ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2. SINIF KASIM AYI BÜLTENİ
Sayın Velimiz,
Kasım ayı süresince 2. sınıflar İngilizce derslerinde kitabımızın ikinci ünitesi olan ‘Me’
bölümü işlenmiştir. Öğrenciler ‘Have got/ Has got’ kalıbını ve hedef kelimeleri kullanarak
bireyleri tanıtmışlardır. (brown eyes, black hair, small glasses, short beard, black
moustache, a long neck, man, woman) Öğrenciler kendi vücutlarının bölümlerini
tanıyıp ifade etmişlerdir. Öğrenciler farklı bireylerin ve resimlerin dış görünüşleri hakkında
sorular sorup cevap verebilmiş ve farklı bireylerin ve kendilerinin dış görünümlerini tanıtan
kısa paragaraf yazmışlardır.
Bu konular çalışma kağıtları, Powerpoint sunumları ve çeşitli oyunlarla tekrar edilerek
pekiştirilmiştir.
Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapmış ve öğrendikleri kalıpları kullanarak kendilerini ifade etme fırsatı
bulmuşlardır. Portfolyo çalışması olarak bir yüz oluşturup yazılı olarak tanıtmışlardır.
Öğrencilerimiz iki haftada bir uyguladığımız CALL ( Bilgisayar destekli öğrenme)
dersinde verilen parçalarla bir yüz oluşturarak , Have Got/Has Got, Haven’t Got/Hasn’t Got
kalıplarını kullanarak yüzlerini tanıtan cümleler yazmışlardır.
Bu ay içinde ’’Jungle Book’’ isimli hikaye kitabı okunmuş, hedef kelimeler tanıtılmıştır.
(tiger, tree, baby, boy, animal, rock, jungle, eyes, hand, leg, tail, mouth, teeth,
strong, smiling, honey, yummy, tree) Kitaptaki alıştırmalar ve sınıf içinde verilen
çalışma kağıtları çeşitli etkinliklerle yaptırılmıştır. Öğrenciler alıştırmalarda, genel olarak
kelimeleri resimlerle eşleştirmiş, videoda gördükleri nesneleri işaretlemiş ve kitaptan
sevdikleri bir bölümü there is/there are kalıbını kullanarak önce çizip sonra yazmışlardır.
Portfolyo olarak bir kapak hazırlamışlardır.
KAZANIMLAR - KASIM:
1. HAFTA
Vücudun parçalarını tanıyabilir, insanları verilen tariflere
gore eşleştirebilirler. Have got/Has got/Haven’t
got/Hasn’t got’ kalıplarını ve hedef kelimeleri kullanarak
bireyleri tanıtabilirler. (brown eyes, black hair, small
glasses,
short beard, black moustache and a long neck).
(Örnek: He’s got long hair. He hasn’t got long hair.
He’s got short hair.)
2. HAFTA
Renkleri, sayıları, there is/there are ve ‘have got/has got,
haven’t got/hasn’t got’ kalıplarını içeren kısa okuma
parçalarını okur, anlar, gerekli eşleştirmeleri yapar ve aynı
kalıpları kullanarak resim tarif edip yazar.
(Örnek: He has got big, blue eyes. He hasn’t got
1
any ears. There is a caterpillar. He has got small
eyes.)
3. HAFTA
4. HAFTA
Bireylerin dış görünüşleriyle ilgili hedef kelimeleri kullanarak
‘Have you got…?’ soru kalıbıyla soru sorup, ‘Yes, I have. /
No, I haven’t.’ şeklinde cevap verir. ( a round chin, a
strong chest, a flat stomach, strong arms, a long neck)
(Örnek: A: Have you got brown eyes?
B: Yes, I have.
A: Have you got blonde hair?
B: No, I haven’t.)
Herhangi iki resim ya da bireylerin dış görünüşleri
arasındaki farklılıkları ‘Have got/Has got, Haven’t
got/Hasn’t got’ kalıplarını kullanarak söyler, bu kalıpları
içeren kısa yazıları okuyup anlar ve bir resim çizip bu
kalıpları hedef kelimelerle birlikte kullanarak yazarak tarif
eder.
(Örnek: It is a woman. She has got brown eyes and
blonde hair. She hasn’t got black eyes. Her name is
Wilma.)
ARALIK AYI KAZANIMLARI:
Hedef kelimeler: rabbit, snake, pet, tortoise, hamster, tarantula, rat, caterpillar, butterflies, pretty,
ugly, water, hamster wheel, fruit, iguana, spider, duck, tail, beak, feathers, shell, skin, fur, fin, wings,
antenna, dangerous, cow, turkey, goat, sheep, horse, hen
 Öğrenciler have got/ has got ve Have you got...soru kalıbını kullanarak bireylerin ve
hayvanların vücutlarının bölümlerini tanıyıp ifade edebilirler. ‘İlk once, sonra, en sonunda gibi
ifadelerle konuşmalarını zenginleştirebilirler.
 Öğrenciler farklı bireylerin ve hayvanların dış görünüşleri hakkında sorular sorup cevap
verebilirler. Heceleme yapabilirler.
 Öğrenciler faklı bireylerin, kendilerinin veya hayvanların dış görünümlerini tanıtan bir proje
hazırlayıp sonrasında kısa bir sunum şeklinde sunabilirler. Bunu canlandırabilirler.
 Öğrenciler portfolio olarak en sevdikleri hayvanı tanıtan bir paragraf oluşturabilirler.
Birlikte yapalım:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/have-got
2
Download

1 ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2014