SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
ANABİLİM DALI
PROGRAMI
BAYAN
ERKEK
TOPLAM
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
25
47
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
8
86
94
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
49
62
111
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
6
7
13
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
4
36
40
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
12
24
36
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
41
46
87
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
6
4
10
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
51
45
96
10 Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
45
48
11 Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
4
34
38
12 Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
7
35
42
13 Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
14
46
60
14 Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
31
45
76
15 Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
179
167
346
16 Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
152
59
211
17 Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
7
14
21
18 Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
2
19 Matematik
Doktora
Tezli
8
11
19
20 Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
1
21
22
21 Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
24
21
45
22 Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
53
59
112
23 Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
30
16
46
24 İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
9
4
13
25 Biyoloji
Doktora
Tezli
4
2
6
26 Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
27 Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
28 Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
Yüksek Lisans
Tezli
7
19
Doktora
Tezli
31 Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
4
4
32 Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
Doktora
Tezli
34 İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35 İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
29 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
30 Makine Mühendisliği
33 Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
12
2
08.01.2015 --- 10:43
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI
ANABİLİM DALI
PROGRAMI
BAYAN
ERKEK
TOPLAM
DOKTORA TOPLAMI
13
37
50
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
310
590
900
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
416
301
717
GENEL TOPLAM
739
928
1.667
36 Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
Doktora
Tezli
Yüksek Lisans
Tezsiz
40 Fizik
Doktora
Tezli
41 Kimya
Doktora
Tezli
42 Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43 Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
38 İnşaat Mühendisliği
39 İş Güvenliği (2. Öğretim)
08.01.2015 --- 10:43
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
1994
ANABİLİM DALI
1995
1996
1997
1998
1999
PROGRAMI
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
1
5
K
E
TOP
6
2
2
2
2
3
K
E
TOP
3
8
8
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
2
8
10
4
4
2
2
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
2
3
1
1
1
1
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
1
6
7
3
3
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
2
2
2
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
2
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
14
Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
15
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
23
Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
24
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
25
Biyoloji
Doktora
Tezli
1
1
1
3
3
4
5
K
E
TOP
1
2
3
1
1
2
2
3
4
1
1 / 10
08.01.2015 --- 10:44
K
E
TOP
K
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2000
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
K
E
2001
TOP
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
5
5
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
4
4
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
3
3
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
14
Fizik
15
K
2
E
2002
TOP
2
2
1
3
2003
K
E
TOP
K
E
TOP
1
3
4
4
3
7
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Tezli
1
1
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
10
25
35
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
15
10
25
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
23
Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
24
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
25
Biyoloji
Doktora
Tezli
2 / 10
4
1
1
1
1
1
08.01.2015 --- 10:44
K
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2004
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
K
E
2005
TOP
K
2006
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
1
1
5
3
8
5
3
8
3
2
5
1
2
3
11
11
7
7
10
10
1
13
14
9
9
6
9
2
4
2
7
9
4
1
5
1
2
1
1
2
4
4
Yüksek Lisans
Tezli
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
5
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
3
3
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
6
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
2
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
14
Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
15
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
25
20
45
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
37
7
44
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
13
23
Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
8
24
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
25
Biyoloji
Doktora
Tezli
2
7
3
2
1
1
4
1
1
5
3
2
5
3
7
3
6
1
3
1
1
2009
TOP
Seramik Mühendisliği
5
2008
E
1
5
2007
2
5
6
8
14
7
7
1
2
3
4
5
1
1
6
7
2
7
9
4
4
4
3
7
20
21
41
16
20
33
11
44
20
5
2
2
3
3
2
2
3
9
1
1
1
6
1
2
3
1
1
5
3
3
5
8
13
11
6
6
12
1
1
3
1
4
6
7
13
3
6
3
4
7
4
4
1
3
4
3
3
1
6
7
3
3
3
2
5
7
7
1
4
5
2
4
6
2
1
3
4
7
11
3
5
8
36
31
24
55
24
19
43
25
16
41
25
12
9
21
8
4
12
14
7
21
3
3
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
3
1
5
6
1
1
1
1
2
4
4
8
3
5
8
11
24
6
6
12
4
12
16
14
13
27
8
6
5
11
3
5
8
7
4
11
1
3 / 10
1
1
08.01.2015 --- 10:44
K
E
TOP
K
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2010
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
2011
K
E
TOP
2012
2013
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
1
3
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
4
10
14
2
4
6
1
1
2
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
5
7
12
2
4
6
8
3
11
6
1
7
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
3
3
3
4
4
2
2
4
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
3
2
5
3
2
5
2
2
1
5
6
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
4
2
6
3
2
5
1
6
3
5
8
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
12
1
1
7
Tezli
3
3
Yüksek Lisans
Tezli
3
3
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
1
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
4
7
1
6
7
14
Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
3
4
7
4
5
9
15
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
28
17
45
3
3
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
13
5
18
1
1
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
3
3
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
3
5
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
3
3
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
5
4
9
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
15
13
28
23
Kimya Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
5
2
7
1
24
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
1
1
1
25
Biyoloji
Doktora
Tezli
2
4
1
3
4 / 10
4
5
3
7
2
3
5
3
3
1
3
1
1
1
6
6
4
2
6
1
3
4
2
4
1
1
2
11
1
4
15
4
4
4
4
4
5
5
7
9
10
10
2
2
4
4
8
5
9
1
6
7
1
1
2
2
1
1
2
3
1
1
5
5
1
1
1
2
4
1
5
1
1
5
1
6
1
2
3
2
08.01.2015 --- 10:44
K
E
TOP
K
SIRA NO
TOP
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2014
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
1
Seramik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
2
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
3
Matematik
Yüksek Lisans
Tezli
4
Tekstil Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
5
Elektrik Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
6
Bilgisayar
Yüksek Lisans
Tezli
7
Kimya
Yüksek Lisans
Tezli
8
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
9
Biyoloji
Yüksek Lisans
Tezli
10
Metal Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
11
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
12
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
13
Yapı Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezli
14
Fizik
Yüksek Lisans
Tezli
15
Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
16
Biyoloji Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
17
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
18
Makine Eğitimi
Yüksek Lisans
Tezsiz
19
Matematik
Doktora
Tezli
20
Metal Eğitimi
Doktora
Tezli
21
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
22
Fizik Öğretmenliği
Yüksek Lisans
23
Kimya Öğretmenliği
24
25
K
7
E
4
TOP
K
E
TOPLAM
TOP
K
E
GTOP
22
25
47
1
1
8
86
94
4
11
49
62
111
6
7
13
4
36
40
12
24
36
41
45
86
6
4
10
1
2
2015
5
1
7
3
7
51
45
96
1
1
3
45
48
1
3
4
4
34
38
1
9
10
7
33
40
14
46
60
6
1
3
9
31
45
76
1
1
179
167
346
152
59
211
7
14
21
2
3
2
2
4
8
11
19
1
1
1
21
22
2
4
24
21
45
Tezsiz
53
59
112
Yüksek Lisans
Tezsiz
30
16
46
İstatistik
Yüksek Lisans
Tezli
2
2
9
4
13
Biyoloji
Doktora
Tezli
2
4
4
2
6
5 / 10
2
2
2
2
08.01.2015 --- 10:44
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
1994
ANABİLİM DALI
1995
1996
1997
1998
1999
PROGRAMI
K
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
E
TOP
1
1
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
1
5
24
29
2
17
1
5
24
29
2
17
K
E
TOP
K
E
TOP
19
18
18
2
8
10
19
18
18
2
8
10
DOKTORA TOPLAMI
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
GENEL TOPLAM
6 / 10
08.01.2015 --- 10:44
K
E
TOP
K
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2000
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
K
2001
2002
2003
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
K
E
TOP
15
15
6
6
12
3
4
7
5
5
10
25
35
60
30
40
70
DOKTORA TOPLAMI
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
GENEL TOPLAM
15
7 / 10
15
6
6
12
3
4
7
08.01.2015 --- 10:44
K
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2004
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
K
E
2005
TOP
K
E
2006
TOP
K
E
2007
TOP
K
DOKTORA TOPLAMI
2008
E
TOP
2
2
K
E
2009
TOP
K
E
TOP
3
6
9
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
6
20
26
12
45
57
25
42
67
18
50
68
33
56
89
33
58
91
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
62
27
89
53
32
85
59
36
95
55
44
99
39
40
79
60
40
100
GENEL TOPLAM
68
47
115
65
77
142
84
78
162
73
96
169
72
96
168
96
104
200
8 / 10
08.01.2015 --- 10:44
K
E
TOP
K
SIRA NO
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2010
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
K
E
2011
TOP
K
E
1
2012
TOP
K
2013
E
TOP
1
1
E
TOP
1
1
1
5
2
7
3
4
7
DOKTORA TOPLAMI
2
6
8
1
7
8
3
8
11
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
33
51
84
30
36
66
28
44
72
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
61
37
98
1
7
8
1
1
2
GENEL TOPLAM
96
94
190
32
50
82
32
53
85
9 / 10
K
3
42
42
3
3
3
48
90
1
1
52
94
08.01.2015 --- 10:44
K
E
TOP
K
SIRA NO
TOP
08.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
E
2014
TOP
K
ANABİLİM DALI
E
TOP
K
E
TOP
K
E
PROGRAMI
TOP
K
E
TOP
K
E
2015
TOP
K
E
TOPLAM
TOP
K
E
GTOP
26
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
27
Maden Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
28
Gıda Mühendisliği
Doktora
Tezli
1
1
29
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
7
18
30
Makine Mühendisliği
Doktora
Tezli
31
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
32
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
Tezli
33
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
Tezli
34
İnt. ve Bil. Tekn. Yön. (UÖ)
Yüksek Lisans
Tezli
35
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
36
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
Tezli
37
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
38
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Tezli
39
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
Tezsiz
40
Fizik
Doktora
Tezli
41
Kimya
Doktora
Tezli
42
Otomotiv Mühendisliği
Yüksek Lisans
Tezli
43
Otomotiv Mühendisliği
Doktora
Tezli
44
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yüksek Lisans
Tezli
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doktora
Tezli
1
1
4
4
4
4
6
6
6
6
22
28
50
22
28
50
DOKTORA TOPLAMI
4
5
9
13
37
50
YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
26
45
71
309
593
902
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAMI
22
29
51
438
329
767
GENEL TOPLAM
52
79
131
760
959
1.719
10 / 10
11
08.01.2015 --- 10:44
Download

Güncel MEZUN Öğrenci Sayıları