Doç. Dr. Hasan ABDİOĞLU
1.Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.
2. Bina kullanımı ve çalışma odaların dağıtımını planlamak,bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların
yürütülmesini sağlamak.
3. Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, fakülte dışından talep edilecek öğretim elemanlarını tespit
etmek, bu konuda dekanı bilgilendirmek.
4. Ders görevlendirmeleri, ders planları, dersliklerin dağıtımı ile ilgili çalışmaları planlamak.
5. ERASMUS koordinasyonunu sağlamak.
6. Fakültenin Yönetim ve Ekonomi Araştırmalar Dergisinin yayını ile ilgili işleri takip etmek.
7. Fakülte ve bölümlerin web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak.
8. Fakülte tarafından düzenlenecek akademik personele yönelik
toplantı,sempozyum, seminer, yemek, gezi, gibi etkinlikleri organize etmek.
konferans,
panel,
9. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ile ilgili ilişkileri düzenlemek.
10. Akademik Kurul, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu toplantı gündem ve kararlarını kontrol etmek.
11. İdari ve Akademik Personelin atama, kadro, izin, disiplin, rapor ve diğer özlük haklarını takip
etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak (araştırma görevlileri hariç).
12. Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek.
13. Kütüphane ile ilgili işlerini takip etmek.
14. Öğretim Üyeleri ve Okutmanların sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
15. ÖSYM ile ilgili ilişkileri düzenlemek.
16. Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ilgili ilişkileri takip etmek.
17. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak.
Download

Görevleri