KOCAELİ SANAYİ ODASI
KOCAELİ İMALAT SANAYİ AYLIK
GELİŞME RAPORU
EYLÜL 2014
YAYIN NO:2011.İGE.15
SANAYİ KURULUŞLARININ DURUMUNU BELİRLEME ANKETİ
SONUÇ RAPORU
Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişmelerin aylık olarak takip edilmesi amacıyla
hazırlanan Eylül ayı anketi çerçevesinde Odamızca bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan firma
sayısı 120 adet olup bu firmaların %71’i KOBİ, %29’u büyük ölçekli firma niteliğindedir.
DEĞERLENDİRMEYE ALINAN FİRMALARIN ÖLÇEKLERİ
29%
71%
KOBİ
Büyük Ölçekli
AYLARA GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANLARININ SEYRİ
Yıl / Ay (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
2013 (Türkiye)
72,4
72,2
72,7
73,6
74,8
75,3
75,5
75,5
75,4
76,4
75,6
76,0
74,6
2013 (Kocaeli)
69,4
68,2
70,0
70,9
71,3
71,8
71,8
70,8
72,0
71,9
71,5
72,4
71,0
2014 (Türkiye)
73,9
73,3
73,1
74,4
74,4
75,3
74,9
74,7
74,4
2014 (Kocaeli)
70,5
71,9
70,7
70,6
71,4
71,5
72,6
70,6
70,7
Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre Eylül ayı Kocaeli sanayi kuruluşlarının
kapasite oranı yüzde 70,7 oldu. Kocaeli ilinde kapasiteler bir evvelki yılın aynı ayına göre 1,3 puan
azalış ve bir evvelki aya göre 0,1 puan artış gösterdi.
Türkiye genelinde ise kapasite kullanım oranları Eylül ayında 74,4 olarak belirlendi. Geçen aya göre
0,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalış gösterdi.
Kocaeli genelinde Eylül ayında kapasite kullanım oranlarında artış bekliyordu. Ancak bir evvelki yıla
göre gerileme olmuştur. Aylık bazda da çok az bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye’de ve Kocaeli’nde
kapasite kullanım oranında yatay seyir hala devam etmektedir.
İSTİHDAM
İSTİHDAM
Firma Bildirimleri
Eylül (%)
Arttı
Değişmedi
Azaldı
14,7
76,0
9,3
Eylül ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 14,7’sinin istihdamlarının arttığı, yüzde 76’sının ise
istihdamlarında bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı belirlenmiştir.
SİPARİŞLER
İÇ SİPARİŞLER
Firma Bildirimleri (%)
Ekim
Arttı/Artacak
Değişmedi/Değişmeyecek
Azaldı/Azalacak
24,7
60,3
15,0
Firmaların yüzde 24,7’sinin Ekim ayında iç siparişlerinin arttığı belirtilirken yüzde 15’inin siparişlerinin
azaldığı belirtilmiştir. Genel olarak, siparişlerdeki azalışların nedeni, sezona bağlı açıklanmıştır.
DIŞ SİPARİŞLER
Firma Bildirimleri (%)
Ekim
Arttı/Artacak
Değişmedi/Değişmeyecek
Azaldı/Azalacak
25,0
61,7
13,3
Ankete katılan firmaların yüzde 25’i dış siparişlerinin Ekim ayında arttığını belirtirken, yüzde 13,3’ü
ihracatlarında azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 61,7’sinin ise alınan dış sipariş miktarlarında bir
değişim yaşanmamıştır.
2
Download

kocaeli imalat sanayi aylık gelişme raporu