FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2015-2016 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
1
1
Adli Bilimler(Disiplinlerarası)
2
Akıllı Sistemler Mühendisliği
(Disiplinlerarası)
3
Bahçe Bitkileri
Alan İçi
Alan Dışı
5
Bitki Koruma
Alan İçi
Alan Dışı
6
7
8
Biyoloji
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Alan İçi
Alan Dışı
Alan İçi
Alan Dışı
9
Bitki Koruma Bölümü Lisans Diplomalı olmak
13
Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Lisans Diplomalı olmak
4
Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans Diplomalıolmak
2
Doktora Programı Yoktur
SAYISAL
Doktora Programı Yoktur
SAYISAL
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
SAYISAL
2
-
-
-
4
Bitki Koruma Bölümü Lisans Diplomalı olmak
2
Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
2
-
-
-
4
Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
-
-
2
10
5
4
4
3
Elektrik Elektronik Müh.
İSTENİLEN ŞARTLAR
Sınır Güvenliği Bölümü Lisans Diplomalıolmak
1
10
Alan İçi
Alan Dışı
İSTENİLEN ŞARTLAR
ALES PUAN TÜRÜ
KONTENJAN
KONTENJAN
S.N ANABİLİM DALLARI
Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü veya Ortaöğretim
Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü
Lisans Diplomalı olmak
Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Diplomalıolmak
-
12
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
SAYISAL
SAYISAL
SAYISAL
5
Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Diplomalıolmak
Doktora Programı Yoktur
SAYISAL
Mühendislik Fakültesi veya Elektrik-Elektronik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Haberleşme (Telekominikasyon) Mühendisliği,
Elektronik- Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği
Bölümü Lisans Diplomalıolmak
3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans
yapmış olmak
SAYISAL
Alan İçi
Alan Dışı
10 Fizik
1
-
-
-
8
Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik , Fizik Mühendisliği Bölümü
Lisans Diplomalı olmak
2
Fizik, Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış
olmak
7
-
2
-
Alan İçi
Alan Dışı
SAYISAL
11 Gıda Mühendisliği
3
Alan İçi
2
Alan Dışı
Sağlık, Gıda Güvenliği ve İlgili
12 Politikalar (İngilizce Tezli YL
Programı)
13 İnşaat Mühendisliği
Alan İçi
-
20*
2
1
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
SAYISAL
Biyoloji, Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
-
Doktora Programı Yoktur
-
Alan Dışı
8
Alan İçi
6
İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Diplomalıolmak
2
Alan Dışı
14 İstatistik
Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Diplomalı Olmak
6
Alan İçi
2
Alan Dışı
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
-
İstatistik Bölümü Lisans Diplomalıolmak
6
-
-
SAYISAL
İstatistik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
SAYISAL
-
Alan
İçi
15 Harita Mühendisliği
Alan Dışı
8
5
Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Bölümü, Şehir Bölge Planlama Bölümü Lisans Diplomalı olmak
4**
2**
-
2
16 Hesaplamalı Bilimler
Yüksek Lisans Programı Yoktur
Alan İçi
8
Alan İçi
Alan Dışı
18 Kimya Mühendisliği
Alan İçi
Alan Dışı
6
9
3
11
19 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Alan İçi
Alan Dışı
20 Makina Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Hesaplamalı
Bilimler Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmiş olmak
SAYISAL
Kimya Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Kimya Öğretmenliği Bölümü Lisans Diplomalı olmak
Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
SAYISAL
-
6
3
-
Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans Diplomalıolmak
Doktora Programı Yoktur
SAYISAL
Doktora Programı Yoktur
SAYISAL
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji
ve Malzeme Bilimi Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Tekstil
Mühendisliği Bölümü Lisans Diplomalı olmak
5
-
4
Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği
Bölümü Lisans Diplomalı olmak
2
Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
SAYISAL
Alan İçi
Alan Dışı
SAYISAL
-
Alan Dışı
17 Kimya
Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
3
2
-
10
21 Matematik
Alan İçi
Alan Dışı
22
Nanobilim ve
Nanoteknoloji
(Disiplinlerarası-İngilizce)
23 Tarım Ekonomisi
15
Alan İçi
Alan Dışı
24
Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Mühendisliği
Alan İçi
Alan Dışı
26 Tarımsal Biyoteknoloji
Alan İçi
Alan Dışı
27 Tarla Bitkileri
Alan İçi
Alan Dışı
28 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
2
3
2
5
Alan İçi
Alan Dışı
-
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Polimer
Mühendisliği, Makina Mühendisliği Kimya Mühendisliği, Tekstil
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Bölümü, Fizik
Bölümü, Fizik Mühendisliği, Kimya Bölümü, Eczacılık Fakültesi ve
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans Diplomalıolmak
Tarım Ekonomisi Bölümü Lisans Diplomalı olmak
5
3
10
2
Matematik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
-
12
3
-
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Fizik
Mühendisliği, Fizik, Kimya, Çevre Mühendisliği, Tarımsal
Biyoteknoloji, Bitki Koruma, Biyomühendislik, Havacılık ve Uzaty Bil.,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar, Tarımsal Teknoloji ve
Genetik, Nanoteknoloji, İleri Teknolojiler ve Eczacılık, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış
olmak
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
SAYISAL/EA
-
Tarım Makinaları, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Bölümü Lisans Diplomalı olmak
4
Tarım Makinaları, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
-
1
-
5
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış
olmak
SAYISAL
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
SAYISAL
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Lisans Diplomalıolmak
SAYISAL
2
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Lisans Diplomalıolmak
-
Tarla Bitkileri Bölümü Lisans Diplomalıolmak
3
1
10
Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
-
3
-
4
Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Lisans Diplomalı
olmak
1
Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında Yüksek
Lisans yapmış olmak
-
1
9
SAYISAL
-
5
2
SAYISAL
1
3
Alan İçi
Alan Dışı
29 Zootekni
4
Alan İçi
Alan Dışı
25 Tarımsal Yapılar ve Sulama
2
Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Diplomalı
olmak
Zootekni Bölümü Lisans Diplomalıolmak
3
8
2
SAYISAL
Zootekni Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmışolmak
-
* OMÜ- Akdeniz Üniversiteleri Topluluğu arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi kapsamında yürütülecektir.
** Doktora Programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı ile Ortak yürütülmektedir.
Uluslararası Öğrenci Alımında Kontenjan Sınırlaması Yoktur.
SAYISAL
SAYISAL
Download

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015