T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
TARİH: 28.01.2014
Toplantı No: 4
Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof.Dr.Nilüfer Sezer Başkanlığında üyeler;
Prof.Dr.Murat Özgen, Prof.Dr.Aslı Yapar Gönenç, Prof.Dr.Ceyhan Kandemir, Doç.Dr.Veli Polat,
Doç.Dr.Güven Büyükbaykal, Yrd.Doç.Dr.Seher Er'in katılmaları ile toplandı. Raportör olarak
Fakülte Sekreteri Selim Eker oy hakkı olmaksızın toplantıya katıldı. Bir önceki toplantıya ait
tutanak okunarak kabul edildi. Gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM:
MADDE 1:
Aşağıda belirtilen dersleri veren Fakültemiz öğretim elemanlarının, öğrencilerin notlarını
sisteme giremediği veya sehven girilen notların düzeltilmesi ile ilgili dilekçeleri hakkında görüşme.
Ders veren öğretim üye ve elemanlar
Prof.Dr.Nurdoğan RİGEL
Prof.Dr.Nurdoğan RİGEL
Prof.Dr.Veysel BATMAZ
Doç.Dr.Seçkin ÖZMEN
Doç.Dr.Abdullah ÖZKAN
Doç.Dr.Abdullah ÖZKAN
Doç.Dr.Meltem BOSTANCI
Öğr.Gör.Yavuz ALPTEKİN
Öğr.Gör.Yusuf Ziya AY
Okut.Sunay DİLEK SAÇAN
Dersin Adı
İletişim Süreçleri ve Modelleri
Kültürlerarası İletişim
Araştırma Yöntemleri
Çağdaş Dünya Sineması
Siyasal İletişim
İletişim Mevzuatı ve Fikri Haklar
Uluslararası İletişim
Radyo Teknikleri
Haber Editörlüğü
Türk Dili I
MADDE 2:
Aşağıda belirtilen dersleri veren Fakültemiz öğretim elemanların, Yönetmelik gereği kredi
limitinin yükseltilmesini isteyen öğrencilerin ders seçimini yaptığı eksik derslerin, mazeret sınav
notlarının sisteme işlenmesi ile ilgili dilekçeleri hakkında görüşme.
Ders veren öğretim üye ve elemanlar
Prof.Dr.Nilüfer SEZER
Doç.Dr.Emine YAVAŞGEL
Doç.Dr.Veli POLAT
Doç.Dr.Güven BÜYÜKBAYKAL
Doç.Dr.Güven BÜYÜKBAYKAL
Doç.Dr.Meltem BOSTANCI
Öğr.Gör.Tülay ACAR ERGİN
Dersin Adı
Medya Okuryazarlığı
Kişilerarası İletişim
Kültürlerarası İletişim,
Spor Basını
Ekonomi Basını
Uluslararası İletişim
Polis Adliye Muhabirliği
MADDE 3:
Aşağıda belirtilen dersin sınavına itiraz eden ad soyad ve numarası yazılı öğrencinin itirazını
değerlendiren komisyondan gelen dilekçe hakkında görüşme.
Ad Soyad
Anar QARACAN
Öğrenci No
1453110082
İtiraz edilen dersler
Canlandırma Filmi
MADDE 4:
İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav (İÜYÖS 2014)
sonuçlarına göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Fakültemize alınacak öğrenci sayılarına ilişkin
öneriler hakkında görüşme.
MADDE 5:
Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1452120031 numaralı Halil İbrahim
ŞENTÜRK'ün Koşullu başarıyla geçtiği "Türk Dili I", "Siyaset Bilimi" ve "İletişim Tarihi"
derslerini bilgisi dahilinde olmadan otomasyon sisteminde tanımlandığı, bu durumun düzeltilmesi
ve derslerin iptali ile ilgili dilekçesi hakkında görüşme.
MADDE 6:
Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1452120039 numaralı Barış
İNCEOĞLU'nun Koşullu başarıyla geçtiği "İletişim Tarihi" dersini bilgisi dahilinde olmadan
otomasyon sisteminde tanımlandığı, bu durumun düzeltilmesi ve dersin iptali ile ilgili dilekçesi
hakkında görüşme.
MADDE 7:
Dekanlığın oluşturmuş olduğu Stratejik Çalışma Grupları hakkında görüşme.
KARARLAR:
MADDE 1:
Yapılan görüşmeler sonunda aşağıda belirtilen dersleri veren Fakültemiz öğretim
elemanlarının, öğrencilerin notlarını sisteme giremediği veya sehven girilen notların düzeltilmesi ile
ilgili dilekçelerinin kabulüne karar verildi.
Ders veren öğretim üye ve elemanlar
Prof.Dr.Nurdoğan RİGEL
Prof.Dr.Nurdoğan RİGEL
Prof.Dr.Veysel BATMAZ
Doç.Dr.Seçkin ÖZMEN
Doç.Dr.Abdullah ÖZKAN
Doç.Dr.Abdullah ÖZKAN
Doç.Dr.Meltem BOSTANCI
Öğr.Gör.Yavuz ALPTEKİN
Öğr.Gör.Yusuf Ziya AY
Okut.Sunay DİLEK SAÇAN
Dersin Adı
İletişim Süreçleri ve Modelleri
Kültürlerarası İletişim
Araştırma Yöntemleri
Çağdaş Dünya Sineması
Siyasal İletişim
İletişim Mevzuatı ve Fikri Haklar
Uluslararası İletişim
Radyo Teknikleri
Haber Editörlüğü
Türk Dili I
MADDE 2:
Yapılan görüşmeler sonunda aşağıda belirtilen dersleri veren Fakültemiz öğretim
elemanların, Yönetmelik gereği kredi limitinin yükseltilmesini isteyen öğrencilerin ders seçimini
yaptığı eksik derslerin, mazeret sınav notlarının sisteme işlenmesi ile ilgili dilekçelerinin kabulüne
karar verildi.
Ders veren öğretim üye ve elemanlar
Prof.Dr.Nilüfer SEZER
Doç.Dr.Emine YAVAŞGEL
Doç.Dr.Veli POLAT
Doç.Dr.Güven BÜYÜKBAYKAL
Doç.Dr.Güven BÜYÜKBAYKAL
Doç.Dr.Meltem BOSTANCI
Öğr.Gör.Tülay ACAR ERGİN
Dersin Adı
Medya Okuryazarlığı
Kişilerarası İletişim
Kültürlerarası İletişim,
Spor Basını
Ekonomi Basını
Uluslararası İletişim
Polis Adliye Muhabirliği
MADDE 3:
Yapılan görüşmeler sonunda aşağıda belirtilen dersin sınavına itiraz eden ad soyad ve
numarası yazılı öğrencinin itirazını değerlendiren komisyondan gelen dilekçenin kabulüne karar
verildi.
Ad Soyad
Anar QARACAN
Öğrenci No
1453110082
İtiraz edilen dersler
Canlandırma Film
MADDE 4:
Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınav (İÜYÖS 2014) sonuçlarına göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Fakültemize
alınacak öğrenci sayılarına ilişkin önerilerin aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine ve
Rektörlüğe arzına karar verildi.
Bölüm adı
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo Televizyon Sinema
Örgün Eğitim
5
5
5
Uzaktan Eğitim
-
MADDE 5:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1452120031
numaralı Halil İbrahim ŞENTÜRK'ün Koşullu başarıyla geçtiği "Türk Dili I", "Siyaset Bilimi" ve
"İletişim Tarihi" derslerini bilgisi dahilinde olmadan otomasyon sisteminde tanımlandığı, bu
durumun düzeltilmesi ve derslerin iptali ile ilgili dilekçesinin kabulüne karar verildi.
MADDE 6:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1452120039
numaralı Barış İNCEOĞLU'nun Koşullu başarıyla geçtiği "İletişim Tarihi" dersini bilgisi dahilinde
olmadan otomasyon sisteminde tanımlandığı, bu durumun düzeltilmesi ve dersin iptali ile ilgili
dilekçesinin kabulüne karar verildi.
MADDE 7:
Yapılan görüşmeler sonunda Dekanlığın oluşturmuş olduğu ekli listedeki Stratejik Çalışma
Grupları görevlendirmelerinin kabül edilmesine karar verildi.
Download

Fgaf gafg afg - İstanbul Üniversitesi | İletişim Fakültesi