T.C.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İhale Kayıt Numarası
1) İhale Konusu İşin
a) Adı
b) Niteliği ve Türü
c) Yapılacağı Yer
d) Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
2) Sözleşme Bedelinin
a) Karşılanacağı Kaynak
b) Karşılanacağı Kaynağın Miktarı
: 2014 / 131050
: Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alım İşi
: Temizlik Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler
: Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
: 01.01.2015 – 31.12.2017
: Kurum Bütçesi
: 239.031,00 TL
[ Hizmet Binası Malzemeli Genel Temizlik ] işi için toplam 7 (Yedi) adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 7 (Yedi)
adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu hizmet alımı işi [açık ihale usulü] ile 06 / 1 1 /2 0 1 4 tarihinde 239.031,00 TL
bedelle [Nilsem Tem. Hizm. Med. Gıda Bilg. Nak. Sağ. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.] ye ihale edilmiştir. Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.
Ali ÇALIŞKAN
İl Müdürü
Download

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çanakkale