TESPAM
TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ VE
POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
TESPAM
ENERJİ POLİTİKALARINDA GÜNDEMİ UZAKTAN
TAKİP ETMEYE ÇALIŞAN BİR TÜRKİYE YERİNE
GÜNDEM BELİRLEYEN BİR TÜRKİYE’YE
ULAŞMA İDEALİYLE
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
TESPAM
ÜLKEMİZİN:
ENERJİ POLİTİKALARI ODAKLI
İLK VE TEK SİVİL YAPILANMASI
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
TESPAM
• YIL 2005, KURULUŞ AMACI:
– TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARININ VE
STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNE KATKI SAĞLAMAK
– ÜLKEMİZİN İHTİYACINA UYGUN
• ENERJİ POLİTİKALARI UZMANLARI YETİŞTİREBİLECEK
• BİR SİVİL ALTYAPI İHTİYACINA CEVAP VERMEK
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
MİSYON & VİZYON
MİSYONUMUZ
• TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA
– ENERJİ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRMESİNDE ETKİN ROL
OYNAYAN
– BAĞIMSIZ-BİLİMSEL-GERÇEKÇİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN
– ÜLKEMİZ İÇİN FAYDALI ANALİZLER YAPAN, PROJELER ÜRETEN
– AYNI ZAMANDA DA ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLAN ENERJİ UZMANLARININ
YETİŞTİRİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN BİR KURUM OLMAK.
VİZYONUMUZ
• DÜNYADA
– YAPTIĞI ANALİZ VE YORUMLARLA ENERJİ POLİTİKALARININ
BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN,
• TÜRKİYE'DE
– ENERJİ POLİTİKALARINA YÖN VEREN BİR KURUM OLMAK.
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN İKİ ÖNEMLİ PROJE
TÜRKİYE ENERJİ LABORATUVARI (EN-LAB)
TÜRK ENERJİ BİRLİĞİ ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ (TEBAM)
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
EN-LAB
•
GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ = ENERJİ YÖNETİMİ
–
–
–
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ENERJİ TÜKETİMİNİN NÜFUS ARTIŞ ORANLARININ ÜZERİNDE BİR YÜKSELİŞ GÖSTERMESİ
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ İÇERİSİNDE YER ALMASI
GLOBAL ÖLÇEKTE BÜYÜK BİR ÖNEM İHTİVA EDEN ENERJİ TALEBİ VE ARZININ SÜREKLİLİĞİ İÇİN
•
–
•
PLANLAR YAPILMAKTA VE STRATEJİLER GELİŞTİRİLMEKTEDİR.
ARTAN TALEBİ KARŞILAYACAK ENERJİ ARZI SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI GAYELİ PLANLAR
–
–
–
–
–
•
ÇEŞİTLİLİK, VERİMLİLİK, GÜVENLİK, PİYASA DENGELERİ GİBİ BİRÇOK ALANDA
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİNİ SAĞLANIRKEN GERÇEKÇİ VE ETKİLİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLİR
BU ÇERÇEVEDE BİRÇOK KRİTER DEĞERLENDİRİLİR VE ANALİZ EDİLİR
ENERJİ YÖNETİMİ SADECE ENERJİ ÜRETİM-TÜKETİM-ALIM-SATIM DENGELERİNİN GÖZETİLMESİ İLE SINIRLI
DİSİPLİNLERİ İÇEREN BİR SİSTEM DEĞİLDİR
BU DENGELERİN YANI SIRA TÜM BU FAKTÖRLERİ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK ETKİLEYEN
ZAMANA VE MEKÂNA GÖRE İÇİNE ÇOK FARKLI DEĞİŞKENLERİ DE ALABİLEN BİR SİSTEMDİR
ÖRNEĞİN:
–
BİR BÖLGENİN ENERJİ STRATEJİLERİ BELİRLENİRKEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN KRİTERLERİ SAYARSAK:
•
NÜFUS, NÜFUS ARTIŞ ORANLARI, ENERJİ TÜKETİM TÜR VE ORANLARI, İKLİM, GEÇİM KAYNAKLARI, BÖLGEYE YAKIN ENERJİ
KAYNAKLARI, SOSYAL YAPI, COĞRAFİ YAPI, BÖLGENİN EKONOMİK YAPISI, YATIRIM GÜCÜ, ÜRETİM YAPAN FABRİKA VB.
SANAYİ KURULUŞLARI DAĞILIMI, BÖLGENİN SİYASİ YAPISI VE BU YAPININ YATIRIM PLANLARINI ETKİLEYEBİLECEK RİSK
FAKTÖRLERİ
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
EN-LAB
•
BÖLGESEL ENERJİ STRATEJİLERİ
–
CBS TABANLI BAZI ANALİZ SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ
•
•
–
ANALİZ SİSTEMLERİNİN ÇOK KRİTERLİ OLUŞU
•
•
•
–
ÖN FİKİR ÇALIŞMASI TÜRKİYE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE PAYLAŞILAN (VE BAZI YÖNLERİYLE BAKANLIK
BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILMIŞ OLAN)
YUKARIDA BAHSEDİLEN BÖLGE KAVRAMI, KURULMASI GEREKEN SİSTEM İÇERİSİNDE TÜM DÜNYA YA DA ÜLKEMİZ
OLABİLECEĞİ GİBİ; OLUŞTURULACAK SİSTEMİN YAPISINA VE ELDEKİ VERİLERİN KAPSAMINA GÖRE ÜLKEMİZDEKİ
İLÇELER DERECESİNDE KÜÇÜK YERLEŞİM YERLERİNİ DE KAPSAYABİLECEKTİR
DOĞRU, ETKİLİ, GERÇEKÇİ ENERJİ STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ÜRETEBİLMEK GAYESİ
–
YAPILACAK ÇALIŞMALARDA ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ DUYULAN;
•
•
•
FARK EDİLEMEYEN BİRÇOK BAĞLANTININ AYNI ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLEBİLMESİNE OLANAK VERECEK
CBS TABANLI OLUŞU DA; HER PARAMETRENİN LOKASYONEL ÖZELLİKLERİNİN DE KORUNARAK SİSTEME AKTARILMASINI SAĞLAYACAKTIR
YIL 2010: TESPAM BÜNYESİNDE KURULAN EN-LAB PROJESİ
–
•
YUKARIDA BAHSEDİLEN KRİTERLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINARAK
BİRÇOK KRİTERİN AYNI ANDA, AYNI POTADA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR
DOĞRU-KAPSAMLI-İSTENİLEN ZAMANA VE ODAKLANILAN BÖLGEYE AİT BİLGİLERDİR. BU İHTİYAÇ KURULMASI PLANLANAN “ÇOK KRİTERLİ-CBS TABANLI ENERJİ VERİ
ARŞİVİ” İLE SAĞLANABİLECEKTİR
FARKLI KRİTERLERDEN OLUŞAN BİLGİ ARŞİVİNİN, ÇOK DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA EKİPLERİNCE ANALİZ EDİLMESİ VE YORUMLANMASIDIR
ENERJİ LABRATUVARI PROJESİNİN İKİNCİ KAPSAMI OLAN “ENERJİ ANALİZ LABORATUVARI”
–
–
KURULMASI VE ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ
FARKLI DİSİPLİNLERİN ORTAK ÇALIŞMASINA İMKÂN SAĞLAYAN, ETKİLİ BİLGİ YÖNETİMİ VE KURUMLAR ARASI
KOORDİNASYON GEREKTİREN BİR SİSTEMİN ANA HATLARINI İÇERECEKTİR
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
TEBAM
•
TÜM TÜRK MİLLETİ’Nİ BİR ARAYA GETİRMEK
– AYNI HEDEF DOĞRULTUSUNDA BİRLİKTE HAREKET ETMELERİNİ SAĞLAMAK
– TARİHTE KURULAN İLK TÜRK DEVLETİNDEN BERİ HALA POPÜLERLİĞİNİ KORUMAKTA VE FARKLI
PLATFORMALARDA BİR MİSYON OLARAK VURGULANMAKTADIR
– FİKİR HER NE KADAR KÖKLÜ OLSA DA, GÜNÜMÜZDE VAR OLAN TÜRK DEVLETLERİ TARAFINDAN
SİYASİ OLARAK DESTEKLENİYOR GÖRÜLSE DE, HENÜZ SOMUT BİR ADIM ATILAMAMIŞTIR
•
BİRLİKTELİĞİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN
– BU BİRLİKTELİKTE YER ALACAK DEVLETLER VE İLGİLİ AKRABA TOPLULUKLARIN EKONOMİ,
KÜLTÜR, TİCARET, ENERJİ VE SİYASET GİBİ ALANLARDA ORTAK ÇALIŞMALAR GELİŞTİRMESİ
GEREKMEKTEDİR
– ORTAK ÇALIŞMALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLARDAN DA BİR TANESİ DE ENERJİDİR Kİ;
ÖNEMİ GÜNÜMÜZ KÜRESEL POLİTİKALARA, SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELERE ETKİSİ VE
MEVCUT TÜRK DEVLETLERİNİN KAYNAKLARI DİKKATE ALINDIĞINDA DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR
•
KONUNUN ÖNEMİNİN İDRAKİNDE OLAN TESPAM BÜNYESİNDE
– TÜRK ENERJİ BİRLİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (TEBAM) KURULMUŞTUR
– TEBAM, TÜM TÜRK DEVLETLERİNİN VE AKRABA TOPLULUKLARININ YAŞADIĞI VE İLETİŞİMDE
OLDUĞU COĞRAFYALARDA ENERJİ KAYNAKLARI, ARZ-TALEP DENGELERİ, TEKNİK-ALTYAPISALTEKNOLOJİK-FİNANSAL VB. KAYNAKLARIN YETERLİLİKLERİ, GELECEK PROJEKSİYONLARI VE
SEKTÖRE ETKİ EDECEK DİĞER ETKENLER GİBİ ALANLARDA ARAŞTIRMALAR YAPARAK ENERJİ
ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK FİKİRLER-STRATEJİLER-PROJELER VE ÇALIŞMALAR
ÜRETMEYİ HEDEFLEMEKTEDİR
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
TAMAMLANAN ÇALIŞMA GRUPLARI, 2015
• TÜRKİYE
– TÜRKİYE’NİN ENERJİ İHTİYACINI GELENEK DIŞI (UNCONVENTİONAL)
KAYNAKLAR İLE KARŞILAMAYA YÖNELİK STRATEJİK YAKLAŞIMLAR
– TÜRKİYE'NİN GERÇEK BİR ENERJİ MERKEZİ OLABİLMESİ İÇİN BAZI GÖRÜŞLER
– PETROL VE DOĞALGAZ ŞİRKETLERİNİN TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARINDAKİ PAYI
VE SORUMLULUĞUNUN ARTTIRILMASI
• ORTADOĞU
– ARAP BAHARI SONRASINDA İLGİLİ ÜLKELERİN ENERJİ PENCERESİNDEN ANALİZİ
• GENEL
– DEĞİŞEN PETROL FİYATLARI İÇİN ANA BELİRLEYİCİ ETKENLER
– AZERBAYCAN-AB-TÜRKİYE ORTAK ENERJİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI
ÇERÇEVESİNDE AZERBAYCAN’IN KAYNAK POTANSİYELİNİN ANALİZİ (2050)
– GÜNEY GAZ KORİDORU & TÜRKMENİSTAN - AB GAZ İHRACATI İÇİN FARKLI
SENARYOLAR
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
DEVAM EDEN ÇALIŞMA GRUPLARI, 2015
•
TÜRKİYE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TÜRKİYE'DE PETROL VE GAZ ÜRETİMİ İLE İLGİLİ FARKLI SENARYOLAR (2050)
TÜRKİYE'DE ANKONVANSİYONEL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇEVRE MEVZUATLARI ALTYAPISI
KARADENİZ ENERJİ KAYNAKLARININ GENEL ANALİZİ & ULUSLARARASI PİYASALAR İÇİN ÖNEMİ
TÜRK AKIMI BORU HATTI PROJESİ'NİN BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ETKİLERİ
TÜRKİYE'NİN PETROL SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜRK ENERJİ BİRLİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (WWW.TURKENERJİBİRLİGİ.ORG)
İRAN'A UYGULANAN AMBARGOLARIN KALDIRILMASI ENERJİ SEKTÖRÜNDE TR'YE ETKİN BİR ROL VEREBİLİR Mİ?
TÜRKİYE'DE MADENCİLİK ALANINDA İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DAİR GÖRÜŞLER
TÜRKİYE'DE GENİŞ BÖLGELERİ ETKİLEYEN ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN OLASI ANA SEBEPLERİ & ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜRKİYE'DE NÜKLEER ENERJİNİN ARTILARI & EKSİLERİ
TÜRKİYE'DE BİTÜMLÜ ŞEYL KAYNAKLARININ ANALİZİ
TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK GRİDİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
TÜRKİYE YERBİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (VERİ TABANI)
TÜRKİYENİN 3B BATIMETRİ HARİTASININ OLUŞTURULMASI
KARADENİZ HİDROJEN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİ BİR SİVİL İLETİŞİM AĞI: ENERJİ NETWORK TÜRKİYE
NEDEN NABUCCO YERİNE TANAP
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
DEVAM EDEN ÇALIŞMA GRUPLARI, 2015
•
ORTADOĞU
–
–
–
•
ASYA
–
–
–
•
D.AKDENİZ ENERJİ KAYNAKLARININ GENEL ANALİZİ & ULUSLARARASI PİYASALAR İÇİN ÖNEMİ
İRAN ENERJİ KAYNAKLARININ GENEL ANALİZİ & ULUSLARARASI PİYASALAR İÇİN ÖNEMİ
IRAK ENERJİ KAYNAKLARININ GENEL ANALİZİ & ULUSLARARASI PİYASALAR İÇİN ÖNEMİ
AFGANİSTAN ENERJİ KAYNAKLARININ GENEL ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR
KAFKAS ENERJİ KAYNAKLARINI GENEL ANALİZİ & TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
ABHAZYA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLARININ GENEL ANALİZİ & TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
AVRUPA
–
–
EKONOMİK ANALİZ: DOĞAL GAZ YERİNE ELEKTİRİK NAKLİYATI & TİCARETİ
BALKANLARDA DEĞİŞEN GAZ POLİTİKALARI
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
ÜYE PROFİLİ
ComputerMüh
Eng.
Bilgisayar
Environmental
Çevre
Müh Eng.
ElectricalMüh
Eng.
Elektirik
Endüstri
IndustrialMüh
Eng.
Enerji
EnergyMüh
Eng.
Fizik
Müh
Physics
Eng.
Genetik
GeneticsMüh
Eng.
Harita
SurveyMüh
Eng.
Hidrojeoloji
HydrogeologyMüh
Eng.
İnşaat
Müh
Civil Eng.
Jeoloji
Müh
Geological Eng.
Jeofizik
Müh
Geophysics Eng.
Kalite & Standardizasyon
Quality & Standardization
33
33
1010
33
33
33
11
22
22
22
2626
33
1
1
Law
Hukuk
Economics
Ekonomi
HR&&Eğitim
Training
İK
İşletme
Business Management
Kurumsal
İletişim
Corporate Communication
Basın-Medya
Press-Media
Müzakere
Negotiation
Siyaset
Bilimi
Political Science
Diğer
Other Alanlar
Fields
Maden
Müh
Mining Eng.
Makine
Müh
Mechanical Eng.
Metalurji
Müh
Metallurgical Eng.
Petrol Müh
Petroleum Eng.
22
55
22
88
22
22
11
44
77
66
7
1
1
20
7
20
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
NEDEN TESPAM?
•
GENÇ VE UZMAN KADRO
–
–
–
–
•
ALTYAPI
–
–
–
–
–
–
•
ÇEVRECİ VE ÇEVREYE KARŞI DUYARLI PROJELER ÜRETEBİLECEK KAPASİTE
GELEN FİKİRLERİ DEĞERLENDİRİP, PROJE VE ÇALIŞMAYA DÖNDÜREBİLEN BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU
BİRKAÇ ŞİRKETİN OLUŞTURDUĞU BİR SİVİL TOPLUM UZANTISI KESİNLİKLE DEĞİL
AYNI DEĞERLERE HAİZ HERKESİN DAHİL OLABİLECEĞİ ESNEK YAPI
ULUSLARARASI ARENADA YAŞANAN GELİŞMELERİ TUTARLI VE ANALİTİK ANALİZLERLE İRDELEYEN
BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ENERJİ ALANINDA POLİTİKALAR VE STRATEJİLER ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP
TESPAM
–
–
•
OLAYLARA GENİŞ PERSPEKTİFTEN BAKABİLEN, DİNAMİK VE ÇÖZÜM ODAKLI
ULUSLARARASI DÜŞÜNCE MANTIĞINI KAVRAMIŞ VEYA BU MANTIĞA YATKIN ARAŞTIRMACILAR
DURAĞANLAŞMIŞ BİRÇOK DEVLET KURUMUNUN ÇÖZEMEDİĞİ SORUNLARIN NEDENLERİNİ İYİ BİLEN ARKADAŞLAR
YENİLİKLERE, YENİ DÜŞÜNCE VE FİKİRLERE SONUNA KADAR AÇIK
GENÇ - DİNAMİK - YENİ TÜRK ENERJİ GÜCÜ
ÇÜNKÜ İHTİYACIMIZ VAR
GÜNDEMİ UZAKTAN TAKİP ETMEK YERİNE, GÜNDEM BELİRLEYEN BİR ÜLKE İÇİN
Türkiye Enerji Stratejileri & Politikaları Araştırma Merkezi
Download

Türkçe Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız