İLİ
: AKSARAY
TARİH : 26.12.2014
ٰ ‫َٓيا ايُّها الَّ ۪ذين ٰامنُوا اتَّقُوا‬
‫الله و ْلت ْنظُرْ ن ْفسٌ ما‬
1
ٰ َّ‫الل َۜه ِان‬
ٰ ‫ت ِلغ ٍۚد واتَّقُوا‬
ْ ‫قدَّم‬
‫الله خ ۪بي ٌر ِبما تعْملُون‬
ُ‫قال رسُو ُل اللَّ ِه ـ صلى هللا عليه وسلم ـالك ِيس‬
2
،‫موت‬
ِ ‫ وع ِمل ِلما بعد ال‬،‫منْ دان نفسه‬
NEFİS MUHASEBESİ
Muhterem Müslümanlar!
Okumuş olduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten
sakının ve herkes yarın için önceden ne
göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı
gelmekten
sakının.
Şüphesiz
Allah
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
Peygamberimiz (s.a.v.) de bir hadisi şeriflerinde:
“Akıllı kimse, kendini sorguya çeken ve
ölümden sonrası için çalışandır” buyurmaktadır.
Kardeşlerim!
Muhasebe: Sonradan pişman olmamak için
önceden tedbir ve tedarikte bulunmaktır. Hataları
azaltarak gaye ve maksatta isabet etmektir.
Muhasebe: Günlük
hayatımızda,
iş
ve
kazancımızda, amel ve icraatımızda kendi
hayatımızı düzene koyarak başkasına örnek
olmanın geçit köprüsüdür.
Muhasebe: Bir ise başlamadan önce sonunu
hesap edebilme işidir. Ve, "ne idim, ne oldum.
Nerede idim, nereye geldim. Neler umuyordum,
nerelere kavuştum. Neticede ne olacağım?"
sorularının hesabını yaparak irademizi çözecek,
duygularımızı bozacak hallerden kendimizi
korumaktır.
Muhasebe: Hülasa, başı boş yaratılmadığımızı
anlama ve idrak etme işidir.3
Kardeşlerim!
Ömrümüzden bir yılı daha geride bıraktığımız şu
günlerde, kendimizi hesaba çekerek eksiklerimizi
gidermeye çaba sarf edelim. Yılbaşı kutlaması adı
altında dinimizin tasvip etmediği, yasakladığı her
türlü davranıştan şiddetle kaçınalım.
İslam Âlimleri, gelecek ve ebedi olan ahiret hayatı
için hazırlık yapan insanların akıllarını kullanan
zeki insanlar olduklarını söylemişlerdir. Geleceğe
hazırlık yapmayıp geçmişe ve dünyaya takılıp
kalanların ise; akıllarını kullanamayan kimseler
olduklarını ifade etmişlerdir.
Pişman olmanın, ah, vah etmenin hiçbir faydası
olmadığı, sadece yapılan iyi amellerin ve kulluğun
fayda sağlayacağı kıyamet gününe hazırlığımızı
iyi yapalım.
Herkes dünya hayatında yaptığı amellerden,
ahirette hesaba çekilecektir. İşte o gün Allah’ın
rızasına kavuşabilmek için, bu dünya da salih
amellerle hazırlık yapmalıyız. Hesaba çekilmeden
önce kendimizi hesaba çekmeliyiz.
“ Ey Ebu Zer! Beş şey gelmeden önce beş şeyin
değerini bil. Yaşlılığından önce gençliğinin;
hastalığından önce sıhhatinin; fakirliğinden
önce zenginliğinin; meşguliyetinden önce boş
zamanının; ölümünden önce hayatının…”4
Muhasebe: "Ölmeden önce ölünüz" fermanına
uyarak ebedî alem için ölmeden önce
hazırlanabilme maharetidir.
Muhasebe: Kendisini dinlemeyi bilmek, enaniyet
esaretinden kurtulmaktır. Geçmişin muhakemesini
yapmak, geleceğin planını çizmektir. Mü'min
olarak dinin emirlerine uyup uymadığını nefsine
sorabilmektir.
Peygamberimizin sahabeden Ebu Zer’e yaptığı şu
tavsiyeyi hayat anlayışı haline getirelim.
Hutbemi bir ayeti kerime ile bitirmek istiyorum:
“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O,
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”5
HAZIRLAYAN: İsmail ŞAHİN, Aksaray İl Müftü
Yardımcısı
3
1
Haşr, 59/17.
2
Tirmizi, Kıyamet, 26
Fahri Tokay, Altınoluk Dergisi, 1990 - Nisan, Sayı: 050, Syf.19
Hakim, Müstedrek; Beyhaki, Şuab-ul İman
5
Mülk, 67/2.
4
Download

اَﯾﱡﮫَﺎ اﻟﱠذ۪ﯾنَ اٰﻣَﻧُوا اﺗﱠﻘُوا اﻟﻟّٰﻪَ وَﻟْﺗَﻧْظjُْ ﻧَ