İL
: SAMSUN
TARİH : 27.06.2014
‫ب‬
َ ‫َيا اَيُّ َها الَّ ٖذ‬
َ ‫الص َيا ُم َك َما كُ ِت‬
َ ِ‫ين ٰا َمنُوا كُت‬
ِ ‫ب َعلَ ْيكُ ُم‬
‫ون‬
َ ُ‫ين ِم ْن قَ ْب ِلكُ ْم لَ َعلَّكُ ْم تَتَّق‬
َ ‫َعلَى الَّ ٖذ‬
‫سو ُل ه‬
‫س ل هم‬
ُ ‫قال ر‬
َ ُ‫صلّى هللا‬
َ ‫علَ ْي ِه و‬
َ ‫اَّلل‬
ِ
ِ
‫َّم ِمن‬
َ ‫َمن قَ َام َرَم‬
َ ‫ضا َن إميَانا َواحت َسابا غفَر لَه َما تَ َقد‬
،‫َذنبِ ِه‬
RAHMET AYINA GİRERKEN
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’a karşı
gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere
farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” 1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Kim, faziletine
inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan
orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 2
Kardeşlerim!
Müjde hepimize! Rahmet ayı ramazan geldi.
Rahmet dolu, oruç dolu, ibâdet dolu günler geldi.
Sadakat dolu, güven dolu Kur'an ayı geldi. Giderken
bayramı bırakan, gelirken rahmeti getiren günler geldi.
Ne mutlu bize ki, farkındayız Ramazan ayının,
farkındayız bu ayda inen Kur’an-ı Kerim’in,
farkındayız bu ayda tutmamız emredilen orucun.
Kıymetli kardeşlerim!
Oruç, İslâm'ın beş temelinden biridir.Allah
Teâlâ biz müslümanlara farz kılınan ramazan orucuyla
ilgili Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır; “Oruç,
sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, yada yolculukta
olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde
tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu
fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik
yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz
oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı
günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru
yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık
delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği
Ramazan ayıdır.” 3
Kıymeli Kardeşlerim!
Gelen, rahmet deryasıdır, temizlemek için
ruhumuzu. Gelen, bin geceye bedel kadir gecesine
şahittir. Gelen, her ânının en iyi şekilde
değerlendirilmesi gereken ve cennet kapılarının
açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların
da zincire vurulduğu bir aydır. Gelin hep birlikte
peygamber efendimiz (s.a.v) şu hadis-i şeriflerine
kulak verelim; “Ramazan ayı girdiği zaman cennetin
kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve
şeytanlar da zincire vurulur.”4 , “Cennette reyyân
denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak
oruçlular girecek.” 5
Kardeşlerim!
Gelen her Ramazan bize ömrümüzden bir
yılının daha geçtiğini gösterir. Belki de bu ramazan
ömrümüzün son ramazanıdır. O halde bu ayın
ömrümüzün en verimli ramazan ayı olması için gayret
edelim. Bu Ramazan kendimizi affettiremezsek acaba
ne zaman affettirebiliriz? Sorusunu kendimize soralım.
Hutbemizi şu ayet mealleriyle bitirelim;“Ey
Rabbimiz, indirmiş olduğun mesaja inandık,
Peygambere uyduk, bizleri bu mesajın canlı şahitleri
arasına yaz.” 6 “Şüphesiz benim namazım da, diğer
ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin
Rabbi Allah içindir.” 7
___________________________________________
1.
Bakara, 2/183.
2
. Buhârî, Savm, 6.
3
.Bakara, 2/184-185.
4.
Müslim, Siyam, 2.
5.
Buhârî, Savm, 4; Müslim, Sıyâm,166.
6
. Al-i imran, 3/53.
7.
En'am, 6/162.
Hazırlayan : Mustafa KOLCU Antyeri C.İ.H
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
Download

rahmet ayına girerken