BASIN DUYURUSU
Brüksel, 23 Aralık 2014
gplus europe Sabah gazetesinin haberindeki iddiaları kesin olarak
yalanladı
Türkiye’de yayımlanan Sabah gazetesinin internet sayfasında 20 Aralık 2014 tarihinde Mehmet Ali
Berber imzasıyla yayımlanan haberde, şirketimiz gplus europe, “Paralel Yapı”nın (Gülen/Hizmet
hareketi ima edilmektedir) Brüksel yapılanması ve BBP tarafından Kasım ayında Brüksel’de
düzenlenen bir toplantının organizasyonuyla ilişkilendirilmektedir.
gplus europe olarak, söz konusu haberde yer verilen bu bilginin tümüyle asılsız olduğunu kesin olarak
ifade etmek isteriz. gplus europe’un, ne söz konusu toplantıyla ne de Gülen/Hizmet hareketinin
Brüksel’deki herhangi bir etkinliğiyle bir bağlantısı olmuştur. Haberdeki iddianın aksine, şirketimizin
herhangi bir temsilcisi böyle bir toplantıda yer almamıştır. Dahası, Türkiye’deki seçim barajının
kaldırılması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’yle herhangi bir irtibatımız yoktur.
Şirketimizin ne Türkiye’de, ne Avrupa’da ne de başka bir yerde Gülen/Hizmet hareketiyle herhangi bir
ilişkisi söz konusudur. Sabah gibi saygın bir gazetenin bizimle irtibata geçip haberi doğrulatmadan
böyle asılsız iddiaları yayımlayabilmesi her türlü gazetecilik normunun bir ihlali olduğu gibi, akıl almaz
bir yaklaşımdır.
Sabah Gazetesi’nden derhal bu habere ilişkin düzeltme yayımlamasını talep eden gplus europe, yasal
yollara başvuru hakkını saklı tutmaktadır.
Daha ayrıntılı bilgi için:
+32-497-943462
42 rue Breydel
B – 1040 Brussels
Belgium
239 Old Marylebone Road
London NW1 5QT
United Kingdom
tel. +32 2 282 96 31
fax +32 2 282 96 30
tel. +44 20 7298 7110
fax +44 20 7298 7117
www.gpluseurope.com
g+ europe is a trading name of G Plus Limited registered in England & Wales No. 4085569 and G Plus Europe Limited
registered in England & Wales No.4547776
Download

BASIN DUYURUSU gplus europe Sabah gazetesinin haberindeki