntüsü oluşuyor”
Kemal Akyer: 2015 yılının Şubat ayında yapılacak
olan TJK başkanlık seçimine Yasin Kadri Ekinci ve
Cüneyt Çalıcıoğlu aday isimlerdir. Uzun yıllardır TJK
kongrelerini takip etmekteyim. En az 15 TJK kongresine
katıldım. Daha saygılı, fazla kulis yapılmadan son
5-6 yıla kadar gelindi. Ancak son 5-6 yıldır TJK asli
üyeler arasında bir gruplaşma var. Hatta hatırladığım
kadarıyla yakın geçmişte yapılan bir kongrede bir
asli üye gece yarıları, sabahlara kadar transferlerin
yapıldığını açık açık kürsüde söyledi. 2015 yılı Şubat
ayında yapılacak olan başkanlık seçimine yaklaşık 3
ay var. TJK asli üyeleri seçim öncesi birbirlerine ağır
ithamlarda bulunmaya başladılar. Üye sayısı 120 olan
TJK’da sizce neler oluyor?
Serdal Adalı: Hoş karşılamıyorum, insanların seviyesiz
gruplaşmalardan uzak durması lazım. Demokraside
gruplaşmalar, gruplar her daim vardır. Hatta bütün
derneklerde var. Yalnız seviyeyi yitirdiğiniz noktada hoş
olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Dışarıdan bakıldığı
zaman bu camianın güçsüz olduğu görüntüsü oluşuyor.
Kendi içinde birlik, beraberlik sağlayamayan bir
camianın dışarı ile herhangi bir mücadeleye girişmesi
ya da dışarı ile herhangi bir sorununu çözmesi mümkün
olabilir mi? İlla ki camia bir arada ve güçlü olacak. 5-6
yıl öncesine kadar bu camia yine güçlü bir camiaydı.
Bu gruplaşmalar, bu tür seviyesiz hareketler maalesef
camiaya zarar veriyor.
Kemal Akyer: TJK’nın yasal borcu ile ilgili ciddi
ödemeler yaptınız. Yasin Bey’in Maliye Bakanlığına
olan borç sizin dönemde ödendi. Cüneyt Çalıcıoğlu’nun
borcu da Ömer Faruk Girgin döneminde ödendi.
Başkan adaylarından bir taraf diğer tarafı ağır bir
şekilde eleştiriyor. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Serdal Adalı: Zaman zaman cezanın kaynaklanan
kısmından dolayı benimde eleştirdiğim zamanlar oldu.
Ancak gelinen noktada o sene ödenmeyen kamu
payını Yasin Bey alıp evine götürmedi, nihayetinde bu
sektörün içerisinde harcadığı bir para ve ben olaya öyle
bakıyorum. Evet, bu konuda alınganlık olabilir ama işin
gerçeğine baktığınız zaman o sene ödenmeyen para
bu sektörün içine harcanan bir paradır. Kimsenin evine
götürdüğü bir para değildir. Bunun üstünden siyaset,
bunun üstünden politika yapılmasını tasvip etmiyorum.
Bunu özellikle belirtmek istiyorum; her gelen başkan iyi
niyetle bu sektörün içerisinde bu sektöre ve kulübün
malına nasıl sahip çıktıysa Yasin Bey’de öyle sahip
çıkmıştır. Bunun üstünden belden aşağı siyaseti çok
hoş bulmuyorum.
Kemal Akyer: 2,5 yıllık görev sürenizde hangi projelere
imza attınız?
Serdal Adalı: 2,5 yıl bu camiayı bir arada tutmak,
kavgasız gürültüsüz bir 2 sene geçirmek önceki
senelerle kıyasladığımız zaman aklımda kalan önemli
işlerden biri. Onun haricinde tabi zaman zaman biz
yönetim kurulu içerisinde yapamadıklarımızı kendi
aramızda tartışırken yaptığımız bir çok iş olduğunu
görüyoruz. Bunların başında TJK kuruldu kurulalı
ve at sayılarının 10.000’lerde gezdiği toplamında
1500’lerde koşan at sayısının olduğu zamandan beri
aynı şekilde kalan at hastanelerinin yenilenmesidir. At
hastaneleri her ne kadar bugün içi boş gibi görünse
de zaman içerisinde dolacaktır. Bu örneği her zaman
veriyorum; Bursa Hipodromu yapıldığında 400
ahır yapılmış, şu anda 1400’e yakın ahır var ama
hastanesi, pistleri aynı. Yine başlayıp bitiremediğimiz
yine bizden sonraki yönetimlerin sahip çıkıp devam
etmelerini istediğimiz en büyük dileğimiz; Karacabey ve
Şanlıurfa’daki tay idman sahalarıdır. Eksikleri ahır. Yurt
dışından ciddi birkaç ekip ile görüştük. Karacabey’de
ahırları tamamlayabilseydik nalbantından aprantisine,
antrenöründen beslenme uzmanına 2-3 ekip gelip iş
başı yapacaktı. Ahırlar tamamlanmayınca maalesef
proje gerçekleşmedi.
Belki son yıllarda at sayısı olarak en fazla yönetim
kurulunda bulunup en fazla at sayısı bulunan bir
yönetim kurulu var. Dolayısıyla atçının çektiği sıkıntıyı,
mali güçlüklerle nasıl mücadele ettiğini hepimiz
biliyoruz. Bizde işin yaşayan kısmındayız. Daha
geldiğimiz ilk günlerde TJK’ya borçlu olan atçılarımızı
rahatlatmak için biliyorsunuz bir yapılandırmaya gittik
ve taksitlendirme yaptık. Ödeyenlere ise faizlerini
sildik. Bana göre başlangıçta yaptığımız en iyi işlerden
biriydi. İkramiye artışları bizim geldiğimiz sene Ömer
Bey’in yaptığı yarım aldığımız devreden itibaren
düşünecek olursak bu sene ile birlikte % 41’lik bir artış
oldu. Zaman zaman insanlar geçen seneki maidenden,
şartlı1’den yola çıkarak oradaki o artışa bakıyor ama
atçıya dağıttığımız yetiştiricilik primi ile birlikte senelik
kümülatif artışına bakmak lazım.
Kemal Akyer: 2015 yılında yarış ikramiyesi ne kadar
arttı?
Serdal Adalı: Geçtiğimiz seneden gelen sıkıntılardan
dolayı bu sene beklediğimiz, arzu ettiğimiz artışı
yapamadık. Tabii mali portreye baktığınız zaman işin
gerçeğinde bir düşme olması gündemdeydi. Ama en
azından toplam ikramiyede % 4’lük bir artış yaptık ve
2015 yılı yarış ikramiyesi 405.400.000 TL’dir.
“Ekrem Kurt Apranti
Eğitim Merkezi’ni
Karacabey’e taşımak
en büyük dileğimdi”
Kemal Akyer: Sizin döneminizde Ekrem Kurt Apranti
Eğitim Merkezi yatılı hale dönüştürüldü. Minik yürekler
için gerçekleştiremediğiniz projeleriniz nelerdir?
Serdal Adalı: Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi çeşitli
nedenlerden dolayı gereken önemi görmüyordu. Yatılı
kısmı iptal edilmişti. Şu an çok iddialı söylüyorum;
dünya standardında ilk 2, 3’ün içinde olan bir apranti
okulumuz var. Herkesin özellikle ziyaret edip görmesi
lazım, sözlerimi anlayabilmeleri için. Psikologlardan
beslenme uzmanlarına çocukların gelişimini artıracak
her türlü spora, eğlenceye, sosyal aktiviye, yabancı dile
haiz bir okulumuz mevcut.
Biliyorsunuz eskiden Avustralya’daki apranti okuluna
biz çocuklarımızı yollarken Avustralya Racing Victoria
Akademi eski Genel Müdürü Chris Watson, TJK eğitim
danışmanı olarak göreve getirildi. Ekrem Kurt Apranti
Eğitim Merkezi’ni Karacabey’e taşımak en büyük
dileğimdi ancak bunu gerçekleştiremedik.Karacabey’e
taşıdığımız takdirde bugünkü sayıyı 40’lardan 100’lere
çıkartıp yetenekli olanları 2 yıl boyunca eğitip içlerinden
yeteneğini ispat etmeye hazır çocukları bir yılda
İstanbul’da ekürilerin içerisinde eğitmek vardı. Geri
kalan 40 – 45’e yakın öğrenciyi, tabii zaman içerisinde
bu sayıyı çoğaltmayı arzu ediyorduk. Diğer öğrencilere
de yine sertifikalı, ata binebilen, at bakımını yapabilen
seyis sertifikası vermeyi planlıyorduk. İnşallah bizden
sonra gelen yönetim bunu gerçekleştirir. Çünkü
hepimizin bildiği gibi yurt dışında atın seyisi ne ise bizde
de öyle olmalı. Atın bakımını yapıp atını çalıştırabilmeli.
Böylelikle 10 sene gibi bir süre içerisinde sektöre attan
anlayan, İngilizce konuşabilen 600-700 sertifikalı
seyis girmiş olacaktır. Umarım bizden sonra yaparlar.
Ciroların bu şekilde devamını sağlayabilmek açısından
özellikle doğu illerine ışıklandırma planının bir an önce
hayata geçmesi lazım. Bunu en fazla gündeme getiren
insan olarak size özellikle teşekkür ediyorum.
“Yönetimlerde
devamlılık esastır”
Kemal Akyer: Yasin Bey döneminden sonra gelen
yönetimlere baktığımız zaman görüyoruz ki her gelen
yönetim bir önceki yönetimin getirdiği yenilikleri yok
sayıyor. Yasin Bey, Adana ışıklandırmasını İstanbul
gibi yaptıracaktı. Daha sonra gelen yönetim o projeyi
iptal ettirdi ve müteahhide az bir tazminat ödedi. Daha
sonra Adana’ya alçak ışıklandırma yapıldı. Adana
ışıklandırması 2 yıl geciktiği gibi alçak ışıklandırma
İstanbul ışıklandırması ile aynı paraya ya da biraz daha
pahalıya geldi. 2015 yılı Şubat ayında göreve Yasin
Bey mi yoksa Cüneyt Bey mi gelecek, ona genel kurul
karar verecek. Bundan sonra devam edilsin dediğiniz
çok güzel projeleriniz var. Sizce sizden sonra gelen
yeni yönetim, ifade ettiğiniz projelere hayat verir mi
yoksa sizin hayata geçirdiğiniz uygulamalara son mu
verir?
Serdal Adalı: Yönetimlerde devamlılık esastır.
Bekleyen, ihalesi yapılmış, onaydan çıkmamış, 4 ay
– 5 ay süre içerisinde yanlış hatırlamıyorsam tarihi bir
yönetim kurulu toplantısı yaptık, sayısı aklımda değil
ama o 4 ay, 5 ay içerisinde yapılabilecek hatta bugüne
kadar yapılmış en fazla yönetim kurulu toplantılarını
yaptık.
Bizden önceki yönetimin aldığı kararların hiçbirini
geri çevirmedik çünkü az öncede söylediğim
gibi yönetimlerde devamlılık esastır. Pazar günü
bütçe toplantısında eminim yaptığımız bütçe, bazı
arkadaşların hoşuna gitmeyecek. Olağanüstü genel
kurulda da söyledim -bütün isteğim bunu kendilerine
de söyledim- bugün aday olan arkadaşlar arasında
değişik bir aday yok. İsterim ki 5 ay önce aday olsunlar,
4 ay önce aday olsunlar ve kendi bütçelerini kendileri
yapsınlar. En azından önümüzdeki süreci kendileri
kontrol edeceği için en mantıklısı budur. 2 senelik
görev süresinde bir defa bütçe yapma şansı oluyor,
ikincisini yapıyorlar bir başka yönetim geliyor. Zaten
sorun burada. 2 yıl içerisinde projeleri tatbik etmenin
imkanı yok. Bazen mali bazen bakanlık şartları
el vermiyor. Bazen de bakanlığın “bir yıl
sonra yapalım” dediği projeler oluyor.
Kemal Akyer: Başkanlık seçimleri
öncesi genellikle seçim çalışmaları
olur ve başkan adayları vaatlerde
bulunurlar, projelerini açıklarlar.
Ancak TJK başkanlık seçiminde
tam tersi olur ve tabiri caizse
genel kurulda herkes eteğindeki
taşı dökmeye çalışır. Sizce bizdeki
başkanlık seçimini diğer başkanlık
seçiminden farklı kılan nedir?
Serdal Adalı: Aslında şu an sizin
benimle değil Yasin Bey veya Cüneyt
Bey ile röportaj yapıyor olmanız ve onların
projelerini öğrenmeniz gerekirdi. Yapılan yapılmıştır,
2,5 yıl içerisinde iyi veya kötü, bunlar tartışılır.
Önümüzde tekrar 3 senelik yeni bir dönem var. Aday
arkadaşlarımızın projelerini genel kurulda anlatmaları
lazım. Bu konu ne yazık ki TJK’da gelenek haline gelen
bir hadise değil.
“Görevi bırakmadan
Kartepe Hipodromu’nun
ışıklandırma ihalesini
yapacağım”
Kemal Akyer: 3 yıl sonra TJK Yönetim Kurulu
başkanlığı için aday olur musunuz?
Serdal Adalı: Bunu Allah bilir, nasip kısmet. 3 yıl önce
TJK başkanı olacağım diye bir plan ve programım
yoktu. Şartlar öyle gelişti, Allah kısmet etti. Belki TJK
tarihinde kimseye kısmet olmayacak bir şekilde tek
aday ile bu camia beni başkan seçti. Hepsine tekrar
tekrar teşekkür etmek istiyorum. Elimizden gelenin
en iyisini yapmaya çalıştık, kalben ve vicdanen rahat
söylüyorum.
Yapamadığımız projeler var. Üzülmüyor muyum?
Üzülüyorum. İnşallah bizden sonra gelen yönetimler
yapar. Işıklandırmaların tamamlanması lazım.
Bugünkü bütçenin içerisinde var. İnşallah
satışlar beklediğimiz gibi gider. Kocaeli
Kartepe
Hipodromu’nun
mutlaka
ışıklandırması
gerekir.
Görevi
bırakmadan ihalesini de yapacağım.
Kocaeli
Kartepe
Hipodromu
haricinde sırada Diyarbakır ve
Elazığ var. Buralarda satışlar iyi
gittiği ve projeler gerçekleştiği
takdirde kışın % 15, % 17
düşüşlerden
etkilenmeyeceğiz.
Bu yüzdelik oran senede baktığınız
zaman 500 Milyon TL, 600 Milyon TL
gibi bir rakam eder. 500 Milyon TL, 600
Milyon TL’lik rakamın içinden atçının cebine
net girecek rakam aşağı yukarı 30 Milyon TL, 35
Milyon TL’ye denk gelir. Bugün dağıttığımız rakamın
% 10’udur. Atçıya verdiğimiz ikramiyenin, yetiştiriciye
verdiğimiz primlerin artarak devam etmesi için bu
projeleri gerçekleştirmeliyiz.
“Mide tedavisi
görmeyen 2 Yaşlı
İngiliz, 3 Yaşlı Arap tay
çok az”
Karacabey ve Şanlıurfa’daki tay ahırlarının mutlaka
yapılması gerekir. Biz kanunen ahır yapamıyoruz, bunu
bakanlık yapacak. Mali şartlar elverdiği, satışlar düzgün
gittiği takdirde fona ödeyeceğimiz para yüksek olacağı
için bakanlığın bu ahırları yapacağını ümit ediyorum.
Her iki tarafa 800 tay ahırı yapmak Nisan ayına
kadar diğer hipodromları ciddi anlamda rahatlatacak.
O stresli hipodromların havasından tayları çıkarmış
olacağız. Bugün herhalde sahaya gelen senede 1000-
1200 tayın midesine bakacak olursak stresten
dolayı mideleri rahatsızdır. Mide tedavisi
görmeyen 2 Yaşlı İngiliz, 3 Yaşlı Arap tay çok
az. Bunun sebebi hipodromların kalabalık,
stresli ortamıdır. Bunları düşündüğümüz zaman
şu projelerin bir an önce hayata geçmesi lazım.
Keşke kanunen bizim yapabilme şansımız
olsaydı ve yapabilseydik. Olmadı. Kanunen
müsaade yok. Bütçe olarak bakanlığın
bütçesinin elvermesi lazım. Şu an 160, 170 km
ile giden bir sektör var. Sektörün hızlı gitmesi
için planladığımız yatırımların yapılması gerekir.
Kimsenin keyfinden, hayalinden, özel zevkinden
planlanan yatırımlar değil. Bunlar bilimsel
olarak yapılan araştırmaların ve elimize verilen
raporların gerektirdiği yatırımlardır.
“İnsanları TJK’nın
aldığı aygırlara
mahkum etmek
doğru değil”
Kemal Akyer: TJK aygırlarının azaldığı
ve aşım bedellerinin bu yıl yüksek fiyatlara
çekildiği yönünde şikayetler geliyor. Özel sektör
desteklenmeli midir?
Serdal Adalı: Başından beri özel sektörün aygır
işini çoğaltması taraftarıyım. Nasıl ki Avrupa,
Amerika’da aygır işini özel sektör yapıyorsa
Türkiye’de de öyle olması lazım. Nihayetinde
insanları TJK’nın aldığı aygırlara mahkum
etmek doğru değil. Az önce görev süresinde
neler yaptınız dediniz, tek tek aklıma geliyor:
Yurt dışından aygır alımları hızlansın diye
biliyorsunuz ki teşvik programı uyguladık. Bu
sene ona yurt dışından gelen aygırları da ekledik.
Bu 1 yıl, 2 yıl devam edecek. Sektör oturduktan
sonra kimse teşvik beklentisinde olmaz. Özel
aygırların çoğalması sektör açısından bana
göre olumlu. TJK biliyorsunuz aygırı kendi
bütçesinden almıyor nihayetinde Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden alıyor.
Elimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
bir elinde. Bakanlık isterse alıyoruz “hayır
almayacağız” dedikleri noktada yapacağımız bir
şey yok.
Kemal Akyer: Sizin yönetiminizde ganyan
bayi prim artışı yapılmadı. Ganyan bayilere
mesajınız var mı?
Serdal Adalı: Olmadı, yapamadık. İsteyip de
yapamadığımız mali koşulların elvermediği
konulardan biridir. Çok fazla bayi arkadaşım var.
Hangi sıkıntıda olduklarını, neler yaşadıklarını
biliyorum. 2,5 yıl içerisinde bütçenin herhangi bir
yerine koyma şansımız olmadı. İnşallah bizden
sonra gelen yönetimler bunu gerçekleştirirler.
Yine aynı konu ortaya çıkıyor. 3 yıllık süre
projeleri planlamak için yeterli bir süredir. Biz
göreve geldiğimizde hazır bütçe ile bütçemizi
kendimiz yapma şansımız oldu. Bu sene
yine bütçemizi yaptık. 3 senelik bir yönetimin
yapacağı bütçeleme olursa tahmin ediyorum az
da olsa ganyan bayilere bir iyileştirme yapılabilir.
Download

2015 yılında TJK başkanlık seçimi için aday