REHBERLİK SERVİSİ
MESLEK SEÇİMİ
HOLLAND’IN TEMEL
VARSAYIMLARI
1. Bir çok insan,benzerleri dikkate alındığında altı kişilik
tipinden birine yerleştirilebilir.Bunlar ; Gerçekçi,
Araştırıcı,Artistik,Sosyal Girişimci ve Gelenekçi tiplerdir.
2. Bu tiplerin karşılığı altı tür çevresel model vardır.
3. İnsanlar sahip oldukları beceri,yetenek, tutum ve
değerleri kullanmalarına olanak sağlayan çevreleri ararlar.
4. İnsan davranışını kişilik türü ve çevrenin özellikleri
arasındaki etkileşimin sonucu belirler.
MESLEK SEÇİMİ KİŞİLİĞİN
İFADESİDİR.
Belirli meslekleri yürüten insanlar,belirli
özelliklere sahiptirler ve meslek üyeleri bu
özelliklerine göre sıralandırılabilirler. Farklı
tipler farklı ilgilere ve becerilere sahip
insanlardan oluşur. Aynı tipteki insanlar
problemlere çözüm yolları ararken aynı
özelliklere,ilgilere ve becerilere sahip insanlar
bir arada bulunurlar. Bu sınıflandırma sonucu
şu kişilik tipleri oluşturulmuştur.
KİŞİLİK TİPLERİ
•
•
•
•
•
•
Gerçekçi Tip
Aydın Tip
Artistik Tip
Sosyal Tip
Girişimci Tip
Gelenekçi Tip
GERÇEKÇİ TİP-ÇEVRE
•
•
•
•
•
•
Topluluk içinde kendini sıkılgan olarak tanımlar.
Dobra dobra konuşur,nezaket kurallarından sıkılır.
Yaşamı araç-gereçlerle ‘haşır-neşir’ şekilde geçer.
Somut şeyleri onarmaktan hoşlanır.
Oturaklı ve durağan bir yapıya sahiptir.
Parasını dikkatli harcar,insanlarla çok derin ilişki
kurmaz ya da insanlarla ilgili etkinliklere çok
yakın değildir.
GERÇEKÇİ TİP-ÇEVRE
• Gerçekçi tip-çevre en çok Aydın tip-çevre ile
uyuşumludur.
• Bunlar elektrikle,mekanikle ilgili şeyleri tamir
etmekten,teknik resim ile ilgili ders almaktan ve açık
havada çalışmaktan zevk alırlar.
• Matematik yeteneği en belirgin yeteneğidir. Nesnelerin
boşlukta dondurulduğu zaman alabilecekleri şekilleri
zihinde canlandırabilirler.
• Matematik ,geometri ve fen bilimleri dersleri ilgilerini
çeker ve bu derslerde başarılıdırlar.
AYDIN TİP-ÇEVRE
• Herşeyi ayrıntılı biçimde incelemeye alışmıştır.
İhtiyatlı bir insandır.
• Zor karar verir;düşünce yapısı eleştirel,sorgulayıcı
ve bağımsızdır. Öğrenme meraklısıdır.
• İçedönüktür. İç dünyasını incelemeye önem verir.
Her işini sistemli yapmak ister;herşeyi ince eleyip
sık dokur. En küçük ayrıntılara bile çok dikkat
eder.
• Duygu ve düşüncelerini diğer insanlara açmaktan
çok hoşlanmaz.
AYDIN TİP-ÇEVRE
• Aydın tip-çevre ; özellikle fizik,kimya,biyoloji ve
matematik gibi bilimlere ilgi duyarlar,bilimsel
dergiler okurlar. Sayısal yetenekte başarılıdırlar.
• Aydın tipler doktorluk,eczacılık,biyologluk gibi
mesleklere yönelirler.
ARTİSTİK TİP-ÇEVRE
• Artistik tip-çevre en çok sosyal tip-çevreye
yakındır.
• İnsanların daha zengin duygular yaşamaları için,
daha özgür olmalarını arzu ederler.
• Müzik,tiyatro,edebiyat,dil ilgili ve yetenekli
oldukları alanlardır.
• Edebiyatçılar,çevirmenler bu kişilik özelliklerine
sahiptir.
ARTİSTİK TİP-ÇEVRE
• Düzensizdir ve düzensizliği ile insanları şaşırtır.
Çok duygusaldır,nazik ve ince ruhludur. İdealisttir.
• İçinden kendisini dizginlemeden davranır;
özgürlüğüne düşkündür ve geleneksel davranmayı
sevmez.
• İç dünyasını anlamaya büyük önem verir.
• Sürekli orijinal olmaya çalışır.
SOSYAL TİP-ÇEVRE
• Toplum içinde sözü geçer; işbirliğine açıktır; nazik
ve ince düşüncelidir. Arkadaş canlısıdır;
paylaşımcı,yardımseverdir.
• İnsanların duygularına,onların mutluluklarına karşı
duyarlıdır. İkna edebilir; toplum yaşamında
sorumluluğa önem verir,insanlarla olmaktan
hoşlanır.
• İnsanları kırmadan onlara sorumluluklarını
hatırlatma becerisi gösterir.
SOSYAL TİP-ÇEVRE
• Sosyal tip-çevre en çok Girişimci tip-çevreye
yakındır. Toplumla insanlarla ilgilenmekten,onları
eğitmekten zevk alırlar.
• Sosyal bilimle ilgilenirler. Sözel yeteneğe
sahiptirler. İnsanlara yardımcı olmak için çeşitli
yerlerde gönüllü olarak çalışırlar.
• Bu tip insanlar öğretmen,hukukçu,politikacı,
psikologluk gibi meslekleri seçebilmelidirler.
Sosyal bilgiler,tarih,coğrafya gibi dersler ilgilerini
çeker.
GİRİŞİMCİ TİP-ÇEVRE
• Paraya düşkün,gözüpek; hırslı, gözü
yükseklerdedir. İnsanlarla tartışıp onları belirli bir
konuya sevk etmekten hoşlanır.
• İnsanlarla birlikte olmaktan hoşlanır;ortamda
egemen olmayı sever;enerjiktir.
• İlgi ve dikkat çekici olmaktan hoşlanır;içinden
geldiği gibi davranır.
• Kendinden emindir ve konuşmayı sever.
GİRİŞİMCİ TİP-ÇEVRE
• Girişimci tip-çevre en çok Gelenekçi tip-çevreye
yakındır. İnsanlarla birlikte olmak isterler ve
onların daha iyi koşullarda yaşamaları için çeşitli
olanaklar sunmak isterler. Liderlik özelliğine
sahiptirler. İnsanlarla etkileyici biçimde
konuşabilirler.
• Avukatlar,satıcılar,yöneticiler,işletmeciler,radyo
televizyon sunuculara bu tiplere uygun özellikleri
sergilerler. Ticaret ve ikna ilgileri yüksektir.
Matematikten de hoşlanırlar. Düzenli olmayı
severler.
GELENEKÇİ TİP-ÇEVRE
• Toplumda alışagelmiş davranış biçimlerine uygun
yaşamayı severler. Kurallara çok düşkündürler;
boşa zaman harcamak istemez,esnek değildir.
• Gerçek duygularını anlatmaz ya da istediğini tam
olarak söylemekten çekinir.
• Eşyaları düzenli tutmayı sever;ısrarlı ve
sebatkardır. Sakin durgun bir yaratılışı vardır.
• Hayal gücü dardır.
GELENEKÇİ TİP-ÇEVRE
• Gelenekçi tip-çevre en çok Girişimci tip-çevreye
benzer. Gelenekçi tipler; büro işlerinden ve son
derece düzenli olmaktan hoşlanırlar.
• Bu kişiler dört işleme dayalı hesaplamalarda
başarılıdırlar.
• Gelenekçi tipler; muhasebecilik,maliyecilik ve
sekreterlik gibi mesleklerden hoşlanırlar.
Download

Meslek Seçimi