İHALE SONUCU İLANI
İhale konusu işin;
a. Adı
b. Niteliği, Türü ve Miktarı
c. Yapılacağı yer
d. Başlangıç ve bitiş tarihi
: 4 kişilik Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi
: 12 ay Süreli Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti, Hizmet
Alımı, 4 Kişilik
: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sümer Yerleşkesi
Hizmet Binası, Kocasinan – Kayseri
: 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arası
4 Kişilik 12 ay süreli Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi için açık ihale
gerçekleştirilmiştir. İhaleye 2(İki) firma teklif vermiştir. Teklif veren firmaların evrak
eksikliğinden dolayı ihale dışı bırakılmasını gerektiren herhangi bir durumla
karşılaşılmamıştır. Söz konusu iş herkese açık ihale usulü ile 24/12/2015 tarihinde
129.480,00 TL bedelle Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.’ne ihale edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Download

İHALE SONUCU İLANI İhale konusu işin