T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve
Doktora Programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci
alınacaktır.
PROGRAMIN ADI
KONTENJANLAR
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programı
Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
10
Ebelik Yüksek Lisans Programı
5
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
10
Hemşirelik Doktora Programı
5
3
BAŞVURU KOŞULLARI
1) a) Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvurabilmek
için; Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık Fakülteleri, Fen Fakültesi; Biyoloji,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Mühendislik Fakültesi; Genetik
ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık
Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak,
b) Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; Tıp, Diş
Hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık Fakülteleri, Fen Fakültesi; Biyoloji, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Kimya, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Mühendislik Fakültesi Kimya
Bölümünden mezun olmak,
c) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon) Bölümü veya Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon) Yüksekokulundan mezun olmak,
d) Ebelik Yüksek Lisans Programı’na başvurabilmek için; Sağlık Bilimleri Fakültesi veya
Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünden mezun olmak,
e) Hemşirelik Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik
Bölümünden mezunu olmak,
f) Hemşirelik Doktora Programına başvurabilmek için; Hemşirelik, Ebelik, Sağlık
Memurluğu Bölümlerinde Lisans ve herhangi bir dalda Yüksek Lisans, Sağlık Eğitim
Fakültesi mezunlarının Hemşireliğin herhangi bir dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
2) Tezli Yüksek Lisans ve Lisans derecesiyle Doktora Programlarına başvuracak adayların
4 yıllık lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Yüksek Lisans sonrası
Doktora programlarına başvuracak adayların ise Yüksek Lisans programlarından mezun
olmaları gerekmektedir.
3) Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların ÖSYM tarafından
yapılan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünden
en az 55 puan, Doktora Programına Yüksek Lisans Diplomaları ile başvuranlar için
sayısal puan türünden en az 55 puan ve Lisans Diplomalarıyla başvuranlar için ise sayısal
puan türünden en az 80 puan almaları gerekmektedir.
4) Doktora Programına başvuracak adayların ÜDS veya YDS’den en az 55 puan ya da
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavın bu puanın eşdeğeri bir puan almaları
gerekmektedir.
5) Doktora Programına başvuracak adayların sahip oldukları Yüksek Lisans derecesi,
başvurdukları Doktora Programından farklı alanlarda olanların eksiklerini gidermek
amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı (BHP) uygulanabilir.
6) Adaylar mülakat saatleri çakışmamak kaydı ile en fazla
yapılabilirler.
iki program için
başvuru
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Formu (2 adet) (Siteden temin edilecektir).
2-Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ÖSYM tarafından
yapılan
Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (2 adet).
Akademik
3-Yüksek Lisans Programları için 4 yıllık Lisans Diploması. Doktora Programları için
Yüksek Lisans Diploması veya Lisans Diploması ile başvuracaklar için Lisans Diploması
(Aslı ve 2 adet fotokopisi).
4-Transkript (Aslı ve 2 adet fotokopisi).
5-Doktora Programlarına başvuru yapacak adaylar için ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (2 adet).
6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Aslı ve 2 adet fotokopisi).
7-2 adet fotoğraf.
8-Özgeçmiş (2 adet).
BAŞVURU TARİHLERİ : 04 OCAK-15 OCAK 2016 tarihleri arasındadır.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI : 22 OCAK 2016
KAYIT TARİHİ : 27 OCAK-05 ŞUBAT 2016 tarihleri arasındadır.
Adaylar kayıt için şahsen başvuracaklardır. Postayla başvuru kabul edilmez.
ADRES :
Büyükdere Cad. No: 120
34394 Esentepe-Şişli / İSTANBUL
WEB : www.istanbulbilim.edu.tr
TELEFON : 0 212 213 79 35
0 212 213 64 86 DAHİLİ : 170
FAKS : 0 212 272 34 61
T. C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
MÜLAKAT TARİHLERİ VE YERLERİ
Yüksek Lisans Programının Adı :
Tarih ve Saat :
Yer :
Hemşirelik
19 Ocak 2016
Saat : 10:00
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
19 Ocak 2016
Saat : 10:30
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
19 Ocak 2016
Saat : 11:00
19 Ocak 2016
Saat : 13:30
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi
Hemşirelik Yüksekokulu 6 Nolu Derslik (Yazarlar Sok. No:27
Esentepe)
İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Esentepe Merkez Kampüsü 5. Kat 502 Nolu
Dershane (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe)
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 3 Nolu Derslik
(Yazarlar Sok. No:17 Esentepe)
İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Esentepe Merkez Kampüsü 5. Kat 502 Nolu
Dershane (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe)
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi
Hemşirelik Yüksekokulu 10 Nolu Derslik (Yazarlar Sok. No:27
Esentepe)
Biyokimya Anabilim Dalı
Ebelik
20 Ocak 2016
Saat : 10:00
Doktora Programının Adı :
Tarih ve Saat :
Yer :
Hemşirelik
20 Ocak 2016
Saat : 15:00
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi
Hemşirelik Yüksekokulu 6 Nolu Derslik (Yazarlar Sok. No:27
Esentepe)
T. C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAŞVURU FORMU
Adı ve Soyadı
:.................................................................................
Doğum Yeri ve Tarihi
:.................................................................................
Cinsiyeti
:.................................................................................
Askerlik Durumu
: Tecilli ( ) Yaptı ( ) Muaf ( )
Medeni Hali
:.................................................................................
Anne ve Baba Adı
:................................................................................
Mezun Olduğu Lise
:................................................................................
Mezun Olduğu Üniversite :................................................................................
Fakülte/Yüksekokul ve Bölüm:...............................................................................
Diploma Tarihi ve Numarası :.................................................................................
Bildiği Yabancı Diller
:.................................................................................
 İngilizce
Zayıf
Orta
İyi
 Almanca
Zayıf
Orta
İyi
 Diğer
Zayıf
Orta
İyi
ÜDS/YDS veya Yabancı Dil Puanı:......................................................................................
ALES/Türü/Yılı
:...............................................................................................
Posta Adresi
:...............................................................................................
................................................................................................
Telefon ( Cep )
:...............................................................................................
Telefon ( Ev )
:...............................................................................................
Telefon ( İş )
:...............................................................................................
Faks No
:...............................................................................................
E-mail Adresi
:...............................................................................................
Çalıştığı İşyeri
:...............................................................................................
Ünvanı
:...............................................................................................
İş Adresi
:...............................................................................................
................................................................................................
İş Tecrübesi
:...............................................................................................
Yer
:...............................................................................................
Yıl
:...............................................................................................
Referans
:...............................................................................................
Başvurmak istenilen Yüksek Lisans ve Doktora Programı :
Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.B.D. Y.L.P
Biyokimya A.B.D. Y.L.P.
Ebelik Y.LP.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Y.LP.
Hemşirelik Y.L.P.
Hemşirelik Doktora Programı
İlgi Alanı :
:.....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ..........................................................................
Programı’na başvuru yapmak üzere bu formu doldurduğumu ve yazdıklarımın doğru olduğunu
beyan ederim.
......../......./......
Adı ve Soyadı
İmza
Download

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ