TEMMUZ
1-
2014
AYI FAALIYET RAPORU
Bakımıyaptırılan kum eleme makinesi ile rutin olarak kumsalın temizliği
yaptırılmıştır.
2- Ana cadde ve yol kenarlarınai|ave çiçekler a|ınarak dikilmiştir.
3- Her sabü sahil temizllğiyapılmıştır.
4-İ|ave 6 adei çöp konteynerı alınarak ihtiyaç olan yerlere konulmuştur, çöp
konteynerlan periyodik olarak yıkanmaktadır.
5- Cadde ve sokaklarıntemızliği giintük olarak yapılmakta, mutfak çöpleri
belediyenin aldığı günlerin dışında tarafimrzdan alrnmaktadır.
6- Cadde ve sokak levhaları yenilenmiştir.
7-İIave 10 adet sahile konulmak üzere yazlık şemsiye alınmıştır.
8- B adasında yol yenileme çalışması ve tamiratı yapılmıştır.
9- Deıiz rsı derecesini gösteren pano 1.cadde ana yol iizerine takılmıştır.
10- R- S adalarında meydana gelen kanalizasyon trkanıklan giderilmiştir.
11- Üyelerimiz|e SMS yoluyla haberleşme ve bilgilendirme işlemi başlamıştır.
L2- 20L3 Mayıs ayındabaşlatılan çalışmalar sonucunda İş Bankası tarafindan
sitemiz girişine bankamatik konularak kullanıma açılmıştır.
13- Temmuzayında günlük ortalama 18060 ton su sarfiyatı gerçekleşmiştir.
14- Temmuz ayı içersinde kuyular, arıtma ve diğer bazı aydınlatmalar için
yaklaşık 22937 kw. saat elektrik ttiketimi gerçekleşmiş olup bunun karşılığında
Aydem A.Ş. ' ne 7868 TL elektrik faturası ödenmiştir.
15- Site içerisinde araç üstü ile hava şartlarına bağlı olarak 5 kezllaçlama
yapılmıştır.
16- Arıtmanın 5 yıl süreli çewe izini alınması için yapılan çalışmalar çerçevesinde Muğla Çewe ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri birer hafta arayla
sitemize gelerek numune alma işlemini gerçekleştirmişlerdir. Alınan numune
örnekleri ana|iz sonuçlarınln, normal değerlerde oldugu tespit edilmiş ve bunun
sonucunda çewe izini alınması için çalışmalar başlahlmıştır.
Not:Temmıız ayında sitemiz girişinde migros faaliyete başlamıştır.
Download

yayın 2014-8 2014 yılı temmuz ayı faaliyet raporu