İÜ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
AÇILIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI
Tarih:
Denetimin Konusu
Toplantı Tarih ve Saati
Toplantıya Katılan İç Denetçiler
Denetlenen Birim
Denetlenen Birim Yöneticisi
Toplantıya Katılan Birim Personeli
Gündeme Getirilen Konular:
Ad/Soyad/ Unvan
Ad/Soyad/ Unvan
Ad/Soyad/ Unvan
Ad/Soyad/ Unvan
İmza
İmza
İmza
İmza
İDBB/PR-001/FR-002/00
Download

Açılış Toplantısı Tutanağı