ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TAAHHÜTNAME
T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA
2014-2015
Eğitim
Öğretim
Yılı
bahar
yarıyılında
Üniversiteniz
………………………………………………
Fakültesi/Enstitüsü
…………………………………………………………..
bölümü/ana
bilim
dalına
yerleştirildim.
Kayıt
evrakları
arasında
……………………………………………………………………………
bulunan
belgesi eksiktir. Eksik olan evrağı ………………………………… tarihine kadar
getirmediğim takdirde kaydımın iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
Saygılarımla
Ad-Soyad :
İmza :
Tarih:
Öğrenci No :
Adres :
Tel:
E-mail:
Download

üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan yabancı uyruklu