SIRA NO
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
ANABİLİM DALI
PROGRAMI
BAYAN
ERKEK
TOPLAM
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
25
47
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
8
86
94
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
55
66
121
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
6
7
13
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
4
36
40
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
12
25
37
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
44
46
90
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
8
7
15
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
51
45
96
10 Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
46
49
11 Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
4
34
38
12 Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
7
44
51
13 Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
14
47
61
14 Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
35
48
83
15 Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
179
167
346
16 Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
152
59
211
17 Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
7
18
25
18 Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
2
19 Matematik
Doktora
Tezli
9
11
20
20 Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
1
23
24
21 Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
27
21
48
22 Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
53
59
112
23 Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
30
16
46
24 İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
9
4
13
25 Biyoloji
Doktora
Tezli
4
2
6
26 Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
27 Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
28 Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
2
2
Yüksek Lisans
Tezli
12
10
22
Doktora
Tezli
1
1
2
31 Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9
9
32 Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
5
5
Doktora
Tezli
34 İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
2
22
24
35 İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
3
5
29 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
30 Makine Mühendisliği
33 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
2
14.01.2016 --- 14:31
SIRA NO
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
ANABİLİM DALI
PROGRAMI
BAYAN
ERKEK
TOPLAM
1
1
29
64
93
36 Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
Doktora
Tezli
Yüksek Lisans
Tezsiz
40 Fizik
Doktora
Tezli
41 Kimya
Doktora
Tezli
42 Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43 Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
7
4
11
45 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
1
1
2
46 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Doktora
Tezli
47 Harita Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
48 Harita Mühendisliği
Doktora
Tezli
49 Elektrik Mühendisliği
Doktora
Tezli
Yüksek Lisans
Tezli
38 İnşaat Mühendisliği
39 İş Güvenliği (2. Öğretim)
50 Biyomedikal Mühendisliği
DOKTORA TOPLAMI
16
42
58
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
339
660
999
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
445
365
810
GENEL TOPLAM
800
1.067
1.867
14.01.2016 --- 14:31
SIRA NO
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
1994
ANABİLİM DALI
1995
1996
1997
1998
1999
PROGRAMI
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
1
5
K
E
TOP
6
2
2
2
2
3
K
E
TOP
3
8
8
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
2
8
10
4
4
2
2
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
2
3
1
1
1
1
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
1
6
7
3
3
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
2
2
2
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
2
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
14
Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
15
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
23
Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
24
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
25
Biyoloji
Doktora
Tezli
1
1
1
3
3
4
5
K
E
1
2
1
2
1
1 / 15
3
14.01.2016 --- 14:32
K
E
TOP
SIRA NO
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
K
1999
E
TOP
ANABİLİM DALI
K
E
TOP
K
E
TOP
K
PROGRAMI
E
TOP
K
E
2000
TOP
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
2
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
4
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
14
Fizik
15
3
K
E
2001
TOP
1
1
5
5
1
1
K
2
E
2002
TOP
2
2
1
3
2003
K
E
TOP
K
E
TOP
1
3
4
4
3
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Tezli
1
1
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
10
25
35
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
15
10
25
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
23
Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
24
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
25
Biyoloji
Doktora
Tezli
2 / 15
1
1
4
4
3
3
4
1
1
1
1
1
14.01.2016 --- 14:32
K
SIRA NO
P
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2004
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
K
E
2005
TOP
K
2006
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
1
1
5
3
8
5
3
8
3
2
5
1
2
11
11
7
7
10
10
1
13
14
6
9
2
4
2
7
9
4
1
5
1
1
2
4
4
Yüksek Lisans
Tezli
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
5
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
3
3
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
6
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
2
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
14
Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
15
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
25
20
45
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
37
7
44
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
13
23
Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
8
24
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
25
Biyoloji
Doktora
Tezli
2
7
3
2
1
1
4
1
1
5
3
2
5
3
7
3
6
1
3
1
1
2009
TOP
Seramik Mühendisliği
5
2008
E
1
5
2007
2
5
6
8
14
7
7
1
2
3
4
5
1
1
6
7
2
7
9
4
4
4
3
7
20
21
41
16
20
33
11
44
20
5
2
2
3
3
2
2
3
9
9
1
1
1
1
6
1
2
3
3
1
1
5
8
5
11
6
6
1
1
3
1
6
7
3
6
3
4
7
4
4
1
3
4
3
1
6
7
3
3
2
5
7
7
1
4
5
2
4
2
1
3
4
7
11
3
5
36
31
24
55
24
19
43
25
16
25
12
9
21
8
4
12
14
7
3
3
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
5
1
1
1
1
2
4
4
8
3
5
11
24
6
6
12
4
12
16
14
13
8
6
5
11
3
5
8
7
4
1
3 / 15
14.01.2016 --- 14:32
K
E
TOP
SIRA NO
P
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
K
2009
E
TOP
ANABİLİM DALI
K
E
TOP
K
E
TOP
K
PROGRAMI
E
TOP
K
E
2010
2011
TOP
K
E
TOP
2012
2013
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
3
2
1
3
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
9
4
10
14
2
4
6
1
1
2
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
2
5
7
12
2
4
6
8
3
11
6
1
7
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
3
3
3
3
4
4
2
2
4
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
13
3
2
5
3
2
5
2
2
1
5
6
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
12
4
2
6
3
2
5
1
6
3
5
8
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
4
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
13
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
14
Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
15
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
16
Biyoloji Öğretmenliği
17
1
1
7
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
4
7
1
6
7
8
3
4
7
4
5
9
Tezsiz
41
28
17
45
3
3
Yüksek Lisans
Tezsiz
21
13
5
18
1
1
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
3
3
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
3
3
5
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
6
3
3
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
8
5
4
9
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
27
15
13
28
23
Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
11
5
2
7
1
24
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
1
1
25
Biyoloji
Doktora
Tezli
2
4
1
3
4 / 15
4
5
3
7
2
3
5
3
3
1
3
1
1
1
6
6
4
2
6
1
3
4
2
4
1
1
2
11
1
4
15
4
4
4
4
4
5
5
7
9
10
10
2
2
4
4
8
5
9
1
6
7
1
1
2
2
1
1
2
3
1
1
5
5
1
1
1
2
4
1
5
1
1
5
1
6
1
2
3
2
14.01.2016 --- 14:32
K
SIRA NO
TOP
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2014
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
14
Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
15
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
23
Kimya Öğretmenliği
24
25
K
7
E
2015
TOP
1
1
4
11
1
K
6
E
2
6
8
3
1
4
3
7
1
1
1
3
4
1
9
10
6
1
3
9
1
1
2
TOP
3
1
GTOP
22
25
47
8
86
94
55
64
119
6
7
13
4
36
40
1
12
25
37
3
44
46
90
4
7
7
14
51
45
96
3
46
49
4
34
38
3
3
1
E
TOP
K
E
TOPLAM
E
8
K
2017
K
1
1
2
2016
TOP
11
11
7
44
51
1
1
14
47
61
3
6
34
48
82
179
167
346
152
59
211
7
18
25
4
4
2
2
1
9
11
20
2
1
23
24
3
27
21
48
Tezsiz
53
59
112
Yüksek Lisans
Tezsiz
30
16
46
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
2
2
9
4
13
Biyoloji
Doktora
Tezli
2
4
4
2
6
2
2
4
1
1
2
4
2
5 / 15
1
2
2
3
14.01.2016 --- 14:32
SIRA NO
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
1994
ANABİLİM DALI
1995
1996
1997
1998
1999
PROGRAMI
K
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
46
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Doktora
Tezli
47
Harita Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
48
Harita Mühendisliği
Doktora
Tezli
49
Elektrik Mühendisliği
Doktora
Tezli
50
Biyomedikal Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
E
6 / 15
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
14.01.2016 --- 14:32
K
E
TOP
SIRA NO
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
K
1999
E
TOP
ANABİLİM DALI
K
E
TOP
K
E
TOP
K
PROGRAMI
E
TOP
K
E
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
46
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Doktora
Tezli
47
Harita Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
48
Harita Mühendisliği
Doktora
Tezli
49
Elektrik Mühendisliği
Doktora
Tezli
50
Biyomedikal Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
7 / 15
2000
TOP
K
E
2001
TOP
K
E
2002
TOP
K
E
2003
TOP
K
E
TOP
14.01.2016 --- 14:32
K
SIRA NO
P
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2004
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
46
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Doktora
Tezli
47
Harita Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
48
Harita Mühendisliği
Doktora
Tezli
49
Elektrik Mühendisliği
Doktora
Tezli
50
Biyomedikal Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
K
E
8 / 15
2005
TOP
K
E
2006
TOP
K
E
2007
TOP
K
E
2008
TOP
K
E
2009
TOP
K
E
14.01.2016 --- 14:32
K
E
TOP
SIRA NO
P
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
K
2009
E
TOP
ANABİLİM DALI
K
E
TOP
K
E
TOP
K
PROGRAMI
E
TOP
K
E
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
46
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Doktora
Tezli
47
Harita Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
48
Harita Mühendisliği
Doktora
Tezli
49
Elektrik Mühendisliği
Doktora
Tezli
50
Biyomedikal Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9 / 15
2010
TOP
K
E
2011
TOP
K
E
1
5
2
2012
TOP
K
2013
E
TOP
1
1
K
E
TOP
1
1
1
7
3
4
7
3
3
14.01.2016 --- 14:32
K
SIRA NO
TOP
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2014
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
K
E
2015
TOP
K
E
2016
TOP
K
E
2017
TOP
K
E
TOPLAM
TOP
K
E
GTOP
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
2
2
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
46
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
47
1
1
1
3
4
12
10
22
1
1
2
1
1
2
4
4
8
8
5
5
5
5
2
16
18
2
22
24
2
3
5
2
3
5
1
1
1
1
7
36
43
29
64
93
Tezli
7
4
11
7
4
11
Doktora
Tezli
1
1
2
1
1
2
Doktora
Tezli
Harita Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
1
1
48
Harita Mühendisliği
Doktora
Tezli
49
Elektrik Mühendisliği
Doktora
Tezli
50
Biyomedikal Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
4
6
22
28
10 / 15
1
4
6
50
14.01.2016 --- 14:32
SIRA NO
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
1994
ANABİLİM DALI
1995
1996
1997
1998
1999
PROGRAMI
K
E
TOP
1
1
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
1
5
24
29
2
17
1
5
24
29
2
17
K
E
TOP
K
E
19
18
18
2
8
19
18
18
2
8
DOKTORA TOPLAMI
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
GENEL TOPLAM
11 / 15
14.01.2016 --- 14:32
K
E
TOP
SIRA NO
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
K
1999
E
TOP
ANABİLİM DALI
K
E
TOP
K
E
TOP
K
PROGRAMI
E
TOP
K
E
2000
TOP
K
2001
2002
2003
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
15
15
6
6
12
3
4
7
5
5
10
25
35
60
30
40
70
DOKTORA TOPLAMI
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
10
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
GENEL TOPLAM
10
12 / 15
15
15
6
6
12
3
4
7
14.01.2016 --- 14:32
K
SIRA NO
P
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2004
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
K
E
2005
TOP
K
E
2006
TOP
K
E
2007
TOP
K
DOKTORA TOPLAMI
2008
E
TOP
2
2
K
E
2009
TOP
K
E
3
6
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
6
20
26
12
45
57
25
42
67
18
50
68
33
56
89
33
58
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
62
27
89
53
32
85
59
36
95
55
44
99
39
40
79
60
40
GENEL TOPLAM
68
47
115
65
77
142
84
78
162
73
96
169
72
96
168
96
104
13 / 15
14.01.2016 --- 14:32
K
E
TOP
SIRA NO
P
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
K
2009
E
TOP
ANABİLİM DALI
K
E
TOP
K
E
TOP
K
PROGRAMI
E
TOP
K
E
2010
2011
2012
2013
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
DOKTORA TOPLAMI
9
2
6
8
1
7
8
3
8
11
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
91
33
51
84
30
36
66
28
44
72
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
100
61
37
98
1
7
8
1
1
2
GENEL TOPLAM
200
96
94
190
32
50
82
32
53
85
14 / 15
K
42
42
E
TOP
3
3
48
90
1
1
52
94
14.01.2016 --- 14:32
K
SIRA NO
TOP
14.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2014
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
2015
2016
K
E
TOP
K
E
TOP
DOKTORA TOPLAMI
4
5
9
3
5
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
26
46
72
28
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
22
29
51
GENEL TOPLAM
52
80
132
15 / 15
K
E
2017
TOP
K
E
TOPLAM
TOP
K
E
GTOP
8
16
42
58
63
91
337
657
994
7
36
43
445
365
810
38
104
142
798
1.064
1.862
14.01.2016 --- 14:32
Download

Güncel MEZUN Öğrenci Sayıları