2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+
Öğrenim Hareketliliği Kontenjan Tablosu
Toplam Kontenjan
Güz Dönemi /
1Akademik Yıl
Bahar Dönemi
10
7
3
2
1
1
2
2
0
4
4
0
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili Edebiyatı
Almanca Mütercim Tercümanlık
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Antropoloji
Arkeoloji
Bilgi ve Belge Yönetimi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Mütercim Tercümanlık
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi
16
3
7
2
2
5
2
2
8
3
11
12
3
5
3
4
4
2
4
14
2
4
1
1
3
1
1
4
2
7
8
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
2
1
1
4
1
4
4
1
3
1
2
2
0
2
Eğitim Fakültesi
Alman Dili Eğitimi
BÖTE
Biyoloji Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Fen Bilgisi Eğitimi
Fizik Eğitimi
Fransız Dili Eğitimi
İlköğretim Matematik
İngiliz Dili Eğitimi
Kimya Eğitimi
Matematik Eğitimi
8
2
5
2
3
2
2
2
12
4
2
4
2
0
2
2
0
2
1
8
0
0
4
0
5
0
1
2
0
1
4
4
2
Ankara Devlet Konservatuarı
Bilişim Enstitüsü
Bilgisayar Grafiği
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği
3
2
2
1
1
1
Fen Fakültesi
Aktüerya
Biyoloji
İstatistik
Kimya
Matematik
2
6
5
4
2
2
2
3
2
2
0
4
2
2
0
Fen Bilimleri Enstitüsü
Nanoteknoloji
Biyomühendislik
2
2
1
1
1
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik
Heykel
İç Mimarlık
Resim
Seramik
4
2
6
4
2
2
1
4
4
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
19
24
4
Anlaşma Yok
14
7
8
1
15
15
2
1
4
9
2
14
3
5
0
4
3
2
1
1
6
2
4
4
2
7
2
2
2
4
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
2
2
1
4
1
1
1
Halk Sağlığı Enstitüsü
Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri
İktisat
İşletme
Maliye
Sağlık İdaresi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet
Uluslararası İlişkiler
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Hidrojeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği
10
3
13
8
2
11
2
1
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Ergoterapi
Fizik Tedavi Rehabilitasyon
4
2
2
4
2
1
0
2
2
1
2
2
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İnsan Hakları
2
1
1
4
2
2
6
4
2
2
1
1
Spor Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Download

2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği