İHALE SONUCU İLANI
İhale konusu işin;
a. Adı
b. Niteliği, Türü ve Miktarı
c. Yapılacağı yer
d. Başlangıç ve bitiş tarihi
: Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi
: 24 ay Süreli Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama
Hizmeti, Hizmet Alımı, 3 Kişilik
: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sümer Yerleşkesi
Hizmet Binası, Kocasinan – Kayseri
: 01.01.2016 – 31.12.2017 tarihleri arası
Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi için açık ihale gerçekleştirilmiştir.
İhaleye 1 (Bir) firma teklif vermiştir. Teklif veren firmanın evrak eksikliğinden dolayı ihale
dışı bırakılmasını gerektiren herhangi bir durumla karşılaşılmamıştır. Söz konusu iş herkese
açık ihale usulü ile 21/12/2015 tarihinde 484.995,00,00 TL bedelle Şahika Seyahat
Taşımacılık tur. Ltd.Şti.’ne ihale edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Download

İHALE SONUCU İLANI İhale konusu işin