AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ ANKETİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU (yetenek ve ilgiler)
(Yeterli İşaretleme yyapılamayan
İYETENEK-İLGİ ölçeği değerlendirmeye
alınmamıştır.)
Adı-Soyadı
(YETENEK Karşığında Meslekler
belirtilmiştir.)
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ
GÜ ÜŞ SEMA
Sınıf
09
1
Şube
A
Öğrenci No
00756
Anket Tarihi
. .
Sözcüklerle akıl yürütebilme, okuduğunu anlayabilme ve düşünceleri sözcüklerle açık bir biçimde ifade
edebilme
SÖZEL YETENEĞİ
% 91
(SOSYAL BİLİMLER, DİL BİLİMLERİ, İNSAN BİLİMLERİ,TÜRKÇE ÖĞR., HALKLA İLİŞKİ,PSİKOLOJİ,HUKUK,SİYASET
BİLİMLERİ,PSİKOLOJİ,SOSYOLOJİ,İŞLETME,IKTİSAT,SOSYAL HİZ.,ÖZELEĞİTİM,SOS.ÖĞRETMENLİKLERİ)
Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farkları görebilme, cisimleri ve şekillerin döndürüldükleri zaman
alacakları durumları göz önünde canlandırabilme.
ŞEKİL-UZAY YETENEĞİ
% 79
(İNŞAAT, MAKİNA, JEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ MÜH, MİMARLIK, DİŞ HEKİMLİGİ,FİZİK,UÇAK
MÜH,TEKSTİL,TASARIM)
Kesme, delme gibi, el ve gözün işbirliği ile yapılabilecek işleri yapabilme.
GÖZ-EL KOORDİNASYONU/BECERİLERİ YETENEĞİ
% 77
(FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK, TIP, VETERİNER,MÜHENDİSLİKLER,GENETİK,TEKSTİL,UÇAK
MÜH.,TASARIM)
Sayılarla akıl yürütebilme, problemleri çözebilme.
SAYISAL YETENEĞİ
% 68
(Sayısal yetenek isteyen bütün meslekler.)
Zayıf ve hasta insanlara yardım etmekten hoşlanma.
SOSYAL YARDIM İLGİSİ
%
90
Duygu ve düşünceleri başkalarına iletmekten ve onları etkilemekten hoşlanma.
İKNA İLGİSİ
%
77
Alet ve makineları çalıştırmaktan ve onarmaktan hoşlanma.
MEKANİK İLGİSİ
%
77
Fen bilimleri ile ilgili konuları öğrenmeye ve fen konuları üzerinde çalışmaya istekli olma.
FEN BİLİMLERİ İLGİSİ
%
85
Bitki (meyve, sebze, tahıl) ve/veya hayvan yetiştirmekten (üretmekten) hoşlanma.
ZİRAAT İLGİSİ
%
80
Bir yazının küçük ayrıntılara dikkat edebilme ve hataları düzeltmekten hoşlanma.
İŞ AYRINTILARI İLGİSİ
%
77
Yabancı dil öğrenmeye istekli olma ve öğrenebilme.
YABANCI DİL İLGİSİ
%
77
Akıcı konuşabilme ve yazabilme, edebi eserleri incelemekten ve edebi eser üretmekten hoşlanma.
EDEBİYAT İLGİSİ
%
72
Müzik dinlemekten, müzik aleti çalmaktan, müzik parçaları bestelemekten hoşlanma.
MÜZİK İLGİSİ
%
67
Mal alıp satmaktan, bu yolla kâr elde etmekten hoşlanma.
TİCARET İLGİSİ
%
61
Sosyal bilim alanı ile ilgili konuları öğrenmeye ve bu konular üzerinde çalışmaya istekli olma.
SOSYAL BİLİMLER İLGİSİ
%
52
Resim, heykel, el sanatları vb. sanat ürünleri yaratmaktan, mevcut eserleri incelemekten hoşlanma.
SANAT İLGİSİ
%
55
* Yüzdelik puanlar yorumlanırken genellikle yüzde 75'inci (olumlu) puanın üzerinde ve yüzde 25'inci (olumsuz) puanın altında kalanlar üzerinde durulur.
Profilinde böyle puanları olan kimselerin hedeflerini belirlemeleri oldukça kolay olur.
* Özellikleri yeterince ayrışmamış olanlar, yani yüzdelik puanları, 25 ile 75 arasında yer alan kimseler belli bir alanı seçme konusunda karar vermede güçlük çekebilirler.
AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ ANKETİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU (yetenek ve ilgiler)
(Yeterli İşaretleme yyapılamayan
İYETENEK-İLGİ ölçeği değerlendirmeye
alınmamıştır.)
Adı-Soyadı
(YETENEK Karşığında Meslekler
belirtilmiştir.)
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ
ŞİŞECİOĞLU BEYZA
Sınıf
09
2
Şube
A
Öğrenci No
00761
Anket Tarihi
. .
Sözcüklerle akıl yürütebilme, okuduğunu anlayabilme ve düşünceleri sözcüklerle açık bir biçimde ifade
edebilme
SÖZEL YETENEĞİ
% 83
(SOSYAL BİLİMLER, DİL BİLİMLERİ, İNSAN BİLİMLERİ,TÜRKÇE ÖĞR., HALKLA İLİŞKİ,PSİKOLOJİ,HUKUK,SİYASET
BİLİMLERİ,PSİKOLOJİ,SOSYOLOJİ,İŞLETME,IKTİSAT,SOSYAL HİZ.,ÖZELEĞİTİM,SOS.ÖĞRETMENLİKLERİ)
Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farkları görebilme, cisimleri ve şekillerin döndürüldükleri zaman
alacakları durumları göz önünde canlandırabilme.
ŞEKİL-UZAY YETENEĞİ
% 81
(İNŞAAT, MAKİNA, JEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ MÜH, MİMARLIK, DİŞ HEKİMLİGİ,FİZİK,UÇAK
MÜH,TEKSTİL,TASARIM)
Kesme, delme gibi, el ve gözün işbirliği ile yapılabilecek işleri yapabilme.
GÖZ-EL KOORDİNASYONU/BECERİLERİ YETENEĞİ
% 95
(FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK, TIP, VETERİNER,MÜHENDİSLİKLER,GENETİK,TEKSTİL,UÇAK
MÜH.,TASARIM)
Sayılarla akıl yürütebilme, problemleri çözebilme.
SAYISAL YETENEĞİ
% 75
(Sayısal yetenek isteyen bütün meslekler.)
Alet ve makineları çalıştırmaktan ve onarmaktan hoşlanma.
MEKANİK İLGİSİ
%
75
Bir yazının küçük ayrıntılara dikkat edebilme ve hataları düzeltmekten hoşlanma.
İŞ AYRINTILARI İLGİSİ
%
75
Sosyal bilim alanı ile ilgili konuları öğrenmeye ve bu konular üzerinde çalışmaya istekli olma.
SOSYAL BİLİMLER İLGİSİ
%
62
Duygu ve düşünceleri başkalarına iletmekten ve onları etkilemekten hoşlanma.
İKNA İLGİSİ
%
61
Yabancı dil öğrenmeye istekli olma ve öğrenebilme.
YABANCI DİL İLGİSİ
%
67
Resim, heykel, el sanatları vb. sanat ürünleri yaratmaktan, mevcut eserleri incelemekten hoşlanma.
SANAT İLGİSİ
%
65
Fen bilimleri ile ilgili konuları öğrenmeye ve fen konuları üzerinde çalışmaya istekli olma.
FEN BİLİMLERİ İLGİSİ
%
62
Zayıf ve hasta insanlara yardım etmekten hoşlanma.
SOSYAL YARDIM İLGİSİ
%
55
Bitki (meyve, sebze, tahıl) ve/veya hayvan yetiştirmekten (üretmekten) hoşlanma.
ZİRAAT İLGİSİ
%
55
Müzik dinlemekten, müzik aleti çalmaktan, müzik parçaları bestelemekten hoşlanma.
MÜZİK İLGİSİ
%
52
Akıcı konuşabilme ve yazabilme, edebi eserleri incelemekten ve edebi eser üretmekten hoşlanma.
EDEBİYAT İLGİSİ
%
40
Mal alıp satmaktan, bu yolla kâr elde etmekten hoşlanma.
TİCARET İLGİSİ
%
34
* Yüzdelik puanlar yorumlanırken genellikle yüzde 75'inci (olumlu) puanın üzerinde ve yüzde 25'inci (olumsuz) puanın altında kalanlar üzerinde durulur.
Profilinde böyle puanları olan kimselerin hedeflerini belirlemeleri oldukça kolay olur.
* Özellikleri yeterince ayrışmamış olanlar, yani yüzdelik puanları, 25 ile 75 arasında yer alan kimseler belli bir alanı seçme konusunda karar vermede güçlük çekebilirler.
Download

GÜ ÜŞ SEMA AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ ANKETİ