Kalite Yönetimi
GENEL TANIMLAR
Kalite ve Rekabet
Kalite rekabet unsurudur.
Kalite verimlilik, maliyet ve
çevrim zamanı ilişkisi
Kalitedeki iyileşme verimlilikte doğrudan artışa yol açar.
Kalite arttıkça maliyet azalır.
Kalite arttıkça çevrim zamanı azalacaktır.
Kalite Gurularının Kalite Tanımı
Kalite, bir ürünün istenenlere uygunluk derecesidir (Crosby),
Kalite, kullanıma uygunluktur (Juran)
Kalite, belirli müşteri koşullarına en iyi uyandır
(Feigenbaum)
Kalite, sürekli iyileştirmenin asla sona ermeyen döngüsüdür
(Deming)
Kalite Tanımı
Bir ürün veya hizmetin kalitesi müşteri istek ve beklentilerini
(mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek) karşılayan
özelliklerin tümüdür.
Kalite Tanımları
Kalite önlemdir: Kalite sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümler
oluşturarak sorunların ortaya çıkmasını engellemek kusursuzluğu elde
etmektir.
Kalite müşteri tatminidir: Müşterinin ürün veya hizmetten edindiği
memnunluktur.
Kalite bir yatırımdır: Bir işi ilk defa doğru yapmak hatayı sonradan
düzeltmekten daha ucuzdur.
Kalite etkili olmaktır: Kalite işleri zamanında doğru ve çabuk olarak
yapmaktır.
Modern kalite tanımı
Kalite değişkenlikle ters orantılıdır.
Değişkenlik
Değişkenlik farklılıktır.
Kaliteyi Etkileyen Unsurlar
Ürün veya hizmet kalitesini etkileyen pek çok unsur vardır. Bunlar:
Finansal Olanaklar
 Pazar
Bilgi
Bilişim sistemleri
Teknoloji
 İnsan
Yönetim
Malzeme
Makine ve teçhizat
Kültür
Yasalar
Kalite boyutları
Kalite boyutları, kalitenin tanımlanmasında kullanılan faktörlerdir. Kalitenin
bütün boyutlarını içeren özellikler kalite uzmanı olan Garvin tarafından sekiz
tane olarak belirlenmiştir:
1.Performans (işlevsellik)
2.Özellikler
3.Güvenilirlik
4.Uygunluk
5.Sağlamlık- Dayanıklılık
6.Servis Yapılırlık
7.Estetik
8.Algılanan Kalite
Tasarım ve uygunluk kalitesi
Tasarım kalitesi ürünün sınıfını belirler. Aynı işi görmek için
yapılan ürünler arasındaki farklar tasarım esnasında
öngörülen farklılıktan kaynaklanır. Bu farklılık tasarım
kalitesini yansıtır.
Uygunluk kalitesi ürünün tasarımla belirlenen istenen
spesifikasyonlara, teknik resimlerde belirlenen özelliklere
üretim aşamalarında ne ölçüde uyulabildiğidir.
Kalite iyileştirme tanımı
Kalite iyileştirme “proses ve üründeki değişkenlikte azalma” şeklinde
tanımlanabilir.
Kusur ve kusurlu
Uygun olmama durumları ürünün etkin kullanımını etkilemekte ise
“kusur” ve üründe “kusurlu” olarak adlandırılır.
Kalite Tarihçesi
1920’ ler Muayene
1924 Kabul örneklemesi
1950’ ler Deming ve Juran’ın Japonya ziyaretleri
1960’ lar Feigenbaum’un Toplam Kalite Kontrol tanımı
1980’ ler Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve özellikleri yayınladı.
1980'ler otomotiv endüstrisi istatistiksel proses kontrol (İPK ing.SPC) uygulanmaya başladı
Amerikan şirketleri için Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü ve
Avrupa şirketleri için Avrupa Kalite Yönetim Vakfı kalite ödülü oluşturuldu
ISO 9000 standardı yayınlandı
1990'lar ISO 9000 kalite sistemi için dünya modeli oldu
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi dünya modeli olarak onaylandı
2000’ de ISO 9000 2. kez revize edildi.
2008’ de ISO 9000 3. kez revize edildi
Kalite Yönetimi
Muayene
Kalite kontrol
Kalite güvencesi
Toplam kalite yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetimi (TKY) müşteri memnuniyetini
amaçlayan tüm çalışanların katılımına dayalı bir yönetim
modelidir.
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam; tüm çalışanların katılımını, yapılan işlemlerin tüm
yönlerini, müşterilerin ve üretilen ürün ile hizmetlerin
tümünü kapsamaktadır.
Kalite; müşterinin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve
zamanında karşılayıp onlara gelecekteki beklentilerini aşan
ürün ve hizmetler sunmayı ifade etmektedir.
Yönetim; yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması,
çalışanlara örnek model oluşturulması ve şirket çapında
katılımcı yönetimin sağlanması anlamına gelmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri
Toplam Katılım
Sürekli İyileştirme (Kaizen)
Müşteri Odaklılık
Liderlik
Tedarikçilerle İşbirliği
Proses Yaklaşımı
Sistem Yaklaşımı
Karar Vermede Bilimsel Yöntemler Kullanma
TS-EN-ISO 9000:2008
Kalite Yönetim Sistem Standardı
ISO 9000 İmalat ve Hizmet endüstrilerinde kalite güvencesi için
kurulmuş, kapsamlı bir standartlar kümesidir. ISO 9000 serileri, bir
firmanın kalite sistemini geliştirmesini, belgelemesini ve
çalıştırılmasını ister, yani firma içinde yönetiminin kalite tetkik
uygulamaları için sahip olduğu sorumluluktan, satın alma
politikalarından, eğitime kadar uzanan kalite yönetim
sistemleri uygulamalarının tümünü kapsar.
TS-EN-ISO 9000:2008
TSE-EN-ISO 9000:2015 KYS-Temel Terimler Sözlük
TSE-EN-ISO 9001:2015 KYS-Şartlar
TSE-EN-ISO 9004:2015 KYS-Performansın İyileştirilmesi için Klavuz
KYS: Kalite Yönetim Sistemi
EFQM Mükemmellik Modeli
Download

Kalite Mühendisli*i