Görememezlik
Hastalık, kaza veya hamilelikten dolayı geçici olarak
çalışamayacak yada işsizlik mührü vurduramayacak
durumdaysanız, iş göremez durumunda sayılırsınız. İş göremez
durumunda olan kişi, kendi sağlık sigortası kurumundan geçici
iş görememezlik ödeneği alma hakkına sahiptir.
İş göremez durumunda olursam kime haber vermem gerekir?

İşçi misiniz (ağır fi ziksel işiniz veya masabaşı işiniz varsa)? İş vereninize ve de sağlık sigortası kurumunuza haber
veriniz.

İşsiz misiniz? Sağlık sigortası kurumunuza haber veriniz. Mühür kartınızda iş göremez olduğunuz günleri
işaretleyiniz. Bu şekilde ücretinizi yatıran kurumun da durum hakkında haberi olur.

Kendinize ait işyeriniz mi var? Bu durumda sadece sağlık sigortası kurumunuza haber vermeniz yeterlidir.
Sağlık sigortası kurumuma ne zaman haber vermeliyim?
Her ihtimale karşı, iş göremez duruma düştükten sonraki 48 saat içerisinde bildiriminizi yapın. Bu şekilde zamanında
bildirimde bulunduğunuzdan emin olursunuz. İş göremez durumunuzu geç mi bildirdiniz? O zaman bildirimde geç
kaldığınız dönem için alacağınız geçici iş görememezlik ödeneğinin %10’unu kaybedersiniz.
Sağlık sigortası kurumuma nasıl haber vermem gerekir?
Doktorunuza ‘İş göremez belgesini’ (Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid) doldurtunuz. Bu belge aynı zamanda
‘Kişiye özel’ (Vertrouwelijk) diye de adlandırılır. Bu belgeyi www.cm.be internet adresinden de indirebilirsiniz (sitede
arama yaparken ‘aangifte arbeidsongeschiktheid’ yazısını yazınız). Bu belgeyi bir CM şubesinden de temin edebilirsiniz.
Doldurulmuş belgeyi bpost (postane bankası) yoluyla sağlık sigortası kurumunuza gönderiniz. Pul üzerine vurulan
mühür tarihi, bildirim tarihi olarak kabul edilir.
Geçici iş görememezlik ödeneğini alabilme hakkını nasıl kazanabilirim?
1

Sağlık sigortası kurumunuza ait tavsiye doktoru iş göremez durumunuzu onayladıktan sonra, adınıza bir dosya
düzenlenir.

Size bir bildirim belgesi gönderilir. Bu belgeyi doldurup, bir önce tekrar sağlık sigortası kurumunuza teslim ediniz.
Sağlık sigortası kurumunuz, işvereninizden, işsizlik maaşı veren kurumdan veya her ikisinden de gerekli bilgileri
talep eder. Kendinize ait işyeriniz varsa, size doldurmanız gereken bir deste evrak gönderilir.

Sağlık sigortası kurumunuz, ancak tüm bu belgelerin eline geçmesinden sonra geçici iş görememezlik ödeneğine
hakkınız olup, olmadığını değerlendirecektir.
‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’.
Uitgifte: september 2014 – TR – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid
Ne zaman ve ne kadar süre için geçici iş görememezlik ödeneği alabilirim?

İşçi misiniz? ? Bu durumda ilk günden itibaren, işvereninizin belirlediği ilk iş görememezlik süresinin sonuna kadar
geçici iş görmemezlik ödeneği almaya hakkınız bulunuyor.

İşsiz misiniz? Bu durumda hastalığınızın ilk gününden itibaren geçici iş görememezlik ödeneği alma hakkınız
bulunuyor.

Kendinize ait işyeriniz varsa, geçici iş görememezlik ödeneğini hastalığınızın ikinci ayından itibaren alma hakkınız
bulunuyor.
İşçiler ve işsizler için, hastalık ve engelli sigortası bünyesi içerisinde, iş görmez durumunda ilk hasta kaldığı gün dikkate
alınır.
Bu geçici iş görmemezlik ödeneği en fazla on iki ay ödenir. Bir yıldan daha uzun süre iş göremez durumunda mısınız?
Bu durumda maluliyet maaşı alırsınız. Bu maaş daha farklı bir şekilde hesaplanır.
Geçici iş görememezlik ödeneğinin miktarı ne kadar?

İşçi olarak, iş görmemezlik ödeneği günlük ücretinizin ortalama % 60’ına denk gelir. Ödenecek olan ücret belirli bir
seviyede sınırlandırılmıştır.

Eğer işsizseniz, iş görememezlik ödeneğinizin miktarı ilk altı ay boyunca, işsizlik ödeneğinizin miktarına eşittir.
Yedinci aydan itibaren geçici iş görememezlik ödeneğinin miktarı tekrar incelenir.

Kendinize ait işyeriniz varsa, ailevi durumunuza bağlı olarak günlük sabit bir miktar ödenir.
Tavsiye doktorunun (kontrol doktoru) çağrısı
Bir süre sonra sağlık sigortası kurumuza ait tavsiye doktoru sizi sağlık muayenesi yapmak için davet eder. Bu çağrı
yapıldığında her zaman muayeneye gidin.
Sağlık nedenlerinden dolayı (mesela hastanede yattığınız için) bu muayeneye gidemiyor musunuz? Bu durumda tavsiye
doktoruna bir sağlık raporu verin.
Yeniden işbaşı

İşçi misiniz? Doldurulmuş olan, yeniden iş başı yapma formunuzu bir an önce sağlık sigortası kurumunuza ulaştırın.
İşvereniniz bu belgeyi sağlık sigortası kurumununun internet sitesinden elektronik olarak da gönderebilir.

İşsiz misiniz? Doldurulmuş olan, yeniden iş başı yapma formunuzu bir an önce sağlık sigortası kurumunuza
ulaştırın. İşsizlik maaşı veren kurumunuz bu belgeyi sağlık sigortası kurumununun internet sitesinden elektronik
olarak da gönderebilir.

Kendinize ait işyeriniz mi var? Doldurulmuş olan, yeniden iş başı ya pma formunuzu bir an önce sağlık sigortası
kurumunuza ulaştırın.
Kısmen de yeniden işbaşı yapabilirsiniz. Bunu yapmak için tavsiye doktorundan izin isteyin. Bu şekilde iş göremez
durumunuzun kabulu devam eder. Daha fazla bilgi almak için CM ile iletişime geçiniz.
2
‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’.
Uitgifte: september 2014 – TR – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid
Download

Görememezlik