T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği
Sayı
: 35845347/4/2761
22/01/2015
Konu : Yargıtay Meslek İçi Eğitim Talebi
..............CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
.............ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 09 Şubat - 10 Nisan 2015 tarihleri arasında
meslek içi eğitim semineri düzenlenecektir.
Seminerlere Cumhuriyet savcıları ile ceza mahkemesi hâkimleri katılabilecek olup,
seminer süresince katılımcılardan kıdemli savcılar nezaretinde dosya incelemek ve
tebliğname düzenlemek suretiyle uygulamada en sık yapılan hataları görmeleri ve tespit
etmeleri beklenmektedir.
Seminerlerin süresi ve katılımcı sayısı dikkate alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu tarafından herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup, eğitime katılacakların,
program süresince bağlı oldukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah
ödemeleri karşılığında kendi imkânları ile kalacak yer ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları
gerekmektedir.
Bu kapsamda yazımızın ceza mahkemesi hâkimlerine ve Cumhuriyet savcılarına
tebliğ edilmesi ve talep edenlerin ekli listeye kaydedilerek Cumhuriyet başsavcısı ve
komisyon başkanı görüşü ile birlikte 27/01/2015 tarihi mesai bitimine kadar Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği'ne ulaştırılması hususlarında;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Serdar MUTTA
Hâkim
Genel Sekreter Yardımcısı
Ek
: Talep Formu
Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmış olup, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.
____________________________________________________________________________________________________
Konya Devlet Karayolu Üzeri No:70Beşevler/ANKARA Telefon :(0 312) 204 14 29 e-posta:[email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin İrt: Meslek İçi Eğitim Bürosu Mehmet Akif EREN-Burak ERKAN
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
wOs9yXO - uQEjduT - 8gXpnBO - rMhJ9g=
kodu ile erişebilirsiniz.
Download

TC HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Genel Sekreterliği