…………. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ’NE
Konu: İşe Giriş Bildirgesi/İşten Ayrılış Bildirgesi
…………………. Unvanlı işletmemizde yönetim kurulu üyesi olan …………………… TC kimlik
numaralı ……………………… isimli ortağımız ……………….tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyesi
görevinden ayrılmıştır. Yine …………………… TC kimlik numaralı ……………………. isimli ortağımız
………….tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı/ Üyesi olarak atanmıştır.
6552 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye istinaden; Yönetim Kurulu Üyesi olan şirket
ortaklarımızın, 4b kapsamında sigortalılıklarının başlama veya bitiş tarihlerinin 11.12.2014 tarihine kadar
kurumunuza bildirilmesi halinde İdari Para Cezası uygulanmayacağı belirtilmiş olduğundan, Yönetim Kurulu
Üyelerimizin 4b kapsamında işe giriş bildirgeleri/işten çıkış bildirgeleri ekte tarafınıza sunulmaktadır.
Arz ederiz.
İşletme Unvanı
Download

Dilekçe Örneği