26.03.2014
AFYONKARAHİSAR BAROSU
CMK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Afyonkarahisar Barosu CMK Komisyonu Av. İsmail AKGÜL
başkanlığında ve aşağıda hazır bulunan üyeler ile 26.03.2014 tarihli Gündem
maddeleri okunarak tartışmaya açıldı ve toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar
alındı:
1-17.03.2014
tarihinde
Av.
Erdem
KARAAĞAÇ’ın
mükerrer
görevlendirme iptali ve puan iadesi için verdiği dilekçenin incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile mükerrer görevlendirmelerinin iptali
ve puanlarının İADESİNE,
2-03.03.2014 tarihinde Av. Adil YAMAN’ın menfaat çatışmasından dolayı
görev ve puan iadesi için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi
sonucunda; Talebinin kabulü ile ilgili görevlendirmenin iptaliyle puanının İADESİNE,
3-03.03.2014 tarihinde Av. Rüştü KAHRAMAN’ın 2011/188 E. sayılı
dosyada görevlendirmenin kendisine tekrar iadesi için verdiği dilekçenin incelenmesi
ve değerlendirilmesi sonucunda; 04.09.2013 tarih ve 1 numaralı karar ile zaten daha
önce görev puanının iadesine karar verildiği anlaşılmakla talebinin REDDİNE,
4-01.03.2014 Av. Yavuz TEKİN’in red puanı için verdiği dilekçenin
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; Baronet sistemindeki kayıtların
incelenmesinde ve SDD firmasıyla yapılan yazışma sonucunda, sistem tarafından
01.03.2014 tarihinde saat 17:52:59-17:54:01-17:55:03’te aynı görev için 3 kez
aranması üzerine cevap vermediğinden sistem tarafından otomatik mazerete (askıya)
alındığı (her ne kadar dilekçede iki görev için arandığı belirtilmesine rağmen tek
aramanın mevcut olduğu), sistem tarafından arama yapıldığında -aynı görev yerindeki
5 göreve kadar aynı müdafinin aranması istisnası haricinde- arama yapılan avukatın 3
saat boyunca otomatik olarak mazerete alındığının bilindiği, söz konusu mazeretin
sistem tarafından verilen otomatik mazeret olup kendisi tarafından internetten veya
cep telefonundan sisteme girilmiş ihtiyari bir mazeret kaydının bulunmadığı, mazeretli
iken aranmasının söz konusu olmadığı anlaşılmakla REDDİNE,
5-03.03.2014 tarihinde Av. Mehmet AKTÜRK’ün görev ve puan iadesi
için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü
ile ilgili görevlendirmenin iptaliyle puanının İADESİNE,
6-10.03.2014 tarihinde Av. Hamdi YAKUT’un menfaat çatışmasından
dolayı görev ve puan iadesi için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi
sonucunda; talebinin kabulü ile ilgili görevlendirmede SSÇ Resul YANAR için yapılan
görevlendirmenin İPTALİ ve puanının iadesi ile SSÇ RESUL YANAR’A sistemden YENİ
MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİNE
7- 14.03.2014 tarihinde Av. Mehmet Sait AÇAR’ın red puanının iadesi
için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü
ile red puanının İADESİNE,
8-18.03.2014 tarihinde Av. Ercüment KİREÇ’in mahkemenin re’sen
görevlendirdiği dosyada sisteme işlenmesi için yaptığı şahsi başvurunun incelenmesi
ve değerlendirilmesi sonucunda; CMK Yönergesi ve ilgili mevzuat uyarınca
soruşturma aşamasında yapılan görevlendirmeler iddianamenin kabulü kararı ile sona
ereceğinden kovuşturma aşaması için gerekiyorsa mahkeme tarafından Baronet
sisteminden yeni müdafi görevlendirilmesi gerektiğinden talebinin REDDİNE,
9-13.03.2014 tarihinde Av. İsmail AKGÜL’ün görevlendirme ve puan
iadesi için yaptığı başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebin
kabulü ile red puanının İADESİNE (Komisyonumuz başkanı Av. İsmail AKGÜL
işbu kararın müzakere ve oylamasında hazır bulunmamıştır)
10-18.03.2014 tarihinde Sinanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nin
2013/127 Esas ve Sinanpaşa Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/201 Esas sayılı
dosyalarda mahkemenin re’sen yaptığı görevlendirmelerin sisteme işlenmesi için Av.
Mesut TÜR’ün yaptığı başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; CMK
Yönergesi ve ilgili mevzuat uyarınca soruşturma aşamasında yapılan görevlendirmeler
iddianamenin kabulü kararı ile sona ereceğinden kovuşturma aşaması için gerekiyorsa
mahkeme tarafından Baronet sisteminden yeni müdafi görevlendirilmesi
gerektiğinden talebinin REDDİNE,
11-Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/25 Esas sayılı dosyasında
müşteki Hayriye YURTSEVEN için yeniden müdafii görevlendirme talebinin
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; talebinin kabulü ile görevlendirmenin
iptaliyle red puanının İADESİNE ve ilgili müştekiye sistemden YENİDEN MÜDAFİ
GÖREVLENDİRİLMESİNE,
12- 04.03.2014 tarihinde Av. Ayşen ÇETİNKAYA’nın sisteme yanlışlıkla
girilen mazeretin silinmesi için verdiği dilekçenin incelenmesi ve değerlendirilmesi
sonucunda; talebinin kabulü ile bahsi geçen MAZERET KAYDININ SİSTEMDEN
SİLİNMESİNE ,
13- 10.03.2014 tarihinde Afyonkarahisar 2.Asliye Ceza Mahkemesinin
SSÇ’nin müdafisi Av. Mustafa DATLAR’ın mahkemeye katılmadığından yeninden
müdafii görevlendirmesi için yazdığı müzekkerenin incelenmesi ve değerlendirilmesi
sonucunda; Av.Mustafa DATLAR’ın herhangi bir mazereti olmaksızın duruşmaya
iştirak etmediği, bu konuda yazılı bildirimimize rağmen komisyonumuza bir cevap
vermediği anlaşılmakla mahkemenin talebinin kabulü ile GÖREVLENDİRMENİN
İPTALİNE, PUAN İADESİNE YER OLMADIĞINA ve YENİDEN MÜDAFİ
GÖREVLENDİRİLMESİNE, ilgili avukatın da CMK Hizmetleri Yönergesi uyarınca
UYARILMASINA,
14- 25.03.2014 tarihinde Av. Ömer Mahmut ERDOĞAN ve Av. İsmail
TUĞRAL’ın Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’nün yanlış yaptığı görevlendirme
sonucunda görevin iptali ve red puanın silinmesi için yaptıkları başvurunun
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; Taleplerin kabulü ile ilgili
görevlendirmelerin iptaline ve RED PUANLARININ AYRI AYRI İADESİNE,
(Komisyonumuz üyesi Av. Ömer Mahmut ERDOĞAN işbu kararın müzakere ve
oylamasında hazır bulunmamıştır).
15-18.03.2014 tarihinde Av. Mesut TÜR’ün mahkemenin re’sen
görevlendirdiği Sinanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/127 E. ve Sinanpaşa Sulh
Ceza Mahkemesinin 2013/201 E. sayılı dosyalarında sisteme işlenmesi için yaptığı
şahsi başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; CMK Yönergesi ve
ilgili mevzuat uyarınca soruşturma aşamasında yapılan görevlendirmeler
iddianamenin kabulü kararı ile sona ereceğinden kovuşturma aşaması için gerekiyorsa
mahkeme tarafından Baronet sisteminden yeni müdafi görevlendirilmesi
gerektiğinden talebinin REDDİNE,
161-İscehisar Sulh Ceza Mahkemesi 2013/3 Sorgu
2-Afyonkarahisar 3.Sulh Ceza Mahkemesi 2013/90 Sorgu
3-Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesi 2014/15 Sorgu
4-Dinar Sulh Ceza Mahkemesi 2013/32 Sorgu
5-Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesi 2014/6 Sorgu
6-Afyonkarahisar 3.Sulh Ceza Mahkemesi 2014/4 Sorgu
Yukarıda yazılı 6 adet dosyaların hatalı olarak “mahkeme” görevlendirilmesi
şeklinde görevlendirilmelerin “sorgu hakimliği” olarak düzeltilmesine,
Toplantıda hazır bulunamayan üyelerin mazeretli sayılmalarına katılan üyelerin
oybirliği ile karar verildi. 26.03.2014
Av. İsmail AKGÜL
Başkan
Av. Mustafa TEKİR
Sekreter
Av. Erhan DOĞAN
Üye
Av. Ali ERDAL
Üye
Av. Halil TANAN
Üye
Av. A. Hikmet KURTULMUŞ
Üye
Av. Ahmet İhsan TÜRK
Üye
Av. Y. Onur SEÇME
Üye
M. İpek YILMAZ
Üye
Av. Ö. Mahmut ERDOĞAN Av. Rabia HANCIOĞLU
Üye
Üye
Av. Osman TOYDEMİR
Üye
Av. Merve KOYUNCU
Üye
Av. Abdurrahman KALAYCI
Üye
Download

26.03.2014 AFYONKARAHİSAR BAROSU CMK KOMİSYONU