2014-2015 GÜZ dönemi MEZUNİYET ŞARTLARI
MEZUN OLUNAN BÖLÜM (Lisans - Yüksek Lisans)
AYNI ÇIKIŞLI ÖĞRENCİLER
ANABİLİM DALI
AYRI ÇIKIŞLI ÖĞRENCİLER
Eczacılık-Ziraat Müh.-Orman Müh.-Veterinerlik-Gıda Müh.-Su
Ürünleri-Biyoloji Eğitimi-Fen Bilg. Öğretmen.-Biyoloji
Öğretmenliği-Ziraat Fak.-Peyzaj Mimarlığı-BiyomühendislikBiyokimya-Moleküler Biyoloji ve Genetik-Kimya-Peyzaj Müh.
BİYOLOJİ
Biyoloji
FİZİK
Yüksek Lisans için
Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans için:
Doktora için
Enaz 4 yıllık Lisans mezunları (Tüm Alanlar)
(Lisanstan )
:Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği
Doktora için
(Yüksek Lisanstan ):Lisans eğitimini Fizik, Fizik Mühendisliği veya
Tüm Alanlar
Fizik Öğretmenliği bölümlerinde tamamlayıp yüksek lisansını diğer tüm
alanlarda yapanlar.
KİMYA
Kimya
İSTATİSTİK
Doktora için
Yüksek Lisans için:
(Lisanstan)
:İstatistik,Endüstri Müh.,Ekonometri
Enaz 4 yıllık Lisans mezunları (Tüm Alanlar)
(Yüksek Lisanstan) :İstatistik,Endüstri Müh.,Ekonometri,İşletmeSayısal Yöntemler, Biyoistatistik
MATEMATİK-BİLGİSAYAR
Matematik
Matematik Müh.
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Fizik-İstatistik-İktisat-Tüm Mühendislikler(Ziraat Müh. Hariç)Matematik Öğretmenliği
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
Elektrik Müh.
Elektronik Müh.
Elek.-Elekt. Müh.
Elektronik ve Haberleşme Müh.
Otomatik Kontrol-Bilgisayar Müh.-Kontrol (Kumanda) Müh.Haberleşme Müh.-Matematik ve Bilgisayar BilimleriMekatronik Müh.
ENDÜSTRİ MÜH.
Endüstri Müh.
Sistem Müh.
Mühendislik Yönetimi için (en az 4 yıllık lisans mezunları)
(Endüstri Müh. ve Sistem Müh. HARİÇ)
İNŞAAT MÜH.
İnşaat Müh.
Yüksek Lisans için:
Ulaştırma (Şehir ve Bölge Planlama)
JEOLOJİ MÜH.
Jeoloji Müh.
Hidrojeoloji Müh.
Kimya Müh.
Yüksek Lisans için
Çevre Müh.-Metalürji Müh.-Metalürji ve Malzeme Müh.Malzeme Bilimi ve Müh.-Gıda Müh.
Doktora için
Çevre Müh.-Metalürji Müh.-Metalürji ve Malzeme Müh.Malzeme Bilimi ve Müh.-Gıda Müh. ve Lisans eğitimini Kimya
Mühendisliği bölümünde tamamlayıp Yüksek Lisansını Kimya
bölümünde yapanlar.
MADEN MÜH.
Maden Müh.
(Maden İşletme) Jeoloji Müh.-Makine Müh.-İnşaat Müh.-Çevre
Müh.
(Cevher Hazırlama) Seramik Müh.-Jeoloji Müh.-Kimya Müh.Metalürji Müh.-Metalürji ve Malzeme Müh.-Malzeme Bilimleri
Müh.-Çevre Müh.
(Maden Mek.Tek) Jeoloji Müh.-İnşaat Müh.-Makine Müh.
MAKİNE MÜH.
Makine Müh.
Uçak Müh.-Tekstil Müh.-Gemi Müh.-Metalürji Müh., Endüstri
Müh.-Gemi İnşaatı Müh.-Metalürji ve Malzeme Müh.-Gemi
Makine Müh.-Mekatronik Müh.
METALÜRJİ ve MALZEME MÜH.
Metalürji ve Malzeme Müh.
Malzeme Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
METALÜRJİ MÜH.
Metalürji ve Malzeme Müh.
Malzeme Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
KİMYA MÜH.
Gıda Müh.-Çevre Müh.-Biyoloji-Biyokimya-Kimya ÖğretmenliğiKimya Müh.-Kimya Eğitimi-Eczacılık-Polimer Müh.
-
1/2
2014-2015 GÜZ dönemi MEZUNİYET ŞARTLARI
MEZUN OLUNAN BÖLÜM (Lisans - Yüksek Lisans)
AYNI ÇIKIŞLI ÖĞRENCİLER
ANABİLİM DALI
AYRI ÇIKIŞLI ÖĞRENCİLER
MİMARLIK
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama-Kentsel Tasarım-İç MimarlıkEndüstriyel Tasarım-Çevre ve Peyzaj Tasarımı
TARLA BİTKİLERİ
Ziraat Müh. (Tarla Bitkileri)
Ziraat Müh. (Tarla Bitkileri Bölümü dışındaki diğer bölümler)Biyoloji-Gıda Müh.- Peyzaj Mimarlığı
BAHÇE BİTKİLERİ
Ziraat Müh. (Bahçe Bitkileri)
Ziraat Müh. (Bahçe Bitkileri Bölümü dışındaki diğer bölümler)Biyoloji-Gıda Müh.-Peyzaj Mimarlığı
ZOOTEKNİ
Ziraat Fakültesi(Zootekni)-Veterinerlik Fakültesi Mezunları
Ziraat Fakültesi(Zootekni Bölümü dışındaki diğer bölümler)
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ziraat Fakültelerinin tüm bölümleri
Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, Orman
Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Biyoloji, Kimya, Biyomühendislik, Genetik, Genetik Mühendisliği,
Veterinerlik
Enaz 4 yıllık Lisans mezunları (Tüm Alanlar)
RAYLI SİSTEMLER
(Disiplinlerarası Anabilim Dalı)
Elektrik Müh.,Elektronik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Makine
Mühendisliği, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Müh., Malzeme Bilimi
ve Müh., İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOGÜVENLİK
Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Lisans ve Yüksek Lisans mezunları
(Disiplinlerarası Anabilim Dalı)
NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ
(Disiplinlerarası Anabilim Dalı)
Fen Edebiyat Fak. : Fizik-Kimya
Müh.Mim.Fak. :Metalurji Müh.
Metalurji ve Malzeme Müh.
Malzeme Bilimi ve Müh.
Kimya Müh.
Seramik Müh.
Malzeme Bil. ve Nanoteknoloji
POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ
(Disiplinlerarası Anabilim Dalı)
Fen Edebiyat Fak. : Fizik-Kimya-Biyoloji
Müh.Mim.Fak. :Metalurji Müh.
Metalurji ve Malzeme Müh.
Malzeme Bilimi ve Müh.
Kimya Müh.
Polimer Müh.
Çevre Müh.
Seramik Müh.
Eczacılık Fak. : Farmasötik Teknoloji
Diş Hekimliği Fakültesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
(Disiplinlerarası Anabilim Dalı)
Fen Edebiyat Fak.: Fizik-Kimya-Biyoloji
Tüm Mühendislik Mezunları
Mimarlar
Teknik Öğretmenler
Teknoloji Fakülteleri Bölümleri
2/2
Download

Gerekli Mezuniyet Şartları