EK 6 DENETİM TUTANAĞI
…/…/ ……. Tarihinde
……………………………………………………………………….HASTANESi / TIP MERKEZİ
/ POLİKLİNİĞİ / MUAYENEHANESİ’nde yapılan Ruhsata Esas / Hizmete Esas Denetimde
uygunsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Bu tutanak iki nüsha düzenlenmiştir.
Denetleyici
Denetleyici
Denetleyici
Mesul Müdür/Yrd.
Muayenehane Hekimi
Download

Muayenehane Hekimi EK 6 DENETİM TUTANAĞI