TASARIM DEVİR SÖZLEŞMESİ
DEVİR EDENİN İSMİ :
ADRESİ
:
DEVİR ALANIN İSMİ :
ADRESİ
:
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığında .............................................................. adına tescilli
aşağıda bilgileri bulunan tasarımların mal listesinde kayıtlı bulunan emtiaların tamamı için
geçerli olmak üzere her türlü hukuki vecibeleri ile birlikte ........................................................
bedel
karşılığında
.............................................................
adresinde
mukim
...................................................... ne devir edilmiş ve devir alınmıştır.
TASARIM
TESCİL NUMARASI
DEVİR EDEN
TESCİL TARİHİ
DEVİR ALAN
NOTER
TASDİKİ
Download

Tasarım Devir Sözleşmesi