MESLEKİ İNGİLİZCE - 9. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ
Family Friends Agency
London Wl
Dear Mr. Bear,
Dear: Sevgili
Sevgili Bay Bear
Thank you for your letter of 17th October.
Thank: Teşekkür etmek
Letter: Mektup
17 Ekim’deki mektubunuz için teşekkür ederim.
October: Ekim
You asked about good families for students to stay with in London.
Ask about: Hakkında sormak
Good: İyi
Stay with in: birlikte kalmak
Öğrenciler için Londra’da birlikte kalacakları iyi aileleri sormuşsunuz.
Here are three suggestions:
1) Mr. and Mrs. Cranley, Garden Street, London NW1
A large family with a large house.
Here are: İşte, burada
Suggestion: Öneri
Large: Geniş, büyük
Burada üç öneri var/İşte (size) üç öneri:
1. Bay ve Bayan Cranley, Garden sokak, Londra
Büyük/geniş bir evde büyük/geniş bir aile.
It can take up to four students.
Take up to: Almak
O (ev) dört öğrenci(ye kadar) alabilir.
Everybody is part of the family.
Everybody: Herkes
Herkes ailenin bir parçasıdır.
Good food. Good location (near an underground station), very central and easy to get to
anywhere in London.
Location: Yer, mahal, konum, adres Near: Yakın(ınında)
Underground: Yeraltı
Station: İstasyon
Central: Merkez(i)
Easy: Kolay
Get to: Ulaşmak, erişmek
Anywhere: Herhangi bir yer
İyi yemek. İyi konum (bir yeraltı istasyonu yakınında), Londra’nın herhangi bir yerine
ulaşmak için çok merkezi ve kolay.
2) Mrs. Eisley, 3 Newton Avenue, Uxbridge
Mrs. Eisley is an old lady.
Avenue: Bulvar
Old: Yaşlı
Bayan Eisley, 3 Newton Bulvarı, Uxbridge
Bayan Eisley yaşlı bir bayandır.
Lady: Bayan, hanım
1
There are five bedrooms for students.
Bedroom: Yatak odası
Öğrenciler için beş yatak odası vardır.
Everyone has his/her own room and each bedroom has a washbasin and shower.
Own: Kendi
Room: Oda
Each: Her bir
Washbasin: Lavabo
Shower: Duş
Herkesin kendi odası vardır ve her yatak odasında lavabo ve duş bulunmaktadır.
Another house on the same street has two more single bedrooms,
Another: Diğer, öteki
Same: Aynı
More: Daha (fazla)
Aynı cadde üzerindeki diğer evde ikiden fazla tekli yatak odaları vardır.
but students eat with Mrs. Eisley.
fakat öğrenciler Bayan Eisley ile yerler.
3) Professor and Mrs. James Earl-Jones, Wimbledon
A famous family (Mr. Jones is a well-known professor, and his wife sings opera).
Famous: Ünlü
well-known: İyi bilinen, tanınmış
Professor: akademisyen
Wife: Eş
Sing: Şarkı söylemek
Profesör ve Bayan James Earl-Jones, Wimbledon
Ünlü bir aile (Bay Jones tanınmış bir akademisyendir ve eşi opera(da şarkı) söylemektedir.)
The house is lovely, with a very large garden.
Lovely: Sevgi dolu, sevimli
Büyük bahçesiyle (birlikte) o ev sevimlidir.
There are two bedrooms for students, with two beds in each.
Her birinde iki yatağıyla burada öğrenciler için iki yatak odası vardır.
Everyone who has stayed there says that the food is excellent.
Stay: Kalmak
There: Orada
Food: Yemek
Orada kalan herkes yemeklerin mükemmel olduğunu söyler.
Excellent: Mükemmel
Each of these places is very clean and friendly.
Clean: Temiz
Friendly: arkadaş canlısı
Bu yerlerin her biri çok temiz ve arkadaş canlısıdır.
Some students don't like Wimbledon because it's quite far from central London. Others love
it.
Some: Bazı
Quite: oldukça, hemen hemen, epeyce
(quiet: sessiz) Far: Uzak
Bazı öğrenciler Wimbledon’u sevmezler çünkü o Londra merkezinden oldukça uzaktır.
Diğerleri severler.
Some like staying with the Cranleys because they have five children and three dogs,
Bazıları Cranleylerde kalmaktan hoşlanırlar çünkü onların beş çocuğu ve üç köpekleri vardır.
but others don't like it because it's too noisy.
Noisy: Gürültülü
Fakat diğerleri sevmezler çünkü o(rası) çok gürültülüdür.
2
Everyone likes Mrs. Eisley, so it's very difficult to get in.
Difficult: Zor
Get in: Dahil olmak, içeri girmek, katılmak
Herkes Bayan Eisley’i sever bundan dolayı evde yer bulmak çok zordur.
You must book at least six months in advance.
Book: Tutmak, yer ayırtmak
At least: En azından
En azından altı ay önceden yer ayırtmalısınız.
I hope these suggestions are helpful.
Hope: Ummak
Suggestion: Öneri
Umarım bu öneriler size yardımcı olur.
Yours sincerely,
Family Friends Agency
Agency: Ajans
Saygılarımla
Aile Arkadaşlar Ajansı
3
In advance: Önceden
Helpful: Yardımcı
Download

Family Friends Agency London Wl Dear Mr. Bear, Dear: Sevgili