KENDİNİ DEĞERLENDİRME
ENVANTERİ
Yrd.Doç.Dr.Ramin Aliyev
KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVNATERİ
•  Bu ölçek, öğrencinin yetenek, ilgi ve DEĞERLERi
bakımından kendilerini algılama biçimlerini
tanımaya ve bu yolla lise türü veya mesleki eğitim
alanı tercihine yardımcı olmak amacı ile geliştirilmiştir.
•  Ölçekte kendini yetenek, ilgi ve DEĞER alanlarını
yansıtan faaliyetlerde, ne kadar başarı ile ve ne
derece sıklıkla yaptığını işi yapmaktan ne derece
hoşlandığını ve önceliklerini soran sorular
bulunmaktadır.
•  Cevap kağıdında (A)Hiç önemli değil", (B)Pek
önemli değil", (C)Önemli" ve (D)Çok önemli"
seçenekleri bulunmaktadır.
KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVNATERİ
230 soru ile öğrencinin 3 yetenek, 11 ilgi ve 9 DEĞER alanı
ölçülmektedir. %75 ve üzeri puan durumu dikkate alınır.
%25 ile %75 arasındaki dilimde olanlar, karar verme güçlü
çekenler olarak düşünülebilir.
YETENEKLER :
•  Sözel Yetenek: Sözcüklerle akıl yürütebilme, okuduğunu
anlayabilme ve düşüncelerini sözcüklerle açık bir şekilde ifade
edebilme.
•  Sayısal Yetenek : Sayılarla akıl yürütebilme, sayılarla ilgili
problem çözebilme.
•  Şekil-Uzay Yeteneği : Şekiller arasında benzerlikleri ve farkları
görebilme, cisimlerin ve şekillerin döndürüldükleri zaman
alacakları yeni durumları göz önünde canlandırabilme.
İLGİLER:
1.  Temel Bilim İlgisi : Fen bilimleri ile ilgili konuları
öğrenmeye ve fen konuları üzerinde çalışmaya istekli olma.
2.  Sosyal Bilim İlgisi : Sosyal bilim alanı ile ilgili konuların
öğrenmeye ve bu konular üzerinde çalışmaya istekli olma.
3.  Canlı Varlık İlgisi : Bitki veya hayvan yetiştirmekten
hoşlanma.
4.  Mekanik İlgi : Alet ve makineleri çalıştırmaktan ve
onarmaktan hoşlanma.
5.  İkna İlgisi : Duygu ve düşüncelerini başkalarına iletmekten
ve onları etkilemekten hoşlanma.
6.  Ticaret İlgisi : Mal alıp satarak kazanmaktan hoşlanma.
7.  İş Ayrıntıları İlgisi : Bir yazının küçük ayrıntılarına dikkat
etme ve hataları düzeltmekten hoşlanma.
8. Edebiyat İlgisi : Akıcı konuşabilme ve yazabilme,edebi
eserleri incelemekten ve edebi eser üretmekten zevk
duyma.
9. Güzel Sanatlar İlgisi : Resim, heykel, el sanatları ve
bunun gibi sanat ürünleri üretmekten, var olan eserleri
incelemekten hoşlanma.
10. Müzik İlgisi : Müzik dinlemekten,müzik aleti çalmaktan,
müzik parçaları bestelemekten zevk duyma.
11. Sosyal Yardım İlgisi : Zayıf ve hasta insanlara yardım
etmekten hoşlanma.
(ABKÖ nde yabancı dil ilgisi vardı)
DEĞERLER:
1.  Yeteneği kullanma
2.  Yaratıcılık
3.  Yarışma
4.  İşbirliği
5.  Değişiklik
6.  Düzenli yaşam
7.  Liderlik
8.  Kazanç
9.  Ün sahibi olma
YETENEKLER
İLGİLER
DEĞERLER
ÜN SAHİBİ OLMA
KAZANÇ
LİDERLİK
DÜZENLİ YAŞAM
DEĞİŞİKLİK
İŞBİRLİĞİ
YARIŞMA
ADIVE SOYADI:
YARATICILIK
YETENEĞİ KULLANMA
SOSYAL YARDIM
MÜZİK
GÜZEL SANATLAR
EDEBİYAT
İŞ AYRINTILARI
TİCARET
İKNA
MEKANİK
CANLI VARLIK
SOSYAL BİLİM
TEMEL BİLİM
ŞEKİLUZAY
SAYISAL
SÖZEL
Öğrencinin
KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
PROFİLİ
SINIFI VE NO :
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Download

KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ