Üniversitemiz FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ'ne 2014/2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
"TEZLİ YÜKSEK LİSANS, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA" öğretimine
alınacak öğrencilerin, her anabilim dalı için başvurabilecekleri öğretim programları,
öğrenci kontenjanları, bu programlara kabul edilebilmeleri için gerekli unvanları; lisans
ve yüksek lisans diplomaları ile her program için mülakat tarihi ve saatleri aşağıda
belirtilmiştir.
Adayların 16 Ocak 2015 saat 17.00’ye kadar, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından (
http://www.fbe.deu.edu.tr) ön kayıt bilgilerini eksiksiz olarak doldurduktan
sonra bilgisayardan alacakları başvuru numarası ile birlikte aşağıda istenen
belgeleri DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Tınaztepe
Kampüsü-BUCA) Öğrenci İşleri Bürosuna onaylatarak teslim etmeleri gereklidir.
Öğrenci işlerine onaylatılmamış başvurular geçersizdir.
YÜKSEK LİSANS

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a)Enstitümüz web sayfasından alınacak başvuru numarası.
b) Resmi onaylı ALES Sonuç Belgesi. (Son üç yıl içinde ALES ’ten Yüksek Lisans için en az 55
(sayısal), Doktora için en az 60 (sayısal) puan alınması koşulu aranır. )
c) Resmi onaylı yüksek lisans için lisans, Doktora için Lisans ve yüksek lisans diploması veya
resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği
d) Yüksek lisans için Lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını, Doktora için Lisans ve
yüksek lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge
e) Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)
f)Kısa özgeçmiş
g) Var ise yayınlarının bir listesi
h) Bir adet fotoğraf (4,5-6 boyutunda)
ı) İngilizce başarı belgesi ile (*)(**) (İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz-İkinci öğretim Anabilim
Dalı programında bu belge aranmaz.)
(*)İngilizce Dil Başarı Belgesi olarak ;
Adayın Yüksek Lisansa kabul başarı notu; ALES notunun % 50 Lisans Mezuniyet
not ortalamasının % 25’i ve Mülakat ve yazılı sınav notunun ( yazılı ve mülakat
sınavlarının ortalamasının en az 65 almış olması koşulu ile ) % 25 ‘inin toplamı
alınarak hesaplanır. Adaylar gerekli diploma ünvanına sahip olmaları ve mülakat
saatleri çakışmamak kaydı ile en çok üç öğretim programına başvurabilirler.
Birden fazla öğretim programına başvurmak isteyen adayların başvuru formunda
öğrenim görmek istedikleri öğretim programlarına ilişkin tercih sıralarını
belirtmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin programlara yerleştirilmelerinde
tercih sıralamaları dikkate alınır.
Bir Yüksek Lisans öğretim programına ders kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısını
üç’ten az olması halinde o dönemde ilgili öğretim programı açılmayabilir.
• Doktora ve Yüksek Lisans adaylarından asıl listeden kayıt hakkı kazananların kesin
kayıtları 27-28 Ocak 2015 tarihleri arasında, yedek listeden kayıt hakkı kazananların
kesin kayıtları 29 Ocak 2015 tarihinde yapılacak olup, kesin kayıt yaptıranların ders
kayıtları : 02-06 Şubat 2015 tarihleri arasında DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tınaztepe
Kampüsü-Buca / İZMİR adresinde yapılacaktır.
a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60,
b) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 60
puan,
c) KPDS en az 60,
d) TOEFL (En az 72 puan),
e) IELTS (14.02.2014 tarihinden önceki belge olacak ve en az 4 puan) almış olan adaylar
başvurabilir.
(**) İngilizce Dil Başarı Belgelelerinin geçerlilik süreleri;
(-23 Temmuz 2013 tarihi ve öncesinde alınmıs yabancı dil belgelerinin geçerliliğinde 24
Nisan 2013 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Esdeğerlikleri” tabloları esas alınacaktır.
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf
-23 Temmuz 2013 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Esdeğerlilikleri” için
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf adresinden bilgi
alınabilir.)
NOT: İngilizce Dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemisse Eylül 2005 ve
sonrası tarihli yabancı dil belgeleri kabul edilecektir.
• Mülakatlar ve yazılı sınavların yerleri Fen Bilimleri Enstitüsü web
sayfasından ( http://www.fbe.deu.edu.tr) ilan edilecektir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
Anabilim Dalı
Öğretim Programı
Kontenjan
Unvanı
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Matematik
bölümlerinden birinden lisans diploması olmak.
20.01.2015
09:00
20.01.2015
13:00
20.01.2015
09:00
20.01.2015
13:00
20.01.2015
13:00
20.01.2015
13:00
20.01.2015
13:00
20.01.2015
09:00
20.01.2015
09:00
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
4
Biyomedikal Teknolojiler
Biyomedikal Teknolojiler
3
Çevresel Yer Bilimleri
Çevresel Yer Bilimleri
20
Deprem Yönetimi
Deprem Yönetimi
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları
15
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
30
Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerji
15
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
3
Nanobilim ve Nanomühendislik
Nanobilim ve Nanomühendislik
5
10
Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fak. lisans mezunları.
Mühendislik ve Fen Fakülteleri ile Fen-Edebiyat
Fakültelerinin Fen Bölümleri ve Harp Okulu Fen ve
Mühendislik Bölümleri mezunları.
Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Mimarlık,
Şehir ve Bölge Planlama, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik
Coğrafya (Jeomorfoloji), Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
Fizik Bölümü mezunu olmak.
Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik-Mimarlık
Fakültelerinin Maden, Jeoloji, Metalurji ve Malzeme
Müh., Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat, Çevre,
Makina, Jeofizik, Bilgisayar, Endüstri, Elektronik
Bölümlerinden mezun, İstatistik Lisans, İşletme ve
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans mezunları,
Arkeoloji Bölümü mezunları. Takı Teknolojisi ve Tasarımı
Yüksekokulu (4 yıllık) Gemoloji Prog. mezunları
Mühendis, Mimar, Fen Fakültesi Fizik, Kimya
Böl.mezunu, Teknoloji Fakültesi Mezunu, iki yıllık iş
sağlığı ve güvenliği programı mezunu olup örgün eğitim
yapan 4 yıllık fakülte mezunu olmak
Mühendis ve Mimar ünvanı sahipleri, Fizik, Kimya,
Matematik, Biyoloji ve Fiziki Coğrafya Bölümü Mezunları
Mekatronik Müh., Makina Müh., Elektrik –Elektronik
Müh.Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh.,
Uçak Müh., Gemi Müh.
Mühendislik Lisans, Fen Fak. Lisans
D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KONTENJANLARI (2. ÖĞRETİM)
Anabilim Dalı
Öğretim Programı
Kontenjan
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
30
Lojistik Mühendisliği (*)
Lojistik Mühendisliği
20
Mühendislik Yönetimi
25
Endüstri Mühendisliği
25
Endüstri Mühendisliği (*)
Unvan
Mühendis, Mimar, Fen Fakültesi Fizik, Kimya Böl.
mezunu, Teknoloji Fakültesi Mezunu, iki yıllık iş sağlığı
ve güvenliği programı mezunu olup örgün eğitim yapan 4
yıllık fakülte mezunu olmak
Mühendis Lisans.
Mühendis Lisans (Endüstri Müh. Hariç), Fen, Mimarlık,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi,
Denizcilik Fakültesi lisans mezunu olmak.
Endüstri Müh., Sistem Müh., İşletme Müh., Endüstri
Sistemleri Müh.
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
20.01.2015
09:00
20.01.2015
13:00
20.01.2015
09:00
20.01.2015
13:00
(*) Bu programlara kayıtlanan ve İngilizce Hazırlık Eğitiminden muaf olup ders aşamasına gelen öğrenci sayısının 20’den az olması
durumunda ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılmayabilir.
D.E.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM KONTENJANLARI (ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Çevresel Yer Bilimleri
Çevresel Yer Bilimleri
20
Deprem Yönetimi
Deprem Yönetimi
10
Mühendislik ve Fen Fakülteleri ile Fen-Edebiyat
Fakültelerinin Fen Bölümleri ve Harp Okulu Fen ve
Mühendislik Bölümleri mezunları.
Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği,
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Fen-Edebiyat
Fakültesi Fizik Coğrafya (Jeomorfoloji), Acil Yardım ve
Afet Yönetimi, Fizik Bölümü mezunu olmak.
Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfası adresi - „ http://www.fbe.deu.edu.tr “
20.12.2014
13:00
20.01.2015
09:00
Download

TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI Anabilim