29.01.2014
AFYONKARAHİSAR BAROSU
CMK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Afyonkarahisar Barosu CMK Komisyonu Av. İsmail AKGÜL başkanlığında
ve aşağıda hazır bulunan üyelerin katılımı ile 29.01.2014 tarihli gündem maddelerini
görüşmek üzere toplanıldı ve toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alındı:
1-21.01.2014 tarihinde Av. Makbule Gürkan DERE’nin 2013/122 E. sayılı
görevlendirmenin ücretinin ödenme hususunda vermiş olduğu dilekçenin incelenip
değerlendirilmesi sonucunda; Talebinin KABULÜ ile BARONET Sistemine eklenmesine,
2-15.01.2014 tarihinde Av. Emre ÇAKMAKTEPE’nin sistemde müdafi isminin yanlışlığın
düzeltilmesi için verdiği dilekçenin incelenip değerlendirilmesi sonucunda; Talebinin KABULÜ
ile BARONET Sisteminde isim düzeltilmesi yapılmasına,
3-14.01.2014 tarihinde Av. Fatma Gül YETERE’nin 2013/159 E. sayılı dosyaya tekrar
görevlendirilmek için verdiği dilekçe ile 08.01.2014 tarihinde Sinanpaşa Asliye Ceza
Mahkemesinin dosyaya resen yaptığı görevlendirme hakkındaki müzekkeresinin incelenip
değerlendirilmesi sonucunda;
CMK ve ilgili yönerge hükümleri uyarınca zorunlu müdafinin duruşmalara katılmasının
zorunlu olduğu, katılamadığı durumlarda mazeret dilekçesi göndermesi ve mazeret dilekçesi
gönderip göndermediği yönündeki ihtilaf durumunda ise mazeret dilekçesi gönderdiğini
belgelendirmesi gerektiği açık olduğundan Av. Fatmagül YETERE’nin talebinin REDDİNE,
CMK yönergesi uyarınca zorunlu müdafi görevlendirmelerinin Baromuz Baronet
sisteminden yapılmasının zorunlu olduğu ve CMK hükümlerine göre zorunlu müdafi
görevlendirme yetki ve görevinin “münhasıran” Barolara ait olduğu sabit bulunduğu halde Av.
Nimet YUMLU’nun mahkemece resen görevlendirme talebini kabul etmemesi gerektiği halde
kabul etmesi nedeni ile puanının SİLİNMESİNE ve almış olduğu bu görev nedeniyle kendisine
ÜCRET ÖDENMEMESİNE,
Sinanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine zorunlu müdafi görevlendirme yetki ve görevinin
mevzuat uyarınca münhasıran Baromuza ait olduğu ve Baronet sisteminden görevlendirme
yapılması gerektiği hususunda yazı gönderilmesine,
Av. Nimet YUMLU’nun Baromuz dışındaki mahkeme resen görevlendirmelerini kabul
etmemesi gerektiği konusunda uyarılmasına,
Av. Fatmagül YETERE’nin zorunlu müdafi görevlendirmelerinde dava ve duruşmaları
takip etmesi ve katılamadığı duruşmalara mazeret dilekçesi göndererek mazeret dilekçesi
gönderdiğini belgelendirmesi gerektiği konusunda uyarılmasına,
(Av. Nimet YUMLU ile ilgili karara komisyonumuz üyesi Av. Mustafa TEKİR tarafından
karşı oy verilmiştir),
4-10.01.2014 tarihinde Av. Emre ÇINAR’ın 2013/1762 nolu dosyada görevlendirilme
talebi ile ilgili verdiği dilekçenin incelenip değerlendirilmesi sonucunda; Talebinin KABULÜ ile
BARONET Sistemine eklenmesine
5- 31.12.2013 tarihinde Av. Melahat İpek YILMAZ GÖKTÜRK’ün sistemde arama
kayıtlarında yanlışlıkların düzeltilmesi için verdiği dilekçenin incelenip değerlendirilmesi
sonucunda; 7799 ve 10570 numaralı atamalarla ilgili talebin KABULÜ ile Mahkeme
Görevlendirmelerinin “Hazırlık (Soruşturma) Görevi” Olarak Düzeltilmesine, 8735,
9944, 10718 atama numaralı aramalardaki RED puanlarının Sistem Arama
Hatasından kaynaklanması sebebiyle SİLİNMESİNE, 11139 numaralı atama ile ilgili
talebinin Sistemden Kaynaklanan bir hata olmaması sebebiyle REDDİNE,
(Av.Melehat İpek YILMAZ GÖKTÜRK müzakere ve oylamaya katılmamıştır.)
6- Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığında 2014/48 nolu dosyada 5 şüpheli için Dinar
avukatlarından Av. İlbeyi Selçuk BAYRAK’ın görevlendirilmesi hakkındaki müzekkeresinin
incelenip değerlendirilmesi sonucunda; Talebinin KABULÜ ile CMK Ücret Tarifesine göre
Ücretinin Ödenmesine,
7- 27.01.2014 tarihinde Av. Ali SİNKAY’ın 11718 atama numaralı dosyada aldığı red
puanının iadesi için verdiği dilekçenin incelenip değerlendirilmesi sonucunda; Talebinin
KABULÜ ile RED PUANININ silinmesine,
8-24.01.2014 tarihinde Av. Mehmet Akif KURTULMUŞ’un görevlendirildiği dosya
hakkında talebi hakkındaki sözlü talebinin incelenip değerlendirilmesi sonucunda;
Av. Mustafa PANCAROĞLU’ nun 23.01.2014 tarihli dilekçesinin KABULÜ ile BARONET
sistemine aşağıda açıklandığı şekilde eklenmesine,
Yapılan görevlendirmelerin bir önceki gün kolluk aşamasında görev alan Av. Mustafa
PANCAROĞLU’nun ve Av. Nihan FİLİZATAN’ın ÜCRETLERİN 1/3’ÜNÜ ALMALARI ve puanlarının
buna göre DÜZELTİLMESİNE,
Av. Mehmet Akif KURTULMUŞ ve Av. Yusuf Onur SEÇME’nin ÜCRETLERİNİN 2/3’ÜNÜ
ALMALARI ve puanlarının buna göre DÜZELTİLMESİNE, ((Av.Ahmet Hikmet KURTULMUŞ
müzakere ve oylamaya katılmamıştır.)
9-27.01.2014 tarihinde Av. Nuri YETİŞİR’in görevlendirilmenin iptali ve puan iadesi için
verdiği dilekçenin incelenip değerlendirilmesi sonucunda;
Talebinin kabulü ile 11754 atama numaralı görevlendirmede RED puanının
SİLİNMESİNE,
10- 29.01.2014 tarihinde Av. Ferda ERTÜRK’ün puan iadesi için verdiği dilekçenin
incelenip değerlendirilmesi sonucunda;
Talebinin kabulü ile 11681 atama numaralı görevlendirmede RED puanının
SİLİNMESİNE,
111-Afyonkarahisar 2.Sulh Ceza Mahkemesi 2012/85 Sorgu
2-Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/83 Sorgu
3-Çay Sulh Ceza Mahkemesi 2013/7 Sorgu
4-Çay Sulh Ceza Mahkemesi 2012/42 Sorgu
5-Dinar Sulh Ceza Mahkemesi 2013/16 Sorgu
Yukarıda yazılı 5 adet dosyaların hatalı olarak “mahkeme” görevlendirilmesi şeklinde
görevlendirilmelerin “hazırlık (soruşturma) görevi” olarak düzeltilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin 3.madde yönünden OY ÇOKLUĞU, diğer maddeler
yönünden oybirliği ile karar verildi. 29.01.2014
Av. İsmail AKGÜL
Başkan
Av. Mustafa TEKİR
Sekreter
Av. Erhan DOĞAN
Üye
Av. Ali ERDAL
Üye
Av. Halil TANAN
Üye
Av. A. Hikmet KURTULMUŞ
Üye
Av. Ahmet İhsan TÜRK
Üye
Av. Y. Onur SEÇME
Üye
M. İpek Yılmaz GÖKTÜRK
Üye
Av. Ö. Mahmut ERDOĞAN Av. Rabia HANCIOĞLU
Üye
Üye
Av. Merve KOYUNCU
Üye
Av. Osman TOYDEMİR
Üye
MUHALEFET ŞERHİ
Av. Fatmagül YETERE’nin Baronet sisteminden görevlendirmeyi kabul ettiği
dosyada duruşmaya katılmadığı ancak dosyaya mazeret gönderdiğini ileri sürdüğü, ancak
mahkemece gönderilen müzekkerede mazeret gönderilmediğinden bahisle Av. Nimet
YUMLU’nun görevlendirildiğinin bildirildiği, Av. Fatmagül YETERE tarafından mazeret
gönderildiğine dair kendisi tarafından herhangi bir faks teyit belgesi vs. sunulmadığı, mazeret
dilekçesi gönderilip gönderilmediği hususunda tereddüt hasıl olması durumunda mazeret
gönderildiğinin belgelendirilmesi gerektiği, mazeret bildirdiği ispatlanmadan girilmeyen
duruşmadan dolayı cezai sorumluluk doğabileceği ve bu durumda meslektaşın mağduriyetine
neden olunabileceği, Av. Nimet YUMLU tarafından mahkemenin resen görevlendirmesi nedeni
ile duruşmaya girilmesinde, her ne kadar zorunlu müdafi görevlendirmesi münhasıran
Baromuza ait olsa da Av. Nimet YUMLU’nun tamamen iyiniyetle ve meslektaşını korumak
saikiyle hareket ettiği, ayrıca komisyonumuzca(komisyonumuz başkanına ulaşılamadığından
tarafımdan) tedbiren görevlendirilmiş olduğu anlaşıldığından Av. Nimet YUMLU’ya ücret
ödenmemesi konusundaki karara iştirak etmemekteyim.
Av. Mustafa TEKİR
Sekterer
Download

29.01.2014 AFYONKARAHİSAR BAROSU CMK KOMİSYONU