DİLEKÇE ÖRNEĞİ
(………………..….VALİLİĞİ)
(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne)
Kurumunuza bağlı …………………………………………..…. Yetiştirme Yurdu
Müdürlüğünden korunma ve bakım altında bulunarak reşit olarak ayrıldım.
…../…./….
Tarihinde
………………………………………….………
işe
yerleştirildim. Asaletim Onaylandıktan sonra ... /… /… Tarihinde görevimden
ayrıldım.
2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinden tekrar yararlanarak işe
yerleştirilmem hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. … /… /2014
Adı-Soyadı
EKLER :
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. En son öğrenim durumunu gösteren belge (diploma) Belgenin (onaylı bir
örneği)
3. Hizmet Cetveli (onaylı bir örneği)
4. İşten Ayrılış Onayı
Adı Soyadı
TC. Kimlik No
Adres
Telefon
www.yurtaysen.org
Biz Birlikte Güçlüyüz…
Download

www.yurtaysen.org Biz Birlikte Güçlüyüz… DİLEKÇE ÖRNEĞİ