GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Kurumunuza bağlı Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi
Müdürlüğü’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli
personel olarak çalışmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …/ …/ 2015
İmza
Adı Soyadı
:
Başvurduğu Pozisyon : Arıcılık Teknikeri
Doğum Yeri ve Yılı :
T.C. Kimlik No
:
GSM
:
Ev Tel
:
e-posta adresi
:
Yazışma adresi
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ekler:
Nüfus Cüzdanı
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
2014 yılına ait KPSS sonuç belgesi.
Çalışma tecrübesini belirtir belgeler.
2 Adet vesikalık Fotoğraf. (son 6 ayda çekilmiş)
Özgeçmiş.
Biyolog
Download

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL