MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİ
MADDE I
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI’NDA, Madde II’de belirtilen kayıtlı markalar ile ilgili bu lisans
anlaşması;

................................................................................................................................adresinde mukim bulunan
...........................................................................................(Lisans Veren) ile

.................................................................................................................................adresinde mukim bulunan
........................................................................................... (Lisans Alan ) arasında yapılmıştır.
MADDE II
Bu lisans anlaşması aşağıda belirtilen
“.......................”tarih ve .....................kod numarası ile işlemde olan “...................”
markasında kayıtlı eşyaların tamamı için yapılmıştır.
MADDE III
Bu anlaşmanın süresi ......................... tarihinden başlamak üzere .....yıldır ve ....................... tarihine
kadardır.
MADDE IV
Bu lisans için ...................................(...................................) tutarında ücret ödenmiştir.
MADDE V
Bu lisans anlaşmasının konusu olan markaların itibarını muhafaza etmek ve korumak açısından, marka
sahibi lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri
alacaktır. Lisans alan da; kalite görünüş ile ilgili standartlara uygun olmayan ürünleri üretmeyecek,
dağıtımını yapmayacak ve satışa sunmayacaktır.
MADDE VI
Lisans alan bütün lisanslı ürünler üzerinde anlaşmada belirtilen markayı aynen kullanacak ve markanın
görünüşünü kesinlikle değiştirmeyecektir.
MADDE VII
Lisans alan lisanstan doğan haklarını kısmen veya tamamen bir başkasına devir etmeyecek ve hiçbir kişi
veya kuruluşa alt lisans vermeyecektir.
MADDE VIII
İş bu sözleşme inhisari lisans sözleşmesi olup, lisans veren de markayı kullanma hakkına sahip
olacaktır.
MADDE IX
Bu lisans anlaşmasında geçmeyen hususlarda 556 sayılı KHK hükümleri esas alınacaktır.
MADDE X
Bu anlaşma Türkiye’de geçerli olmak üzere hazırlanmış ve tarafların huzurunda imzalanmıştır.
MADDE XI
SONA ERME
Bu sözleşme, süresi sonunda kendiliğinden veya yukarıda sayılan halde önceden ihtar çekilmek koşuluyla
feshedilerek sona erecektir.
MADDE XII Bu lisans anlaşmasında düzenlenmeyen hususlarda 556 sayılı KHK hükümleri ve TTK hükümleri
esas alınır.
MADDE XIII İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ………. ..............Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili
olacaktır.
MADDE XIV Bu anlaşma yurt içinde geçerli olmak üzere toplam 14 madde halinde düzenlenmiş ve taraflarca
imzalanmıştır.
LİSANS VEREN
LİSANS ALAN
....................................................
....................................................
NOTER TASDİKİ
Download

Marka Lisans Sözleşmesi