7 Nisan 2014
Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen Chicago'da katıldığı bir konferansta yaptığı
konuşmada ABD ekonomisinin ve iş gücü piyasasındaki toparlanmanın halen hedeflerinin gerisinde olduğunu olduğunu belirtirken FED'in öngörülebilir bir gelecek için genişlemeci politikaları
sürdürmesi gerektiğini vurguladı.
MNI tarafından açıklanan ISM- Chicago PMI (satın alma yöneticileri endeksi) yeni siparişlerdeki
azalış ve istihdamdaki sert düşüşün etkisi ile Mart ayında önceki ayın 3.9 puan gerisinde 55.9
olarak açıklandı. Yeni siparişler 2013 Ağustos ayından beri en düşük seviyesine gerilemesine
rağmen halen 50 eşiğinin üzerinde yer alırken, İstihdamda şubat ayındaki çift haneli sert yükselişin ardından yaşanan dramatik düşüşün altında dönemsel çalışanlar olduğuna işaret edildi. Raporda Mart ayındaki yavaşlamanın istikrarlı bir gerilemenin başlangıcı ya da sinyali olduğunu söylemek için erken olduğu ifade edildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre fabrika
siparişleri son iki aydır yaşanan düşüşün ardından Şubat ayında 7.5 milyar dolar artarak (yüzde
1.6) toplamda 488.8 milyar dolara yükseldi. (önceki: -0.7, beklenti:1.3) Raporda ulaşım dışı siparişlerin yüzde 0.7, savunma sanayi dışındaki siparşlerin yüzde 1.3, en az üç yıl kullanımı öngörülen dayanıklı tüketim malı siparişlerinin ise yüzde 2.2 artış gösterdiği belirtildi.
ABD'de özel sektör istihdamı Mart'ta son 12 ayın ortalamasının hafif üzerinde 191 bin olarak
açıklandı. (önceki:178 bin beklenti:195 bin) Raporda işe alımlarda geçtiğimiz aylara oranla yaşanan artışın en önemli etkisinin geride bırakılan olumsuz hava koşulları olduğuna dikkat çekilirken, önümüzdeki aylarda havaların ısınmasıyla birlikte daha güçlü rakamların gelebileceği belirtildi.
ABD'de ISM (İnstitute for Supply Management) tarafından açıklanan imalat endeksi mart ayında
53.7 ile son 10 aydır süregelen gelişimine devam ederek önümüzdeki dönemler için olumlu sinyaller verdi. (önceki: 53.2, beklenti: 54) (50 seviyesinin üzerinde açıklanan veri büyümeye işaret
eder)
ABD'de Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı için başvuruda
bulunanların sayısı 28 Mart ile sonlanan haftada 326 bin artış gösterdi (önceki:310 bin, beklenti:
317 bin). Toplam rakam ise 21 mart ile sonlanan haftada 2,836 bin seviyesine yükseldi.
Şubat ayında revize edilen rakamlara göre 197K açıklanan tarım dışı istihdam, Mart ayında
192K'ya geriledi ve 200K olan beklentiye kıyasla daha zayıf açıklanmış oldu. ABD'de genel işsizlik oranı ise aynı dönem için %6.6'dan %6.7'ye yükselerek beklentilerin altında kaldı.
7 Nisan 2014
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesi Mart ayı
enflasyonu yüzde 0.5 seviyesine geriledi. (önceki: 0.7, beklenti: 0.6) Hesaplamadaki temel kalemlere baktığımızda gıda, alkol ve tütün fiyatları Şubat ayındaki yüzde 1.5 artışın ardından yüzde 1,
enerji dışı sanayi ürünleri Şubattaki yüzde 0.4'ün ardından yüzde 3 artarken enerji fiyatları ise
yüzde 2.1 geriledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Frankfurt'ta gerçekleştirilen yönetim konseyi sonrasında yapılan
açıklamada yüzde 0.25 olan politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmediklerini açıkladı. Bankaların ECB'de tuttukları mevduatlara uyguladıkları faizi yüzde 0'da, marjinal borç verme oranını
ise 0.75 düzeyinde sabit bıraktı. Başkan Draghi kararın ardından yaptığı konuşmada yeni bir söylemde bulunmazken, enflasyon rakamlarının kritik eşiğe dayanması ve gelen zayıf toparlanma
verilerinin önümüzdeki dönemlerde genişlemeci bir adım atılma potansiyelini tetiklediğini söyleyebiliriz.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre ekonomik aktivitenin
en önemli göstergelerinden biri olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Euro Bölgesi'nde 2013'ün son çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 0.5 artış gösterdi. (önceki: -0.3) Bölge geneline baktığımızda ise en
fazla büyümenin yaşandığı ülkeler sırasıyla Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Slovenya olurken Güney
Kıbrıs, Danimarka ve Norveç ekonomilerinde ise daralma yaşandığı belirtildi.
Ekonomik araştırma şirketi MARKIT/CIPS tarafından açıklanan Birleşik Krallık - İnşaat PMI (Satın
alma yöneticileri endeksi) Mart'ta mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre
geçtiğimiz aya
oranla fazla bir değişim göstermedi ve 62.5 olarak açıklandı (önceki: 62.6 beklenti: 63). İnşaat
sektörünün önümüzdeki 12 ay için olan görünümünü baz alan güven endeksi ise 2007 Ocak'tan
bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. (katılımcıların yüzde 59'u büyüme öngörürken, raporda bunun en önemli sebebi olarak talepteki artış ve mevsimsel faktörlere dayalı olumlu iş koşulları olarak gösterildi. )
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan verilere göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2013
yılında yüzde 4 artış gösterirken, kişi başına düşen milli gelir ise 10 bin 782 dolar olarak açıklandı. Ekonomi, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.9 büyürken ikinci çeyrekte yüzde 4.5, üçüncü
çeyrekte yüzde 4.3 ve son çeyrekte yüzde 4.4 büyüme kaydetti.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu FİTCH, Türkiye’nin Kredi Notlarını teyit ederken not
görünümünü ise durağan olarak bıraktı. Küresel risk eğilimindeki değişimler ve iç siyasi gelişmelerin Türkiye için baskı yarattığına dikkat çeken FİTCH 2014 yılı büyüme tahminini yüzde
3.2’den 2.5’e, 2015 için ise 3.8’den 3.2’ye indirdi.
7 Nisan 2014
Alman Ekonomik Araştırma Şirketi Destatis tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da Perakende Satışlar Şubat ayında yıllık bazda yüzde 2 artış gösterirken (önceki: 0.9, beklenti 0.8) aylık
bazda ise bu rakam yüzde 1,3 oldu (önceki: 1.7, beklenti: -0.5)
Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü Destatis tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranı
Şubat 2014'te ılıman kış şartlarının da etkisi ile önceki yılın 198 bin gerisinde 2.3 milyon olarak
açıklandı. İşsizlik rakamları yıllık bazda yüzde 7.8 oranında bir düşüşe tekabül ederken mevsim
etkisinden arındırılmış rakamlara göre ise yüzde 5.1 olarak açıklandı.
Almanya'da Markit/BME tarafından açıklanan ve İmalat sektöründeki faaliyetler ile ilgili en önemli göstergelerden biri olan İmalat PMI (Satın alma yöneticileri endeksi)
rakamları 2013 Kasım
ayından bu yana yaşanan en zayıf büyümeye işaret etmesine karşın açıklanan rakamlar Alman
İmalat Sektörünün son üç yılın en güçlü çeyreğini geçirdiğini gözler önüne serdi. Markit İmalat
PMI 2014 Mart ayında 53.7 olarak açıklandı. (önceki: 54.8, beklenti:53.8)
Markit Economics tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da Hizmet-PMI (Satın alma yöneticileri endeksi) rakamları Şubatta 55.9 ile son 32 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından
Mart ayında 53'e geriledi ve son 5 aydır yaşanan en zayıf gelişime işaret etti. Raporda yavaşlayan
büyüme rakamlarına rağmen izlenen tüm alt sektörlerde gelişim kaydedildiği ifade edilirken içlerinde en güçlü büyümenin ise posta ve telekomünikasyon şirketlerinde yaşandığı ifade edildi.
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Glenn Stevens gerçekleştirilen para politikası kurulu
ardından yapılan açıklamada politika faizini yüzde 2.5 seviyesinde bıraktıklarını açıkladı. Raporda genişlemeci para politikasının talebi destekleyerek büyümeye yardımcı olduğu belirtilirken
enflasyon oranlarının ise bankanın hedefi doğrultusunda yüzde 2-3 seviyesinde kalması beklendiği açıklandı.
Avustralya İstatistik Ofisi (ABS) tarafından açıklanan göre Perakende satışlar Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış verilere göre yüzde 0.2 artış kaydetti. (önceki: 1.2, beklenti:0.3) Böylelikle Şubat 2014'te cirodaki yükseliş yıllık bazda yüzde 5.9 oldu. Rapora göre; gıda(0.7), hane halkı
ürünleri(1.0), kafe restoran ve paket gıda hizmetleri(1.2) gibi kalemlerde artış yaşanırken büyük
süpermarket perakendeciliğinde ise yüze 0.4 gerileme yaşandığı ifade edildi.
Avustralya İstatistik Ofisi (ABS) tarafından açıklanan verilere göre Ticaret Dengesi mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Şubat 2014'te aylık bazda 192 milyon dolar gerileme kaydetti
(yüzde 14)böylelikle kümülatif rakamlara göre ticaret fazlası 1,200 milyon dolara gerilemiş oldu.
(önceki:1,392 m, beklenti:850 m)
Download

Geçen Hafta Piyasalarda Ne Oldu ?, 7 Nisan 2014